Skip to main content

Full text of "Cúirt an ṁeaḋon oiḋċe"

See other formats
^^ THE 1 

JDHNTHUEHES gggg BDSTDN [DLLEGE. flHMBBH Q*J*7l'cA. T (/3/2-2) JM-ff. /Ws> ; 
Digitízed by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/cirteaonoieOOmerr ctímu Ati tiiexvóoíi oit>Ce. 
( 3/^L^A/t^*^--<3x^tx' T^om cl print 7ji"lRisBMA2r"7ie,wsp<zper. 1880 Cmrt an Meadon Oidce BRYAN MERRYMAN 
ccc mse.dn'o 6 ipo$tu j óA 
.1. jriAcjiA éilseAc 
•oo émti w easAji. ^Aifce Ann ó 
#1^TVAS OéASt-Al. RARl 

T HIU, MAaa. HODGES, FIGGIS & CO. LTD., 

DUBLIN. 

1912. Ctocín 

é feo A$&m vS cun 

x^-p óxVjm 

LUDWIG CHRISTIAN STERN, 

olLAtfi ir reAtiCArúe, 

*oo f\inn mófif^otAH te n-^ tmn 

Cúific ^n The^*óon Oi*óce. 
An 9 t,Á *oen mí Occooeft, 191 1, "o'éAS ré. cogAR t)ori lé^gtóm 

Hí móf •OAm innfin cionnuf mAf\ tÁfLA *oo " Cúific ax\ 
1íleá*óon Oi"óóe " 50 *ocí fo. 

Se-án Ó T>áIa\§ *oo cé^*oóinf av\ ,difce fé 6tó, 50 
t>fiof *o-Afhf^ ; ciiAifim íia btixVón-A 1860 *oo fmn fé f-an ; 
<a6c "1800" *oo ciiif fé ifAn teAbAf, *o'^on Atn. 
"Uom.Áf TTIac tópuif " av\ x\mm bféige *oo tug ^n te^b^f 
-Af f?eAf x\ fCAipite .1. Se-Án Ó *OÁtAi$ fém, -Aguf " toó 
an Con^btAig 0*ó^if " ay\ Ainm gf e^nn^m-Af *oo tug f é -Af 
t)^ite AtA Cti^t. émne *oo CU15 av\ fcé^t 1 sce-dfc, 
5eób<yó f é f Á*ó teif at\ bf e-Af eag-Aif : 

" *Oo meAttAif Ati fAo^At 50 téi|i tec iAi*6bfe" ! 

TltixMfi -o'é^s Seán Ó *OáLai;§, 1 mbtiA*óxMn a 1878 *oo 
*oíoLa*ó a curo edffá*óA -A^uf *oo ce-Annuig tTlumncif -An 
§oitt -Af -An gceAnc Af f^n *oen "Cúifc," .Aguf *oo *oíoLa*oa|\ 
5x\n fpÁf xvn c-iAfrh-Af fAn f é currmAc nu-A*0. 

• Af fexvó *oofAem bti-A*o,An nó m^f fm ní fiAib ax\ 
"Óúifc" -Af f^^it fé 6tó 50 *ocí 50 n*oeAf\n,A p.Á*Oj\.di5 
Ó t)f\iAin é ctif 1 te-áb-df -Afíf 1 mbti,A'ó,Ain 1893. T)o fe,AfAim 
An te-Ab-Af fan c-Am^tt mxMt. 1 mbtix*x*ó-Ain a 1909 *oo 6uif\ 
at\ fe^f céA*onA 606 tínce *oen " Óúif\c" 1 teAbfín, .Aguf *oo 
6uifi mumncif ttlAunfet cu,Aif\im a 6omoif\e.A*o 1 te-ábfín 
teo fém xm u.Aif\ céxVon.A, fé eA5-Af\tóife.Acc " Con,Aitt 
Ce-Afin-Aij;." te tiA&Ai'ó te^nb^í fcoite *oo fimne,A*ó ax\ 
ceAfCA*ó fAn, Aguf , ní*ó n^ó ionsn,A, ní fAib bun x\Á X)a\\\\ ak 
f céit xmn, r\Á a LÁf ,a6c 6om beAj; ! 

<o\f\ .An bp.Aipe.Art nu,A*óA6có fAn " The Irishman " 1 
mt).Aite ÁCa CUAt, 1 mt)e,Attc,Aine n.A btiA*ón,A 1880 .1. te Vlll. 

tinn T)-Áití Ó Coimín *oo beit 1 bpei*óit -An cúmne j-áe'óitge 
•oo bío-o -Ann, *oo ctnne-A*ó *pé ótó món-Án *oen uionnuó*ó *oo 
nmne-A*ó 1 S^cfbé-Ant-A *oen "Cúinu" &s T)onnc-A*ó *oe £)utb, 
fcotoi*oe *oo comntng a$ T)noióeA*o AbAnn Ó gCe-Ánn-A, 
.Agnf *oo ctnneA*ó avi méi*o cé-A*on,A *óe, no m-An rm, <Af\ 
p-Áipé-Af ntixVó-ACUA éigm m 1nif Ctti^n íi-Amf-A*o,A, m^n 
meAfAim. 

Ludwig Christian Stern, Att,Am.Áme-AC té-As^nu-A, -An 
céxvo *otnne eite *oo ctnn -An " Cmnu ,; m e-A^-An, -Agtif m -a 
*óúúd pém *oo nmne^t) é *oo ctóbti,At-A*ó, -Af -An Zeitschrift 
fúr Celtische Philologie, te n-A$,AiT) r\& bti,A*ón,A 1904. t)-A 
bne-Aj; ^n 1-Ann-Aóu u-ai*ó í. t)í -Ann ^n "Ctnnu" m<\ iomtÁn, 
uionnuó*ó -aj\ -An gc-Ainu 1 niocu pitróeAóUA 1 *oue,An5-Am n-A 
liAttAmáme, un-Áóu -An Í)ni-An tTlennim^n if -Af com-AnúAí a 
co*o,a oibne, m^txMnu te.A5.An, poctóin món, ^stif -Anctn-o 
eite, lonntif 50 n-Aib t-Af *ó-Á cé-A*o if pice te-At-An-AC pé'n 
pcé-At if^n te.Ab,An *oo b-AineA*ó Af -An Zeitschrift ftn. 
Aóu if e-Ag-At tiom gun p-Án-Aó -AgAmn m éinmn -An te.Ab,An 
f-An, -Agtif, nro if me,Af,A 'n-A f-An, ctoifim r\Á ptnt fé te 
f -Ag-Áit Annf o nÁ x\nnf tá*o ^noif -An ón r\Á -An -Aingexvo. 

1f é beAnutnge-Af -péin n.Á gun miúi*o if gttf. cóin *An 
"Ctíinu" *oo beit ^5-Amn .Aníf, m-An *oo cím te UAm-Att gtin 
^meót-Ac -o-Att -a t-Án 5-Ae*ó-At -Af bníg if -Af cúnf.Aib tia 
ft.Airue. U-Áim *oeimnite.Ac *oen méi*o feo, gun tíonrh.Aine 
*oen.AOi n-ti-Aife *oéA5 ax\ tticu-AUÁ *o.Att An An rcé-At n-Á -An 
•one^m .au-á oitue a\\ imte,ACUAib n-A " Ctnnue." An ué r\Á 
utnge-Ann 50 cntnnn -An -Aifue uní*o fíof meAbntH5e,A*ó fé -An 
tíne ú*o n-A nAmnine te nAoibe^tt .1. 

"1f "OAtt 5A11 |tA-ÓA|tc tne, foittp5 m'eóttíf " ! 

50 *oeimm u-Á m*óte xSifite Ann 50 bptnt 5^0 émne 

-AgxMnn *0<Att Oft-A. IX. 

T)e *óe,AfCAib pex*mnfcníob,A*ó t)ni-Ain fllennimAn féin 
*oo beit >An lAftfi&i'ó w*oiti, ,An fcníob-Ai'ócib eite azá mo 
f eAfAtfi, f éib m^n círi*ó An téAgtóin ir -An cun f íof &zá -Ag-Am 
m Áic eite ^5 CAg-Ain c *oo rnx* f cníbnib. 

5-AbAim mo bui*óe-Actif -Annfo ó LÁncnoi*óe tem 
"óeA$c.dtt 41*0 piAf -Af t)é,AftAí, *oo f cníb "o^m ^n Aifce bn e-d$ 
beAóc *oo geóbf-An ifAn te^o^f fo An éinim if .An mcwn ,An 
U5*o,Ain, dfi cnoc if .An 'óeAtt|iAm n& fiti*óe.ACc.A, -Aguf -Af 
obAin t)ni.Ain 1 gcomme-Af te r,Aot.An ptí móftA *oo tÁft-A 1 
•ocíontAio eite. 1f é if fe.Ánn cuise, <Af m'-Aiteancur-fA. 

T)o nmn Ua-ó^ Ó T)onnó^*óA .1. "Cónn-A," ÍTlióeÁt 
Céicmn, t). 6., if ^n bp.ACAit, if pi.AftAf t)é.ArtAí f cnú*o,A*ó 
cnumn mion *o«Am ,Af tiA be,Anc<Ann.A if -Af n.A rt,Ao*o,A *oo 
f eótAinn cu§ca s-ac ne LÁ. T)o nmne.A*o,An & n*oíce.Att cum 
" me cofnAm f,Aon óm ,Aimte.Af " .Aguf cÁim f é món 
comm^om ^5 -An *ocniún iti^ &Aob r>An. t)ío*ó onm fém m,An 
Af jjLACAf & scom>Aifte m é-Anpomnce f é teit. 

5-aó *otune eite *oo CAbnuig tiom 1 rtige .An bit cÁim 
bui*óe>AC *oe. 

tHAf ,An éifi$ tiom &ac f>A*ób if cftixM'óóeifC x>o 
néi*óce.AC, if é mo tu,Ainim ^un fottugfe 50 món -An teag-An 
fo *óen "Óúinc" 'ná émce^nn eite *oo t-ÁntA 50 *ocí fo, 
.A^uf mÁ jeibe-Ann an téágtóin bneif rotuif an ,An fcéat 
•oe bAnn mo fAOCAin ní be-Ag r-Ati x)e f Áf ^m *o.Ariif &. 

F-Aón-A éttse-Aó. ctÁn irmsce Ati teAOAin, 

avi ciomn<vó ..... y. 

&n ne-AmnÁ-ó ..... v ii. 

an moUvó ...... i 

gemeAt-Aó fcniAn menmmAn - 20 

cuáirisc Ati oman menmm^n - - 21 

cúmc ^n meA*óon oi-óce - - - 35 

n-A scníone, mAUvinc téxvgAm axi £ocumu, -jc. - 77 

gttixMs, néi'óce-Aó p<yóU, -jc - - iii 

^n mAC AttA - - - - 131 

4n poicln - - - - 133 

poctómín - - - - 135 

nóCAÍ ^AO^nn te cuamisc -an u£*o,Am - - 171 

Asuisln - - - - 178 

eAnnái*o1, is t?ocAt *oeim*ó - - 184 Merriman s Secret : An Interpretation. 

i. 

Travelling through the historv of a literature one 
comes to difíerent climates, difíerent scenery, difíerent 
races of men ; but everv now and then one sees strange. 
grim, gigantic figures, abnormal, refusing to conform to the 
tvpe of the place where thev are located. There are alwavs 
giants in literarv history, but it is the average men rather 
than the giant^ that betrav the influence and tendencies of 
their age. The tvpical GaeHc poet of 1780 is rather Boghan 
Ruadh than Brian Merriman. 

II. 

In the history of modern Gaeiic literature two strildnglv 
original figures stand out — Keating and Merriman — and the 
latter was the more original of the two. Onlv by those who 
have pored over much GaeUc Uterature can the full extent of 
that originalitv be appreciated. Few literatures have been less 
coloured by the individualitv of writers than Gaehc literature. 
It had been originally the product of a separate literarv 
caste, confined to certain families, taught in schools, shackled 
by conventions, by respect for tradition, by archaism. Its 
history is a history of schools and forms and movements 
rather than of men. 

One seems to watch a procession of soldiers. The troops 
are divided into companies, each companv in a somewhat 
diflerent uniform to be sure ; but all in the same company are 
clad aHke, all are about the same stature, their weapons are 
the same, they keep step in time to the same music. It is 
all very handsome and splendid, but one's eye seeks in vain for anything of strong individual interest. One sees nowhere 
the exceptional man who is too strong to submit to discipline. 

Irishmen make good soldiers, we reflect, and seem to 
like strict discipline. 

Suddenly one notices a gigantic figure striding along. 
He wears no uniform. He does not trouble to keep step with 
others. He laughs at the sergeants, he mocks the ofhcers. 
He takes no pains to assume a stiff, dignified carriage. 
But how free and large is his stride ! How sure his pace ! 
Truly this must be a remarkable man ! 

It is in f act Brian Merriman, a schoolmaster of the County 
Clare, the author of " Cúi|\c au ítleAt>on Ofóóe/' a poem 
which the opinion of a majority of critics and scholars has 
pronounced the most remarkable, powerful and artistic 
work that modern Gaelic literature can boast. 

III. 

Genius generally spells catastrophe. Nature revenges her- 
self on the abnormal being that refuses to conform to type. 
The man whose ideas are not those of his time, who resists 
his environment, who revolts against convention, is usually 
the victim of his strength. Brian's life could hardly be 
called a tragic one. He seems to have led a peaceful, orderlv 
and not unprosperous life during a most troubled period in 
Irish history. 

In fact it was the typical conventional Irish poet of the 
eighteenth century who suffered most. It was a miserable 
time and the gift of song only meant for the poets keener 
sensibility, outraged pride, bitterness at their fallen estate 
and the downfall of the Gaeldom. Their dissatisfaction with 
their lot broke out in irregularities of life, in the squalid 
heroibm of the tavern, leading to later penitence. Their sorrow is voiced in musical pravers, tears, curses and 
prophecies. They comfort themselves with prophetic visions 
of a fairy woman announcing the coming of a foreign rleet 
to make all right again. In revolt against their environment 
their hopes were based on a restoration of the past. In those 
dreadful Penal Days they were not strong enough to find out 
new paths, and the journey through life of mo^t of these 
musical singers was stumbling, confused, aimless. 

Brian, on the other hand, impresses one as a coherent 
personality, full of calm strength. A work of such nice 
balance and proportions as the " Cúirt," an art so impersonal, 
so natural, so broadly human, could never have sprung 
from a weak, hysterical being. His sense of proportion 
and sense of humour were too perfect to allow him to make 
a chaotic blunder of his life. His love of nature, his frank 
animalism, his healthy sanity ; withal his entire absence of 
a sense of the spiritual * kept him f rom the extremes to which 
the poetic nature is prone to run. Although he broke away 
from all conventions in his poetry, although he cared little 
for what all around him reverenced profoundly, he did not 
trail his coat as gage of battle before anv of the forces that 
controlled his world. The cunning impersonality of his poem, 
the skill with which his most daring shots were put into the 
mouths of opposing characters seems to have been successful 
in his lifetime ; for he taught a school in peace and won the 
admiration of contemporaries for the cleverness of his art, 
while perhaps they hardly appreciated the full force of his 
satire. * It might be objected that the "Cúirt" is, after all, a vision of a fairv 
court. But this ver3 r fact only eraphasises Brian's sense of realitv. The 
" dream " has a solidarity and hnmanitv which is most w»-dreamlike. 
The human characters are presented with extraordinarv vividness, fairies 
are just ordinary human beings, and the viaion never gets away from the 
eolid earth. IV. 

ThE originaliíy of " Cúiric ax\ rhe-d'óon Oi-óóe " is a quality 
on which too much stress cannot be laid. The eighteenth 
century Gaelic poets were addicted to copying one another. 
The same current stock of ideas did duty for all, the same 
attitude towards life is, in general, depicted in their work. 

In Brian we find everv kind of originalitv. 

(a) Originality of metre. Brian conformed to the general 
rules of Gaelic assonantal metre, but nothing exactly like the 
metre of the " Cúirt " had previously been written. About 
25 years before Donnchadh Ruadh had written a comic 
narrative poem in a metre which may have suggested that 
of the £C Cúirt." But he used the same assonances at the end 
of each line throughout the poem, the result being a wearisome 
monotony for the ear. 

Brian in the " Cúirt " varies the assonance in every 
two lines. But he does more than that. The stresses are 
the same. but the rhythm keeps changing constantly, in per- 
fect accordance with the thought or sentiment. Some lines. 
packed with short svllables, run with a clattering gallop, 
some move with slow dignity. The music in the lines is not 
a bit like the work of any other Gaelic poet. There is none 
of the cloving sweetness, the melancholy cadences of his 
contemporary lyrists. He never sacrifices vigour to sweet- 
ness. His verse runs along splendidly, flawlesslv, without 
a false note in its music, without a sign of halting or hesitation. 
The metre is not a verv easy one, but he uses it with an 
amazing freedom. His language never seems forced. No- 
where does the expression of an idea seem to yield to the 
exigencies of metre. 

It is a natural music, with the splashing of streams 
and the mountain echoes sounding in it. The lyre of Apollo sounds sweet, but it is pleasant also to listen to the 
pipes of Pan. 

(b) Originality of language. Grandiloquence, and ex- 
aggerated pomp and majesty of words characterised the 
Gaelic poets at all times. Stiff unnatural dignity and 
conventionalism characterised poets everywhere in the 
eighteenth century. Brian had no fondness for the practice 
of calling a spade an agricultural implement. He was content 
to write the everyday speech of the County Clare, a mar- 
vellously vigorous and expressive speech, of which he had a 
royal command. He never clothes a trite thought in stately 
words, like his contemporaries. He sometimes seems to 
squander recklessly his wonderful resources of language, but 
the speech of the "Cúirt" is alwavs the spoken speech of 
Clare. It compares with the work of his contemporaries, 
as, for instance, the language of Swift's verses compares with 
that of Pope's. 

(c) Originality of treatment. Of this I shall say more 
presently. Suffice it to declare here that his sense of pro- 
portion, his clear, definite grip of his subject from start to 
finish, are qualities rather Greek than Gaelic. Donnchadh 
Ruadh's rambling "Eachtra Ghiolla an Amarráin" illustrates 
the common Gaelic faults of diffuseness. That is why the 
Gaelic mind craves for the discipline of strict forms. 

(d) Originality of thought. Nothing is more clearly 
marked in the Gaelic poets than their reverence for religion, 
law, institutions, traditions, authorities. The ideas in their 
poetry alwavs followed strictly conventional lines. The 
daring of the ideas in the "Cúirt," obvious enough in itself, 
becomes trebly daring when one remembers this fact. Not 
only in his sense of form, but in his attitude to life, there 
x s more of the Greek than the Gael in Brian. V. 
I^ET us survey the Gaelic poets sympathetically but justly. 
Their work has been the subject of undiscriminating praise 
and ignorant depreciation. It must be understood that they 
did splendidly what they tried to do, but their ideas of the 
function of poetry are not those of the Anglicised Ireland 
of to-day. 

One finds in them an exquisitely keen sense of beauty, 
but withal a strange lack of the sense of proportion. Their 
art ran to beautiful f antasv, to the elaborate and ornamental 
and intricate and occult. The chaste and simple elegance 
of Greek art had no appeal for them. Nature was not half 
beautiful enough for them, they must dress its nakedness 
in fantastic glitteríng garbs. The school of superficial critics 
who copy one another are wont to say (since the learned 
Celtologist, Matthew Arnold, started the cry) that " the love 
of nature is a peculiarlv Gaelic quality ! " I have never been 
able to see it. It seems to me the Gaelic poet is always trying 
to escape from Nature. He does not like her brutality. He is 
forever trying to build a Land of Heart's Desire for himself . 

Pagan, he framed a Ci'n n-á nó^; Christian, he fastened 
his eyes on the glories of the other world and sang the hate- 
fulness and dangers of the world and the flesh. He does not 
believe that " beauty is truth, truth beauty." He is always 
declaring (for centuries) that the world is but a mist, the 
pride and beauty of life a snare. He hates reality and the 
result is that Gaelic poetry tends to be artificial, exaggerated, 
fantastic. There is an abundance of fancy in it, but little 
imagination. The Gaelic mind is too subtle, too subjective 
to think in images! 

Hence we see in Gaelic poetry a passion for beauty 
ruined by the lack of feeling for reality, for artistic truth. Hence come marvellouslv íntricate poetic forms, a magical 
weaving of melodv, of sound, of pomp of language. Hence 
spring artificiality, elaborate conceits, far-fetclied metaphors, 
unreal similes, frigid love-poems. Add to this a fierce conser- 
vatism, an intense reverence for tradition, a wistful looking 
back to old times, a deep-rooted Christian religious sentiment 
and we get some idea of tbe marks that distinguish the 
Gaelic precursors and contemporaries of Merriman from the 
author of "Cúi^c au ííle.A'úon Oit)óe." 

VI. 
In the first place, notice the unity of the composition of the 
" Cúirt." Few works of art in anv language possess such 
perfect unity and coherence. Certainly there is nothing in 
Gaelic literature outside quatrains and short lyrics in which 
such perfect oneness of conception and execution is displayed. 
Each line is a complement of the last, the narrative and the 
argumeut run on unbroken and the theme journevs from 
the first line to the last without deviation. One feels a sense 
of completeness in the work. It cannot be said that anv part 
of the poem is better than any other part. The mood may 
vary, but the mind never rambles from the theme, the treat- 
ment is just as adequate throughout. The flow of thought 
never runs in conventional channels. One can dip into the 
" Cúirt " anvwhere without feeling that the poet was in a 
dull or listless mood when he penned the lines. There is no 
disproportion. no inequalit3 T in the parts that go to make the 
whole. The poet never gets so enamoured of any part of his 
subject as to dwell on it extravagantlv, nor to go off at a 
tangent, losing the thread of thought. There are many great 
works of art which are monstrous, amorphous, unequal. 
Perfect unity and perfect cohereuce are so characteristic B 8 

of the " Cúirt " that one would gladly offer it as a model for 
the young poet or artist. 

Notice next the impersonality of Brian's art. The 
greatest art is always impersonal. It is hardly possible to 
tie Brian down to any definite expression of opinion except 
the one thought that the remedy for grief and suífering is to 
bathe oneself in the beauty of nature. He describes a 
" vision," of tremendous solidarity, what a Teuton would 
call imagination, but he never obtrudes his personalitv be- 
tween the reader and his visionary beings. It is rather in 
the attitude of mind discerned that one reads the man than 
in any deliberate self-rcvelation. 

VII. 

NowherE has the soul of Christianity taken deeper root 
than in the Oaelic nature. It found nowhere a soil more 
congenial. In Italv Paganism was wrapped up with the 
" joy of life " and died hard. The art of Fra Angelico and 
Giorgone, the works of Dante and Boccaccio flourished side 
by side. Paganism has survived beside Christianitv to the 
days of D'Annunzio and Fogazzaro, the seusualist and the 
Christian. But in Ireland our Pagan religion itself revelled in 
the weird, in supernatural terrors. The Greek myths deified 
the forces of nature, the Gaelic myths escaped from nature 
and created artificial beauties and artificial terrors. 

The Catholic Christian idea of life took firm root in the 
soil of Gaeldom. It reduced to order and discipline, it en- 
dowed with a meaning and a beautv the vague uncompre- 
hended vearnings of the Gaelic soul. Escaping from the 
perversity of life and the brutality of nature, the Gaels fixed 
their eyes on the glory of another world. The flesh was an 
enemy to be mortified. Asceticism became an ideal and the Gaelic poet rejoiced in preaching that the world was 
" but a mist," that all was vanity and emptiness in this 
life* 

The devotion to the Catholic Church became more 
passionatelv intense under the Penal Laws. One loves that 
for which one sacrifies oneself. The poets taught people 
that the sufferings of the Gaels were a punishment for their 
sins. They bade them trust in God and all would vet be well. 
Praver and patience were the great remedies against every 
evil. 

The jovous animalism of human nature would rlnd vent. 
Hot-blooded youth broke out into that class of blackguardism 
which we accommodatingly term " wildness." This was re- 
garded as a natural weakness of youth. to be paid for with 
later repcntance. The poets took a kmd of pride in the 
guise of penitence, in recounting the sins of their youth. 
Those sins are alwavs the same — wine and women. Thev 
repent with tears in their eyes, but they wish everybody to 
understand what terrible fellows they were. In fact, the 
ascetic ideal, the contempt for the world and the flesh made 
nature mean to them sin and " wildness." It is important 
to grasp this point, for it helps one to understand how different 
was Brian's attitude. He was blind to much that the others 
saw, but one idea is clearlv discernible in his work : that the 
too rigid suppression of human nature tends to produce vice 
and immorality. * Much that I have said about Gaelic art and literature is equallv true 
of mediaeval art and literature in general. This is another way of saving 
that the Renaissance hardly reached the Gaeldom. Just as our so-called 
"beautiful Celtic letters " were reallv Rornan letters, the current script of 
early Christian monks adapted to Irish, so a great deal of our " Gaelicism " 
is simply a survival of medicevalism. IO VIII. 

ThE eighteenth century was notoriously an era of artifi 
ciality when the sentiment of nature seemed to have gone 
out of European literature. In the last twenty years of 
the century, however, came a reaction, which went to the 
opposite extreme, glorifying savage life, yearning for the 
primitive, treating law and civilisation as enemies of the 
human race. In 1762 Rousseau brought men back to "the 
origin of human institutions " and, amid much nonsense, 
voiced the consciousness of the malad}^ of human civilisation. 
In Germany Goethe threw men's minds back to the robber 
chiefs of old days in " Gótz von Berlichingen," and 
Schiller glorifled the revolt against human law in " Die 
Ráuber." The French Revolution, the English Romantic 
revival were other instances of the same tendency. 

The Gaelic poets were mediaeval and reactionary, as 
we have shown. Briati alone seems to have been in contact 
with the world movement. 

In the " Cúirt " the old man and the voung women 
argue on diííerent sides of the case, but both resemble one 
another in this point — that thej' appeal to nature, not to 
laws and usages and traditions. Contrast Brian in this with 
all the other Gaelic poets ! When the latter wish to argue 
any case thev appeal to tradition. precedent, written laws. 
The onlv citing of precedent in the " Cúirt " is a vague 
generalisation at the end of the third chapter. 

The " love of nature " is often restricted to the meaning 
of " the love of natural scenery." This is of course absurd. 
Brian has the sentiment of nature in its broadest sense. You 
may ransack all the Gaelic poetry from the Siege of Limerick 
to the death of Eoghan Ruadh without finding a single other 
piece of genuine poetry picturing the beauty of natural scenery II 

as it is pictured in the " Cúirt." Brian's heart brightens 
when he sees the Iake, and the mountains lifting their heads 
one behind the other. But he loves no less to see a fine 
full-blooded voung man, full of fire and energv, a splendid 
animal ! His sentiment of humanitv is as broad and full 
as his delight in the hills and woods of his native Thomond. 

The full-blooded vigour, the delight in what is heartv 
natural life, runs through every line of the poem. Brian 
preaches the return to nature just as the Romantic poets of 
twenty years later preached it in England. His preaching 
is not the less effective because it is so artfullv concealed. 
He sees in nature not something hateful to be suppressed, 
but something beautiful to be understood and harmonised 
with the necessities of life. The old man argues against 
marriage, the young woman for marriage and against celibacv, 
but both rest their arguments upon the forces and processes 
of nature. 

IX. 

Hence it is that Brian is rather a Greek than a Gael in his 
attitude towards life. He had the same quick inquiring 
mind as the Athenian of old, and the same lack of reverence. 
His love of the beauty of nature, as all-sumcing, as a moral 
force in itself was accompanied by the Greek lack of spiritu- 
ality. At the same time, he had one Gaelic quality, his sense 
of humour, of laughter, which kept him from extravagance. 
He is indelicate, coarse, but never wantonly indecent. He 
is just as frank and free and shameless as nature itself. Com- 
pare the low obscenities of the " Mangaire Súgach " and 
the other tvpical Gaelic poets dealing in double-meaning 
suggestiveness, with the rather terrible outspokenness of the 
" Cúirt" and you will understand that Brian was a moralist. 12 

Nature is sliameless, and so is Brian. There are in the 
" Cúirt " things that are coarse and repulsive, just as in 
nature. Nowhere do we find a corrupt mind deliberately 
dwelling 011 nastv things. Critics are wont to excuse Rabelais 
for his heartv, gigantic animalism ; to say that his wallowing 
on a dunghill is a natural act of a natural man. Brian never 
wallowed on a dunghill. He has suffered at the hands 
of the scribes who have inserted in his poem pieces of wanton 
obscenitv or scurrility not essential to the theme ; but as 
Professor Ludwig Stern remarked, his art was too inimitable, 
and the additions are easily detected. Those who see in the 
" Cúirt " nothing but a piece of low " sculduddery " have 
grievously misinterpreted the work. 

X. 

Brian was essentially a moralist. He attacked the vices 
and evils which, in his opinion, sprang from the suppression 
of nature. He did not regard marriage as something lofty 
and spiritual, a question of affinities, but his view of it was 
certainly that of a moralist. To him celibacy wa 3 something 
unhealthy and unnatural, which only led to vice. Like 
Ibsen he believed that " the jov of life suppressed, turns to 
something very uglv." His shots were chienV directed 
against the practice of old men marrying young girls. But 
it is quite clear that he thought the suppression of nature 
something abhorrent to humanity, and opposed to the will 
of the Creator. 

" Ca bfmt nA coítiacca -o'ófrouij; <.\n T)úiteAiri 
1f CAtcA-ó r\A f eót<\ 1 ^cof óinn nA cutiiA ro ? " 

In these lines we find the central idea of the " Cúirt " 
summed up. Brian pleads for healthy nature, the joy of 
life, the marriage of young men and women in the prime 13 

of their vigour. The ascetie, Puritan attitude to life was 
hardlv understood, was certainly despised by him. His was 
no wild hot-blooded revolt of youth like that of some other 
Gaelic poets of the time, but the deliberate, reasoned, con- 
vinced attitude of the mature man. He wrote the " Cúirt " 
at the age of thirty-three ; and his philosophic detachment 
is shown by the fact that he himself did not marry till 
he was forty ! Poets should be judged by their profession 
rather than their practice. 

XI. 

It is easv to dilate on the merits of the " Cúirt " — its splendid 
opening, the wonderful speed and directness with which the 
story of the " vision " is introduced, the swift march of the 
narrative, the close grip kept on the argument, and, most 
of all, the way in which the dream works up to a splendid 
climax, full of fun and excitement, and ends suddenly but not 
abruptly. 

One could say much of the abundant humour of 
the vision, and that supreme joke of making the poet 
hjmself the first victim of the angry spinsters. Few 
poets, few satirists even, could be induced to make so 
merry at the expense of their own appearance. The 
damsel discusses his swarthiness, his stoop, his clumsv 
build with painful frankness. There is no weak vanity 
about Brian. 

The picture of the angry feeble old man leaping up in 
the court with shaking limbs and wheezy breath to pour 
forth bitter invective and narrate his sad experience is 
wonderfully vivid and dramatic. His fierce indignation 
bursting out again and again in the course of his story is 
irresistibly comic. The maiden's retort that he has paid the H 

price of a loveless match for monev must have sounded 
strange in those days of " made marriages." 

" *Oo b' Airni-o 'oon rf AOJAt if -oon péifr f eo tÁitfeAc 
nAC CAirneAth nÁ réA^Am nÁ éAnpmr jjjiá-óa -óo 
CeAnjAit An péAftA mAOfÓA mnÁ teir 
.Acr eAf nAtii 50 téifi, — bA -óéif c téi An rf ÁfrAcr." 

The fairv queen's judgment contains one passage very 
significant of Brian's attitude. She is tolerant of the hot- 
blooded young man's wildness, but has no mercy for those 
who pose as rakes, who boast of their " conquests," who 
" kiss and tell," who are not driven to vice by " the swelling 
of the blood " but by sheer vanity and the desire for notoriety. 

" Cíf e An pobut a ^cojjAf 'r a fméi"oe ; 
1f rAirneAtriAc teó 'fif "oór ^u-p tAocuf 
ScAnnAt nA bói^e, pórrA if AonrA. 
miAn a -oroite ní fpof, Ann a jcionrA, 
OféAnrnf fotA nÁ bof f ax> nA "Of «ife, 
CAirneAm -oon jníom nÁ fíoc nA f éire, 
-Acr mAjAX) nA mítre at; mAoi-óeAtn a n-éAcrA." 

This is Merriman's attitude throughout. What is natural 

can be forgiven to the fiesh and heart and senses, but vice 
of the mind is damnable. 

XII. 

Brían Merriman appears, as I remarked, to have led a 
peaceful life, prosperous and respected. He " moved in the 
best circles " in his part of the country, was a popular guest 
at the houses of the gentry. He puts in the mouth of the 
maiden a reference to his satisfactory social position — 

" tTléiT) a ceAnA 1-oif mAirib nA ríf e — 
A, f éim te f eAtAT) 1 gcAf AT>uf "OAome, 
Semnm Af ceótrA, fpófr if AOibneAf, 
1mifr if ót Af bójro ha fAoire 
1 scomAf; nA fuifmne fumeA-ó Af féite." 15 

He could easily afford to get married, says the maiden. 
("t3'f?tnt\ir "oom u^Aim-re séiUe^vó") and there must be 
some secret reason for his remaining single — 

"if rAitib poitijceAc tnfteArCAC éigm 
"O'pÁ^ ah -ooi-|iot;e4c roiftoce m AonrA." 

The passage is worthy of special attention, as it is a 
good illustration of Brian's artistic method, or to speak 
" like a man of the world," his non-committal attitude. He 
belongs to that class of poets (of whom Shakespeare and 
Goethe are mighty examples) who never quite give them- 
selves away. He does not " unlock his heart " with the key 
of the " Cúirt." When we think we see him for a moment 
reveal himself, in hurling a shaft of fierce satire, we are 
bafned by a hearty laugh. He takes refuge in the pose of 
a "Merry-man." 

" 1r cArór eAC CAicneATTiAc rAinbeAc rnéireAC 
merójtAC meAnmtiAC a Ainm 'f tr AejtAc." 

The passage I have quoted however is important also 
from the light it throws upon the circumstances of Brian's 
life. I am certain that this reference to his standing in local 
sóciety was no idle boast. It is quite clear that the man 
who could write the " Cúirt " must have had far better 
opportunities in life than the average Gaelic poet. The 
strong self-controlled, yet joyous and mdependent tempera- 
ment revealed in the " Cúirt " would have enabled him to 
hold his own in every class of society. He does not seem to 
have belonged to any literary set or clique like most of the 
other celebrated Gaelic poets — like, for instance, that hard- 
drinking school cf melodious songsters who flourished on the 
banks of the Máig a generation before. The other men paid 
the penalty of belonging to literary coteries ; Brian kept free 
from such influences and took a broader view of human life. i6 We have no record to show that Brian ever travelled 
very f ar, nor is it necessarv to believe that he was ever outside 
of Thomond. None the less it is curious to find him so closelv 
in contact with the most advanced ideas of the latter half 
oí the eighteenth centurv. It was in the same year that Brian 
wrcte the "Cúirt " and voung Schiller voicedin " Die Ráuber " 
the revolt of youth against human laws and institutions. 

One feels that Merriman's entrance into the houses of 
the gentry must have brought him into contact with men 
who had read Voltaire and Rousseau and either affected in 
their talk the mocking scepticism of the one or quoted and 
discussed the lyric revolt of the other. The only English 
author whose influence can be with certainty traced in 
Merriman's lines is the mediocre poet Richard Savage ; but 
this fact in itself shows us that Merriman read English poetry. 
As Professor Stern puts it : " Glúcklicherweise hat Brian 
diesen mittelmássigen Poeten nur an ein paar Stellen nach- 
geahmt namentlich zu Anfang." One of the two instances 
where he has taken ideas from Savage is rather a blemish 
on the splendid opening of the " Cúirt." Tbe " leaping up 
of the trout " and the occult reference to " Cancer " are 
taken from the English poet.* 

Savage was the friend of Johnson, who praised him highly 
after his death, but he belongs to the most unpoetic period 
of the eighteenth century, and his verse is as pompous, weari- 
some and artificial as Merriman's is straightforward and 
vigorous. In the single instance of direct translation, 
Merriman says in one line what Savage takes two longer lines 
to say. But the general idea of " The Wanderer : A Vision," 
which is a long descriptive poem, seems to have given Brian 
hints of which he availed in theform of the " Cúirt." A true 

* See Appendix on^Richard Savage. 17 

artist, all was fish that came to his net. But the conventional 
dressed-up eighteenth centurv " Nature " of Savage was a 
very diíferent thing from the naked Nature of Brian's poetry. 
It is clear, however, that Brian came in contact with 
minds that the other Gaelic poets never encountered. It 
is generally to be found that the external circumstances of 
writers' lives tend to form their minds and the exceptional 
intellect requires a fair opportunity of developing itself. 
The average Gaelic poet certainly got very little chance of 
intellectual development. I am convinced that Brian's 
chances were at least far better than the ordinary. 

XIII. 

The poem at once attained popularity. Its freedom 
from stilted language and archaism, its welding of the spoken 
speech into musical lines made it appeal to the educated 
and illiterate alike. Many manuscript copies were made, 
many people memovised it. It is one of those poems whose 
lines, once read, ring in the ears and live in the memory. 

Dr. P. W. Joyce wrote in 1879 : " Three vears ago I 
• met a man in Kilkee . . . who actually repeated for me, 
without the slightest hitch or hesitation, more than half — 
and if I had not stopped him, would have given me the whole 
of the - Midnight Court.' " Trulv a wonderful testimony 
to the poem's popularity ! 

It was not only in County Clare, but throughout Munster 
that the poem found admirers, and passages of it are still 
quoted by " illiterate " native speakers of Irish. A pious 
old Kerry lady repeated to me a passage from the second 
part of the " Cúirt " some years ago, to my astonishment. 

It is a fact, however strange, that none of the daring 
passages in the " Cúirt " drew down on their author any i8 

general outcry or denunciation. His audacious handling 
of ideas most sacred to the Gael, such as the celibacy of the 
clergy, does not appear to have made him any enemies. 
Probably he was protected just as Rabelais was protected 
by his pose of jester. There is much in common between the 
two. Rabelais disguised his satire, his plea for nature, by 
surrounding it with coarse buffoonery and obscene jests. 
Brian did the same thing in a more artistic fashion. His 
work was probably regarded by many as a kind of naughty 
joke, a piece of broad " risky " farce, not to be taken seriously. 
Other scribes inserted lines of gratuitous obscenity, thereby 
helping to strengthen the impression created. 

Brian smiled and went his way. He had no ambition 
to preach, nor " passion for reforming the world." Probably 
he was quite content at having unburthened his mind and 
heart and revealed his attitude to life in a shapelv poem that 
would live on the lips of men. 

XIV. 

Although " Cúipr &r\ ttleA'óorí Oií>ce " became popular 
and found admirers, it hardly created a sensation. During 
the 130 years which have elapsed since the great poem saw 
the light, its admirers among readers of Irish have been 
the select few, but the tributes of celebrated Gaelic scholars 
and critics have been warm and striking. The " Cúirt " 
has been (badly) translated into English and (excellently) 
translated into German. The tribute of 0'Daly is well 
known : — " Poema Heroico-Comicum quo nihil aut magis 
gracile, aut Poeticum, aut magis abundans in hodierno 
Hiberniae idiomati exolescit." 

Dr. Standish Hayes O'Gradv, manv }^ears ago, descríbed 
thepoem as "probably the most tasteful compositionin modern 19 

Irish literature." Some critics have even claimed that the 
" Cúirt " is the only modern Gaelic work entitled to European 
fame. The first adequate edition of the " Cúirt " was that 
by the late Professor Stern (" Zeitschrift fúr Celtische 
Philologie," 1904) who executed his work with the thorough- 
ness of the German scholar. The German version of the 
" Cúirt " was an admirable achievement. An edition of the 
" Cúirt " which is prepared, printed and published by Irish- 
men is now at last presented to the Irish public, and Brian 
gets his due in his own country. 

Those who approach this work in the proper spirit will 
derive from it all the delight of a literary voyage of discovery. 
They will discern things hardly realised before as to the 
possibilities of Irish poetry and Irish metres. They will 
rejoice in this work as in the fresh country-side, where 
there are, without doubt, mud and slimy ponds, but 
also glorious fields and healthy growth and the singing of 
birds. They will see in it the work of a broad, joyous, 
independent spirit, full of calm strength. Thev will see 
in it an art as perfect, natural and seemingly unconscious 
as the growth of a noble tree on the banks of Loch Gréine. 
In short, if one dare use such a simile of a Gaelic poet (and 
surely one may ; for we are all Greeks, however we deny it) 
they will feel in it the true spirit of Pan. And that spirit is 
one that never gets away from the earth and the drossy 
animal life, but it is still a spirit of health and vigour and 
mirth that has to be reckoned with by all. 

pl-AUAS bé-AStAÍ. o 

2 

55 
W •w 
3 


w 


•g 


P 
$- 
< 


U 


«4» 


5 


P 


«• 


S= 

$= 
I 

CD 

5 5= 
<D vr> s= 

o . 

<D h 
O .3 

=5 
P 

S=- rs 
P 

'O 

-$= I 

p 

?- 

OM 
an P * 5 
o 

43 

CO O s 

$= •í- 

< 

p 
■E o 
W 

1 

P 

'O 

(U 21 bfUAti triennimAn. 1f fíonbeAg a bfuit "o'eótuf AgAinn Af au T>cnAt n-A 
nusAt) u§T>An ' Cúinc át\ tíleAT>on Oi^óce/ nÁ Af au mAT> 
inA nAib corimuit>e Af a mumncin. 

CuAinmi ua btiAtmA 1747 t>o nu5At> é niAn meAfAim. 
T)eic mbtiAtmA níof 'oéA'ónAige 'nÁ fAn acá tuAit>ce ceAUA 
te n-A bnett, 1 acc ÁineArii é fin nÁ f AjAim pumn T>eAttnAnfi 
Ain, ó *o'£Á5f aT> nÁ nAib u$T>An nA ' Cúince ' 1 mbtiAt>Am 
a 1780 acc cní btiAtmA ficeAT> ! pé ftro AT>ein T>Aome 
eite mA tAob, ní bf AgAmnre mnnAm fém géttteAT) gun 
•oume corii bog fAn t>o nmn An cfÁiniAfinAcc t>o riieAbnugAT) 
tf T>o cnumncÁtAT). Acc cat> if sáda Tmrnn beic a$ bfAic 
Af tuAinmíb ? HÁ fuit f é te téA$Am AgAmn 50 téin 
AnnfúT) of Ájt scoriiAin 50 fAib An fite cníoóAT> btiAt>An 
Ti'Aoif Af a tuigeAt) 2 ? teif fm, nÁ bíot> émne T>'iAnnAiT> 
cun inA ttiige of Ainn gun cAn éif nA btiAtmA 1756 t>o nugAT) ; 
ní ó|teiX)fAm uaiT> é. 

bniAn t>o cugAT) Af av\ nAofóeAn nuAin " f oitceAt) te 
ctétn a óeAnn." T)en CfeAncneib fin ÍTIac ITIeAnmAn é, 
5An Ariinuf. t)A "oíob ctAnn ConmAjtA, Aguf if -oíobfAn 
Afíf mumncin fhennimAn, .1. at\ T>neAtn cu^Ann ontA fém 
mT>iu, if au gAttbéAftA ' Merryman MacNamara.' Acc ní 
te tmn t)ntAin t>o céAT>tusAT> ITlennimAn ontA, mAfbí OAome 
Af An cftomne fm m éinmn ua céAT>tA btiAt>Ain ócom. 
tlí beAT> ug-OAnÁf A^AmfA t)niAn íTIac ConmAfA >oo gAtnm 
*oe 3 uiAn t>o beAX> onm T>ut A$uf bnéAsnugAT) t>o T>éAnArii Af 
5AÓ cÁfc if cuAififc t>o CÁftA mi tneó 50 t>cí f o. 

Bryan Merryman if gnÁt Ain irnA rcníbntb SAetutse. 
X)o néin 5AÓ "oeAttfAim if AriitA t>o nmn T>ume éigin ^Aetutg 
•00 cun Af An cftomne fin céAT> btiAt)Am éigm ocóin, 50 22 nT>eAnnA*ó CAgAinc 1 nomn fcníbne ón tiAin fin a teit *oo 
t)niAn TTIac 5 1 °^ A TTIeiT)ne. Sm é cu-ainim ScAn*oif tl. 
Ó 5r v <* >0 ' á > A E U V 1 f "° ó1 5 tiorn ^tin Aige acá An ce^nc. 3 An 
teAOAn if veAr\x>A acá of mo comAin .1. av\ ce^nn T)o nmn 
SeÁn 1TIac SeAnn-Atj;, &n x>av\A Lá "oe mí nA S^mn^ 1792 .1. 
céAT) if nAoi mbtiATmA x>éA% ócom 1 scóimneAm av\ t^e mT)iti, 4 
Bryan Merryman tti^-Ann av\ av\ tij-OAn, -A^tif bí t)ni<m fém 
beó bníojmún 1 bp.Anóifce ru p,Ac.Aite av\ cnÁt fAn, a^wv 
cní btiAT)n.A mA ThaiT) f-An t>o nugAT) "otnne x>Á cUitin mje-án. 5 

1 mbtiAtMm a 1821 t>o nmneATi) móncóimne.Am, nó 
cenf tif , av\ f vnnmn r\A néine.Ann : T)o íiÁin mige.AT) b-Amcne-AbAó 
t)ni.Am a\\ ^ineAm pAnóifce Tfltiine 1 ?;cAt.Ain Ltiimtng ; 
1 Catherine Merr^mian ' t>o fu.Aine.Af ^nn, aguf í mA com- 
ntnT)e 1 SfÁiT) Tiluine, tntfnn a 48, 1 T)ceAnnc.A C-Aictín a 
hiti§e-án t>o bí pófCA a^ ITIiceÁt Ó 1xi.Am, cÁitunn . 6 Do 
bAifceAT) vt\ac teif av\ tÁn.AmAin fm ceitne IÁ c-An éif Y\ot>Ias 
t\a btixVúnA 1820, a^uv cax) é Ar\ Ainm a tti5-<vo4n -Ain -acc 
t)ni^n .1. xvmm AtAf. a tfiÁtAn. 7 Cat> é Ar\ Aitim if ftomne 
azá At\r\ T)o tfi.Ac.Ain An temb acz £ Catherine Merryman.' 8 

An $a\t> if ^n teiteAT» UtiAT)mtim^n 4 Bryan Merryman ' 
.acá a^ Ar\ fttiAg Af tijjTMn r\A ' Cúince,' a^v\v if rtiAit tiom 
a beit im cumuf nomnc x>o cun ^tmfo ó bé-Atmnrmc cuiT) 
T>e fe^nptAnnT)Aíb tiA "£i.ACAite um t)ni.An, mT) nÁ ciocf-AT) 
tiom 50 bnÁc a t>éAv\Avh mun.A mbe^T) T)útn acc if féite mo 
c-AfAT) TTIiceÁt Céicmn, fCotoiT>e av, 0A\le fin : 

pÁT)fAi5 TTIac TTI-AtgAmnA t»o nugAT) 1 mbt. a 1782, x>o 
cotfmuig tÁ éigm 1 mt)^ff At\ "^éAsÁm, be^Ámín Ap An 
T>ZAob ti^n T>en bpACAit, T)tib^inc 50 mion mimc 50 n-Aib fé 
Ap fcoit t)fiAm, Aguf T)'mnif x>Á xt\ac fém, T)onncAT>, mónÁn 
1 T)CAOb Ar\ mAijifce^f a if 1 T)CAob nxi fcoite, ó Atn 50 bAm. 
tTí m^ife-Ann ^n T)onnc-AT) f An, acc cá AgAinn, if av\ ScAinb, 
Com^f a rftAC, — 5«nA f at>a btiAn é. ComÁf Ó 5-AttcobAin (74), 23 

tÁirh teif Ar\ bpACAit acá corhnui'óe Aif, T>ein fé 5 u f 
Bryan Merryman tugAt) a AtAif fém t>o fvugAT) 1 mbt. a 
1796,° Af ugt)^ tia ' Cúince.' 'OonnóA'ó Ó T)ÁtAij 1 
nT)oifve t)mne au feAf nun teif mTnu au peifvm tAtrhAn t)o 
bí A5 t)fiAn 'fé &x\ fcéAt céA*onA Aige é. "ÓAicéAfv Ó TTlAot- 
T)orhnAi5 acá te CAtnAtt Af ftije tiA pífvmne, cAob te 
toó 5fvéme -oo zó^&'ú é : oubAinc f é 50 fAib p ém if SéAtnuf , 
& rhAC, A5 cAmc fuim bttAtmcA ócom 1 gcAtAif ttnmmj te 
f eAiroume r\-& fAib cnumnAitne Aige Af ' Bryan Merryman ' 
Aguf if é "o'mnif *oóib ctonnuf *o'éA5 An feAf bocc. Uá 
SéAtnuf fém Af ftuAg nAtnAfvb te cfví fÁite — 74 x>o b'Aoif *oó. 

11í t>óca gufv ^áoa t>Am cúff a\ f tomne t)fiAm "oo fmbAt 
níof séife oen cof fo, acc cum 50 bfAgmíf é curv 1 
teicneACAib gAetntge fCfvíobfA*o peAfCA t)fiAn TTIefvfvimAn, 
f éib mAf &c& AgAtn Af ceAnn ua ftAif ce f eo. 

Tlí't Arhjvuf Af bit nÁ ^uf 1 gcontMe fpéifvÁtumn CtÁin 
CuA"órhurhAn 00 bí ceArvCAtAfóA t)fviAm, acc ní fuifif &r\ 
c-itiAt) cfumn Ti'AimriugA'ó. pAfóifce CtuAn x>Á $at> 00 
tUAit) SeAn Ó "OÁtAig 10 fAT>ó 111A corhAifv, acc oubAinc gun 
1 mt>AfvúnAi5 CtuAn i*oi|t x>Á tÁ acá au Áic fm, cé uac eAt) 
acc 1 mt)AfvúnAi5 r\A nOiteÁn, Anoif if fiAtfi ! Ctoifim 
óm cAfAiT) téAjAncA TThceÁt Ó "£\úoot& .1. " Cof ObAnn" 
ó CtuAn t>á ^ax), nÁ nAbf Ann émne Annf úo ^unb ón bpAfóif ce 
fm t>o t)fiAn ! 

PAfóifce Citt Thicít AOubAifc ati CAnónAó Ó THubifv 
50 mAot, 11 Aguf fCfvíbneóifví eite mAf Aon teif, acc ní't 
émne fAn Áic fin x>& éiteAtfi, nÁ x>Á rhAoi'óeAtfi ! 

1f "oeACAifv xvwbeAm gufAb 1 gceAócAfv T>en *oá pAfóifce 
fin t)o fvugAt) t)fviAn. 

' CeAnncAf ua piACAite' 4*oubAifvC SeÁn Ó DonnAbÁm, 12 
A^uf 00 finn SéAtnuf au cSeACA ("Pfofc) Aitfif Aif, 13 aóc 
ní T)ói5 tiom 50 fAib pioc *oen ceAfc aca ifAn méro fm. 2 4 

"Oo cuAnxmiseAf fém 50 rruon mófcóimfeAm v\a 
btiAXmA 1821, Aguf ní fvÁinij tiom Aon X)AonnAiX)e AmAin 
A]\ An ftomne tTleffimAn ifnA pAfóifcíb feo teanAf : — 
CtuAin í, T)ubx>oine, 1nif CnónAm, WAmifcin av\ CtÁin, 
Citt RedócAif, Cumce, T)f\omctiAb, Citt tÍUitte, Citt eóm, 
THfeAfc, eixmeAc, Citt ua tTlónA, Citt tngme t)Aoic, Citt 
Cfíofc, Citt Att T)ífi|\c, Citt tttui|\e, Citt ttluif e ttí t)feACÁin, 
Citt tíhcít, Cittf eAfbAoic, Citt Ánx). 

V\Á 1 sCtu^n -qá £ax) ní |\Aib x>ume aca, r\Á pumn x>e 
Cfeib n<\ Con acc An oineAX). tf srveAnnAríiAf An fCéAt te 
hinnrmc é 50 rvdib ftiocc ConmAfA níof tíonríiAife m aon 
bAite fe-dfAnm AtiUm 1 5C0 tummij; .1. An JDÁiric, Ap 
rnieAtt ua cACfdc, nÁ mArv "oo bí in Aon pAnóifce x>Á bfuit 
tuAiX)ce AgAm Annfúx) ! 

UÁimíx) com x>Att dtt ói^e t)niAin if cÁimíx) Af\ a acaj\x>a, 
acc ciocfAX) 50 bfAjmíf eótuf fóf aj\ au x>á fcé-At. 

Tlí fiof x>úmn cá bfUAi|\ fé fostuim nÁ céfv b'é a oix>e 
múmce. 1f mmic ^uf fé féif fASAirvc "oo bíoX> x>AtCAí 
téijmn ifdn Atn fAn 1 T>CuAX>ríiuríiAm, x>ÁtA 5AÓ ceanncAirv 
eite. Dá mb'é btiAX>Am a 1821 fém é, bí x>AtCAí X)Á r\iAj\AX> 
a^ SeÁn ttUc au .Aincmnig &n fd^Afc pAfóirce x>o bí aj\ 
tÍlAmifdf au CtÁif. t)í cruúf aca itia scomnufóe m aon 
C15 teif, Aguf connafc ifAn ÁtrveAríi 50 ruMb aji tóifcín 45 
T)orímAtt tlUc ConmAfA Af tiorÁn au Cnuic tfUoit ói5feAf\ 
x>Ar\ b'Ainm if ftomne HlAcjdmAm Ó Ctéirug (23) <vocuAf 
ó StigeAó 1 ^ConndóCAib ! ' tTUc léigmn acá At\ f coit ■ 
cugAnn ax\ cunncuf A1|\, Aguf ón AtAif SeÁn x>o bí fé 45 
fo^tunn 00 rtéift x>eAttf\4iríi. Acc ní x>óca guf Af\ fcoil 
fA^Aifc X)o CUA1X) t)|\iAn mÁ'f fíorv An feAnfocAt úx> m-áf 

AX)eifv " ^AC X)AtCA mAf OltCA|\ ! " 

1 X)CACA tiA btiAX)nA 1770 X)o cÁmi5 t)fiAn ifAn b^iACAit, 
mÁ'f ÁifeAm cfumn é feo aca X)éAncA A^AmfA. Ar\ óorns-Ari 25 

loca ^féme t>o bí fuit-e a\\ a fcoit nó Af a áic óomnui*óte 
.1. 1 n*oútA ThAenmAige ifAn cuio if íoócn Aige *o'thb tTlAme 
r\A feAnAnnfine. 

An pAfóifce if mó 1 sconUAe au Ótáin pAf óifce ua 
pACAite : occ míte a fAi-o, Aguf An cóimneAtn céA-onA nó 
geAtt teif mA teiteAT). t)í 50 món of cionn oóc míte ouine 
ann 1 mbtiA'OAm a 1821, Aj;uf oóc seéAT) teAnb Af fcoit Ann 
C]\í btiAtmA mA T)1ait> fAn. 14 Ufí fiCeAT> éigm T>e bAitcib 
f eAf Amn Ann n-A bpuit au f ocAt " T>oif e " f igce iua 
n-<AinmneACA, 15 Aguf t>á féin fm bí coittce 50 ouj ifAn 
T>útA AnAttóT), óom fAT)A fiAf, b'éiT>irv, te btiA*óAm a 1580 
nuAin bA te TOorhnAtt "RiAbAó TTIac ConmAfA CAiftéAn r\A 
"LeAtceAtfAmAn if cAifteÁn An LeAc^oinc. 

T)o b'AnfocAif fiA*óAm ^ÁbcfAó ^ofCAC au áic fin 
An pACAit CfÁt tÁmi5 tOmAn mnci. Hí fAib Ann bótAf 
mín r\Á féiT>óonAin cóifce 50 cionn cfí ficiT> btiAT>Ain ón 
tó f An. 16 Cotf om cof óm An c-ACf a An cíof "oo bí Af tAtAm 
iT>in mAit if f Ait 1 5C0. au CtÁin Af f ax>, Aguf bí T)útAí móf a 
Ann nÁ t\ Aib pm^mn An c-ACfA Aif .1. t)Af úriAó t)oinne Aguf 
tfiAn gAbAnn foin if foif ó tuAit), Aguf fomnc eite coif 
béit SionnA 50 Léim ConcutAinn AtnAc, acc ní bAmeAnn 
An cun fíof fAn teif au tímifcéineAcc út» 01 nteAf t)Aníi- 
nAi$e nA nOiteÁn, Aguf íoccAf t)unfAice. ^AbÁLcuif 
AnrhónA if gAb^tcuif AnbeAgA t>o bí 1 "oUuAtjmurhAin An 
uAin fin. t)íoT> r\A mítce if r,A mítce ACfA A5 peAf 
AcmumneAc Aguf 5A11 a\\ Ar\ T>CALAm fAn 50 Léin acc eAttAé 
X)Á f AmfugAt) 1 5ComAif An aouaij f éib mAn acá if au tttiT>e 
int>iu, aóc 50 mbAiniT)íf fiúo auaóuit) féin cum cotuigte 
beitit)eAó aa peAt> au geimfix). 1f iat> "oo •óémeAt) 
fAotfu^At) if cuf r\Á r\A feifmóifí nÁ bíot) "oe cíof oftA 
aCc fiCe púnc A^uf Af fAn 50 T)cí céA*o púnc, nó fcotógA 
if fct4buit)te 00 geibeAt) beA^Án ACfAí CAtttiAn mAf éific 26 inA s;cuit> oibne. 17 CuAifim tuAC fC púmc T>e CAtArh 
uo CuittfeAT) fCtAbuit)e ifAn btiAt)Ain, mAf ní bíot) T>e 
CuAfAfrAt Ai$e aCc néAt f ^n tó : t>á néif fin níon 
o'éinion^nA f Ann An fite : — 

" A foif bftiocc tAoc tjo b'péite i mbAnbA AnAttór», 
A3 cornArh -oon ctéin ir T>éAfCAc cneAfrA te -oneóit, 
1r -ooitb bun fcéAt ré méiftij; bfeACAn 1 n^eóc, 
Aj; obAif mo téAn Af féAt bocc beAÚA-ó f a tó." 

Acc if món 50 mb' feAnn néAt An uaij\ fin nÁ Ceicne 
ceifciúm fé tÁCAin : 1 mbtiAt>Ain a 1777 "oeic ficeAT) T>e 
fcittingíb fiACA ACfA CAtrhAn if boCÁin, A^uf An oifeAT) 
CéAtmA a\í féAn bó An feAt) btiATmA. T3o jeiocfóe au bó 
Af CúptA púnc : uac cuimin teif An té-dgcóin An t>á tíne út> 
Af at\ feAnAmnÁn t>o cuin fíof Af AonAc t)eÁnnA J5 A ° 1ce ■*• 
" A\i tjtí gini if féAt -oo ceAnnuij; SeÁn 'téAn 

T)Á feAfAfOÍn CAOtA bí CUlbfAC." 

tlí CApAtt if céACcA T>o bíoT> A5 An bfeAf bocc cum 
peAfAmn t>o 'óeAnsA'o acc An n AriiAti : fin é pÁc An oineAT) 
meAfA t>o beiC A5 OojAn RuAt> Ó SúitteAbAm if fití eite 
Af An nAimm if m-án t>o bí. 1f beA^; fAoCAf nAimne 
Ann irmiu, — 1 gcúige ÍTIumAn 50 HÁinice — munA bféACAm 
t>' obAin An cfteÁgAm. 

Ó CÁntA CA^Ainc if An k CCnnc ' "oo C15 An T>ume boiCc ní 
mifoe T)Am mnfmc cat> bA con T)'Ánuf comnuifjce fctÁ- 
buiT>e if fcotóige. 1f T>eAnb nÁ bíof> ifnA fAttAíb acc 
ctoóA fUAfA sat\ moincéAt nÁ T)óib T)Á sceAngAt, 1 T>cfeó 
50 mbíot) fti£e 50 teóf lonnc^ A5 5A01C if A5 feAftAinn. 
PfAoój fAicineAó, tuACAif, bifíneAC, no gAif gAffóA *oo 
bíot) mAf "óíon aca m mAT) cuije. 

TDo b'é nóf nA t>úca nÁc a\k cocfom te CAiffi$ t>o bíot) 
untÁf au cige, acc cfoig éigin fé n-A bun, A^uf T)Á "óeAfCA 
fAn bíot> An ftiuóÁn ifcig aca T)e fíof if T>e gnÁc. tlí't 2 7 

éAnAgó nÁ gun fUAfAó ay\ feirceAf "oo bí Af tuóc oibne nA 
riAimfine út> : bA oe^g é ctutAfóuf nÁ fÁitíie r\& gcnéAcúiní 
mboCc. t)íT)íf s^n cnAirce teAbtAn pém, acc ^AbÁit cuige 
nó fop péin -oo le&t&'ó An tAifuntÁn nA botóige. 18 tHot) 
50 fAib An fcéAt A5 out 1 bfeAbuf aca m a£ait) An tAe, 
&r\ fA^Anc pAnóirce *oo bí aca 1 rr\bU&x>&\r\ 1818 "oubAinc 
50 n-Aib & noeAtbiif caj\ coimfe &x\ fA*o. 19 t)í &r\ fAojAt 
óom cumAng fAn ontA if 50 nAib tíon ci$e &■$ mAineAóCAin 
irci§ in OiteÁn 5f eine > A 5 n f CÚ15 AcnA 50 teit CAtrhAn 
acá AHíi. T)o b' lon^n-A tiom f éin téASAtfi f eAf "oe f eAncn eib 
ÓuiteÁm if & rhuin e&r\ x>o beit m& " jcomnin'óe " 1 ^cuAf 
óAff^i^e, 1 mbtiAT)Ain 1821, &\\ &r\ mbAite peAfAmn fin 
pMtóe ConAbeite, T)íneAó féib mAn be&x> oititneAó nó 
•oíreAncAó. Acc níon fAn émionsnA onm nuAin puAineAf 
cnumnfiof fCÁiT) r\& coicciAnncAóCA. 20 

1f món iT)in An tÁ út) Aj;uf An tÁ mT)iu nuAin acá ceAnn 
ftinne &r\ ti$ $ac fctÁbuiT)e uaó món fAn IflumAin &\\ fAT), 
Aguf munA bfuit if geAnn 50 mbeiT). 1f "oeire 'f if gtAine 
ci$te fCtÁbui'óte &r\ l&e feo 'nÁ mAn 00 bíot) Ánuif 
peinmóiní ACtnumneACA peAcc fcón btiAT)An óóom. 

t)'éi , oi|\ nAó é s&c émtéAgtóin x>o tuigfeAT) 50 cnumn 
" cÁf r\& n*OAome " f éib mAn x>o bí cuAinim iia btiATmA 
1770 ; finé An f Át nun f cníobAf An cun fíof f o, Aguf cá 
muingín AgAtn nÁ beifAf míbuiT)eAú T)íom mA tAob. 

Tlí fÁ^Ann fAn acc Aon nÍT> AriiÁm eite gAn cnÁcc .1. 
fcoiteAnnA r\& né úx>. TTleAf Aim nÁf có^a'ó fiAm 1 bpAf óifce 
nA piACAite ci$ fé teit 1 scorhAif fcoite 50 -ocí btiA*óAin 
a 1837 ™,Ain cuifeA'ó fUAf &r\ 05 fcoite acá ifAn cffÁi-o- 
bAite fin fé tÁtAif. 21 T)o bí cní cinn X)é&^ éi^in oe 
" f coiteAnnA " if ah pAnóifce 1 mbtiA'óAin & 1825, acc aii 
noinnc "oíob fAn nAó ifnA féipéAtAib -oo Con^bAi'ócí'óe iat> 
ní mifoe " fcoit fé fCAinc " nó " fcoit fé fCAitp " x>o 28 CAbAinc aj\ ^ac ceAnn aca, mAn ní f Aib lonnu aóc f otf aca, 
botÁm bó, feAnfCiobóit if X)einceAnnA CAtrhAn. 22 t)íoí) nA 
rluAi$ce -oaIcaí A|\ nA fCoiteAnnAib rm ifAtl CfArnnAX) 
acc if aj\ éi^eAn bíox) émne lonncA ifAn seitnneA-ó, A^uf if 
beA^ An lon^nA f au, mAf\ x)o bí tia fCoiteAnnA 1 gcoicceAnn 
coiti Amx>eif fin j;unAb AriitA téigeAX) An múmceóif ó ti£ 
50 C15 A5 ceA^Afc nuAin ca^at) An Aimrin jtAf. 23 

" A^ rnúineAX) fcoite x>o b'obAif T)om lAetib, 
'S a f ún -oon pobAt 50 mbA rotAm An céifo rm " 

AffA 'OonnóAt) TIuaX) TTIac ConmAfA X)eic pceAX) x>e 
btiA*óncAib foime-fin A^uf x>eAttnuit;eAnn fé 50 nAib An 
ceAfc A15C t)í An fAoj;At cnuAiX) 50 teón Af múmceóiníb 
fcoite 1 x>UuA*mumAin te tmn t)niAm A^uf cAmAtt mA 
X)1Alt) fAn : bA CAOt An CUAfAfCAt x>o bí A5 x>ut x)óib ó 

•óAtCAíb boóCA nA nÁice, 1 x>cfeo 50 mbíoX) aa An 
mAijifdf bAnnAÍ, x)inoúiní, -|c. x>o fcníobAX) x>o X)Aomib 
cum cun te n-A f AjÁtcuf, A$uf if mimc x)o b'éi^eAn x>on 
bfeAf boóc fAmAn if ftuAfAX) x>o CAfvfAmc cuige cum néAt 

DO tUltteAífl. 24 

tlíon b'f eAff 'nÁ f An An tneóin x>o bí aj\ X)úca nA piACAite 
cnÁt tÁmi5 "bfiAn mnci, nÁ An UAin X)o tnéi^; fé An Áic, 

nÁ Abf AX) 1UA XNA1X) f An Afíf . 

1f fcéAt ó Amnuf é 50 r\Aib t)Á fcoit 1 nx)iAit) a céite A5 
t)fiAn fAn pAfóifce .1. 1 5C1U, CtÁinín if An An ^CunnAó. 
1f An CféipéAt x>o bíot) fcoit Citt CtÁinín, acc cá An féipéAt 
fAn Af tÁn te fnA ciAncA, A^uf fciobót acá fé tÁtAin aj\ An 
mAX) f An. ScoH. An CunnAi§ cá a ctoóA bomn if An cf eAnmAX) 
f óf, .1. 1 bpÁinc te X)octúin x>e rhumnan 'puinféAt. UomÁf 
ó gAttóoftAin Á óomnuiX)eAnn fAn bpACAit mx)iu x)'Aimfi£ 
An c-mAX) x)úmn. 

Aon cóib ArhÁin X)An buAit umAm x>e " Óúinc An 
ttleAX)on OiX)Ce " nomn btiAXmcA óCom, if cuirhm tiom An 29 

cunncuf -00 bí Ann sundb é feo & bní§ m^nA T)ctic;.Af iia 

f ocait CéA"onA tiom 

" A\\ n-A cumAT> t>o OfiiAn meffimAn aou -oe pfímbfeiceAmAin 
nA fUA-óéi^fe, noc t>o caic cféimfe t>á fAojjAt at; reólA-ó fcoite Af 
bfUAC toc gféme 1 bpAfóifce nA pACAite. 1 mOAfúnAij; CutóA, 1 
^con-oAe An ÓtÁif." 

11í fíof X)&m cá bfti.din fcníbneótn av\ teabAin a óui'o 

eótuif an at\ sctiffA, aCc if 0015 tiom 50 T>CA5Ann 

cof ac n-A " Cúince " teif at\ méi*o fm : — 

" t)A jnÁú mé aj fiubAt te ciumuif nA nAbAnn, 
A\\ bÁmfeAÓ úf 'f An t>iiúcc 50 cftom, 
1n Aice nA ^coittce 1 ^coim An cfléibe, 
gAn mAif 3 £An moitt Af f oittfe An tAe ; 
*Oo jeAtA-ó mo cfoix»e nuAif cínn toc $f éme, 
Ar\ CAtAth An cíf if ío^Af nA f péif e, 
CAicneAmAÓc Aoibmn fuiT>eAm nA ftéibce 
^S bAjAif c a jcinn CAf T>fiuim a céite." 

1ran ArhrxÁn ú-o "An TTl.dC Attd" dT>ubdinc t)nidn : — 

•' mAiTjeAn mín t>o bíof ^An buAifc 

A\\ bmn An cuAin im fUAn coif ctAT>Ai je, 
1f bAf p a cf AoibcA tíoncA fUAf 

*Oe mAOi-óeAm nA jcuac 'f t>e tuAT> nA n-eAtcAÍ." 

*Oo toC 5féme *oo bí fé a^ cdgdinc, $dn dmnuf ; -oá 
n-dbnd*ó émne ndn b'e^t) -dCc *oon *oúCd coif Stonnd, fédC 
ifdn AmfÁn tínce eite jdbdnn mdn feo : — 

" 'S if t>íc me 1 T>CtiAT>mAin 'f 1 -ocuACAib eAcc ja" 

A5"f 

" ScAip An f caoic if f cAoit au f cuAin 

te JA01C AT)CUA1T> Ó CUACAlb eACCJA." 

Hít dmnuf nÁ 5«f 1 5C1U, Ctdinín x>o bí t)nidn 45 
ced^dfc te tmn rcníobCd r\A ' Cuin ce ' d^uf ní't cudinifc a\\ 
fcoit *oo beiC nidm dnn dóc m 4on mdo drhÁin .1. tfci$ fdn 
Cfednféipédt *oo bí dnn, dj;uf ifé fednCtnmne ndcofmumcife 
50 ndtb av\ fcoit fin ind *óidi*ó dj; fedn dn a *ocu5Cdí*óe 
Gamester. 30 
1nA 'óiai'ó fAn, m.Af tíieAfAim, t>o Cuai*ó t)f\iAn A5 

CeA£Af C Att AU sCuffAC. XXCC Cé 5Uf\ Afl A11 gCuf f\AC *oo bí 

f cott a$; t)niAn if "oemiin nAC Ann no bí comnui'óe Ain aCc 
1 nT)oine t)mne, niAn a fAib pCe acaa éigm *oe jgAbÁtcuf 
Aige. T)eif T)onncA > ó Ó T)ÁtAi$, feinmóirv eótjuifeAó 
cotfmuijeAnn Af An mbAite feAfAmn fm m*oiu, sun ifci£ 
ifAn tfiACA 5-ADAim te n-A C15 fém 00 bí Ánuf t)niAin. te 
feifm 'ÓonnCAix), mAf au gcéA'onA, gAbAnn AcnAÍ t)niAin 
50 t)Cí Aon Cúmne AriiÁm. t)eAn Ofe^g 'óACAmAit tiiAifeAC 
a oí pófCA A5 t)fiAn .1. " Cic An rhA151fceAfA ,, "oo néin 
mA|\ cuAtA UomÁf Ó ^AttCobAin. 

TIa ctA'otACA bneAgtA t>o bí te 5AC pÁinc oe cmx> t)j\iAm, 
tf é feAnctnmne íia nÁice gtif b'iAT) "OAtcAÍ fcoite An 
CuffAig 'oo tós "oó ia*o. Seo fcéitín 1 *ocAob ua fcoite 
fm A^uf ní cuirum con nÁ CAf Ann tAf mAf "oo f eóit TThCeát 
Céicmn CugAtn é ó béAtAitfif tomÁif ttlic ttlAtgAitmA na 
ScAinbe : — 

" tÁ x>A f aid t)niAn fAn fcoit •o'éimj; i-oin é péiti if 
cui*o x>& fcotÁimb aj\ CumA éi^m nÁ nmnifCAf. pi|\ x>o 
oíot) An fcoit mfnA tAedb fm. CuAit) ua "OAtCAÍ A5 ionn- 
f Aije A|\ CteAtAéAio x>o bí fÁi'óce 1 fnÁt tín "oo bí aa cuaa 
in Aice nA f coite : mÁ CuA*OAf , Tí'éifij bui'óeAn eite x>e 
nA OAtcAío A5 gADÁit pÁince t)niAm Aguf bA An An mbui , oin 
fm pÁO|\Ai5 tTlAc ITÍAtgAmnA, (feAnACAin ÚomAif) — if é 
oí mAn ceAnn unn áíx> ontA. Seo An buAtAt) Af a%aix>, aóc 
Da é "oeifeAt) ua fctéipe ^un buAi > o > OArv An tÁ nA "OAtCAí 
•oo §Ab páinc te bfiAn. A'oeineA'o pÁ^ofAig 50 mbío'ó 5AC 
Aon f ux) Af a toit Aige f ém f a f coit ón tÁ f An awaó." t)A 
coja fcotÁife An pÁ'Of A15 fm, Aguf Af An mbAite feAfAmn 
úx> t)Aff An géAgÁm tÁim teif An bpiACAit -oo óorimuig. 

1 mbtiA'óAm a 1779-1780 nuAif "oo f CfíobAt) " Cúifc An 
TheA'úon 01*006 " bí t)niAn $An póf At) f óf , AtiiAit if loncuigte 3i 

Af ax\ fcéat. Zá cnuttis.A'ó A-£Axn Ain fm : Oc, ax\ Oean 
•oo póf f é iha "óiAit) f ati, i mbti.A'óAm ,a 1767 "oo niiSAt), 25 
■Agtif ní n aiO "o'-Aoif aici te tmn n^ " Cúince " acc 
*oó *0éA5 nó cní "oéAj; x>e OtiAt)nc.AiO féiO m.Afi if f ottuf 
if^n ctin fíof "oo fti.Aitte.Af 1 móficóimneAm foittne CAtttAC 
Luimnig te n-AgAiT) riA Oti-AtmA 1821, Ajjtif ceitfe btuvónA 
of cionn cao^ax> 'oo b',Aoif "oo Cic «an TtlAigirceAttA CfÁt 
ttmneAT) An c-.ÁitteAm f^n ; fé Oti.A"ón,A fice-AT) t>o t>í á 
nmgeAn C-Aictín TttettttimAn, be^n Tthóít tlí K.iAm (cÁitiúin ) t>o 
comntns 1 48 SttÁiT» Ttltntte, -Agtif ^n t>a^a mAC x>o bí a^ -an 
tÁnAm^m fm t)fi^n "oo O^ifceAt) Aif, ^n 29 tÁ *oe mi tiA 
Ho'otAg. 1820. 26 An fmfe^f, SeÁn Ó Tli,Am, a bí fé OtiATmA 
•ó'-Aoif, oí fé Af fcoit, Agtif if téitt 'OAm 50 tt aio fcoit Att 
a ComgAn m vnmin & 67 1 SttAiT> ttltiife, A5 TTlÁttCAn 
Ó CofCttAij (32) n-A fAiO cttíocAT) OiiAcditt ^suf fice 
$e.AttttC,Aite fé n-,A cúf^m. 27 

'Oo ttéin ^n áinim 14*0, 1 mOtiAT>,Am a 1795 t>o tttiSArt) 
GAictín mje-An t)ttiAm, -Agtif cfí uIia'óiia T>éA5 "oo X>eAX> fí 
m 1808 ntiAirt CAitteAT) a n^t-Aitt, Agtif CÚ15 bti-ATm,A 'oo 
b.e.AT) fí m 1800 mÁ'f ctiAifum n^ tiu-dine fm t>o tttéiseATMtt 
-An £iAOAit. Att éAnCtimA if téitt "OAm x\Á jvaiO ,au ce,Aj\c 45 
Seán Ó 'OonnAOAm A^uf a i\áx> guf b'é f é nT>eAtt a x>o X)t\\Ar\ 
imte-Acc Af ax\ opi^cAit nÁ eAgt-A 50 bf uAT>ó$AiT)e a Oeifc 
mgeAn uaiT) ! Sm f cé.At nÁ On Aitimfe pumn "oe^ttf Aim .Aitt 

TTlÁitte TtleffimAn Ainm n-A nmjme eite x>o Oí A5 t)fiAn 
if A5 Cic, Agtif meAfAim gtif o'ife ^n "OAfA nmgeAn. 1 
5CACAin ttiimmg, t>o féif •óeAttn Aim, "oo étiif TTlÁife Aitne ^f 
-An cé "oo póy í, .1. x\m > ofiAf btigtef ón n omn fin "oe fti^O 
móf Citt TleACAife ^f a x^cn^CAf Middle L^ine, 1 Op^n óifce 
Tnif CeAtCf a, m^f -a Oftnt tÁn t>á ftomne if x>Á gAOtCA f óf. 
CÁitmif -oo O'e^-ó AmT)fiAf A^tif tiocf.Aí) stif ^5 a Com- 
ctiArhAin SeÁn Ó fliAin x>o tu^ f é a téAfm-A teif An ^céifo. 3 2 

Ca mgeAn "oeAnbféAn > o'AmT>niAf a$ mAipe.ACc.Ain in*oiu 
an An mt)Aite 5^ A f i gceAnncAn íia ScAinbe .1. tonigi'o 
Tlí "ptAnnASÁin (An bAincneAbAC T)e TlAif). 'OonnCA'ó 
Ó ptAnnA^Am a n^t^in A^uf tlónA tjusten a mACAin. 

CtiAtA t)ni$i , o niAm ó n-A mumncin 50 n-oeACAró a 
núncAit if a oeAn, tTlAine tflennimAn 50 SeAnfAfAnA, A$uf 
if cuimin téi a mÁCAin rém "oá nA"ó 50 •ocu^A'OAn cuAinc ontA 
ó ÓAfAnA Agiif 50 nAib beinc mgeAn aca .1. tTIÁine if TlónA. 
ÚAinif rm, ConnAinc f í 50 mmic boif cín >oo bí a$ a mACAin 1 
^comAin fnAoife 50 nAib ^neAncA Ain "A. t)." .1. AmT)niAf 
t)«5tef . T)o b'A'OríiAn aC An nró "óAm UomÁf tTlAC tnAC^ArímA 
if TDiCeÁt Céicinn x>o beit if An "Oúca Cum An eótuif fin 1 
"ocAob ttlAine ThennimAn r>o CAi£ , oeA*ó *óAm. 

Tlí bpuAifeAf f óf a tuitteA*ó cÁif c 1 t)CAOb nA beince 
in£eAn, aCc 50 nxmbAinc teian SeÁm "Uí 'ÓonnAbÁm 50 
nAbAT>An Af Aon mA gcomnui'óe 1 tún"OAin m 1839. 28 ^V é 
mo tuAinim 50 fAib Cic An ttlAijifceAnA if a nmgeAn 1 
tmmneAC te tmn OogAn Ó CorhnAróe *oo beit mA Corímui'óe 
Ann, Agtif 50 nAbAOAn AnComsf aC aj\ f at> t)ó m AonpAn óifce 
teif ! 1f cnuAj; 50 bfÁC nÁ nAib a fiof f An Ai^e, nó oe&'ó 
cnumneAf An fcéit AgAmn uAit) 1 "OCAOb t)niAm. 1f 
píonfuAfAC a bfUAin SeÁn Ó T)onnAbÁin "o'eótuf Af u5*OAf 
nA " Cútn ce " aCc AmÁm 50 n*oubAinc ua f eAnx>Aoine nun 
cuimm teo t)niAn 50 mAit gun b'feAn ceAnn céAjAntA 
•oubfoitc é. Tlí -óeAttfuigeAnn fé t>Am 50 pAib pumn 
imfníoríiA Af SeÁn Cum eótuif "oo cnuinmugA'ó Af CúnfAíb 
t)fiAm. mAn if "oeAnb 50 fAib AbfA*o níof mó te ctoifmc 
iua tAob if An bpiACAit -oá bUA'óAm oéA5 if cní fiCro ó Com 
'nÁ mAf féA-OAm •óéAnAríi AmAC mTnu. 

Tlí bf AjAimf e f céAt ua Cúince "oo fiubAt Annf 0, nÁ éAnCun- 
fíof beAg nÁ món "oo •óéAtiAm Ain. 

t)í " t)mn An UeAmputt " mA f eAf Aríi f óf te tmn aii 33 

tfi<5|\Cóitfif\irh in 1821 ^uf uárni buit)edc 'o'fe-dn ah ^inim 
■oo cuin md cunnuuf é. 29 An btid*ódm md T)idró fdn *oo 
teA^At) ax\ fdttd if -oóód, mdn cudinim 1823 ^o cuine.<vó 
rudf dn uedtnput nudt) axá zó^tA dn au hiat) fdn. 30 tlí 
mif*oe pnitifuíni]g "oo jdinm *oe fnd *odomib 00 te<v<; at\ 
bednn óom tudt fdn ! 1f cum-dns 00 bí dn fdogdt ontd 
50 •oeirhm ! 

t)diuédn Ó tTldoVoomndig axá tudi'óue cednd A-$Am. 
•oubdinc fé An f edn *oo cdf AX) din 1 tuimnedc fd*oó gun mnif 
•00 guf 1 SnÁi*o ^n Ctdin o'éds t)nidn, dj;uf cudtd UomÁf TTldc 
TTIdt§dmnd ó n-d dtdin fém 1 5corhnui > 0e nidm 50 n.dib cáf 
t)nidin 001CU cn udi'ó 50 teón m doif a téiue tidn 00. 

tDtid-ódm d 1808 azá fcníobtd A5 Seán Ó T).dtdi$ te 
TiAgAit) bdif t)nidm, dguf if é 00 f cníob SeÁn O T)onndbdin 
m 1839 n ^ " 1 f Arm [tuimnedó] o'édg fé cudinnn cníoódT) 
btidt)dn óCom." 31 

ílí bfdsdim *oe CedpdT)óinedcc t)nidm TTIennimdn dóu 
t>Á idnndóc fedódf dn "Óúinc" .1. x>Á dtfindn, mdn dud "An 
TTUc Attd " if " An poicín," dguf cuiffdn id*o .dndon tfdn 
tedbdn f o mÁ bíonn mdT) dnn *oóib. 

1f lon^nd tiom mundn fcníobd'ó édncunncuf dn t)nidn 
dg Ancome Ó b1omdin, fedn oa sdotmdn t>ó, nó d^ 
pedT)dn Ó Conditt, nó as TJonnCdT) x>e t)utb ó Abdinn 
Ó sCednnd, ay\ ué x>o cuin 'gAlloéAptA -df ay\ gCúinc t)íof 
dg cun cudinifce *ÓonncdrO df fedft .dbfdT) gun fionndf 1 
noeine bdnnd gun f cotoiT>e é, dguf x>o téige^f 50 |\aiD fé 
as ceAgAfc Annfúo 1 moUAX)Am 1824. tTI-A Dí DonnóAt) 
A5 au nTJfoióe-AT) te tmn t)fiAm 00 beit 1 tuimneAó Aguf 
5-An e^coftA aóz at\ coifcéim fm if "oeACAif a me^f r\Á fAib 
coi"Of eAo aca -Af a Céite. 

"Cá mum$ín "OAingeAn A^Am 50 Df A$f a\\ cuitteAt) eótuif 
An t)niAn TTIennim-dn a\\ oaII. ílí be^g ran "oon Cof fo. 35 ct3i|tc Ati meA'oon oróce. 

i. 

1 t)A $nát me A5 fiuoAt te citimuif nA hA&Ann 
An oÁmfeAc ún 'f An •onúcc 50 cfom, 

3 1n Aice nA scoittce 1 gcoim An cftéi&e, 
5-ah rhAi|t5 5A11 riioitt Af foittfe An tAe. 

5 t)o geAtA"ó mo cfoi'óe nuAif cínn toc 5í* éltie » 
An CAtArh, An cin, if íojjAf nA fpéine, 

7 CAicneArhAóc Aoioinn ftn'óeAm nA ftéioce 
<&5 OASAifc a gcmn caa ■oftnm a óéite. 

9 JeAtfAt) An cfoi'óe oeA'ó cfíon te ciAncA — 

CAitce 5An oníg nó tíoncA 'e piAncA — 
11 1 féitteAó fe-áfb 5An feAto 5An fAit)bfeAf 
'O'féAófAt) cAtnAtt CAf bAffA nA scoittce 
Af tACAin 'n-A fctiAmce aj\ ctiAn 5An óeó, 
An e-Atd Af a bftiAit) 'f í A5 sttiAifeAóc teó, 
Ha néifc te mei'óin A5 éinge m Áijvoe 
péiffe im fA'óAfc 50 cAi'óOfeAó cÁfnoneAC, 
T)At An toóA Aguf sofm nA >oconn 
A5 ceAóc 50 cotSAó cofAnnAc cnom, 
19 tDío-ó éAntAit 1 5Cj\Ainn 50 mei*ófAc mót>mAf, 
téimneAó eitce 1 scoittce im corh5Af, 
^éimneAC AftAfc if fA*óArtc ajv ftóisce, 
UnéAnnit 5A"óAf if Reynard nómpA. 13 15 17 21 36 

as Att mAiTnn nroé bí An fpéin 5-án ceó, 

t)í Cancer, ón n^ném, 'n-A CAontAib ceó 

26 1f í S^btA cum fAotAin caj\ éif t\a noi'óce 
1f obAif An tAe fin néimpi fínce. 

27 t)í otntteAbA^ cnAob aj\ 56^5^ im timéeAtt, 
poftAnn if féAf 'n-A ftAot)A cAoib tiom, 

29 5t" A n VA ' í> v&*v l r oiÁt if tuíbnA 

ScAipfeAí) te fAn t>á cnÁi*oceAcc fmAomce. 
31 T)o bí me contA if An ccotAT) t>om tfAocAT), 

T)o fíneAf tonm aa cotnom fA bféAf $tAf 
33 1n Aice ua ^cnAnn 1 "oceAnncA cnínfe, 

Uaca tem ceAnn 'f mo tiAnntAí fínce. 
35 Att éeAn^At mo fút 50 t>tút te óéite, 

5feAm«i5te T>úncA 1 n'oúbjtAf néAttCA, 

37 1f m'AJAlt) A^Am fOltlgte Af CUltlb 50 fAfCA 

1 *ocAi"óbfeAm -o'fmtins me An cuitite cnÁi'óce 
39 T)o comunj; "oo tom 00 pott 50 ftAe me 

1m coT>tAt) 50 cnom gAn meAbAin 5An éifim. 
41 t)A 5Aifix> mo fuAn 'nuAin cuAtA, fAoit me, 

An CAtAm mAgctiAifc A|\ tuAfCAT) im timóeAtt, 

43 AnfAT) A T>CUA1T> 1f fUAT)AC fíOÓmAf 

1f CAtAit) An ctiAin A5 ctiAf5Ain ceince ; 
45 SiottA*ó T>em fúit T>An fAtíitui^eAf uAim 

*Oo connAfCAf cugAtn te ciumuif An ctiAin 
47 An m^fAó bot^Aó tot^Aó tAiT>bfeAc 

CnÁmAó cotsAó goinseAó sAigoeAc ; 37 

49 & tiAeijvoe ceanc, mÁ meAf me T>íneAc, 
Sé tió fedóc T)e ftdCd if fuvótdó, 

51 péiffe bedóc T>d bndc dg fndoittedt) 
tét fdn cftdb te T>|tdb if níobdtt. 

63 t)d mudn bd rhéAt)Af bd ftdt)din te f édódtnc 
Sudf 'n-d tiédT)dn cnédócdó cnéimedc, 

55 t)d .dnfdT) cednncdin, fCdnnndT) fdojdtcd, 
& "ondvo 'f d T>ndnT)dt mdncdó méinfcnedc. 

57 A ní gdó mdT) ! bd tdiT>in tíomtd 
A bíomd tdime if tdnfcdf innci, 

59 Comdftd pndif 'n-d bdjtn dn rpíce 

1f coritdccd bditte m dinoe din fcníobtd. 

61 AT)ubdinc 50 "oontvo.dc T>'foctdib T>dnd : — 

ttlúf CAit ! con n 1115 ! d coT>tdCdi£ jndnnd ; 

83 1f "oubdó t>o fti§e beit fínce ic ftidfcd 

1f cúinc 'n-d ruvoe if nd mítce d$ cntdtt dnn ; 

66 tlí cúinc gdn dcc gdn nedóc gdn nid£dit 
11á cúinc nd scnedc mdn ctedóc cu nidrii 
An cúinc feo gttiAif ó ftudigce réitfie — 
Cúinc nA ocnudg nd mbudt) if nd mbétte. 
1f mudn te mdovoedrii djt fíotndó étbin 
tUifte fít)e mdn fuvóT>dn -o'dongut 
*ÓÁ td if ovóce dn binn dn cftéibe 
1 bpdtdf buvonmdn "Ónuijedn ttldise ^néine. 
1f "Odinsedn "oo §oitt fé dn foittre dn níog 
'S An rhditib d cedgtdis tdvóbfis rít)e, 57 «9 71 73 Sl 83 38 

76 'S <*n uiriiifi riA bui'óne bí 'n-A n*oátt 
tTlAtt 'o'imtig 5AÓ "oít aa cníoóAib £Áit — 

77 5 An f eA ^ D 5 At1 f Aoinre 45 ríotnAó fe-áti*OA, 
CeAnntif a rfotise ná cíof nÁ ceAnnpoinc, 

79 ScniofAt) -An cíf if ní't 'n-A nxn.Aró 

1n in^T) tiA tuíon-A .acc f tígeAó if f lA'ó.Ait ; 
An UAifte b'freAff cum fÁm m^n teA5t).Afl 
1f u.AccAf\ tÁime A5 fÁftAig fArobne, 
x\£ feAttAí) te fonn if fojAit gAn féACAmc 
T)'f:eAnnA , ó nA tob^n 'r. -An tom *oá téinfcniof. 

85 1f "oocnAó "oúoac m-An "óiti^A 5AÓ T>Aoinre 
T>oitbe "Oúfl 1 n"oúbceitc TDtigce 

87 An f-Ann $An fei'óm nÁ fA^AiX) ó émne 

Acc ct-AmpAf •ooimm if tuije cum téinfcnior, 

89 p.AttfAcc feAn *oti$;e if f.AccnAi*óe Áfvoninc, 
C-Am if cAtgAif f-Aitti§e if fÁb^n, 
ScAmAt An "otije A$uf fíojvóAt fAnncinc, 
'OAttAt) te bm'b, te fee 'f te f^ttfdóc 

p^nnA 5AÓ fíon, tf fuit>e.Att níon fÁ5A*ó, 
'OeAfbA'o t>íbte Af tHobtA An tÁ r^n 

95 Cúif "OAf n*oói5 nÁ geobAiffe fAon cfít), — 
Cnú n^ nóige *óá feóit) te f>Aotnuf 

97 1f eAfn-Am t>Aome ruróce ^n éine — 

T)o meAt tec ctnmne An ríotAAó t)-AonnA ; 

99 1f f OtAfh 'f 1f CfÁI^Ce fÁ^At) CÍOflCA, 

An cosa-ó if -An b.Áf s^n rpáf r>Á n*oío5At>, »1 »3 39 

101 tUb.An v\a ni§te 'f 4n imti§ Udn f Áite 

'tlti-Aif nÁ T)eme.Ann fib cuitte<vo 'n-A n-Aic *oíob. 

103 1f nÁn -o'bun n-iom^T) 5^n fionn-Aig ^aw fíotndó 
1f tntiÁ 'n-A mtnneAf ^n mtnn 'f Af cíoncAib, 

105 ConnfAig conpon'ó.A if b0nn.AC.di5 05A, 
1f bonnfAi$ bnoudttdó fotA 4511^ feótd, 

107 tóifci§ ti of ua A^iif tei5iúis fAfUA 

1f mófóAig fiof cAiue "o'imtig 1 bdfud ; 

109 1f untid$ jAn uoinncedf uottdiní 'en ufónu fo, 
1f untidj; gdn uonmdc bnottdij; if bócd iao, 

111 1f mmic iat> titt-dm ax\ focdt Od bfdsoíf 

A5 ctnam *oá mogditt if motdimre & bfoitmne, 

113 'Sé cmnedt) te fdoite 1 scníc nd cotfidinte 

1n iti4 > o riA odoiffe "ó'mnfin *oóib fm : — 

115 T)time *oen btii"óm feo, tíon a gcomdócd, 
An ttnam -oon oífte, ftii'óedtr) 1 b'pó'otd. 

Udinsednn Aoibedt, cnoit)e gdn ctdonbednc, 
Cdfd riA Tíltnmnedc, fí"óbedn téitcndi5, 
ScdfAt) te fdoitib fít>e nd fttidjg fo 
Scdtdtfi 'oo fCdoitedt) Odoiffe 1 oiCtidt)mdm, 
Jedtt dn tfriontd Cdomudif cóin feo 
"Pdttfdóc T)tije -oo ctdoit)e 50 cótfidccdó, 
Sedfdtf» 1 ocednncd fdnn if fdntdg 
1f Cditpit) au cednn beit cednnfd ctdt Ub, 
Cditfit) au nednc 5^n cednc fo fcníocdt) 
1f cditfit) dn cednc 'n-A cednc beiC ftii*óce ; 117 119 4 o 127 137 139 £e>AtLAimfe anoif n.Aó ctif nA corhAócA, 

CAfwVouf Miss r\Á Pimp 'n-<A corhtMlcA 
129 SiubAtfAf cnro -án "oUje feo §nAic 

'S a scúifc 'n-A fui*óe ^5 An fíoUVAó ne.Arrro.A ; 
131 U-a ^n cúinc feo fe.Aftfi.AC fe.Afc.A 'f^n ©PiacaiU 

SiubAitfe, if fne.A5.Ain í, c-Aitfe cu cniAtt ánn, 
133 Siubáit 5-An c-Af-dnn 50 c.Ap.A .Af 00 pni.ACAit, 

SiubAit ! nó fCfACfAO fAn LAC.A15 im 'ótAi'ó cu ! ' 
135 T)o bu,Ait fí cnúOA im cút 'f^n cÁb.A 

1f §tuAif óum fiub^it 50 túbdc tÁroin, 

Sciob téi fíof me cní fnA 5te.Annc.A, 

Cnoc ttlÁnrh^ije if 50 bmn ^n ce-Amp-áitt. 
1f *oeirhm 50 bfe.AC>A me .Af U*f.A*ó te cóiffib 

An ce.A5t.AC CAicne-AtiMc rn.Aife.Am.AC móncAó 
141 Soittfe-Aó fe.Afm.AC tAnnm^it tómnAó 

UAi"óbfeAc cacacac OAingeAn > oe.A5 , oóir\fe<AC, 
143 Conn.Ainc me ay\ crí'óbe.An míonLA be.Af.AC 

Cumuif 'n-A fuií>e .Af bínfe ^n cr.Aoncinc, 

146 ConnAinc me 5Átvo.A LÁroin tu.Aimne.Ac 
1omAT)Ac .Ánnc.Ac cAff^mgce fu,Af téi, 

147 Conn.Ainc me tÁicne.Ac tÁnce^c tíoncA 

Ó mutLAc 50 tÁn "oe rhnÁ if *oe "óAoine, 
149 Conn^inc me fpéinbe-An m.Aon*ó.A tfiáttnuifc 

ttlitifb05 be.Atc.Aif tf1e.Ant.A5 rhe.Attc.AC- 
151 tJ.Aicne.Am.Ac f-ÁfCA cácLac fionn 

'tl-A fe-Af^m m Áin'oe an cLAn n.A mionn. 168 t)í a 5tu3.Ai5 léi fOAoitce fíof 50 ftAo'o.AC 
1f btiAifeArh ftn-oce píon 'n-,A pe.AC.Amc, 

155 ptnnneArh 'n-.A fv^-óAfc if fAjAifc 'n-A fúite 
1f pmc.At) te 'OfvAg.dri tntc .Aignif f útA ; 

157 A CAínc t>á cofc te tofOAt) ctéibe, 

5^n 5105 'n-A^ cofc acc cocc t>á cjvaoc.a'ó, 

169 T)o b'finfvif a fAT) gtm bÁf b.A'ó fxogA téi 
1f ctnte 5^n ctÁf &§ c.At 50 cnom téi, — 

161 'W-a fe.df.Arh ^f tÁf ax\ ctÁif 't\-a f^ijeAt) 

'S í ^5 sfeA'OA'ó nA tÁrh 'f a~$ p.ÁfCA'ó -a t-ASAf. 
183 An uai|\ do $oit fí potCAí fíocm^f 

1f *o'fu.AfC.Ait ofn^í 50CAÍ CAínce 
165 'O'imcis An ftnúic if T>'iomptii5 fnó'ó uif\ti, 

£iof\mtn$ fí a gnúif if *otibAir\c m^f 'neófAT) : — 
167 " THíte f.Áitce if gÁfotif ctéib fom^c, 

& x\oibe.At, a pÁi*óbe.An .Áff-A ón téitófuMs, 
169 & foittfe ^n tAe if a jiae g^n coimfe, 

A f^i'óbfeAf xao%a\jca 1 ngéibmn "OAoiffe, 
171 A ce.Anntif.AC gua^óac ó ftti^igce ^n Aoibnif, 

t>A e-Afn^m cfiiAit) tu 1 •oUuA'óm.Ain 'f 1 *oUíf Luif c ; 
173 'S é cúif mo CÁif if fÁc mo c^omce, 

Cúif *oo ófÁiX) me if "o'fÁs me ctAoi*oce, 
175 t)Am "oem tneoif me if feóit 5-An CMtt me, 

'S C.A1C mA|\ ceó me -oóijce 1 bpi,Anc.A, — 
177 Y\a ftuAt^ce imtije-Ann gAn ófíc 5-An óAomn.A'ó 

Af ftiAit) An cfAoi$it feo *o'fíof\fCoit béice 183 IS 187 42 

179 'tl-A gCAitteACA "ouoa 5-án cumT>Aó céit#t 
CAitce 5^n ctú $An cionncA ctAonbeAjtc. 

181 1f Aitni*o t>Am fém fAn méit) feo fiubtAf 
t)eAn Aguf céAT» nAft riiém teó a oiútCAt), 
1f trnfe in a meAfC mo cneac mAjt cAimfe 
T)'imti5 im fpAit) gAn feAn £An p-áifce. 
ttlo t)ocAf mo 'óójAt) mo bjtón mAf* bíom 
5-An f ocAjt 5^n f 05 5^n f eóit) 5<\n fít, 
50 "ooitbin •otiAibfeAc T)UAt)rnAr\ T>íteAc, 
5^n coT>tAT> gAn fUAn ^An fUAinceAf oit)óe, 

189 Acc mAftAite 1 mbuAijtc $An fUAimneAf fínce 

An teAbAm teAmfuAin T)Áft fUAtAt) A5 rmAomce. 

191 A cáit> n^ CAfvfAi^e bjteAtAm 50 bíoT>5Ac 
tTlnÁ nA t)AnbA m AnAcjtA ruiT>ce, 

193 An nóf mÁ teAnAiT) ua feAfAib >oá bfUAT>An 
Óó, mo tAgAn ! acc cAitf AmnA a bfUAOAó. 

195 'S é Am nun mém teó céite pófAt) 

An c-Am nujt t)éinc te némne góbAtt teó ! 

197 An c-Am nÁn b'fiú beit fútA fínce — 
Ha feAn^DAig tonnoA fúigce ctAoiT>ce. 

199 X)Á ocuiceAt) AmAó te ceAf tiA tióige 
T)ume f én feAóc Ajt teAcc féAf óige 

201 CeAn^At te mnAoi, ní míncAif tojfit) — 
ÚAicneArhAó furóce 'e fíot nÁ T)'fo§tuim, 

203 Ctót)eAf óAom nÁ míontA mÁntA 

& mb'eót t)i fui-óe ná cijeAóc 130 tátAifi, 43 

205 Acc *oomeAnncAC o-óAf nó "oonn -ooitgeAfAC 

T)o cnumniS te •oosfAms CAbAif nÁc cuibe T)1 ! 
207 'S é crvÁit) mo cnoi"óe if "oo fCAOit $An céitt me 

'S "o'fÁs mo rmAomce if m'mcmn cfAoccA 
209 CnÁigce cmn mAn CAoim, 50 cnéittAS, 

CfvÁi'Oce ctAOi'óce A5 CAoró 'f A5 séAfgot, — 
211 tluAin cím pneAbAine CAtmA cfvoit)rhAit 

puA'OfvAó feAfrhAit bAfvfrhAit bfvíogrhAfv 
213 ScuAnróA peAfrhAó feAfrhAó fAoictttAit 

^fUAi'ó'óeAf 5feAnnAmAfv seAnrhAit 5nAoit)rhAit, 
215 Hó buACAitt bAfCAttAó OeAóAncA bf\ói5 > óeAf 

CrvUAiT>ceAfvc ceAnufAó ceApAite cónAc 
217 t)uAit>ce ceAnnuijce ceAn^Aitce pófCA 

A5 fUAi*o A5 CA1U15 A5 AirniT) nó A5 ómrhiT), 
219 íló A5 fUAifte fAtAó T>e CAite jau cionnfCAt, 

ScuAiceAó fCAiUceAó AicireAó fCAnncAó 

221 SUA1t)CeAÓ fOT)AtAC fOCtAC fÁiT)rhAit 

CuAfOAó cot>Iacac goifjeAc 5fÁinrhAit. 
223 1Tlo cneAó if mo toc ! cÁ motc míbéAfAC, 

CAite ua scof if f otc £An néróceAC, 
226 T)Á ceAngAt Anocc 'f é toifc 50 téin me. 

1f ca bfuit mo tocc nÁ co§fAiT>e néimpi ? 

CféAX) An c-A"óbAf nÁ CAbAnfAiT>e sfvÁT) "óAm 

1f mé com teAbAif, corh moT)rhAit com bneA$ f o ? 

1f "oeAf mo béAt, mo t>éiT> 'f mo sÁine, 

1f seAt mo £né, if cÁ m'éAT)An ctÁt CAif, 227 22S 44 331 233 235 23? 239 241 1 r 5tAf mo fúit, ca m úfltA fcÁmneAó 

tíACAttAC búctAó cúptAé fÁmneAC, 

ÍTIo teACA if mo jnúif ^An rmúic $An fmACAtt 

UAflflAingte cumtA tonnflAC fCAtrhAfl 

ITIo píop, mo DflÁjAio, mo tÁmA, mo rhéAflA, 

Ah fíofOfeit bAflfl tiA bÁitne ó céite, 

péAó mo com ! nAc teAbAifl mo cnÁriiA, 

flí't me tom nÁ cnom nÁ fCÁSAó, 

Seo cott tf cofA if colAnn nAó nÁfl tiom, 

'S au co§a 50 focAif fé cover nÁ cflÁóCAim. 

flí fUAifte CAite nÁ ffleAn^Aifle mnÁ me 

Acc fcuAifle CAitce cá CAicneAttiAC bfleAj; oeAf, 

243 -5^ rn^oitt nÁ ftmo nÁ tuio $au fÁfCAt), 
TlÁ fmífce "ouiflc jau futc jau fÁfAm, 

245 lóifce tootA nÁ coice $An éifeACc, 

Acc OigDeAn fCottA com cogtA 'f if féiT)ifl. 

247 "Oa mbemnfe fitce mAfl ctntteA'ó *óem comuflfAm, 
leAt)t>Ac UofCA 5An cuigrm §au eótuf, 

249 5 An fA*óAfc, gAn jtiocuf m imiflc mo cóaac, 
1Tlo tfleijio í cÁfl mifoe me mt m éAOócuf ? 

251 ^ feACAtAf fóf me 1 scomgAfl 'OAome, 
A5 fAife nÁ A5 cóflflAtn 05 nÁ cfíonA, 

253 Afl mACAife An bÁife An fÁif nÁ An flmnce, 
1 OfAflflA'ó nA ocÁmce aa bÁncA tíoncA, 
Acc jaDCa 50 fÁm gAn cÁim aa oomAn 
1 $cutAite fÁfCA ó Daaa 50 bonn. 255 2 6 45 

257 t>ei"ó a cedfvc rni cút x>e pú-OA^ fittce, 
Starch if fciúin 1 scút mo coife, 

259 tlú-OA seAt 5An ceAt fviOíní, 

gúriA OneAc 'f a eedfvc nuffdí teif ; 

261 1f Atin-dtfi 50 bnÁó 5-An fáfÁit AefvAC 

tdicneAmdc oneÁs tem ceÁfvoÁn crvdofuvs, 

263 1f Arnom'óA tuíond ctvdoiOA if éAntAit 
An m' Apfvún fíos-Aó fvíoj'óAc cambric ; 

265 SAtA cumtA curhAnsA cónAc 

ÁrvoA fteAríiAme .An screw fém onósA, 

t>úctAí if fÁmní if tÁiríme fíoT)A, 

ponnfAí pfÁiftí if tAfdí "OAOijVA, 

SeAóAm, tia fAoit stif fcemnce.dc fCÁttríAfv, 

AimiT) 5^n jjAoif nÁ nAomT)Aó nÁifveAó 

Odgtdó udi^nedc uAttAó fid'óAm me, 

^edttdc 5^n guAif jau f cuAim gdn céd^dn ; 

1 OfAtAé ní fdgdmnfe ó rvAT)ArvC ua 5CéAT)CA, 

1f cednntifdc CAróOfeAC m'AgAi'ó Aguf m'éA'OAn, 

1f "oedrvOCd oím T>om fíofcefbedndt) 

An mdódifve mín jac fíoniomAnA, 

<&5 fvmnce, Arv bÁine, nÁf if f AT>AineACC, 

Cemce cnÁtri if nÁftA if nASAinne, 

-A5 aouac mdfv^d'ó if Aiffednn IDorímAij;, 

A5 éitedm OneAtnuigte, A5 AtriAnc 5AO C05A fin. 

CdiCedf mo OiAtt te fiAt)Ac 5AU éifeAóc, 

'ÚAttATJAn niAtrí me, -o'iA-O-OAn m'de lonnAtn. 271 275 277 270 iJ87 4 6 

CAn éif mo ótmiAmn, mo ttinnAms, mo $r\Á"ó "óóib, 
Uaj\ éif aj\ futAins me "o'iomATDA cnA-ónuif, 
€An éif An óAitteAf te cAiteAtn nA f cÁtAí, 
t)éice bAtbA if CAitteAóA cAncAí. 
ílí't cteAf "OÁ mb' féiT)in téAgAtri nÁ cnÁcc Ain 
te ceAóc nA nAe nó caj\ éif beit tÁn "01, 

289 11m 1nro nÁ tim SArhAin nÁ An fmbAt n-A btiAtmA 
11Á cuigim 5ti|\ teAtriuf beit Ag fínt te ciAtt Af. 

291 ílíon b'Átt tiom cootdfj 50 focAin éAnuAin oíob 
5^n tÁn mo fcocA "oe cojvt-Aib fém ctuAfA, 

293 1f -oeirmn nán b'obAin tiom cnofCA*ó te cnÁibteAóc, 
1f gneim nÁ btogAm ní ftosAmn cní cnátA, 

290 1n a£aiT) An cfnotA t)o tomAmn mo téme, 
A% fúit cním CootAC) te cogAn óm céite, 

297 1f mimc x>o úuai'ó me A5 fcuAbAT) An fcÁCA, 
1ngne if gnuAij; fén tuAitgníof o'fÁgAinn, 

299 Cuinmn An cfúirc fé cúit nA gAibte, 

Cuinmn An nAtfiAn 50 cmm fén AT>Ainc cugAtn, 

301 Cuinmn An 00151'ot 1 scittín nA nÁite, 

Cuinmn mo ceinctín 1 "oceme Aoit ítlic HágnAitt, 

303 Cuinmn An nof Af conp nA rnAiT)e, 

Cutnmn fAn cfop cugAm con ^AbÁifce. 

305 tlí't cteAf aca fúT) t>á noubfAf tÁitneAó 

TlÁ bA^fAmn congnAT) An T>eAtfiAin 'f a VpÁtáp, 
'S é fÁt mo fcéit 50 téin 'f a bníg T)uic 
tTlAn cÁim gAn céite CAn éif mo TVícitt, 307 317 47 

309 £aC mo feAncur' f-AOA, mo piAnófe,AC, 

UÁtm m AónAnn "óAm^eAn tiA mbtiA'óncA, 

311 A5 cAffAms 50 cné-An Af\ t-Aettb tiAite 

1f eA$At tiom éAg gAn émne 'om lAffAro. 

313 A ipéAftA ó jÍUnntAf fCfeAT)Aim if 5tAe"óim ofc, 
éituc m'^nm-A onc, Aiccim tu ir éigim ofc, 

315 SeAóAtn nÁ fCAOit me im ffvAoitt £An áijvo 
tlÁ im cAittis 5^n cníó gAn bní§ $An blÁit, 
5^n óAfAro 5-An ótomn g^n coim ^An óÁifoe 
Af teAttACA "or\A$Ain gAn feróm ^An f Aitce. 
T)Af a futt uimpe cemce if cóinneAc ! 
T)AttA , ó me ruróce mAoit)ce im óintfno, 
SeAtb 540 fógA a^ n°$ A 5 AC *oiu$4 
'S A5 Atnmb n-A fóotA of corhAin mo fút. 

323 ZÁ fumAó A5 SArób 50 fArobin fótftAC, 

tTluirvinn 1 mei'óin 'f a ftA&Ai'ó An a nóóAn, 

1Tlóf if tTlAiffite 1 mAcnuf múccA, 

1f móncuro mA^Ait) ontA A5 fAcnAro fúm-fA ; 

1f sicoAmAó fÁm í SLámse, if Síte 

Sifite if Áme if Át 'n-A oamóeAtt, 

CuitteA'ó mAf caio "oe rhnÁib t\a cíne 

1f mife mAf cAim s^n cAt £An cfíotnAC. 

1f ipAX>A jAn feróm if forónne •OAtfifA é, 

tA^Af 'om teAjAt) 'f mo teigeAf im Cottiacca 

ÍTlAitte ne tuíbn^ oíbte •oneóigce 

1f AftAnnA 'OfAoróeACcA CtAoi*ófeAf f óf OAm 321 325 329 331 333 4 8 

885 t)uACAitt T>eAf nó s-Af gAtAncA 

t)uAi"OfeAf ceAnc a feAnc 'f a 5T* A> ° "OAm. 
337 T)o óontiAfC 50 teón oen cpónc oá T)éAnArn 

1f óinffmn 1 scóin tiA cotfiSAin céAonA : 
339 -j^ "OAin^e^n át\ congnA'ó a% oúbAitc "OAome 

^neAttidnnA o'úbtA if púOAn tuíbnA, 
341 TTlA^Aiftín mei'óttAc, meitt nA mbuAtCAib, 

UAIC15Í11 cAi*óbfeAc, coitt tia cuAince, 
843 tneAttAí) t\a mirmfeAC, ctAi*óeArh tia mbonnfAC, 

An cumAinnín buifje 'f An "onAonoeAóc cum ■oranfe, 
345 "OuitteAbAn oóisce at\ nóf gun nún é, 

1f ctntte<yo *oen Cfónc uac cóif a rhúmeAt). 
347 *Oo b'ion^Ancuf muAn 1 oUuA'ómAin te 6éite 

An bf oittgeAt f o cuAf A5 buAí>CAn céite ; 
349 i^ •o'mnif fí "O-AttifA, A\< rmóij, cní fvm, 

tlm Imt) 'f í pófCA ó bótvo r\A SAtrm' 
351 ttÁn ib if nÁn ót acc Ar\ feóicnAó fionn 

1f cuittib nA mónA T>ói5ce An tionn. 
358 1f fAOA me A5 foitmtieAtV fAgAimfe fUAfCAitc, 

SeAóAtn Af rhoitt me, f AiseAT) cum tuAtf é ; 
366 ITluttA bfuit teigeAf oom cneijit) ic CuAinc-fe 

Cuiffe me fA§Ainc 1 bfeit>m mÁ'f cnuAtt» x>Am 49 
II. 

.An -peAft &\y &r> mbínf e ; — 

357 pneAbAnn AnuAf 50 fUAX>f\Aó fíocrhAtv 

SeAnxmme fiiAfAó if ftiAX>AC nnfie fé, 

359 A DAitt Af ttiAfCAX) if tuAf AnÁite Aif, 
*0f\A5An if x>uAif Af ftiAix> a cnAriiA. 

361 t)A -óneóit An f\At)Af\c 50 x>enriin x>on cúinc é, 

An bóf\x> 'n-A tAix>rjfe im éif ceAóc xmoAinc fé : — 

363 DoCAf 1f "OÍOgOÁlt 1f fíOflCfÁX) ctéio Of\C 

A toice te mífcÁix>, a fíot 5ÁOA if x>éAf\CA, 

365 "j^. ^q^ nAC longAnctif tAi^eAcc tia 5f\éme 
1f f óf 5AC ciut>.AifC x>Af\ imcij Af 6if\e, 

387 TTlAfl rneAC 5AC ceAflc 5An fle^cc 5An x>ti£e A^Amn, 
Áf\ mbA oí OteAóc 5An tAóc 5An tAoig aca, 

389 1f X)Á X)CA$AX) níof mó x>e rhóflfcfliof cíoaca 
1f 5AÓ fAifion X)Á nóXMóc Afl Thóif 'f Af\ Síte. 

371 & toice gAn Cflíc nAó ctnrhm te cÁmce 
Otcuf nA f íotf ac X)Aome ó x^cÁn^Aif , 
^An focAt te mAoit)eAm A5 x>o fmreAfl 5fAnnA 
Acc topAij gAn Of\Í5, tticc mífle if mÁtA. 
1f Aitnix) xmmne An fnArhAine if aCaia X)tiic, 
^An cAf\Aix> 5An ctú ^An cúit ^An Aif^eAX), 
'TI-a teitnx>e tiAt 5An ciAtt ^An rhúmeAt), 
5^n meix>if\ ^An miAf 5An oiAt) 5An AntAnn, 373 377 5o 378 £8 5^n fAice .An a 'ónom if a CAOAtt £An cóca, 

Acc 5-at) An a 6om if a oonn ^An onó^A. 

Cneroró a *óAome, "OÁ n , oíotcAi > oe An AonAó 

Cire-An 'f a Dui-óeAn CAn éif íoc 5AC éiteArh, 
383 T)An cotAinn iia nAonfi Da , ó "oíúeAtt muAn t>o 

Poca mAic *oi$e ten' furótAc T>'fuAfCAitc. 
385 TIac muAn An c-óoacc 'f au $;teó 1 meAfC "OAome 

UnuAgAine 'ec fónc $An í>ó jau CAoini$, 
387 t)úctAÍ ic Dnó^A if ctóicín fío-OA onc, 

1f ciAnfúin pócA a$ 5ót>Ait nA sAoice onc ! 
389 *Oo t>AttAif au fAO$At 50 téin tec CAi , ot>re. 

'S if Aitm*o "oaui fém cn 1 t>caoo te coife. 
391 1f T>eACAin 'ú&m tAOAinc, "oo tom if téin t>Am, 

1f f aoa x>o t>nom gAn CAOAin ón téme ; 
393 1f co$a 'onoó'óume t>o tuigfeAt) 'n-A s^da tu 

1f feADuf *oo nuffA tec mumcitce cÁimnic. 

395 €Á CAtlAfAf fAOf ÓUm ffAOT» 50 DÁfCA 

1f ca Dpof -oon crAo$At uac stays é 'oc fAfCA"ó ? 
387 peiceAnn au cín onc fnínfe if rÁmne 

1f ceiteAnn -oo tAímne $níf if 5Á5A. 
399 Acc Aitnif An bófo, nó mneófAT> fém é, — 

An f a*oa nÁn ót cu "oeóin tec E>éite ? 
401 xX conAncAig Dotcc ua gcof $au lonUvó, 

"OoóAn ic conp te Bucks $au AnLAnn ! 
403 i r p U1 ^if «oAf Liúm "ooc cúL oeit CAi'óDfeAC, 

T)o óonnAfc tem fúite An cúiL 'n-A Lut$eAnn cu ; 5i 405 5>dfb nÁ mín ní fíncedf fúc dnn, 
t>dffd6 n& ^ ot1 "o^t* fníorftd'ó te cúimd, 

407 A6c mdCA 'n-d rmuifc £An 6uitc gdn 6tú , od'ó, 
T)edtb s-An turo $dn pturo gdn cfúrd, 

409 1 scom^n bocám gdn Áic cum ruróe dnn 
Acc fú$ riteÁm if fdfCA'ó dníof dnn, 

411 £id*odite &% ceAéc 50 ffdf s^n 6oimfe 
1f fidn nd gceAfc din cnedfnd fcníobcd, 

413 Ldg md "ófom 'f riA gdbtd 45 túbdt) 

1f ctdsdnndc *óonn 50 cjiom 45 cúintmc. 

415 & 6umdmn nd bfÁró ! nac dfT) "oo tdbdin fí ! 
^urcdtdc gÁtbd gÁftA gdbdnn fí 

417 1 n*odtdib 1 scóijt 'f 1 SCtÓCAÍ fíOT)d, 

£dir\e 50 "oeó dfu ! f óitt, cdf ffíoc é ? 

419 Aicnif cÁ Df dgdif ax\ tvA-ódnc f o mdoit)ednn cu, 
1f dicfif cán ctntt cti dn ted"ob gdn bfí£ feo ; 

421 1f *oedCdin & ftn'óedm ^uf ffíoc 50 cóin id*o — 
1f 5-AifiT) ó bíf 5^n fíot dn óftdig. 
Aitfif cá bfudif cu tud6 dn nú'Od, 
1f dicmf cá bfudin cti tudc "oo súnd, 
A6c te-ASAimít) udmn Cdf §tudif &n cóca, 
1f dicnif cá bfUAif cu tudc nd mbfógA. 
& Aoibedt cednufdC cdftdnndc cotftdccd6, 
^uróim cu, 5difim cu, fnedsdin if fóif me, 
1f fíof 5Uf fedfdc me fdfdifí 1£ót>Ia 
Suróce 5fedmui5te a^ ftd*odróce 'en cfófc fo. 423 425 427 429 52 

431 T)Afv táirh mo ca^ax) ! if Aitmo T>Am corhuffA 

cÁirh te b&Me A^Am, 541^1*0 t>o óorh^^f, 
433 t)u.ACAitt fomeAnncA ffuimite fónncAó 

Afv buAite.dí> T>ume aca cuige mAf nóc-Af. 
435 i^. ^ e ^ D L ern cfvoit>e nuAif cím im ^ax>a\\c í — 

& ^ax>axy\, a cfíoc, a poimp 'f a cAi'óofe ; 
437 Sedtb^c bó aici if eófn^ as V á T *° 1 > 

-AifseAT) póc.A if óf '*oifv tÁrh-A aici. 
439 T)o connAif c me mt)é í a\\ tAob t\a ffÁi'oe, 

1f cumuf-ác cfé^n at\ téife mnÁ í, 
441 tTlAtfAife mÁfAó mÁ^Aó m^rhAit, 

TTUfvb te cÁmuf tAn *oe Urorhuf, 
443 VftAp eAc 5un ct^on tiom éAT> t>o rhúfCAitc, 

Sc-Ann^t T>o fCéi*o nÁ fcéAtc^ fCfú'o.dt), 
445 T)o b'fuifif "o^m mnfm cfumn m-áf cuaLa 

An óuniA n-A mbío'ó fí ffAoittce fUAi*óce, 
447 ScfACAice ^n tÁf\ if 5Áif 'n-A cimce-átt, 

SfAicce Af aví ffvÁit) nó 1 fcábtA fínce. 

449 ITUlfvflt) A CÁfC 1f CfÁCCfAfv coiT)óe 

Afv rhAfvtAnA Afv cAit 'f an <£;Áifv a sníomafvCA 
451 1n tlib "bfe^cÁm &n AfvÁm 'f ax\ fíon^, 

1 *od'fv itUctÁm ua mbÁncA míne, 
453 A5 ífte if Árvf^ ítlÁmfe if ínfe, 

Citt t)fve^cÁm, ax\ CtAifv if Cumce, 
455 A5 connfAig -ámrhi > óe Úfed'OfuMge au pónfA 

1f fonnf^i5 f AtAó-Ai'úe ÓfveACtAige Art cófvOA. 53 

457 £difve, t>A cLdon í, cdfv éif a nT>ub.dif\c tne 

gtdcfdmn 5«|\ fdon í fé n-d cioncd, 
469 Acc beirum x>on ptÁij í ti, mdfv cím i 

te^Aite tái m te ^t^f fínce, 
461 Cditce ^fv atí rvót) gdn ófvtdó púiti 

&S ^rv^mAifc tiA mónA dfv bóitrub THib'óoirve. 
463 tn'ionsdncuf dnn of ce-dnn mo céitte 

1f cmtim 50 pdnn te fcdnnfvdt) dn fcétt feo, — 
465 ^ e oei £ fedng nudifv tednn gdc émne í 

1f > orvtiiX)im te ctdnn nudin fdnncuij; féin í. 
46? i^ ^ó^ ^.^ gfvAf^ é dg fvÁ'ó nd mbfvidtdfv, 

tlóimednc fpÁf níon 5A0A te nidfvfvdix) 
4 * 9 Ó téA§.A > ó dfv bófvo of cotridifv wá comnte 

An cÉgo Vos fo -o'órv-ouig íofd 
471 5 u t* féro fí tdóc 50 btedóc 'n-A cíoód 

Acc ndoi mí bedóc if f edccmdm cmnce ! 
473 t)fve.dtdin gttfv bdo^dt oon cé cá fcdoitce 

Cedngdt 50 hédg pé tdob oen cutng feo, 
475 1 fedtb s&c fdot, if édo X)Á fudtd'ó — 

1n difce, mo tédn ! mo tédgdn ní bf udifedf. 
477 1r . reArAC >ó otl zaoX) fo 'en Cfdogdt mdfv bí me 

Sedtdo -oem fvéim 'f "oetn tdetib noime feo, 
479 teitedT)dc tdioif tdn *oe fdi-óbfvedf, 

Cifcedf te pd§dit if fÁttce im tedgtdó, 
481 Cdfdit) 1 gcúifvc if congndT) ■otige d^m, 

Cednnup if ctú d^uf corhdfv nd fdotte, 54 433 487 491 493 495 "C&tAC im óAínc if fuim if éife-Aóc, 
UAtAtfi if m-dom a^ fuiT)e.Am mo céitte ! 
irV-disne fíoc if m'mcmn r-AfCA — 
Óditte-áf te mndoi mo bfí$ \ mo ftAmce ! 
X)a t-Aicne.Am.Ac teAb-Ain dn cfiob-Aine mni í, 
t)í feAf-Arii if com if cAbAit if cnÁm-A aici, 

489 CAfAT) 'v\-a cút 50 búct-Aó cnitfeAó, 

tdfAt) 'n-A gnúif 50 tonnndó foittfedó, 
CumA tiA nóije uinti if fó§ 'n-A gáifve, 
1f cinfedt) 'n-A ctó cum póige if fÁitce ! 
Acc ófedtdf te fonn 5-An conn g^n cáir\T)e 
Ó bditeAf 50 bonn 50 CAbAftA 1 n^fÁT) Tn. 
1f t)edfb ^An T>obc.A df 'ootfiAti gun Tríog-Atcuf 
T3dnAfód T>onn T>om cdbdifc df m'dimte-Af 
'O'fedntAinn 50 cnom Af bonn mo gníorhdftA 
Ó "jptAicedf te fonn t>o tom T)o tíon me. 
T)o fn.Amn.AT) ruroce fn-Ait>m íia ctéine, 
1f ceAngtAT) fmn 1 gcums te céite, 
JtAnAf 5-án cmnceAóc fuim ~$ac éiteArii 
"ÓAmeAf te b^oif g-An 5-Aoif .au tAe rm. 

503 Cotfom 50 teón, níon óóin me cÁine<vó — 
ScopAf An gteó bí -Ag cótp n.A fjvÁroe, 

505 t)ACAi5 50 téin, bí An ctéine.AC ráfc-A, 

An f^jAfc n 0-buroe.Ac if b'éiTnn rÁt teif ! 
LAfdm-Ain cóiffí if comunfAm cnumn Atin, 
teAgAt) Af bónT)Aib móncuiT) bíT> cug-Amn, 499 501 50 55 

509 CtAjAnnAC ceóit if ót ^An Coimfe, 

1f CAice.A'OAtt cóifin móncAc triAoi'óceAC. 

511 tlflo "Oíc s^n eAfbAit) nÁn cacca-ó te biA*o me 
An oi'óCe bAifceAt) nó Af fAn gun lAffAf 

513 SmeA"0 aa te.AbAin te bAin'oeif *oo tiAic me 

'S "oo fCAoit te geAtAig $An CAfAit) ^An CiAtt me. 

515 'S é cáfc T>o geóbAmn 45 05 'f &% ^ofCA 
gun bneAttÁn fpóinc A5 ót 'f A5 5tAe*óAC í 

517 1 mbocÁm ófCA if bóifo -oá bptéAfCAt), 
Att tÁn 'n-A tóifce A5 pófCA if aouca. 

519 T)o b'fAt)A "OÁ meitc a ceifc 'f a cuAimfc, 

T)o b'fATM gun Cfeit) me & beA^ nÁ a muAtt x>e, 

521 T)o b'eA^tAC te s&ó beittc t>á gcuAtA é 

50 ttACAmn im peitc im geitc jau cuAittifC. 

523 -p ó ^ ní géittpmn, caoc m^f bí me, 

T)o $tótt 5^n éif eacc émne mAoi*ó é ; 
Acc mA^A-ó nó gtteim gAn feit>m gAn Céitt 
^utt Aicttif a bttomn t>Am > oeimm jac f céit ! 
ttíott CúttfAí teAmtnf tiá TDújvoAm bttéige é, 
T\Á T>ubAittc beAn tiom 50 n'oubttA'o téice é 
xXCc tAbAitt An beAttc 1 gceAttc 'f m éifeACc — 
T)o bttonn fí mAC Abf at) ttoim fé *óAm ! 
TTlo fCAnnfAt) fcéit SAt\ féic *óem Cttoi'óe -Aif — 
CtAnn "oÁ •océA'óAm *OAm caj\ éif nA noi'óce ! 
438 Cuttóm AnfAt>AC Aimgi'óe fcótcA, — 

t)unóc ceAn^Aitce if beAn An cige btteói'óce, 525 527 529 531 56 

636 p«fói*o teA^Aite aj\ fmeACAi'oí ceó aca, 
Cumneós bAitine X)Á speAXt&X) te fónfA, 

637 1f muttAC Af tÁnmiAf bAnbiAt) if fiúicne 
A5 tttuimnn ílí CAimtiAit bÁmtiAi§ An CnúCA, 

539 t)í coifue cnuinnigte Ag cuitteAt) oem comunfAin 

Coif nA ceme Aguf riofAfnAc T)AmfA. 
541 ScaoiUT) cogAn 1 °f oguf vom éifceACc : — 

tttíte mot-At) te Sotuf ha Soittfe ! 
543 bío-ó nAó bAiteAC a T>'Aibi5 An cné feo 

T)o-címre An c-AtAin 'u-a feAfAm 'n-A céA*ofA , o. 
545 & bfeiceAnn cu, a Sax>'ó 'nú, tuigeArii a %é&$&\ 

& *óeitb gAn T>nA5An a bAitt 'f a méAf a ! 
547 Cumuf nA tÁm bA t>áiia t)óinne ! 

CumA nA gcnAm if fÁf ua f eótA ! 
549 T)o CeApAX)Af cnumn gun fíotnui§ An "oúcóuf 

ITlAife mo §nAoi A^uf íojAn mo $núire, 
551 "peitteAt) mo fnón' if stónnAt) m'éA'OAin, 

T)eife mo ctó mo fnó'ó Aguf m'féACAin, 

teA^Ai!) mo fút if 50 pú mo gAine, 

'S Af-fAn x>o fiubAit ó Cút 50 fAlt é. 

AtfiAfc nÁ fA'óAttc ní bfAjAmn x)en cnéice, — 

1f bAiteAc 5An teijeAf x>o meittf eAt> ^Aot é ! — 
557 A5 cui*oeAécA An ceAgtAig 1 opei'óit mo caocca, 

SiottAt) "oa tAigeAT) T>1 teAgf Ait>e An cnéACúin ! 
559 T)0 tAbfAf 5A^5 'f *oo tAst^f tofA, 

1f fcotttA s&$b x>o b&sn&r sníofAó, 553 555 57 

581 TVfósfAf feAfs te tiAinbfiof cAínce, 

'S if T)ót ^un CfeAtAT>An cAitteACA An a£e fiorhAm. 
568 T)e teifce An ACfAmn teA5AT)Af\ cusAm é. — 

t)ein 50 riAifeAó Aif, feACAm n.A bfúi$ é, 
5«5 ^ fuifif a fUAtAT), tuAifc 30 félT) é, 

CuffxMns t>o f uAin fí nuAig foirh né é ; 
687 SeAóAm nÁ fAifc é, fAg 'n-A tui§e é, 

1f saijvit) An bÁf *oo, if seAfn t>o n a£aiT) fé ; 
589 T)<a mAineAT) 50 tá iT>in tÁtfiA 'n-A ctó 

'S An fAjAnc An fAjAit níof b'feAnn a beit beó. 
571 T)o bAmeAf An crnAiT>m t>á coimneAC curiroAig 

1f bneACAm me cnumn é fínce Af gtúm tiom, 
678 & ITÍUAineAC T>'Aini$; me cacacac connT>A é, 

"puAin me feAn^Aó feAnfAT)Aó túiteAc 
575 ÍÁiTnn teAtAn mo teAnb 'n-A £uAitnib, 

SátA X)AinseAnA if AncuiT» ^n uAi^e Ain ! 
á77 CtuAfA cnummste if mgne fAfCA, 

CnuAT>T>An a uitteAnnA a cnoib 'f a cn.ArhA, 
579 T)'-áibi5 a fúite if fiú & pottÁiní, 

'S T>'Aim5 me a gtúine tútrhAn LÁiT>in. 
681 CoiteAn cumufAó cuifteAnnAó cónAó 

pottÁm fumneArhAC futAmgeAó feótrhAn. 
883 ScneAT>Aim 50 nAfo te gÁin ua cíne 

1f teAgAim T>oc tÁtAin cÁf ua troAome, 
885 t)neACAin 50 CAom, if bí cnuAi$méiteAó, 

tDeAnnAib a ^cinn if fuim a ^céitte ; 5« 

687 AtAttttuig au T>tií;e feo Cumg tiA ctéitte 

1f Aimc An buit>eAn nán fttíot f-áti ^éibeAnn. 
589 ttlÁ tA£ui$ An fíotttAó "OíonriiAtt "OAonnA 

1 "OCAtAm T)AtAoibmn fíott$tAif éitteAnn, 
591 j^ rtnni p An C1 - n •o'AittíonA'ó 'e tAoóAib 

T)' uitteAf bA eAn^Aije ^An bfí£ ^An éifeAóc, — 
593 Ca bpuit An ^ÁbA te s^in nA bAmfe, 

CAttCA biocAitte if pÁjA tuóc feinnce, 
596 SumAi£ Att bójvo 50 fóifeAó CAi*óbfeAC, 

^tUgAtt 1f 5teÓ ACA 1f Ót T>Á fAI^'OA'Ó, 

897 Ó -o'xMbis An c-A'óbAtt *oo bttonn ITIac T)é 

^au fA^Attc Af -oomAn *oá T>CAbAittc "OÁ céite 

1f teACAnrhAtt Lái'oin tÁnriieAn téA*oriiAtt 

pAiffmg te f A£Áit -An c-AtriiAó fAOtt fo. 

1f mmic *oo-címre bfío^mAn bótttttA 

Cumuf ac tíoncA 1 ^cf oróe 'f 1 scóin iat> ; 

Cféim ní feicim nÁ "OAitte n-á CAOice 

1 téim Af teitf e x>Att TioiteA*ó ó rimAoi Att bit ; 

1f mó 'f if mife, 'f if ceinne 'f if cttéme 

A sctó 'f a sctifceAóc nÁ , otirceAnAi$ éinne. 

607 -) r fU1|\1f A tUA1*Óimfe T)'fUAfCAltC fuit>ce 

1f -oume aca An uAin feo Att £uait> An ci$e AgAm ! 
809 A bf eiceAnn cu tAtt 50 ceAnnf a ciúm é ! 

T)eifi5 AnAtt 1 "oceAnncA An búifo é. 
611 "bfeAtAin 50 cttumn é, bíco sufAb 65 é 

1f "oeAttbtA fui"óce An píofA feótA é, 599 801 603 605 59 

613 1f pneAbAine i *ocoinc 1 sconp 'f i scnAtn é, 
Ca bf utt a tocc 1 scoif nA i tAirii "óe ? 

616 tlí feinsteAó fAnn ua feAnoAC feófAC, 
"leibi"oe CAtn nA 5Ant>At seótfeAC, 

617 ITIeAtt ^au óumA nÁ fumAC $An fíneA'ó é 
ACc tAnnfA cumufAC bumneArhAC bfiíogmAn. 

619 ílí T>e.ACAitt a tfieAf uaC fpneAf $An bníg 

"óeAt) ceAn^Aitce Af nAfC Af ceAfc A5 mnAoi, 
621 5 An cnÁtri s^n Cumuf ^An CumAt) j;An Com, 

j^An gf^t) ^au CumAnn £An fumneAtfi ^An fonn, 
623 >q pc.Aipfe.A'ó 1 mbfomn "o'éAnmAigne mnA 

te CACACuf T)fA5Am au gnoi'óne bneAg 
625 tTlAf CuineAnn fé 1 bfefórn gAn moitt ^An bnéi£ 

te cumuf a bAitt 'f te tuige^m a SéAg 
827 5^1^ cnobAine é cnotAt) 50 cotnom gAn CAime 

le f onn nA f otA if te f ocn Atn nA ftAmce. 
629 teif-fin nA biAnffe a niA5Am néitceAó 

ITIeitteAt) meiniAO te niA$Ait ^An éif eACc ! 
631 ScAoit 'o ecotAt) s^n óoCAtt 5-An CoimneAó 

Síot au bo*OAi§ 'f An mosAttpuit mAoit>ceAC, 
633 ScAOit fÁ óétte T>e néin nATmnA 

An fíotbAC féAT) 'f An bn Aon tAbúntA, 
635 "pó^Aif péitceAó cné fnA cíontA 

t)' 65 1f "o'AOfCA fAOftOlt fíOtnA1*Ó. 

Cuinffó An "otige feo ^AOif 1 n^Ae-ótAib, 
'S aocfAit> An bní£ mAn bí mA tAoCAib, 637 6o 

639 Cedpfdi'ó fé com if "Ottom if "oóifne 

A5 feAjvaio ati t)orhAin m^f Jott m^c TDóifne, 

641 geAtf^i-ó aw fpéif, bei'ó éifc 1 tíonc-A, 
1f CAtArii ^n cftéioe 50 téif* pé tuíDna, 

648 fif if mnÁ 50 OfAó t)A m-Aoi'óc.áin, 

,0.5 feinnm t)o Cáit te ^áfouf Aoionif. 6i 
III. 

Art beAn A|tíf Aji ati mbírsf e : 

845 Za\\ éif beic CAm-Att "oon -dinnif &$ éifceAóc 

T)o téirn 'n-A re-áf Atfi 50 CApA 5-an f oi*ónne, 
647 T)o tAOAin fí teif -A^tif toife 'n-A fúite 

1f f ADAfvCAí f eifj;e f eitice f úcd : — 
849 T>Ar\ Cofóm t\a Ca^a^q mAr\ 'eAc te géitte.A'ó 

T)oc ctó T>oc Ain'oeif 'f 'o'eAfn-dm t)o óéitte 
651 1f ■DAtn nd tiii|V|VAime 'on Ctn'oedccA féim feo 

&r\ cednn tem ingin "oo rciobfdmn "oec CAotf cf 05, 
658 T)o te^sfAinn dnudf "oe cuAinc fÁ'n mbofo iu 

'S if ipAX>A te tvnvó 5AC ctJAif\c t>á n^eóDAinn ofc 
655 ^ fcfóicfinn ffeAngA "oo bedtA'ó te fonn cedfc, 

'S 50 feótfAinn c'-Andm 50 Acnefon conncdó. 
667 Tlí fiú tiom ffe^sfA ffe^fCAit t>o CAbdifc ofc, 

& fnArhAif e f te^f CA15 ndc Aicif /00 tdbdfCA ! 
839 Acc 'neófAT) fedfCdin *oo m.dicib x\a cúince 

Ar\ nóf nuf Cditted'ó ax\ dinnif x\Á\\ b'fiú cu : — 
66i t!>í fí td$, 5^n X)A ^dn púncdib, 

t)í fí AbfAT) $dn cedf gdn ctúTDdT), 
903 Coftd t)Á fdojdt, df fcf Ae *óá feótAt) 

ó pofCd 50 ptédf $dn gdot s^n Comguf, 
865 5 An r cít 5 An VP Á V ^e ^d ^ 'o'oi'OCe, 

^5 fCfíocAt) dn dfdin ó rhr\Á r\Ár\ ótnbe téi. 62 867 T)o £eAtt An feAf fo "ojteAf fócAiriAit T>1, 
X)o £eAtt An fpjteAf *oi ce-Af if ctú'OA'o, 
689 Cotfom gtAn if oa te cpú'ó tn, 

1f CO'OtA'Ó fAT)A Afv teAOAm CtÚ1tí> T)1, 

671 UeAttAije ceó Agtif móm a •ooítin, 

^AttAÍ fót) ^An teóitne ^Aoite, 
973 £otAin if *oíon ón fín 'f ón fpétf t>i, 

OtAnn if tíon te fníorh éum éA^OAij. 
875 T)o b'feAfAó pon cfAojjAt 'f T>on £éifc feo tÁitfeAó 

TIac CAicneAtf» nA céA'óAm nÁ éAnpwt SfÁ'óA T)o 
877 T)o óeAn^Ait An péAftA mAojvóA mnÁ fo- 

Acc eAf nAtíi 50 téif , — da t)éir\c téi An CfÁfCAóc ! 
879 t)A tdúdaó An fUA'OAfx fiiAifceAf oi"óce 

Smúic if uAtAC T)tiAif if tíonAt), 
881 Luitne tuAifte Aguf ^uAttne CAoitA 

'S gtúme cfUAiT>e óom fUAft te noiT>f\e, 
883 CofA feóiT>ce "oóigce ón nsfíofAig 

'S cotAnn brveói*óce T>fieói$ce CfíonA. 
885 A Oftnt fcuAijte oeó nÁ feóiT>fAT> tiAt 

A5 CllAlt T)A fÓ|\C Deit pÓfCA flAtfl ? 

887 TUf ótiAf-otug f óf fÁ T>ó te t>tiAT>Am 

Cé OtiAóAitt 05 í, feóit nó iAfc ? 
889 'S An feóiT)ceAó fUAf fo fUAf téi fínce 

T)feói$ce "ouAifvc $An duaT> $An tnoTVgAT). 
891 00 ! CAf rhuAf T>1 bUAtAT) bfíogrhAft 

/Af nóf t>A T>UAt T>e uAif fAn oiT>ce. 6 3 

898 Hí t)ót 50 *ocui5tAn sun-Ab ire 0-a CioncAC 

TU fóf 50 gctifeAt) An tui^e 'n-,A connx>ACc 
695 x\n mAi£ne mAfCAtAC cAnt-AnnAC ciúmcAif — 

1f T>eimm 30 DfeACA fí a, tiiAtAinc *oe múmeAt). 
697 TH tAt>AnfAt) f ocAt x>á mt)' obAin An oróCe 

'S tAt>AnfAT> cotnom "oo fcottAine t>nío$rhAn. 
699 5° t)|Uc ^n fiuDAt níon t>iútctn£ ni-Atn é, 

,C\n cnám a cúit 'f a rúitit> iaT>ca. 

701 T11 CAOAnfA'Ó pfCAt) te fCAltC míCuíOfAC, 

£o$a m^n Cac r\Á fcnAic n-A* fcníob Ain, 
703 ACc í 50 téin 'n-A ftAOT) cófínce, 

Uaoo An caou 'f a 56^5 'n-A dmCeAtt, 
705 ó fcéAt 50 fcéAt a$ OféASAT!) rmAomce, 

t)éAt An t>éAt 'f a$ méAn-ACc fíof Ain. 
707 1f mmic "oo- Cwn fí cof caod 'nonn T>e, 

1f cu1m.1t & bnuif ó cniof 50 gtún *oe ; 

709 »Q Q f C10 t>A , &x\ fJtlllT) 'f AW ClHtC X)Á $tmx;A 

&S fpnion^An 'f &s futc te mtnnc $An rút>cur. 
711 Tlíon CAt>Ain T>1 coigitc x\a cumntc nA r-AfCAT), 

£o$a t>-a ningin, X)Á ntnttmn, x>& fátA. 
713 1f nán T>Am Aitnif mAn CAiteAT) rí an oiT)Ce 

/C\5 f AfCA'ó An CnAifce, a$ feAnnAT) 'f 45 ríneAt), 
715 /C\5 feACAt) n^ ngéAS 'f An c-éAT>AC fúiti, 

A tMttAit) 50 téin 'f a "oéro Af túitCnit, 
717 5° tommn An tAe $An néAtt t>o T>út>AT> uinti, 

A5 iminc ó tAoo 50 caoo 'f A5 lonrAinc. 6 4 719 T\ac ftiiflif "oon tobAfl f° tabAiflc -Afl rhnA 

'S 5^n ptnnne^tfi 'n-A óom r\A caoxma 'n-A cn-AtfiA, 
721 ITI-á "o'imcij ^n rho'ónixMt oí cfom 'n--A £áo,a 

'S 5«n 'oeineat) ^n fogAit feo SAO-Atmfe a pAtflc. 
723 & Oftiit fionnAó .aa fti-AO n-á lAfC 1 T>cflAi$, 

TU fiotAfl te pa?>a6 nA fiAt) te fán 
725 Com pat>a 5^n óMtt te Oti-At>.Ain wá tÁ 

*Oo CAiCeAtíi gAn Oia"ó 'f a OfiA'óAó te f-AgÁit ? 
727 An Aitnit) "oíb fétn f-An cfAo&At fo cá ftnt 

An c-Ainmróe ctdon nÁ ^n féittT) fÁm 
729 T)o piocf.A'ó ^n óflé ^n fflAOó nó -An páit 

1f fioftAnn 'n-A fLAQT>.A 'f f éAfl te fAgÁit ? 
731 xVitflif gAn mottt, a cLAt>,Aifle óji&róce, 

pne.A5.Aifl me, p-A&Aimf e f eróm ic fl-Áit>ce :— 
733 Ca Of tnt T)o trít ^5 f nróe ctim Oéite ? 

Afl CAiteAt) te mí aici & *oa$e.Af 'n-A f éite ! 
785 An ttH5i*oe -An óúit nó ah LugA'oe ^n tÁiCfleAc 

pce mittiun mÁ ftub.Ait te fÁite ^nn ? 
737 1TlAif5 ic ce-Ann & fe<AnT>Ai$ tonn*OA, 

An e^s^t teAC 5-Annc.An Am t>o t>út.A ! 
739 An T>ót a $tiosAife btnte ^ua b.A05At t>uic 

Ct n-A Sion.Amne cinirn nó a CAOfCAt) ? 
741 Ufl.Ag.AT> íia f ^iffse if CAflflAmc ^n cfáite ? 

1f cLán n.A m^f a t>o f CAipeAt) te fCAt-A ? 
748 t>fle-4tAm m axt\ .aa teamtif t>o fmAomce 

1f ce.An5.Ait t>o ceAtin te oaviva amce-Att ! 65 

745 SeaóAin i T>cfAt, na fág *oo óiAtt 

t,e neAsLA mnA beit f Aitce-AC f iAt ; 
747 X)Á scAiteA-ó fí An tÁ te các "oo niAn 

■óeAt) cmtteAT) 'f *oo fAit-fe aa fA$Áit 'n-A n"oiAit). 
749 ítlo CumA if mo CrvÁT) bA*ó bneAj fAn éAX> 

X\|\ túbAirve tAiX)in tAnrheArv téAT)rhAf 
701 ÓAnncAC fáitceAó fÁfCA feAfrhAó 

ílAmrAó rvÁftAC rvÁbAC fAbAirvneAó, 

758 Ldfcaife UiAimneAC, cuArvoóifv comifeAC, 
t>AtCAif\e buAn nó buAitceóin bníogrhArv, 

755 /Acc feAn*oume feAnT>A crvAnnT)A cnéimteAC, 

"peAtnAirve fAnn if feAm ^aw féite. 
757 1f mitro "oom ófoi'óe beit tíoncA 'e téite, 

1f m'ionsAncuf cfí $aC ftnAomce bAotA 

759 Ca*o "oo-beif fCAoitce ó CoirhneAC céite 
1n eAgttnf fmrirv funrn wa ctéine. 

761 fflo CrvÁT) ^au teigeAf, mo trveigiT) -oom fÁfCA'ó, 
1f tAiTnn m'foiTmne if tAi^eAT) mo tváige, 

783 1f méiT) a mbíom Af Trit gAn émne, 

1f mém án ^cfoi'óe fé fnAit)m nA béix)e. 

tlAC boCC AX\ fA'ÓArvC "OO rhA1§ , Om gábtflAltt 

Uoirvc if CAit)bfe a mbAitt 'f a mbrveAgtA, 
t)tofCAt) a n-AgAiT) A^tif foittfe a n^Aife, 
Corvp if coim if coitt Af cÁmcrvit, 
789 tiirveACc, AitneACc, bUt A$uf óige, 
TUrrrouf cnám if meA*óCAn feótA, 765 767 66 771 1T)Ancuf cfom if "opom ^ati fu-At-At), 

TleAnc 5^n *oobtA if fonn 5-An fu-Afl<A"ó. 
773 t)íonn fe^tb 5-aC fó&A .aca .An bójvo n^ fAOite, 

e^ff a*ó -A^uf ón cum óit if Aoionif, 
775 Ctúm cum tuige .ac-a if f Aitt cum bró .aca, 

ptún if mitfeácc mei > óif if fíoncA. 
777 1f snÁtAc cumuf^c iomA*OAó 65 iat> 

'S zá fiof A^Amne ^un fuit .A^uf peóit iat). 
779 Curh-A ní gtACfAmn te CAfAiní coittce, 

SnAmAifí 5At-Aif r\Á fe.Ann.Ai5 gan foittfe, 
781 Acz mÁntAi'ó Oo'OAóa, cotLAiní cnéAn.A, 

1 "OCÁmjAit Co'Ot-ACA if obAin 5^n "oe.An.Arh ! 
783 CneiT>im 5^n bnéis $un mém te nomn *oíob 

peitteAt) te féite, *o-Aon ní bemnre. 
785 Cotnom, ní cóin &r\ c-ójvo te óéite 

Ófoó-At) te cójvoa, sóbAit r\Á •ó-aoa.a'ó, 
787 t)Áf tia •ofomse, if •oeimm, ní sfÁ'ófinn, 

tán n,A tumge cum *oume ní báitfinn, 
789 Cuit> aca bíot) ^uf flícij fliAtfi 

'S cui"o eite bíof ^An flíorh $An fliA&Ait, 
791 Cinnci<5 Cflu-A'ó.A 5-án cflu-Aj; £>An cféite, 

píocrh-Afl fu-áf if fUAt *oo béite. 
793 Uuitte^i!) .aca azá níof fe-Aflfl 'r\Á & ééite, 

Uuitce te Sf-At) if te 5|UfA féite. 
795 1f mmic 4 bu-Ait>ceAf bu-Aib if ^fléite 

Cuise-Ann if cnu-Aó "oe cu.aia'o n^ ctéine. 6 7 

797 1f minic tem cuirhne mAot'oeA'o a "ocnéite 

1f lomxvo x>Á nsníotfiAntA fín$tic féite, 
799 1f mmic "oo CuAtA An fuAfo n-A cíne 

SiofAnnAc tuAit *oa tuA"ó 50 tíonrhAn, 
801 1f ConnAinc me cAróbfeAc nomn *oá nAmrA 

1f utrhin t>a sctAinn An ftomnce fAttf-A. 
803 t>AmeAnn fé fAfCAt) Af tÁn mo ctéi b-re 

& SCAitCAn *oa ftÁmce An ifmi cneAfAOfCA 
805 1f cunnAing fAn cín cum "oít ua mbétte, 

A\\ cuineAt) 5^n bní$ "oen críotfAC nAOtfitA. 
807 1f -oe-Ato au T>iACAin T)iAn5uinc >o'éine 

/Af CAitteAmAin niAtfi te ntASAit ^An éif eACc ! 
809 pÁ^Aim fúc-fA & Cnú ua céttte 

■£Át n.A cúife if curhA ua ctéine. 
811 1f meAttCA meittce tuijro T>om *óóit-re. 

1f T>Att 5^n nA'OAnc me, foittfig m'eótuf, 
813 /OMtfif, ó'f cuirhm teAC, caíuc ua bfAit)e 

1f Apfcot An ftío£ bA bíot>5Aó nÁróce. 

Ca bfuit ua corhACcA "o'ófouig An *OúiteAm, — 

1f CAtCAt) ua f eótA 1 scof ótn ua curhA f o ; 

pót "OAf tium ní "oubAinc te fiémne 

&X\ pÓfAt) t)1ÚtCAt> ACC "OfÚlf 00 féAnA"Ó, 

ScAfAt) tec gAot t>á méio "oo $nAoi 
1f ceAn^At tec fAojAt tf ctAet) tec rhnAoi. 
1f obAin %&r\ bníg *oo rhnAoi mAn cÁtmfe 
£ocAt "oen "otije feo furóeAtfi 'oc tAtAin, 815 817 819 821 68 823 825 827 829 831 1f cuimin teAc fém a péAntA au CAiT)bfe 
SuitteAm ^ac rcéit if téin *óuic foittfe.Aó 
"binnjut buAn if buAT) ua mbnéitne 
1f CAÍnc au tUm ua tuATjfAn bnéASAó, 
T)ia nÁn b'Áit teif mÁtAin AoncA, 
1 f niAgAit gAé fÁiT) 1 bfÁbAn béite. 

5uiT)im 50 tiÁnT> cu, a fÁiT)beAn cfíT)te, 
A fíotnAó neÁmT)A a bAnn ua nígée, 
x\ f oittfe gtóine 4 óon óm ua ftUAigce, 
éifc tem Stón-f-d, f óin if f uAn T)úmn ; 

833 ITIeÁi'ó ic mcmn T)íc ua mbéice 

1f pfAinn ua mítce bníT>eAó aouca, 

835 1f coicib mAf CÁ1T) An bnÁgAiT) a óéite 

<&5 bonf a*ó if A5 fÁf mAf Át n.A ngéAnn^ ; 

837 /An cÁt if tnjA cá A5 fitibAt ua fnáiT)e, 
^ÁntAig T>ubA if giúnAó ^nÁnnA, 

839 x\n &%& t>á tAigeAT) mÁ geibiT> & nT>óitm 
5tAfnAit), mei'ós, if bteA§T>Ain bónnpAiT) ; 

841 T3'unóAn mme te tiAoif ^An éifeAóc 
UiocfA nA cÍoca, fcemnfix), fcéiT>fiT>. 

843 ScaU-aT) mo ctéib ! if b^ot mo f m-Aomce ! 

A5 cA^Ainc A>f Céite 1 scAontAib cemce ! 

845 1f T>eACAin *OAm fúit te fúbcuf T>'fAgÁit 

'S ^An feAn m 6-50**0 cniúin fAn lÍlumAm t>a mnÁ\ 

847 Ó tÁntA au ceAnncAn gAnn f o gÁbmAf, 
-jp^ntAs f-Aun, 'f au c-am fo pnÁinneAó, 349 Jíó'otA fottArii if fotfAm Ag fiA'óAite, 

1f óige An pobAit aj; cttom<vó if 45 tiAtAt», 

851 Aonca fAT)A 50 "oeatb gan foi"ónne 

'O'émne Ari cAt-Am if feAjv éigin fA§Aimfe. 

858 CeAngAit 1 "ocriÁt 50 ctÁit fén újAim ia*o, 
'S Af f An 50 bfátAC fAgcAjt f úinne \ax>. 855 861 863 7 o 

IV. T)'éini$ Ati mÁnLA A|\ bann -a bínre, 

'S "oo foittfi' ax\ IÁ f-An -aic 'n-A amceAtt, 
857 "b'Átumn 05 a ctó 'f a CAom*oneAC, 

"Ó'-ajvo a stón b^ beó if bA bíoT)54c. 
859 TJ'fáifc .a T)óinne if T>'ónT)ui5 T)eimneAó 

t>Áitte an bón*o 45 pósAinc Silence. 

xVoub.Ainc -a béAt bí 45 féi'oeA'ó foittfe, — 

Ax\ cúinc 50 téin 50 f Aon 45 éifceacc : — 

T)o-5eibimre T>íneAó bníg cum bu,AiT)ce 

1f feiT)m ic c-Aínc-fe a bníT>e<Aó bu-Apt-A. 
865 Cím, 'f if T>ót guf T)ói5ce -An xxá'vaíxc tiom, 

SíotnAó Ón£táit tílóine if ltleiT)be, 
867 An reifceóin CAot 'f ^n cnéAcúin cUvóAncA, 

An ceirceóin ctAon 'f ^n T)éinceóin T>oi;seAnc<A, 
869 SÚ5 ua cÁine if cÁt n-A cornife 

&% f úit te fÁffuit fÁm na f^oice. 
871 AccAimÍT) man "ótige t>o béite 

An feacc f ó tní s^n coim^e^ó céite 
873 T)o t-AnnAing An ceAnn 50 ce.Ann 5-An cnu-Aige 

'S a ce.An5.At T)on cn^nn f o 1 T>ceannc-A An cu^niA. 
875 t)4ini5iT)e tom T>e á cobAit 'f a cóca, 

'S fe^nnAi5iT)e á t>nom 'f 4 com te cónT>.A. 7* 

877 ,&u cuit) dCd tdtttd bdtcce 1 mbtidtmcd 

1f ceitedf 50 cditt dn cÁittn^e cidttpd, 
879 Óuittedf dmu$d 5-dn rubcuf >o'émne 

t)uite t\A Húc-d if túc d n^éd^d, 
881 T)o meittedf d gcÁit if fdgdit dtt ríindoi dcd 

A5 feicedtn gdn fdc -dtt bdtttt nd cttdotbe, 
883 £d5dim fúib-fe aonnfCdt pAife 

& mnd nd "oútd t^úoat) te "Odtsuf ; 
885 Cedpdi5i-óe fínmm cemce if cÁinngio, 

Cdiásróe ftndomce if mnctedóc riitiÁ teif, 
887 Cuifit) ouf 5Comdittte 1 ^comdtt te céite, 

'S cug>áimfe coiúacca dn fóttf-d t)édttdm. 
889 T)o-beifim 5^11 fpdf -oío pdif nd sctdncdc, — 

1f bed^ tiom bdf 5-An bdttttSotn pidn t)óib. 
891 ílí cuimmfe 1 bfdt "oe bdtttt mo cdínce 

An foittbcedó f-dtcd cdftd^ ctdoróce, 
893 &n ^dbdt gdn sotd nd dn ^otd gdn ^edtt fuitc, 

An cott gdn cottdt) nd dn cotttndó fdttfd, 
895 Acc téi^tdtt dn óige 1 5Cóif cum fíotttdit) 

'S •oédnf.d dn fónc fo ctócd if *oíon *oóib. 
897 1f mmic t)o-címfe ttmnfig bdotd 

A5 cuicim te ci£edf, if bímre buit)edó *oíob, 
899 5 A btd te mnÁ "oe td d^uf > o'oit)ce 

A5 cofndm d gcÁit 'f .dtt rcÁtc -d n^níorhdfCd ; 
901 A5 fedfdtn 'n-A bferóit 'f d bferóm 50 fátcd, 

A n-dinm dtt ctomn if bemnfe fdrcd. F 7 2 

903 T)o óuaIa potta if *oo cui]AeA"ó i bÁfCA é — 

1f fu^xc Uotn bomeAnnAC iotnAT)AC fÁi-óceAC — 
905 LAb-Ai|\ 50 fvéi*ó if gl-áeit) 50 tiíre-dt, 

t3^r Af 00 béAt, if bAogAl beic CAínceac ! 
907 SeACAm 50 fóitt ha cotn-áCcAij ío5tn.dfv 

1f CAitfe fiAT) pófA*ó róf pé cífe-áf. 
909 UiocfAi*ó ^n tÁ te tÁnCe^T) corhAifvte 

'S cuiffi*ó ^n pÁp-A tárh tiA 5Cotn>áCc aija, 
911 Sui*ófe Ati cui*oeAccA -df dubdifc ua cíne, 

1f fCAoitfAf cug^ib fé ufcdtt coirhfvij 
913 pA'úncur f otA -Aguf fotfvAm n-A feóta 

1f miAn bu|\ *ocoite tiA cottdifí ceó fo. 
915 C x Atn)uitie eite "o^f notte.A*o ó rhnAoi dn bic — 

Léigit) & n*oeifvim if feicim t>o ^10*054 ; 
917 An ftttje tno Cumuif nÁ fuLding; 1 jjcaoi df biú 

Sfdoitt ^An uffvAim ná 1Tluifinn 1 mbfífce, 
919 dóc te^nAit) f An cótfv íia feorócig Uaca 

1f gtdndisróe pó*otd ón f ónc f o rid*ódite ! 
921 Cditfe tne gtudifedóc udib cum riubdit, 

1f fA*o-A mo cti-áifc-fe df fudio nd ttlum-an ; 
923 An cufuf cá fvórhAm ní fognAnn moitt *oo, 

1f 10111^*0 *oen §nó Annfo fóf $dn éifcedcc. 
925 C^ff-A me ^fíf 'f if fíon nÁc fÁitcedc 

"O'fCAf Aib n^c *oíon me cijeAcc *oon Áic feo ; 
927 &r\ Curo aca azá 50 cÁin n-a fmdomce, 

puineAnn ndc futáin teó & gcáit beic rínce, 73 

929 Th-áoi'óeAf te fotjVdtn a scotnom ^n béite, 

Cífe ax\ pobut a 5C05A1|A 'f a fméit>e. 
931 1f cdicneAriidC teó 'f if *oót j;un tdocuf 

Scdnnat ha nói^e pórcd if doncd, 
933 tHiAti d *ocoite ní fpondnn a jcioncd, 

"bnédncuf fotd ná" bonnd'ó nd "onúire, 
935 Udicnedm T>on ^níom nÁ fíoc tia féite 

Acc m.ASA'O n-A mítce, m.doi'óeAm a n-édtcd. 
937 ttí fdínnc T)Á f óg bein beó ha cédt>cd 

Acc cdínc tf ^teó -djuf móncuf tdocuif, 
939 TTIurcdn if dbdCc if ndig ^An nid§dit, 

'S a gcumuf 50 ctdt 5^n CdX 5-dn cnidtt, 
941 5° ttnpeAtAó c-ánntds cÁm 'n-d n-idtt, 

'S cutdc te SÁX)A dn a mnd 'n a nT)idi'ó. 
943 S^cfdT) 5° féit) dn méiT) feo tditnedC, 

Cditfe me séittedt) 'o méit) mo pndmnedC, 
945 Cuinfe me dn buróedn f o 1 jcum^ 'p m ugdim 

Tludin tiocfd mé Afíf fdn mí feo cujAinn. 
947 T)o bne,dtdin me cnumn dn nígbedn néHcedé, 

'S t>o tdguig mo Cnoroe te tmn beit néit) t>t, 
949 TD'dinig me T>dfdCc jnxmmdn éigin 

1f pdinitif bdif im cndrhd 'f nn CédT)fdt) ; 
951 Conndinc me At\ cín 'f av\ ajedf a\\ tudrcdt), 

1f fumnedm a cdínce ^5 nmnce im ctudfd. 
963 UjAtin dn bíomd bíot>5dc bditte, 

1f tedtdin mo títe dn fínedt) a t^ime ; 74 

965 CAflflAIUS -Afl CtUAIf 50 fCU-ACdC fCÓflt-A 

ScflACAite fU-Af téi -aa udcc-Afl bóiflT) me. 
957 PfteAbAtw an bÁb fo Cfldit) ^n c--Aonca, 

^flexvoann a LÁriiA 'f if áflt) *oo téim fí. 
959 1f -Aibit) xvoubAinc — A cflúfCA Cflíon-A 

1f ^axíá me 45 fúit tec cut-fd óíojvaT), 
961 1f mmic "oo ftuige^m tu, & cnoi'óe ^&n •o-áonnAóc, 

1f mitiT) "ouic fCfíocA"ó 'o "ótige r\& mbéice. 
963 CofAmc cá bf^Ai'ó cu m &^&m n& cúif e ? 

^ooAt níofl tuitt cu & teAT)b 5-au túitótif. 

965 C& bfUlt T)0 fdOtAfl f AOfl te fWórfióAti ? 

Ca bf uit n-d béite bui*óedc "oec jníom-dfltd ? 
967 t)fedtdinfe & bditt feo a m&^ve&n rh.AOfl'OA, — 

Amim ní bf<A$Aimf e meitt aa béite é ; 
969 t)fledtAin 50 Cflumn & 5UA01 'f & ££&};& 

Ó bdite-Af & cmn 50 bomn -a CAoteof. 
971 t)íox) guflAb ^mimedc Anmícúmtd é 

Címfe ce^n^ditce -a X)&w& 5A11 •oiútcdt). 
973 A gite ní 5fAt)fmn, b'fedffl tiom buit)e é, 

1f cumd r\& scnÁm — ní cÁmfmn 001*000 
975 T)ume mbexvó *oflonn n-A t)fl om if fÁndt) — 

1f mmic fm cog-A fifl ca omftinneándc ; 
977 X)& mmic fm ^dmbdó tAnnfA gníom-Aó 

1f iofCAT).A c-Am 45 fCfAmp-A bfíogmAfl. 
979 1f fÁitib foitijtedC uifledfbdó éigin 

*0'fÁ5 &n *ooiflbteAc foiflbte m doncd, 75 

98i ^ rn éi , o -a ce-AnA roin tiidicib na cíne, — 

A néim te fedtdt) 1 scdnAOttf "OAome, 
983 Seinnm An 6eótcA fpónc ir AoibneAf 

1rmnc 'f ót An bón*o nA rdoite, 
985 1 gcorhAn n.A ptnnmne pumedt) Af péite, 

An fnAtfiAine dn b'ptnnif "ootn ttnnAim-pe géitteAt). 
987 1f c.AróbfeA6 cAicnedmd6 CAinbeAc cnéite.A6 

IDei'ófAó meAtimtiAó a Ainm 'f if Aendc. 
989 Ammi'óe 'ec fónc níon ófrouig av\ UidnnA, — 

^eAnmnAróe p óf 1 scomsAn ttAite ! 
991 CneAtAim 50 bonn te ponn *oo t>.AontA, 

1f 5Ainit> An cAbAin *oo tAD-AftA bAotA, 
993 1f coin mót) if t)íneA6 ruróce ic éAt>An — 

T)ei6 pó tní ^An coimnedó céite. 
995 éifci£ tittm-fA a 6tú n-A bporonneA6, 

"PA^Aimf e consnAt) 1 scúif nA mAi§T)ne ; 
997 An cnÁt) 'f Ati t)útAt> mú6 £An bní$ me, 

A rftnÁ n^ múinne, if nún tiom íoc Ain. 
999 Consn-dró t>einim tib, beinro Ain, C05 é, 

A tínd soinim tu 'f p a$ t>Am cón"o,á ; 
1001 Ca bpuit cu a Áme, nÁ bí aj\ lAnnAró ! 

CeAn^Aitp e, d lílÁine, a tÁrhA ajv t>CAob tiAn t)e ! 
1003 A itluinmn, a 1fleAt>b, a &vób > a Síte, 

Ctnnró 1 bpeit>m te *ooi5eAntAib TnosnAif 
1005 t) Ann -§ Á c fcótd •o'ón'ouij; au crít>beAn, 

t)Áitit) fd bpeóit 5A6 cónt>A fn^rómedt, 7 6 1007 1009 UÓÍÍIAlf 50 f1At TIA piAnC-A 1f C|\UAlt)e 

l.e cóm 'f le ciAfpA t)niAin, g^n cnuA$ Af\ bit ; 

U05 nA tÁriiA if Ájvoui^ An fciúij\fe, 

1f fómptA fÁm é a mnÁ iia múinne ! 
1011 S^IM^S 1 * 06 ■ooithm, níon tuitt fé r AbAn ! 

t>Aim*ó An teA"ób ó nmn 50 f Ait *oe ! 
1013 CtoirceAf a ótm^ 1 scníoCAib éibin 

'S cfiteAt) a gcnoi'óe 'rnA cníoncAig AoncA. 
1015 ^ ciAttmAn ceAnc An c-acc é, fAoitim, 

t>tiA*óAin An aicc f eo if ceAnc a fcníobAt) -óúmn: — 
1017 Ttéi*ócig, ceit, nó 501*0 *oe fceimte 

CéAX> if *oeiC fé teit Af míte, 
1019 X)úbAit ce-Afc An fneAfCAt furótAi£, 

1f cúiftm5 TTIac au cfeAócriiAin noitfie-fin. 
^tACAnn fí a peann 'f mo CeAnn-fA fUAi'óce 

xVp eAgtA m'f eAnncA if fCAnnn a*ó An buAitce ; 

An feA*ó *oo bí fí A5 fCfíobAt) An "oaca 

1f m.Aicib An ci$e aici fuit)ce An gAfOAm, 
1025 >q rCA ^Af tem néitt, "oo néi'óeAf mo fúite, 

'S "oo #neAbAf x>e téim ón bpém 'om "óúifeAóc ! 1021 1023 77 ha sctiítme, 
mAiAinu téASAtti An £octAit), 

ic. 

Seo cunncuf 615111 Af nA fcfíbmb if aj\ nA teAbfAib 
mA bfUAijteAf au " Cúifc." 11a fcfíbne -oaji Ab corhAftAí 
S.T.H.N, A^Am-fA, if ojttA if rnó acá mo feAfAtí!, Aj;uf ní 
móf nÁ 5tif mAf a céite nvo. m^f if fíofbeAg a bfuit "oe 
"óeipf eAcoftA ó cúif 50 "oeife. 1f móf An ní"ó "OAtrifA 
nÁ fAib a bAc o|\m éAnuAift *oo b'Áit tiom é ua teAbf.A fAn 
x>o fpiúnA-ó .1. S,T,H, tfAn Royal Irish Academy A^uf N 
if ^n National Idbresj of Ireland. 

t)A móf tAf t>Aff An Áif *oAm te<\bAjt Stern acá tttAiT)ce 
A^Am ceAnA : bí cóib Áttnnn *oe Af tAf acc AgAm ón 
Aimif5ineAó. Z beinmi Af avi teA^An *oo ctnf Stem 1 gctó, 
A^tif ifAn teAOAf fAn 00 fUAineAf nA mAtAincí *oo 0^1 n 
feifCAn Af nA fcfíbmb Af mbeinimro AfAon C,K,F. UÁtm 
pé commAom Ai^e if An méi"o fm Aguf 1 jcúffAío eite com 
mAic. 

"beA^Án 1 "ocaod ^ac ceAnn "oíoo f An uife : 

S. .1. 23 L31, R.I.A. 

An C010 if feAff 'f if feAntroA "OAf btiAit umAm-fA f óf 
•oe " Ómnc An ítleA'óon Ot^óce," A^uf An c-AonceAnn AmÁm 
50 bfuit a T)eimni a^aih 511 n fe tmn An u£*OAin fém t>o 
ninneA-o a §n <\f a-ó. Seo mAf Aoein Af fcuA-ó a 255 : — 
" Cúinc An fheA*oon Oróce, te tJniAn TTIeAnmiAn .1. Merrv- 
man, Aon *oe pfíomoneiteAmum nA fUAgéijfe *oo commn'óiof 
a mbAfúncAóc CuttAT) A^uf a bpAffóifce ua piACuit, 
2 November, 1792." 78 

Cúi5 tÁ X)éA£ x)o bí An fCfíobAiT>e a^ ^AbÁit x>on obAif 
-A5«r f eo ^^r 4*0 eip a^ a x>eife : — " te SeágAn 1Tlc Se-dffuro 
An feACcuA tÁ -oeu^ x>e jeAbf a míte f eACc ccéAX) ir 2 btiAt)Am 
■oe«5 A|\ Ceifte fitcix>, November 17, 1792, A^uf Aiccionn 
Af 5AC téigteóf lonriiuinn ^uibe Aif a An-dm gibé m.Afb nó 
beóX) T>o. T)o beif fé A beAnocc te bmncm riiAit "oo §aC 
n-Aon x>o ttobfAr nÁ tonnAf tfnAn teif guibe Aif. Amen." 
tlí't émtíne Ai;g;e nÁ f uit A^Am-rA irAn teAbAf ro. ITleArAim 
guf f eAf f -oo tui5 r ei f eAT1 ÁTi Cúifc nÁ éAnxmme eite X)e f nA 
fCfíobAiX)tib 50 Oftut a rcfíone A<5Ainn, A^ur ir e m ® tuAifim 
5Uf ó conx>Ae au CtÁif X)ó fém, cé nÁ tuAX>Ann fé fAn. 
1r fíof 50 Ofuit fé A]\ feACfÁn uAifeAncA, acc if AntiAtfi é. 

T_)o tu5 au teAOAf ro CAtnAtt éi^m 1 feitb AriitAoib tJÍ 
ÓúitteAbÁm, ó CeAnncAf Citte nÁifne X)o bí A5 feótAX) 
rcoite 1 ^CAtLAmn 1 sconxtAe Citte CAinmj, -A^ur cuAifim 
ua bttAXmA 1795 ^o fÁmi5 ati teAOAf m a tÁim. T)o 
CongAio AmtAoio cunncuf AtiAX)eAf 1 n^exnLg Cfumn 
f otui^r e A V- & miteACcAiO m ajaiX) au tAe, Af au ngtuAif eACc 
x>o ninn fé fém ir & AtAif ó n-A nxmtcur coif Ioca tém, 
50 pofcLÁifge A^uf cfé conx)Ae Citte Commg, Af cionnuf 

T30 CUIfCAT) fUAf fCOlt X)Ólb Af OÁf A AtAV\ 1 bfA1X> UA 

TiAimfife ; Af a óAome uaC 1 mAimfcif IfeAtAij x>o ctnfeAX) 
An feAf bocc, A^uf Ary 11 a mílce fux> eite, x>Á mb' é a fuifge 
fém é An cfÁt bí fé m a bAmcfeAbAC, Ajuf An féAfCA do 
Oí aca 1 X)ci5 fA^Aifc pAffóifce Áifite .1. T)eAfOfÁtAif nA 
mnÁ, cé ^uf eAgAt 50 X)CÁmi5 rir e ai[\ aía^aó ftnAome A^uf 
nÁf pófAX) 1AX) S t)A rinmc ArhtAoib A5 mAOiX)eAtti Af a 
'úútA fém, níx> v\ac có^Ca Aif ; "mÁ'r peACA beit buiX>e 
CÁ1X) nA mítce X)AmAncA!" xScc ní beAtAX)A X)Am cuilteAX) 
x)Á f eAncii r ^ 00 r^T 1100 ^ -Annf o ; cá tÁn x»e fAotAf a 
pmn i^An R.I.A., Agur x>éAnfAf An fCéAt 30 téif X)o 
noCcAX> Af OAtt. 79 

1f bAogtAC gurv Cuif AmtAoib a tÁrh ifAn méix> x>o 
f cfíb SeÁn THac SeAff ai$ ; ní't éAnA^ó nÁ ^nn cuif fé 
mAtAinc f ocAt Af. óiurhf^ib ^ac teAtAUAó, aúc if x>eAttr\ aúac 
50 fAib cóib éigm eite of a corh.Aif An cfÁt céAX>n,A. Tlí't 
Atfifuf nÁ 50 *ocÁmi5 teAbAf SeÁm 1 fdtb SeÁm Uí T)ÁtAi$; 
Annf^n, mAf if téif x>'éinne guf Af au teAb^f fAn, te n-A 
cuix> AtAffugAX) focAt ó tÁmi AmLAoib tlí Su1tte.Ab.A1n, 
■oo fmn SeÁn Ó X)ÁtAi$, " Lickoran, Parish of Sliav Gua " 
au fCfíbmn fm 23X46 R.I.A., mA bfuit au cof-AC céAxmA 
acá A5 SeÁn ÍTIac SeAffAij;, Aguf An tA if An mí x>en btiA'óAm 
CéAxmA .1. An 'OAfA tÁ x>e rfn ua SAtrmA 1792, a bfAX> f-Af ai 
ocxSmig SeÁn Ó TDÁtAig Af au f AogAt f o m é\Ancof ! Cá 
AtAffutjte ArhtAoib 50 tíontiiAf ifAn Cóib fm, A^uf if 
mnncA AfAon geibrni x>on CéAX> uAtf 1 scorhAif tíne a feACc 
An x>Á f ocAt fAn " t)A tAicneAm^c " nít> nÁ fuit m S,H,N, 
T,R,C, acc " UAicneAmAcc Aoibmn f uix>eAm ua ftéibce " 
Tlí •óémimfe cAgAinc a tuitteAX^ x>o 23X46, m.Af ní x>óit 
tiom 5Uf lonncAoib é. 

T .1. 23B36, R.I.A. 

leAbAf é fm x>o fCfíb UaX^s au Ua^ca TTIac C^fftAig 
1 mbtiAX>Am a 1820. tof nm$ f é Af " Cúif c ah ttleAt>on 
OiT)ce" Af teAtAiiAó a 65 X)Á fcfíbmn, A^uf At\ teAtAnAc 
a 106 x>o fÁinig x>eife ua tiAifce. Six>é An nócA x>o cuir* 
fe A5 cfíc An fcéit: — 

"Af ua fCfíobAX) te Cax>5 TTIac CAfftAij; cum úcáix>e 
An Aitif SeÁ^An Ó UiAm .1. fA^fc pof.aifce.An UeAtnmpoitt 
"UACcAfAó if T)fomA t)Ám, AnnfA mbtiAX>Am x>e Aoif An 
UiseAfnA MDCCCXX. 

A UIATIAI5 fOCTTIA "OfUll UCCA TIA fÍ05tf 1Alte, 
1f -OÍOTItriA^ fOfAfOA fOCAfCAC CAOinOflAtriAC 
SÍCOThAr» fOnUflTIAf fOCAtceAfC fÍ0fÓ1AT>A 

50 f5éix»5 aii fonuf nA f'focAib onc sunáe lAfriAim." 8o 

te.Ab.An cjwnnn é feo. 1t>ii,\ y\a tínce pn 692 if 693 
A^Am-fA cá nomnc tínce eite 1 fcníbmb 5^11 cÁbACc aCc 
nílro A5 Cat>5; nÁ iT>in 707-708 nít tínce eite Ai^e, nÁ 
iTnn 718-719; cá fé aj\ cocnom te fnA "oeisfcníbmb eite 
ifAn méiT) fm, aCc ní feAT>An cionnnf 00 fleAmnuig t>íc 
céitte ifceAó Aij;e iT)in ha tmce T)A[tAb corhAncA A5Atn-fA 
540-541. Sm a nAib oe cun-leif An An fcéAt au uAin 
fin, a.d. 1820, T)o néin t)eAttnAim, acc if téin 50 nAib 
bneif A5 T>ut A|\ cahic au uj;T>Ain ó uaiu 50 buAm. 1f é 
mo CtiAifim OAmgeAn nÁn CeAp t)j\iAn niefnimAn aCc 1026 
tínce, .1. ax\ c-Ái neAtn acá m SKN, Aguf m T aCc ArhÁm au 
beA^Án fAn acá tuAi*óce A^Atn. tlí feAnnT>e An Aifce 
émbneif, beAg n.Á món : ní tieAT) acc if AriitA toicp eAT> 
cuitte.AT) tínce ah fcéAt. 

H^-24Li, R.I.A. 
(Formerly 0'Daly MS., No. 15) 

Ar\ " Cúinc " An óeAT) níT> acá if at\ rcníbmn feo. A^iif 
fiT>iAT) ua f oCAit acá A5 T>ein e tiA bAifce fm : — 

" poinceAnn mAf f uAineAf 1 teAbAf te Ancome Ó btlrhAin 
ó 1mf cSíomom, noó AT>etn ;;unAb é teAb-án au ujTiAin fém 
é, níT> nÁ cfeiT)im, acc if loncuigce tiom 50 nmn Ancome 
Ó nthfiAin neAtnnÁiT>ce au teAbAf fo ó teAbAn au ugT)Ain .1. 
t)niAn ITIac ^ 10 ^^ 1TleiT>ne. 

Át CtiAC, 20/8/1862. SeÁAn Ó T)ÁtA " 

UÁ cóib eite oe fcníbmn Ancome a^ au ooccúin 
téAjAncA út> ScAnT)if ll . Ó 5f\ÁT)A: T>eif feife^n (Catalogue 
of Irish MSS. in Br. Museum) gun m 1852 t>o nmn SeÁn Ó 
"OÁtAij í, Ajuf 50 nAib A5 Ancome f ém cóib m a nT>ubAinc 
14 "poinceAnn mAn fUAfAf & teAbAn An u$T>Ain fém .1. Bryan 
Merrvman : 45 feo níT) uaó f éiTun te tiAon T>ume eite 4 8i 

fÁ*Ó ACC tlOm-fA AITIÁm, mAf\ 1f AgAm ACÁ -AT1 teADAf CéA*OnA. 

SctuoDca te tiAncome Ó titliftAitt óum úr-ái'oe An AtAf 
UomÁf Cnoc An cAn fA AOif *oon ri^eAttnA míte occ scéA*o 
if oóc mDtiA*ónA of cionn *oá fitcio*o, nó mAf fo 1848." 
Sm teADAf AnAtriAit " H " : ir món é mo mumi$m Af , 
Aguf if AnnAtfi s-An é fém if STN aj\ AonfocAt. T)o cuin 
SeAn Ó *OÁtAi$ a teicfingA-ó f ém Af f ocAt A.nnf o if Annrú*o, 
acc mA cuit\ níof *óeAt\mAi*o fé uAifteAnncA savl au leic|\i«§A*ó 
*oo f uAif f é A5 Ancome *oo f cttíoDAó Af cmmf aiD au teADAif, 
Aguf geiDrni An teicfmjAX) fAn Ajt íia foctAiD céA*onA 1 
gcofp An teAOAif *OAf AD COrhAftA 

N. .1. MS. No. 3 Comyn BEQUEST, 
Nationae I,ibrary of Ireeand. 

An " CúifC " aí\ céA-o ní-ó ifAn teAOAf fAn Com mAit. 
An í fm An úóiD *oo Dí A5 Ancome Ó tilorhAin ? 1f é mo 
tuAimm ^uf Ab í, Aj;uf cím Att óeAnn *oe fnA teACAnACAiD 
cof A15 " Ancon " f cjtíoOcA 50 tiojtnÁi'oeAc te peAnn tuAróe. 
te con-OAe An ÚtÁif DAmeAnn j;ac a Ofuit ifAn fCtn'Omn 
fin, ó túif 50 *oei|\e if *oóig tiom : cá Aifcí Ann o ComÁf Ó 
tníoóCÁm, ó SéAmtif TTIac ConfAi*oín if ó fitío eite 
•oUuA'órhAm, A^tif if Ann j;ei0im au *oá AríifÁn eite fin 6 
tÁirh "ÓfiAn ITIeffimAn .1. " xXn THac AttA " if " An poicín," 
A^nf meAfAim sujtAD Ann *oo fUAitt Seán Ó *OátAi<5 ia*o te 
fcr\ío0A*0 mA teAOAf fém (241,1, R.I.A.). 1f Ann, mAf An 
5CéA*onA, 00 ftiAif "OÁití Ó Coimín An oonncó*ó 50 Sacf- 
oéAftA *oo fmn T)onnóA*ó *oe "DutD at\ An ^Cúifc, Agtif zá 
Ann cóiD *oen ctó *oo f níot at\ An " Irishman " A$uf Af 
pAipéAf éigin eite, cé uac mAji a céite ua cjií cmn aca f An 
1 DpomncíD Áijute. TTIÁ Dí fiof CúffAí An teAOAijt fm a$ 
mo caj\ai*o DÁití Ó Coimíti if lon^riA tiom nAjt fcjtíO fé 82 cuAimfC éi^m Ann, cum 50 "octnsimíf Ati fcéAt 1 sceAnc. 
Dein pAT)|\Ai5 Ó t)f\iAin tiom 511^ te ftfiAn ó tuAirA An 
teAbAf f An f eAt. 

R .1. 24P19, R.I.A. 
(Reeves' Collection, No. 838.) 

Sm f cníbinn AnAjtAn, AnAtéin, aóc ní f uif\if é t>o Cnumn- 
riieAf. Tlí feicim Amm au fcnibneóf.A Atin, nÁ An btiAT)Am 
nun f cfíooA-ó aCc com beAj;, cé 50 Df uit " 1085 " Ann, 
A^uf tiocfAT) gun T>eAnmAT> é fm Afi 1805, mAf ní "0015 
tiom gun 1850 "o'oiffeAt) Ann. pé T>ume fcníb é if é 
mo tuAinim junAb AriitA ttig fé fén ^Cúifc t>o " beAt- 
cujaT) " : cofntnj fé tuAt 50 teóf, aj\ tíne á t>ó 
te " aji bÁmricc úin " Aguf cé 50 bftnt au ceAfc 
Ai^e "oo |\éif gfAmA-oAije cá a pof A5 au fAogAt nÁC mAn 
fm *oo ceAp au c-ujT)An fém au tíne. O niAn a tÁurie 
Attíf At\ tíne 102, .1. ' nAC nTnneAnn " ! Tlí't a teitéfo fin 
x>e Con if ax\ " Cúinc " 50 téin A5 émfcníbmn eite, A^uf 
ní beAT> éAngnó Aij;e Ann. 1f aic aj\ fAT> ah teA^An é feo 
— teA^An fé teic — Aguf if AnnAiíi focAt níof *oeife nó 
níof oineArimAije Aige 'nÁ mAn acá 1 teAbttAib eite. Acc 
Af tíne 44 acá " comnce " Aige Agtif T>om t)ót-f a if 
feAnn fAn nÁ " cemce." CífeAn An riiíCofmAtACC ifnA 
mAtAncAib teA^An. 

Z .1. An teA^An acá fé ótó aj; Stern ifAn 
Zeitschriít. 
Uá cun fíof A^Am CeAnA An An teAbAn cAbAóCAó fo. 

C. .1. MS. iii Egerton Collection. British Museum. 

teAbAn é fm *oo |\mn pmjín Ó ScAnAitt t>o SéAtnuf Ó 
nAf5AT)Ám. Tlí feACA-fA An fcníbmn fm niArii, aCc jeibim 
a tuire 50 cnuinn A5 Stern. 83 

B .1. Scfíomn te T)uo§tAf t>e hÍT)e t)o bí 1 Láim 
Stern. 

UotnÁf Ó ^ ^ 111 ^ 111 1í1 ^ m V 6t«ATi tldrhf.d'o.d T)0 fmn a 
gfAf.d'ó m 1829-1830. ílí feACd-fA ni-árh <m fCfvíomn fin. 

F .1. Scfíomn eite te THiojtdf x>e hí-oe "oo 01 1 
tÁnfi Stern. 

TTIiceÁt Ó Lomfe éigm 1 5C0. CofOdige "oo nmn a 
fCfíoOA'ó. T)o féifv An te.d5.dm a cu£.dnn &r\ Zeitschrift 
Aif , "oo £1215 ITíióeAt a §nó 50 m.dic. UÁ aw cdinc com cftimn 
ann if mAf azá 1 STHN, -dguf if *oeire F .df uAifio 'nÁ 
émceAnn aca f av\ — 1 tíne 288 a\>am(< : if é 4ti c-.donce.dnn 
drhÁm é iua Df uit " n-d " f oim " f Ae," Aguf cÁ f ^n ^aczavíac 
Arm. ttlAf fin x>o x\-a tÁn tínce eite. 

scnítDtie eite. 

T)o cu.Ajvot115e.df fcfíone 50 teof eite fe.dc.df a bfuit 
tuAi'óce AgAm, acc ní cuigim guf 5Á0A "óAm cdg-difc t)óio- 
fm 50 téif fé teic Annfo. 

UÁim buit)eAc "oe CAomcAfA comnui > óe.dnn 1 LúntMin 
t>o fmne mo céx *oo comme.df T>Am teif ax\ fcm'omn fin 
Bserton 162 British Museum. <t>* 2 R Af bÁmficc úif ; S Af bÁmreAC úif 4 R té foittre 

7 SHTNRC cAicneAtnAéc ; Z — c ; T rui-óm 9 S biA-ó, HCE beic, 
Z bei-ó, NR b~ cfijeAn, F bA éfíon 10 S te hAoif fÁ piAncA. 

11 aii féicteAc mss., cf. An fcÁbtA mss. for 1 rcÁbtA, line 448, and 
An of F for 1, line 16. 12 R, caiji if CAf , 13 T rguAince, 16 F An 

fAT)A1fC 17 N Af jofm. 
21 R nA ftóljce 28 S f tAOT>AC N ftAOT>A ; H ptACOAC, F ftAOt)Alb 

R ionA ftAox>Aib : ETZ 50 ftA0"OAc 29 SCRTN f Áif ; HZ f Áf 
30 R cum fÁ^Ain. 8 4 

32 S cofCAm pAn Bfeuf jt Af ; THNZ áoptAW ^AbpéA^jUp; R 
comcpom An peup t;lAip, 1 ? cocpAm An peup ^lAip 33 NR ^n 
cpínpe 35 CEFZ púiL. S pe céite 36 R A tlDtúltjtAp péutcA 
37 T A|i cuiLtib HNSZ ó cuite F ó cuiIaio 38 S An cLuibce 
cpÁice, H An cuiLice cpÁice N An cuiLice. R An cuittijce 
c., CE An cuiLLice c. T connAipc tne An cuinmjceAC c. F cuin- 
nijceAc citÁiceAcc Z x>puiLmn mé Ann cuiLi^ce c. 39 E 50 tom 

41 STRZHN cuAtAp E óuaLaxí 43 S ppíocmup. 44 S cAttAijci-óe HN 
CAtAi^ce CEF cAttAijce SNC cinnce, H ceinnce, EF cínce [cÁ 
■oeijte ay\ pocAit aji ceAL A5 An ^cuiíixmc m T.] R coinnce. 45 
H SmttA SNR piottA Z pioLLAX) 

48 S 501P41105AC JAi-óib-oioc, H -óoipi^eAc ^oíoeAc 

N -óoppoiseAc joí-oeAc T joipijeAc joi-oeAc 

Z -óop.pAijioc joroeAc C ooppAi^ioc goi-oeAc 

E joip-pijeAc joi-ó^eAc F joippigeAc JAoix)eAc 
R ^oppAigeAc JAi-óoTjeAC 

51 T téi A5 p. 52 T ip é ^a cptAb. 53 SZ meAp T meAx>Ap R miAixnp 
E meAX)p F nieApp, H meAji. 57 S 1T1Á15 Z mÁx> T mÁj R nA 
mbÁx>Ab. F tli'05 5AC mnÁ. 

61 R AX)ubAipc, E ip x>. CH acc x>. N Ap x>. S ^oippiojAC N 
x>oi|ti5eAc H x^oippigeAc R x>oipi5ceAc EFT xioippi^eAc 
Z x)oppAi5ioc 64 N ip Ati cúipr E A^up cúipx 65 T gAn jiaic 
NEF piA^Ait í N 66 NER piAm í 67 E x>o £LuAip 68 FZ acc 
cúipc 70 R uAipte putx>ce mAfi pui^xn'p. 

71 T x>e LÁ ip x)'oix>ce E x>o Ló ip x>oix>ce F x>Á tÁ ip x>Á oix>ce SZ 
x>Á tÁ ip oix>ce. HN x)Á LÁ ip oix>ce 72 S buix>eAnmup bpuigeAn- 
bpoj gpéme HNT bui^eAnmAp bpui^ion rhoix>5péine R Aoibinn 
bpui^m mAi'5 5|téme Z buix>eAiimAp t)puix>in lt>oi5 gjtéme E 
boic gjtéme 74 SE An, HCFNZ a (ceA^tAt^) S cAx>AibpeAc 75 
TSHNZ iia nx>Áit, R ha t>áiL, 76 T An x>íc, 78 a nxíLi^e mss. 
except E nÁ x>Lii;e T ceAnnpojtc 79 E nít níx> nA. 

82 T LÁm, R LÁime F tÁmA Z u-tÁm. 8^ S A5 peAttAx», HNT a p 
RZ peAttAX) S tp po^Alt 84 S x>AnnA CRH xipeAnnA EN x>pAnnA 
Z x>'peAtmA5 (85, 86, 87, 88 m eApnAm m T) 85 N x>eACAjiAc FH 
x>ocajiac Z x)oca|iac ; SF XMÚ5 ZHN x)iú 86 S x>oitibce x>úip, NZ 
x>oitibe xhíiji, H x>oitbe x)úti ; CE x>oitbe ; F x>oiLLeAriiAjt xmjtjt ; 85 

SH ati xmbceitc. N aii x>ubceitc ; Z i no.é. C xmibceitc. 87 
HN fA-ÓAi5 CZ fajaij E fAi£ F ÍM131CC. 88 SN téi|tf5ftiOf 
CHZ léi}if5fif. 89 S fAcrriAi^e HN fAccnAix>e Z fAcnuije T 
fAccnuix>e E pAccnAx>. 
91 STZ f5Amát au -oti^e ; SHNZ f Annéif c, F f onncif c. 92 T x>Á 
uoaUax>; S te bfeib ETSHN fijif, C fe^if, F fee if. 93 S ffiA, 
HNTZ fA|i|iAÓ F 1 bfAffAix) R fAfA-ó jac finteAt if fíof nÁf 
fÁgA-ó; C -j (.1. Aguf), SRHFN if ; SH fÁ 5 Ab, N f Á S Ab ; E fÁ 5 Aib, 
F fÁjbA 94 S -oeAfbugAT), R x>eAfbcA CHNZT veAfbAj, E 
x>eAf,bú-ó F x>o x>eAfbAx>, S x>iAbtuix>e R x>íbte, T x>ibtij F x>o 
Aoíbitt. 96 SHN iia hói^e x>Á ; EF x>Á ; S f Aotf Aoif , N potf of, 
H f Aotft oif, R f Aotf uíf, E f Aoitf 01^5 F fÁotx>fif 97 T éifmn, R 
Af éife é, 98 F mAf meAc feAx> cuimne ; ER x>o rheAc ; S om. 
An. 99 N f otAim ; HN fÁ^Aih, E fÁ^Aib, F 00 f Á^bA. 
103 F nÁif ; S x>Á buf E x>o buf ; S nÁ fíotf ac. 104 S mnÁib, HNSZ 
cíofCAib F cíofCA. 105 R cúinfij, Z cúinf 15, T cubAnfAicc, EN 
cubAnfAi^ CH cubAmfi^ F cumnficc (S comAf ac) ; S cofpofCA, 
E cof puf ca ; SHNZ bof f acai^, E bof ACA15 F bof f ocaicc. 106 
SZ if bunnfAi^ ER bvmfAi^ T bunfAicc; EF bfocAttAc, TS 

bfOCAttAC, 107 F tÓlfCl^e, E tlOfCA15; S tlOCACAI^ F tlOCAI^CICC, 
C tlSCACAI^, E tlOCACA15, T tl^CACAICC Z tlC15C15 N tlO^CIOCAI^, 

H ti5tiocAi5. 108 SHNZ móf^Ais N fiof^Aice, CH f. SHNZ a 
bÁfCA EF a bfÁfCA. 110 SZbócA N bócAix> C bócAx> E 50 bócA-ó 
F tf boffCA, H cóua. 

112 RSZ mo^uitt HNT mo^utt E mo^uit. 113 S ciouua^, CHN 
cimob, T cmeAth, R cmniom, Z cimox> F cmnex> ; CEFSN a 
ccfíoc, NT a ^cf íoc ; F An comAifte. 114 S a nionnAX> HNT Ati 
ionA-o CRZ a ccome S ómnfm, T o'mnfiuc HN x>'mfiob, C 
x>mnfiob, Z x>'mnfiox> E hínfeAth, F x>o hmnfioth. 115 ST x>ume 
x>en buix>eAn feo tíoncA a ccoítiacca Z buix>m, tíoncA, H f o N feo, 
C bui^eAn, F buíx>ionn bi, E 50 x>é (? # x>e .1. 5AC x>ume) x>on 
muíxnon x>o tín a ccomAccA. nó SHNT An x>ífte E Af cuicim, 
ER x>oii x>. R a 5Cf íce "póoÍA E 1 ^cf íoca f\ S f uix>eAth ha bf\ 
fui^eAm 50 f. F fui^e a b£. 120 S f^AcAih x>o f. HNZ a f. ; 
SIICNZ — Am feo. 

121 EFT x>o 5. S cóf ac 122 R te c. 123 N feAfAib CHN fAg&nVuij; 
125 S ceAfc 00 T x>on ceAfc fo, FHNZ 5A11 ce<\fc fo, R 6 86 

neAfic, E An ceAftc -oon neAfic f o. 128 N r\& . . . iia, HZ rÁ . . . nÁ, 
RST nÁ . . . nA. 129 An cíf feo, S -oe jnÁit. 130 SHNT fA 
ccúific, F 'fA cúific nA fuií;e A15 An, R fAn scúific, E AnfA 
ccuiftc iotiA ftnjf-, CT fmsfig. 

135 S fAn ccÁbA-ó NH fAn c. T if &m. 136 SHNT if 5., C 5., 
E t>o 5., F if t>o 5. SHN fjiob téi, T f^iub téi. E fjtob fí F 
■00 f^iob; SE cftí-o, N cf.ÍT>if H cfí-o. 138 STZ cntnc, N cnuc H 
chnotc, C cnuc, E cnnicc, FR 30 cnoc ; SR bÁnb. NTZ bAnb. 
F bAin bui-óce. 139 SHN cóifipb. 140 S tnAipomAc ; HN mAif- 
eAthAc, RT mAifeAthAit SHCNT móficAc EZ móftcAc, F mófÓA. 

141 S tóntijtAc EH tónfiAÓ, F lonnfAc, NT tóirtfiAc. 143 F ftío^An. 
145, 146 T om. 146 S iomAT>Acc, HN Áft ft aóc R ttmAT>Ac AfficAc 
CAfiftnA, C cÁficAT) E cÁiftmje, F CAiffiAtnnce Z CAfifiCA SN 
cÁifnice. 149 R me An. 

151 S fAfifiriAic pionn. 153 SE t>o bí a 5. HN bí a 5. TR bí 5. Z bí 
'5. F t>o bí 5. 154 F Agtjf b. 155 N f iAX)Aif c ; 156 S -of AjjAn 
"OfAoism, HE -ojiAij;ion, T T>ftoiT>mn, C -ofAJm, F -oftAoiseAn, Z 
*of Atnn, S ptnc- N f ujcAfó FH f utjce CZ f úca E fuicce. 158 S 
fofc E jAn cofc A5 cocc F r\& 51U5 acc. 159 N a fteÁ-ó. 

161 S f a§at> N fotj-oe H foiji-o E fAÍjio-o, T foijn Z fotjix) E fAÍgtoTJ, 
F foijeA-ó. 162 R tÁim, tA^Aifi. 163 S Z Annftn nuAift 5 T 
Atmftn An UAift 5. R AnnfAn nuAift 5. F An f An AnuAft E An uAift 
N An pn nuAif t>o 5. (CiocfAT) juf fcfiíb &n c-uj-oAft ifAn 
inA-o fAn An focAt " AnnfAn " aóc nít 5Á&A teif, Aguf if feAftfi Af 
'nÁ Ann é). S fíocmuifie. 165 F of nA ; HN a CAoince. 165 
STRNEF An fmúic, H a fmúic ST & fnógAT) EHNZ om. & 166 N 
c. a 5., RS tjo c. a 5. HZ c. fí a 5., E c. f í 5. 168 nít "&" 
fioim An bfocAt AoibeAtt m émfcfiíbinn acc tn HF., nÁ lonncA 
fAn fém ftoim "fÁi-óbeAn," acc mAf\ a céite Ann nó Af é A5 An 
n-oeAS-gAe-óttjjeóift. 169 S. & tAoJA-ó ; 170 S & fAibftAf f\, 
HNTRZ a f . f. E fAfóbfiiof, C fAt>bfiif. 

171 SHNZ a ceAntiAfAC buA-ÓAC, T & ceAnuif buAT>Ac, R a c — 3 buAij 
F ceAnnAfAc buA-ÓAc ó ftuAi-ócAib Aoíbmf. 172 S bAT>, NZ bo 
FT bA; SH cfitiAfó cu N c. F cftuAi^ cu, C éftuAj, Z CfiuA^ cú, 
T cu, 173 S 'Sé cútf, HNRTZ cúif ; SRZHN cAomce, T 
cAmnce. 175 SC feóit. 176 CZ -oói^ce piAncA. 177 S tmcíocc §7 

(•oeAfmAT) pinn x>o " imcíof "), N imijir H imcijeAf, T imtijeAnn, 
Z imijion, R injíon C imíjm E -oitmii;if, F imíjíonn. 178 SFa-ji 
fUAiT>. 180 EFST c. ctAonbeAfc, H c. ctAonbifc HZ c. 
ctAonbifc. 

181 S feo fiubtAf T feo "oom fmbAt F ■oom cfiubAtA CN 'Am 
épubAtcA ZRH Am' f — ca. 182 S a -ómtcA, H a -óiubAtcA, N 
"ombAÍCA CR -óiúbAÍrA, T *oiutcAT>, Z -omtcAT). 183 F cÁiftAij;. 
184 S "oom fpAit), FTR Am, HNZ 'ha. 185 R bím S bí-óim. 
187 S 50 -ooittíof ac. 190 S Af "LeAbAm teAtiif uaiji, THN t-. f uAf 
SHNTCZ -oÁf f ., RF -oom f . 

192 S mnÁib S AnnACf a HNET AnACf a Z AtiAéf a R AnnACAjtf a. 194 
SHZ ó mo EF oc mo. 166 S nÁf miAn HNZT nÁf mém : [nAf 
•óéifc, fm teA^An x>o fUAifeAf 1 fcfíbmn te "CófnA"] 198 S 
11a f . c. f . c, N f . t. f . c., HR f . t. f . c., T teAnn-oA, R cúiroA 
E reAnn-oAis cun-oAij; F ctoí-óce. 199 F ccigeAc, S ceAcc 
ciAJAcc, HNZ ceAf, ER ceAcc. 200 S Af EHNF Aif , C te, R 
te . . . Aif. 

201 R -oo c SH co^fAi^ N tojh-feAc T tojf- Z coijfig F cobcA 
R te míontA míoncAif mox»mAit E mnAoi mróm CAf móbuit. 
202 S fíot ua bf oJtAitn N f íot nÁ "of otuim H f íot ua -of ogturni 
T "oe fíot nÁ x>f . R t>o f íot nó x>f ., Z 'fiot nÁ x>f. C iia x>f . E 
fíot nó x>fotuim. F fíot nA bfOT>tuim. 203 SHNTF ctóx> Z 
. ctó R ctóij S cAom HNTRZ cAom HNTZ nÁ FR nó HNRZ 
m. m., T m. m. 204 S ioua meót N 1 nAf eót H a mo eót 
EFR Am eót C a mót Z a mb'ót T 11Á cijeAéc CHNZ nó cíocc. 

206 S "oobf umn N -oobfun N -oobf um R -oosAfCAmn C "ootbf uin 
F "oojfAn, Z -oojfumn STF rÁf HNZ uac SF t>i FINZ tx>. 

207 HNZ if t>o f^AOit. 209 T cf Áróce ; N cín HZ cemn. 

215 SR beAccuijce TZ beACAncA E bACAncA F bACAncA. 216 N 
ceAHAfAc H ceAntiAfAC. 218 T cAitticc . . . nó óinficc, R 
A5 fUArof e AimiT> -oo jobtAró ó ÓftA. HN nó A5 óinmi-o. 219 T 
fottAc F fAÍtAc. 220 TEFRS fCUACAÓ Z fcuAiceAc T 
fCAitticeAc, fCAnncAc N fCAiticeAc AicifeAé EF AicifeAé. 

221 T f. f. f. f. 222 T c. c. ^otfigeAc 5., HN cuAif-oeAc, mss 

CUAfOAC Z CUAfCAC, H CO"OtACAC JOffUljeAÓ g:. N COttACAC 

joife^Ac. 223 E An fotc mífséibeAc S j;oif fiogAc. E soiffej- 

G 88 

eAc F ^ofi^eAc 224 T cAitte NZ cAite 225 R 50 I1A05, F 50 
hAo-ó 226 S rojfui-óe me NC co^fí^e féimpe H cosfui^e f. 
TR coi^rróe f- Z cojjfAróe f E coibib F rojtnjé m. 227 SH- 
NTRZ cjiéA-o An, EF c. é ah. 228 E bfeA 5 -oeAf. 229 HNZ 
•oeA-o 'p> ^^ "óéix>. 230 HNCZ if cÁ. 
233 NSR ftnúic THZ fmúro 234 SZ ttonnf ac EH tonf ac N tionf ac 
FR tonnf ac cúmcA. 235 HN méAf Aib F meuffAib. 236 SHNZ 
fíofbfeic TRE fíofbfeic S ó ha HN ó a céite. 239 SHNF 
tiom TR -ÓAm CEZ "óom. 240 SHT fA cojjat) 50 focAif, E if, 
NR Ajuf ENR coj;a jac focAif. 

241 SRHNZ fiiAn.5A.ife. 244 SHN nÁ fmifce, Z fniAoifce- 246 SH- 
NZ 'f 1 ? T if -oo b'p. 247 S t>á mbiA-ÓAmfe E t>a mbeitmfe. 
248 S tAgbAc HN tAi^iobAc E tAÍbioc F tiAbAc Z tei^iobAc 
R teibi-oeAc T teAÍjAbAC. 249 S mAf bA cóf ac HN An imifc mo 
cómf.Ac E mAf bo cóif "ÓAm. Z a nnrufc mo cófAé. 

251 HNT ní f. 252 SHNZ nÁ A5 T «Á có^fAm N 015. 257 S biAT) 
HR beAT), N b~ C beic F bo ceAfc T>Am éút Z bei*ó T bíoc 
SHNZ a ceAfc Am C ceAf.c E a ceAfc a beic E -oon púj-oAf . 
258 S coifce HNTE corópe R cAijpe C corópe Z coipe. 

262 STR ceAffoÁn HNFZ ceÁfoÁn C ceAfoÁn SHRZ cf AOfA 5 EN 
cf AOfAi^ C cf AOfAc R cf Aobx)eAf5. 263 S if lOttrÓA HN if An 
iorrrÓA T if AnionrÓA R ip An lomAT) E if iomAT)A F fuf ionrÓA 
S cfAOib- T cf Aoibe HNCZ cf Aoibce E cfÁobcA. 264 S Af 
m'Apfúmn HNRTZ Am ApAfiín. 267 S tÁiriine H tÁmAmnróe 
N tÁmuínJe T tÁmnróe F tÁmnui^e Z tÁmAmi^e. 268 SHNEF 
pfÁftAise, TZ pfÁifli 5 e. 269 SZTR f 5 mnceAc HNf 5 mceAÓ 
E f 5 ínceAÓ. 270 S f 5 AomfeAÓ (nAoróen-oioc of a ctonn) HN 
m-ótn-oeAC (nAoiT>eAttT)Ac Af An 5 ciumAf A5 H), TF nmiroeAc, 
RCE rtAoin — Z nAoiT>mT)ioc. 

272 SZ 5 uAif FHNRT 5 E 5 UAf. 273 EFHNRT foUc Z r aIac ; 

274 F cAicniomAc ; S ec HNFZ A 5 uf. 277 S a\\ bÁife fÁif. 

280 S a 5 AmAfc 5 ac co 5 fif. R feAf. 
281 F T)o cAilliof. 282 F T>o T)AttAT>Af. 283 SZ cumAin HT 

cumAinn EFNR cuniAti S if mo cutflionnA a n 5 fÁT> -óóib. 

H if mo 5 . N fmo 5 . 284 F fuitAin 5 iof SEHNZ x)iomAT>A 

FTR -oiomAfCA E cfÁ-óceAcc F cfÁibneAf S CfÁnAif NZ 89 

cp.ÁT>ttAif H cttÁ^ntnf. 287 S téisiob H téASAm N téAb C 
léAgAD E téijioni F téiseArh. 288 S CIA5CC tiAe H ceAcc ílAe, 
N ceAcc RéA F nA f Ae, Z ceAcc ttAe ; C nó. 289 S cfitibAt 
N ctiit CF cfmbAt Z fmbAt. 

291 S bpÁéAit NTZ Áit ER bÁitt FH b'Áit. 292 SRCZ top- 
ÚAib N rortAib SZ étuAfA FT cttiAfAib. 293 SEF bobAip. 
N bo obAip TZ obAin R ^utt T>ottb. 294 S btoJAm FR bot^Am 
NTZ btogAni ; F Tjté ; SH cpÁtA RN cpÁite T cpÁi^te. 295 
a nAgAi-ó all mss. SEFH nA f potA(t>) Z nA f poite TR An cppotA 
297 S ón (?) HN ón EF An. 298 S m' ingni-óe HN m' m5iniT)e 
T minn^mi-óe F mmnsnne C mo msmit) Z m' mginí R msmfóe 
if 5fUAi5 f A01 An ; SE if mo 5., HNTRZ if 5., E m'spuAs. Z 
f a, S fÁn HN fÁ An. 299 S cuitt tia ^Aibt- T cúit 11.4 5Ai"óbte, 
R ctht C ctnt Z cnit nA ^Aibte. 300 S fÁn Astiipc ctám R fAn 
Afóipc H fÁ A11 Aróipc cu5Am N f An Afóipr: ctim. 

301 S Ati c. ; SHN liÁtA-ó, R hÁite, C hÁT>tAT>. 302 S ceiptmn, 
R ceiptm ; SHNRTZCE a cc. a. U., F mic R. 304 SHCZ 
fúm, N fti5Am, TF cti5Am ; SEFT ^obÁifce, HNCZ ^AbÁifce. 
306 SHN hA5ttAinn, FTZ cAspAinn E hA5AttAin, R hASAttAinn ; 
SHNCR bttÁtAtt, TFZ bpÁitpe (act; cÁ "50 tÁiT>ip " A5 H Af. 
citimtif nA bitteói^e). 307 SZ f é, HN 1f é, FT Af é ; S -óíb, 
HRZ -óuic, NET om. 308 SF mup, HN mAtt ; S céitte,. 309 
SHT feAHACAif, N feAnctif, CF -peAnActjf, E feAticAf, Z 
feAnACAf ; R mo •óiACAtp. 310 EF mtip cÁim ; S •ÓAinsion, 
N -oAin^eAn THRZ T>Ain5ion ; F &m btiAX)AncA, E 50 T)Ain5ion 
a nACf An. 

311 SC tiAtA, N tiAtjjte, TZR tiAite. 312 SN Aon -oom iAttf.Ait>, 
H x)Am lAppAf) ; T Aonne, Z éinne Am', E aoh -outne -óom 1. 

313 SHNCZ 5tAOT)Aim opc, RT éijjnn opt, E 5tAot>Aim ctt. 

314 S AesAim, H éniiim N éim, R 5tAot>Aim, T ^tAefnm, Z éijjim 
C éibim. 316 SNTZ cAittt^. 317 ST cofóm, Z conn. F 
ÓAOim, C coifnm. 318 S teAttACA, HN teAttAÓAib, E teAtACAf), 
F tcttAc, T ceAtACAib ; S -op AgnAC (ap ii-a AtAppu5Af> 50 
" T>fA5ttA-6," A^tif Annf aii " An -opAfóen "), HNC -011^15111, 
T T>poif>m, RE -011015111, Z ■op.Amn, F aii •ottAism. 319 SN 
T)A|ia ftnt impt, H T)Af a ftut unnpc, T T>AppA ftut nnpe, C 
-OAfA fuit impe, E -oAttpe ftnt ímpc, FZ t>a|i a bftut uimpe, go 

R T>Af f uit impifise. 320 S -oAttAib, HN T>AttAb, E -oAttAm 
Z meAttAT), F meAttACC, C meAttAb, T meAttAm, S 50 cmnce, 
N muróce, H mAoróce, C muif>eAince, E mAOice, F mAotrhce, 
R cuíée ; SHNE ónnhro, Z ómfij, R ómfi^, T ómficc. 

321 S feAttAib, HNRZ feAtb, F A^uf feAtb, T acá feAtb 5AÓ fój 
A5 fó 5AC t>iú, HN fó 5AC t>iú, C fó 5AC t>í, Z fo^A. 322 S 
if A5 A111111Í), HN 'f A15 Amib, T A15 Amn^ib, Z if A5 Aimm R 'f 
A5 Amtjeif, E 1]" Ainíb, F A5 AimiT>Í5e. 323 S SAf>Aib, HNZ 
SAi-ob, E SiAX)Ab ; S f AbAif ; SF f 05AC, H f ó^mAc, ZNT 
fómAc. 326 SZ if . . . if, HN if . . . a, RECF if . . . f. 
CZ fAÓAnuix), E f Acnui-o, F fAconoÍT), T fAcnA-o, R fACAnAT>, 
330 SHNTCFZ 5An cÁf>At ^An cfíotf ac (Z cÁt), R 5AT1 Át, ER 
5An f . 

331 S 'fif f . f>. é, HNZ if f . f>. é, RT om. é,. 332 E if teisiof HNR 
coir>5Af , ET cor'nAccA. 333 S -oíbtiste, HNF -oíbte, TC "oíbtit, 
RE -oíbte, Z -oíbtró. S c-ftof, N -fAf, HE -feAf, C -fif, F 
ficc. 335 SNT 5Af 5., EFCHZ 5. 5. 336 SN if buAifiof, 
H if btiAiT)fiof, ET if b-feAf, p if b-ficc, C if b-fif, R b-feAc. 
338 S nA c. céA-onA, CHNF ha c. c., T An corhAnsuf c, E An 
cóin5Aif c. 339 F -oúbAitc, HNZ a -o., E a ut>. 340 SHN 
tuíbne, TZ ttnbnA, R tuibionnA. 

341 p ATi rh., SHNRZT m., (S mA^Aiftmn, H m-tm, N mA5untmn, 
F mA5Airitm) ; S mA5AiL, EHNT meitt, CZ meit, F miott, R 
meijptt ; SHN ha mbuAtcAib, F ha mbuAitce. 342 SRZ 
CACAisín, H cAiúisín, N CAitt5inn, C -OACAisín, F An CAtA^Án ; 
CA5A1U, HNZ coiU ; SHNZ cuAifce, R cuaiu;a. 343 SHN 
clAoróioih, C ctuíf>iorh, E ctoíf>eAih, F ctAoí^. 344 E if 
•ofiAOiseAcc;. 345 S núm, R tiac nún é. 346 T T>en, Z f>en ; 
HR a, N é, HN mvinAT), E múnArh, R hiúnA, T múpA. 347 
SHF bA, N bo. 348 S buACAn c. T buACAinc, Z buACAnc. 
349 SHNT if t>'i., R om. if, E if t>o mnif f>otiifA, F -oAthf a ; 
C -ÓAfnó. S T>Af nóf>, H T)Af n-oóit, N T>Af. nó. 350 SEFHN 
Am 1mT>, Z aii miT>, R Ain omnro ; S f AmAn, F f AmAnn, CZ 
feAiiiun, E feAhiAn. 

351 S nÁff ib if nÁf ri ót [acc] An fosAnc&c fionn í"*Oo cuifeA-ó ifceAc 
" acc " caji éif fCfíobAT» tia cot>a eitej, HNTR if 5AÓ fcfibmn 
eite, " ib," Z it ; N om. ót ; HNZ om. acc ; TR acc An, F 9i 

acc ati peóJATicAC, E fosnÁncAc. 352 S if ctnttib, F if ctiitte, 
HNZ acc ctnle. 353 S A5 fAsmotri ir, HNTR om. A5, Z 'p. 
354 H fAi^T), E fAfóiox), F foigeA-o, R fAgo-o, SFTHZ étim 
UtAif é, ENR me. 357 S fnAoériiAn. 35$ HTZ ftiAX>Ac, N 
f HAX)Af, R ftiAgA. 359 S ViAnÁil-, HNTRZ AnÁite, F ionnÁiUe. 
360 S T)fA5Ain, H Dfoijion, N x>nAi5ion, T x>noix>eAn, Z x>nAmn, 
C x)fAi5in, E x»fAOi5iAn, F x>fAoi5ionn, R x>ntnx>eAn if stiAif ; 

SF Af. ft1A1X>. 

361 SNCEZ bA X)., HF oa x>. ; T x>on xiriicce é. 362 SHNRCEF 
Af bónx>, TZ Af bónx> ; SHNT nA c, RZ n-A i., EF An cAibfe 
H x>Am, N x>om, R AX)tibAinc eifcis titimf a. 364 SHNTZ xéince, 
FR x>éAf ca. 365 S if X)óic, HNZT if x>óc, F if x>óic, R x>Ó5AC. 
366 SHNZR if fóf 5AC c, T if fóf mAn xi'imcij; An, F nÁ 
fóf mAf x>'imti5 5AC. 369 EF x>Á cciseAC. 

372 SHNZ tiA fíotfAC, T An cfíotnAÓ, R An críotf.Ai5, F An 
cfíottf ac ; SH ó a x>cÁn5Aif , N ó cc, F ó ccAnnAoif. 
373 SH A5 x>o, N ax>. TR A15 ax>, E a^ax), R fíotf ac ; 
SNRFC 5fAmiA, EH 5. 374 S acc tópAis, H aóc tópui^, 
NT acc toptr.5, Z acc topAis, R acc ttipAi^, E aóc tobcAi^ ; 
SHNF míjte, Z mín, R meisin, E meix>in ; S mÁtAi^e, HZR 
mÁtA, N mÁtAix>, T mÁ^tA. 376 T cAinbe. 377 T tiAic. 
378 SHTR miAf, N miAf, CZ miAif. 379 SHNRZ fAice, SHN 
x>nom 'f a c., SHNF ^An c., TZ gobAt, -ónom, R coriiAitt, x>nom, 
E 5An fAic Ajt 5ox)At. 380 ST bnó^A, HNZ bnó^A. 

381 SHNZ C|teix)i5, a x>AOine, F cneix>i5-fe ; HNCF x>Á nxnotctn^e, 
E x)íotcAX>, Z x>íotcAOi. 382 S é fm, HNZ eifion, F é fém, 
ST riitnx>eAn, HC btnjjeAn, NZ bmx>eAn, F btnx)ionn, E 
btii5ion, SEF éitioiri, THZ éitirii, CN éitib. 383 SRH x>An 
cottAinn, NFT x>Af c, Z x>Af cotAn, SF nAorii, HNTZ nAonri, 
SHREZ bA x>., NF bo x>. 384 S tÁn-ftn^tioc, N ftn^iteoc, 
HNTRZ te An f., F te'n f., E te ha p. 385 SEF cÁbAcc, 
NRZT cóbAcc, H c-AbAcc. 386 SNEF cntix>Aine, H cnox>Aine, 
RT cftiAx>Aine, Z cntiAx>Aine ; S éAoin^, H cAOinA, N cAOin~, 
FRZ CAoine, E cAonA. 387 SHN ctóicín, F cLóca, R ctócAróe. 
388 SHNRE sAOice onc, TZ om. onc. 389 S x>o x>AttAif, HNZ 
X)AttAif , E x>aUa5, T x>Attmn, S 50 téin tec c, HNC teAX) c., 92 

Z tex>' c., FT le méix> x>o c. 390 S 'fif, FHNTZ if, R x>o 
b'A. ; HNRZ Ap -oc, ST a cc. ; S coip-, HN coípe, TR coix>pe, 
EF CAOipe. 
391 S x>tnc, HNTRZ x>Atn, F tiom ; SHNTRZ x>o lom if téip x>Am, 
F 50 tom 'fAp téip "OAm. 392 T com, HNEZ 5AT1 c, TR 5AT1 
c ; SHNTREF óti, Z íia. 393 S ha 5 , HNTRZEF tia 5. 
394 SC pmpp-, HN p nppAX), T ptippA, R p tip a, F ptipAoi, E ptnpix>e; 
STCZ muincipte, H mtjmitcix>e, K mtimnipte, E mtnneApctix>e, 
F mtiinnAnctije, N mtnncpite. 395 S cAnpAf, H CAnAfAf, 
T CAnfÁf, CEZ cAtiÁfAp, R CAnnApÁp, F connpÁp, N c&nAbÁf. 
396 SN if ca bf ., HT if ca f iof, S é x>ux> cfÁfgA, C é ax> f Af5A, 

E é Cf Af 5A, F ACÁ AX> Cf ÁfgA, T AC f Af CAT) é, H é AX> Cf ÁfJAT), 

N bí ax> cfÁf5Ax>. 397 H ffAinfe, NZ fnínfe, E fftnnfróe, 
TR ffAinnfise, CZ fÁme, HTN fÁmne, R pÁmise, E pÁmróe. 
398 SE tAÍmne, NHZ tAonnne, FT tAÍmnix>e, C tAthtime ; 
SHNZCE 5 f íf , FTR 5 píof ; 399 R om. ; SHNT acc ; F 
Aifif. 400 HE x>eóp, NSTZ x>eóip. 

401 SHNF connA., ETZ conA., CR confA. ; SHTRZ boicc, EFN 
bocc. 403 F beic pttiippeAc c, R x>oc cwt x>Ap tiúm. 404 
E An cttiix>. 405 CT ptix>, R ptic é. 406 HTC pníosiom, 
RZ pníom, N fní^torh, SHNRZ te, FT ó c. 407 S ha fmnic, 
CEHTZ nA fmtiipc, N mA pmtnpc, FR nó pmtitpc ; S ctúx>Aib, 
HN cttroAm, F cttix>A, E ctúx>Ath. 408 F a ttnx>. 409 S a 
5cnit bocÁm, F commAip, N a 5ComAf bocÁm. 410 S púx>, 
H fti5Ax>, FT ftí^A, Z ftij; ; ST pitteÁjjAm, HN piotÁx>Ain, Z 
fiotÁm, R fiteÁm, C fitiÁ^Ain, E fitteÁnn, F fiteÁjjAin, 
HNEF om. acc. 

411 HN ftAx>Aite, T fiAix>te, E pÍAtt-, F piA^te, T pp Ap, EH pfAf, 
NZ fpeAf ; F ^An p acc. 412 S " p^píopcA nó pspíobcA," 
HNRT f5fíobcA. 413 F fA ^AbAitt. 414 SNTRZ ctA5ApnAc, 
HF ctA5AipneAÓ ; F Aip a c. 414 S bpÁij;-, HZ bpÁi^, F ctimAnn, 
N ctmiAn. 416 SHRZ stif., T hac x>eApbcA 5. 5. 5. fí. HN 
5AbAnn, C 5Abtim. 417 TZ ctócA, CHN ctócAx>, FR ctócAix>e, 
E f a ctóicín. 418 S AppAX), HN Apú, TRZ pú, F Apiú, E if ; 
S ffíosh- é, HN ffíob é, T f píorh é, C f 111051 ob é, R iax>, E 
ppíoc iax>, F ppíc iax>. 419 S pA5Aip, H pA^Ann cti, N pAision, 
F pAis&n. 420 S a teA^Ab nA nix>ce peo, N teoib. 93 

423 S An hnT>A, N cój-oa. 425 SHR acc teisimro TN aóc leASAimro 
CZ teA^AmAoro, p téi5e<ymAoiT>, E teA5Amtiro, (R om. aóc) ; 
SE CAjt 5. 427 F a A., HNTRZ om. a. 428 SHNREF me, 
T fmn, Z é. 429 SHNCEZ me, T -ÓAm, F T>Am. 430 S f aoic~, 
HEN f tiróce, p btiA-óce, CZ Itngce ; S ftA-OAi^ce, HN ftA-otnmse, 
E flAT>Aip,e. 

31 STF "OAn, STH tÁm, NTR tÁnh, E Aip tÁm, H -ÓAm c., ZN -óom c, 
E -oom córiiAffm, 432 SR tÁth, NHZ tÁmi, CZ A^Ain ; S. t>-, 
HZ t>o, NR -oom c. 433 SNC r óncAc, H f onncAé, T r ojoncAc, 
R foitbip fogAriCAc, F fCÍmiAtcA fomneAncA f ogAnncAc. 434 
S if X)0 btiAit, H if btiAitioni, N if btiAitiob, T Ap btiAit-, R 
ionAf btiAili05, Z btJAitiOT), C btiAitiob, E ionA.p btiAtAig, F Aip 
btiAittiocc. 435 SHNE cí-óim, T cíx)inn, Z cín, T An fAT>AfC 
(om. í). 437 S f eAttAbÁn, HNZ f eAtAbAC, T f eAtbAC, R f eAtbÁn. 
439 S t>o connAifC, F AfAOip, SHTR í Af t. ha f., NTF Af c. 
n.A f. í. 440 S tiAJjAine, HNCEZR téipe, T téróipe, F téij;ife. 
443 SRF mtinA mbeAT), HNT mAf acc, Z mtip-AC, SNTRZ ctAon, 
HF c., R mtifctAm. 444 S f^éACAb if nA, HN nÁ fjéAtcA. 
445 S T>nb, HN bf., S ctiAtAf, C ctiAT>tAT>, F t>o ctiAtA. 446 
N An ctmiA, FT ati ctimA. 448 R om.\ " ffAicce" 1 fCf. te 
CóunA ; mss. CAicce. 450 S riiAfCAnn-, HNTCZ riiAf AnA-ó, 
F riiAf 41111, E mAff AnA cÁit ; SHN aji cÁit ; C Af 5Áip ; R 
" mAf AnnA if cÁit Af SfÁm a 5. 

453 S (ní ftiifif T>o nÁT) An "ÁppT>A" nó "ÁppfA" acá Ann) ; SHNT 
"ÓÁmfe, F "óÁmnfe, R rhÁm.fi, CZ ttlÁmfe. 454 R a ccit t)., 
A5 An sCtÁf 'f A ccomnce (1-oip 454 if 455 feo A^Am-fA cÁ 
fé cmn T>éA5 x>e tíncib m F nÁ ftnt m SHNTRCE nÁ ní'tro m 
Z acc AriiÁm ifiiA mAtAincíb. tlí ViéAncAitt -oom teAbAf-fA 
a mbeic m eAfnArii Annfo). 455 S ctii5Ainfei5, HNC 
cnbAinfi5, T ctnnficc Z ctnnpi^ ; S Ainbróe, HN Ainibró, E 
Ainrhróe, C Amitriró, Z Aimtiiij, R 50 111115 cúinfi5 Amnmise, 
F ctmnfAicc cínbtiróe. 455 S ptnnnfAi^ HN fitmfAi5, CTRZ 
pionnfAi5, E fionpAi^, F ptmnpAicc ; S p AttACAoróe, HNZ 

fAtACtH^e, C fAtACAOI, ER fAtACtirÓe, F fCAttACAOI, T f AtlAC- 

Aróe. 457 SNZ ctAon, HF étAon, F -otibpAf, R pé n-A. 458 
SNCZ stin, THEF 50. 459 S acc -oo-beipim, SNZ -oon p. 1, 
H om. \ ; S cí-óim, HN cróm, T crótnn, Z cín. 460 S ^Appmif 94 

(" or Guardhouse " Af An sciumAf ), HNCE sÁntif, F sÁjvotif, 
T SAttftif, R sÁifUf . 

461 T cÁ An tíne fin if 462 m mAT> a céite ; 462 R acc 5. ; CSNTZ 
oóif tib, HF bóitne ; SR ■óúin~, HN -óúif e, F ■ótnonif , T -ótif. ftA. 
464 S ne fgAnnfA-ó An fgéAlt fo, HNZC te f. An fgéit feo, 
EF fin, E A15 f^Ánf-. 465 S if e (Af n-A ceAfctiJA-ó 50 " tf* "); 
SZ Aon, F Aonne, Aomne, R Aoine, Z Aoin, 466 SHNTR if 
•of tn"orm, E if í x). ; S An cnÁ ; STFRZ f Annctns, H f eAnncAig, 
N feAncAig, F f Anctnjiof. 467 SHF if móf, T if stónmAf 
SfÁfCA, N if mtiAf, R bA mtiAf ; SFR íia 5fÁf a, HN t\a gfÁfOA, 
Z ha snÁfCA, SHNTRZ é, SNZF nA mbfiAntA, R tia mbfiAtAf. 
468 SHF fpÁf, N fpÁtf ; S f e HNCZ te, E tiAin nó tÁ. 469 
SHNC ó téA^Ab, ER téijiom, F acc a téijeAm, HNZ -01, SFR 
om. t>i. 470 SN feo CFHZ f o, ER a t>'o. 

471 HNRZ cíocAib, T cíocat>, E cí-ócé. 472 S féit, HN nAOi, CZ 
nAO, F feAcc ; SCZT cmnce HN c. 475 SHNFZ a f . ; TR 
om. a, SHZ f Aot, NT f Aoit, F f 6at> ; S aoj;at>, N éAT>, Z éAT) ; 
T ftiAtA-ó. 476 R mo téijmn mo téAn, CZ téAs&n, SE téigion, 
F téigeAn, SHNZ ní bftiAif me, T ní bftiAifif, E ní bfUAfAf, 
F ní bftiAifiof. 479 S teitio-oAc, HNTZ teACAT>Ac. 480 
SCT eifoiof, HNZ eifciof, F oifceAf. 

481 SZ ctnhnA, HN comnA-ó, E ctijnAm, F congnAm. 482 S. ctití-ó, 
ST if comAjt, NCZ Agtif c, H Af c, R om. 482. 484 ST btii-óeAn 
C mbtiif>eAn, N mtii-oeAn, Z mAom ; F a ftnjeAm, T a ftnf>m, 
487 STZ c. HNFR t. 488 R n-A com. 489 HR cmttfeAC, 
NC cnoít., TZ cf oitt., F cneítt. 

491 F bí ctrniA, E tiA hói^e. 492 F Agtif ctiife, C if c, T om. if , 
493 SHNTZ acc c., F cfeACAim, ER om. acc, ER t>o én eAtAf ; 
S comAnn, H cobtnm, FN cobAif, T cobAnn, ERZ conn. 494 
S 50 cciobf at> 5fÁf> -01, R if me, HTRCZ cAbAftA, N c . . . f>, 
C An 5fÁ, F 50 -ocAbAffAinn 5fÁf>, E 50 ccAbAfAC. 496 S 
-OAn^AftA H T)Ann5AftAf>, N -OAnsAfCAf), F -OAnnAfÓA. 498 
STF t>o tíon, HZ ionA t., Z mA t. 499 SE fnAmnAis, N 
fnAmAnAi5, TCZ fnAmAnA^, F fnAmuiseACC 

501 THZ éitim, NC éibb, SF éitiom. 502 F 'f 5A0if, R if ^AOif. 
505 SHNRZ (-oÁtA An céx fo A^Am-f a), T A5 bACAis, F t>o bí 95 

b. íia ccféAX) Ati fA c. 507 S cóiffise, HNT cóiffe, EF 
cóiffib, R cóiffeAé. 508 SH if -Ab, N if -Aib, RT -Ath, F 
if -oo teASAc, C leAgAD, E leAgAig, Z teA5Ax>, RTCZ om. if ; 
SR bótvoAib, HNTZ b., E bóf-o Ann. 509 F no bí c, SHNTRZ 
om. x>o bí, T bí c. 510 S riiórv^AC, HNTFZ riiófCAÓ, E rhófCAÓ, 
R bóifteAÓ. 

511 R 'f mo -óeACAif, E if mAfnArii. 512 SZ iAff me, CNE iAf 
me, TR fiAf. me, F fiAftif (feoc fíne 513), H (" iaji " x>o bí 
Aige Af -ocúif, ctiin fé " f " f oirhe Annf An ; gAib a peAnn 
crrix> fm 50 téif Aguf x>o fCfíb " fiAf tne," Ag-uf rofntsigeAnn 
Af 513 te " Síne). 513 T acc fi^ne, R fínre ; R Aimix>, SHN 
Ainif, E Ainsif, F Ainnif. 516 S bneAttÁn, HNZ b. 517 
SHTZ bóifx> x>Á bp., N bójvo x>Á bp., E if bófx» x»Á p., R Af 
bóttx» x»Á p. 518 SHF nA, N mA. 

521 SHNZ x»Á cctiAtA é, T om. é., C x>o ctiAtAX) é. 524 S mAOixnj, 
Z rh . . . 5, HNTR mtn-óig, F x>o rhtnrheAC. 525 S gfeixnm, 
HF 5feix)im, NC 5feix>m, Z ^neim, TR 5feix>m, E 5fínn. 527 
SCZ cúf., HNTRE c., SHNCZ x>útvx>Am, TEF x>úncAm, R 
X)tibAfrAn. 528 SHNTZ om. nÁ (A5 rofAC An tíne fin), S 
nx>ubfAx> téir é, HN nx>ubfAb tétre é, T nxmbAifr beAn té 
é, E (ionAnn f An Agttf T acc " nÁ " ... " téice "). 529 
SHN a beAfc, TZEF An b., R acc tAbAifc a bfeAttc. 530 
SHNF x>o bfonn, T if b. ; S •óom, HZNTC oftm. 

531 RE mo f. ctéib if gAn, S f^éitt, THZ fgéit, N fcéAt. 533 S 
Ainn^i-óe, HN Aini^ix), T c. AnnAfA if m'Aini^i-óe, F mo c, S 
AnnAfAC, C AnAfAC, E AnfAC, R c. AnnfAX) if m. 535 NTRZ 
ptifóiX). 5 37 SHNRZ if mtittAc, F x>o bí m. ; ST tÁnmiAf, 
H tÁmriiAf , N tÁirimeAf, CZ tÁnriiiAif ; HZ bÁnbiAX), HN 
bÁmbiAX), CT bÁnbiAX) ; R Af bÁmbiAX) tÁm riiiAf cfiúicfe. 

538 S CAimtiAc, H ÓAimtiAc, N CAiriitiAc, CZR óÁimtiAic ; S 
beAntiA^, HZ bAintiAi5, N bAintiAJ;, E beAn tiAc, F beAn tiAi-j. 

539 S x>o bí c. ; S x)., HFZ •OAtn, N x>om, Z x>en. 540 SH coif, 
NZ coif ; SHRCZ A^tif, NT if, F 50 ; (lx>tf 540 if 541 acá 
fice tíne ifAn bfeif ifnA fcníbmb fm, FT acc ní feAff. Ann 
'nÁ Af iax>. A^ S acá mo feAfAm, A^ttf ní't X)'fei"óm A^Am 
x»Á bAinc Af FT acc ctim x»eiriiin x>o x>éAnArii Af 5AC a bftiit 
in SHN.) 96 

54 1 SZ f5AoiLiT>, N fSAOilnó ; SHN a bf o^tif, T 30 f 0511^, E 50 
fotttif, Z a bfO^Af. 542 N riA 5féme. 543 SR x>o Aibi^ at> 
cféicc, HTZ a -o'Aibig ah ófé feo, N a x>'AbAi5 ah cjié feo, 
E éf ac f o. 545 S IU151, HN ttn^eATh, R ttnx>e. 546 S x>f a^ati, 
H T)fAi5ion, N *of ^15101111, C -of 015111, Z -ofoinn. 547 R T>óiT»e. 
549 S T»o c., HN c., CTRZ acc c., EF acc -oo ; SR fíotf-, HNT 
fíolf at>, F fíolfAis. 550 S 1 aoit>i),i, H nó ío^Af, CEZ íox>Af . 

551 S peitl-, HFR foitle, N feite, E piott-, Z feitteAX) ; SHNCZ 
if ^tórifAT), T ^tónfA, F A^tif stonnfAX). 552 S x>eifiocc, 
HNT -oeifeAcc, F xieifo ; HZ A^tif, SNTE if . 553 S if 50 
fiú, HNZ if fití, F A^tif pui. 554 ST fÁit é, HZ fÁtA é, NC 
fÁ^t- é, RF fÁit me. 555 R a. -oá f AT)Af c. (556-7 : cÁ An 
•oÁ tíne fm 111 niAT> a céite m S). 556 S 5- m. 557 SZ caocca, 
caocax). 558 S fiott-, H fiottA, N fcott-, Z fiottAX) ; SHZ 
x)i, NTR t>o ; S teip-, HN teA5<MX>pix>, Z teispix). 559 S if 

X)0 CA5fAf, CN 1f T>0 AgAfAf, F 1f 'OA^flOf, T 1f T)'A5Aft1f, 

R if T) 5 A5AttAf. 560 T te fcotcA, SHNZ if fcottcA, E if 
rotcA, F if fceAttcA. 
561 SNZ CAomce, HR CAince, T CAinnce. 562 SZ 'fif x>óc, HNT 
if x>óc, F ftif x>óic. 563 S x>e teif^e, HNCZ Af t., RF te t. 
565 S a f ., HN é f . 569 TRZ if x)A m. ; H tÁihAib, N tÁriiAX), 
E tÁrii, TZ tÁriiA ; T mo, E nA ZH ionA, N iom-. 

573 SR X)Af a fntiAifioc, HNZ a mbtiAif eAC, C a mtiAif eAC, E a mtiAf ac, 
T x)Af mtiAifeAC, T ceAnn é. 574 S tti^Ac é, H tticriiAC, N 
ttimAC, T ttiriiACAC, CZ ttiriiAX>rAc, R ttiiceAC, E ttiiriiceAC, 
F trimneAc. 577 SNRZ cltiAfA, T a c; SHZNTCEFR if 1. ; 
S fÁfAice Aif, HNZ fÁfCA, F fÁfCA, E fÁf Aif, R A5 fÁf Aif. 
579 ST if 50 fui, HNZ if fiú. 580 H me sttime, N ^ttnnne. 

583 E nA x)ífteAc, NZ nA cífe, 584 SF ax>, NCZ x>ox>. 585 SHNTZ 
b. 50 CAOin if bí c, F bfeirm^, R bfeirne 50 Cftimn é. 586 
SHCFZ beAnnAib, N beAtmAb ; SHNCFZ a ccmn ; ER a cmn, 
F mo cmn, SC ftnx>im, FZ ftnm, R ftn^eArii, E a céite, F mo 
céile, SHNTZ a cc. (a 50.). 587 SHTR AffcAi^, NZ AfCAis, 
F ACAff A15 ; SHRF ctims, NT ctims, F 601115, Z comj, S nA 
5ctéife, NTRZ nA ctéife, E nA c. 588 SN fA n^éibion, H 
-ionn, T aii 5-nn, 589 S x>íonriiAf, F -oíonnriiAf, HN x>AomriiAf . 97 

591 S X)*, N -oo. 592 S a nstntie, TR Ansvnbe, H An5tnx>e, NCZ 
a nstiróe, E An ngni-óe, F -otije. 593 E An éÁx>Att ; H nÁ, 
TNRZ nA ; F b-Annire, H bAÍnfe, RZ b*inre. 594 s fAxnnnce, 
H fAmce, N fAince, TR fAmnce. 595 E fóinfeAC. 596 
SHNTRZ sttisAn. 597 SHN ó x>', T mÁ x>' ; ER TJé xmmn, 
SHNTCF om. x>íimn. 598 SRF x>Átt HNTCZ x>Á. 599 SHNT 
tÁn-tneAtt, RZ tÁnriiAtt, F tÁn jjtAn. 

601 H bóttcAX), NZ bottttCA. 603 T cénn ; S x)oitt~, NT -ooitte, 
HF -OAitte, CZ -oeitte. 604 HRZT Ati térni Aitt teijtce, N An t 
Ain t., S An téim aji toffAix>, F aii aoh aji bic aco (603, 4, 5, 6 
Att lAttttAiX) m R). 606 S -otirciottA-ó F -otifcmms, N x>tifcmi5. 
608 S Af. f . ; S AgAin, HNTZ feo, R AgAinn. 

613 SHNTZ if p., R om. if. 614 E ah tocc ; S x>~, H -óe, NT x>e, 
ER teif. 616 SZ seóifioc, FRN geófAC. 617 ST ctmiA, 
Z c. 618 F ctimtiif if b. b. ; N tAnnfA ctmiAfAc. 619 SHNTZ 
ní x>., R if x>. ; SHNZ hac, TR gnf ; F bmj; fin. 620 S biAX>, 
H beic, NT b~, CEZ bí, R bíox>, F b-j. ; SHNCZR nAfg, T neAfg, 
SHNTZ Att CAfs, R fé CAf5, F Ai|t teAfg A5 mnAoi Ain. 

621 HZ cnÁnh. 623 S a bttón, HNZ a mbttomn, E AmbjnAn ; SR 
x>'Aon rii m., HNCZ Aon m m., E ati m. m., F 5AC m. m. 624 
R CAÚACtif ; S x>ttA5Aii, HN x>jiAi5ion, T x>ttOix>in, Z x>ji omn, 
C X)ttoi5m ; S 5f Ax>Aijie, N 5jtoitte, R 5f oisfe, Z 5ttoix>fie, F 
te neAttcriiAitte if feix>im 5AC. 625 SHNTRZ mAtt c. 626 
SHNZ ttnseArii, F A5tif t. 627 SHN é cjiotAb, TZ é cjiotAX), 
Z cttotAX), E é cfotAX), C é cjiotAib, R cjioitis te ; SHN cÁim, 
Z cÁun é, TF cÁime, E cAimm. 628 R if te cofAc íia ftÁmce. 
629 S ttiA5tnt a tAecAib, CN R1A50111, E fiosAn, F ttiosAinn ; 
N f Aetcioc, F f éitcioc, Z féAtcAÓ, R f Ae^itce. 630 S a meitte, 
H meitte, N mette, C meAitte, E meitt-, F meite, Z meitteAX), 
R meAttcAX) ; SCEF m iax>, HNZ rriAtt iax>, (tneAf Aimfe 5UJ1 Ab 
é bí Attn A5 An n5x>Af nÁ nox> eite .1. m^iAX), 5UJ1 Ab é a téA5Airi 
" meijiiAX) " .1. myriad : ní teijt x>aiii émciAtt 1 " niAji iax> ") ; 
S te fiAtt. 

631 F cox)tA iax). 632 S ftiocc Ati b. 633 F fAoi céile iax>. 634 
SNE fíotriiAC f óax), TZ fíotbAC f óax>, F fíotf ac f éim, R fíotji ac 
x>aoji ; ER cf éAX> ; HNC tÁ5AbujttAX>, SZ tÁbtipcA, R tÁbiifA, 
F tAbtiffA, E tAbAfCA. 635 HNZ cfé 5AC cíofcA, E cíOttCAib, 9 8 

R cfé flA cíoncA. 636 E if -oon AOfCA. 638 S Ati bní 5 e, H 
Ati bpíj; , NTR Ati bfí^, Z Anr» bfíg, E a mbniso ; EF An fnA. 
640 SHNT A15 f ., R -o'f . 
641 C beic, T if beiT> ; C tíoncAT), T tíoncAib, E bei^ éigfe tíoncA. 
642 SHNTRF if c. 643 S t>á mícmn, HNC t>á micin, T *oÁ 

rhtn 5 eACCAin, Z t>á bícin, E t>á bféACAinc. 644 E 50 bfÁc 
te hAOibnif. [T A5 fin cníoó Af Abcói-oeACc ha fcotóise. Anoif 
teAnfAm Af A11 bffOAgfA t>o tng An beAn Aif, mAf teAnAf. 
F An beAn Afíf Aif a mbínnfe.] 646 HNZ téim, EF t>o téim. 

647 HNTZ lADA1|t EF T>0 t., S tAffAT», T tAf AT), F tAf a, HNCZ 

teiftom, E feAfAm, R toifeArh. 648 HNCE fAbAnxtn^e, T 
fAbAc-, F fAbAftA; SHNTRZ feitte Aice, E feittice ; S fúicée, 
HT fti^rA, N fútAT), R ftnce. 649 S mtmA mbeAT> te 5., R 
em. te, HNT mAf acc te 5., CFZ nmn-AC, E rrmf Atnbeic. 650 
SH Ainnif, CENZ Amif, T AinnT>if, F Amn-oeif ; HNZ if t>o, 
T if e., E if T>Aifnib. 
651 SHT if -o'Am, NZ if -00 Amm, F if -o'Amm ; SHNTZ An c. f. 
f eo, E An étu-oeAccAn cfénh feo. 652 SHNZ 1115111 ; f^mbf Ain, 
652 HNZ m 5 in ; S fsmbf Am, HN fsiobfttm, E f 5 tnpftnn, C 
f^tibftim, FTR f 5 fioffAinn ; SHNZ f 5 fo 5 , TR f 5 ftn 5 , E 
f 5 fu 5 . 654 S if f at)a T)Á, HZ if b'fAT)A te, N if bo f. te, F 
if f., E -oÁ ttiAT). 655 S 50 fCfócf Am, HNTRZ fcfóicfmn ; 
SHTF ff &n 5 Aib, N fn Ann 5 Aib ; NEF ceAfc. 656 S if 50 feót- 
ftim, HZ if f., NTC if éf. 657 F feAfT>A, Z ffeAfCAit. 658 

S 11AC A1C1f T)0 tAbfAlf, HNZ nAC A1C10f T)0 tAbAfCA, T A1C10f, 

E T>o tAbAif cti, R if AicifeAÓ tAbAfCA (cÁ An tíne fm Af fAT» 
m eAfnAm m Egerton 162 if m Egerton 111). 659 SEFR feAfOA, 
HNZT feAfCAm. 660 SHN Af, T mnAf, Z ionAf, R lonnAf, 
F nAf . 

661 HN -oo bí fí, HZ 5A11 b., STEF 5 ah b., STN 5 An p., RHZ 5 An p. 
662 SHEFR S An c, T 5 An c. 663 HN 5 An 5 ., TCRZ 5 An 5 . ; 
HNZF 5 An c, TR 5 An c. 664 R ha 01-óée, F nó o. 665 F 
acc a fcíocA ; S téic, HNTZ té, FR t>i. 668 N om. SHTZR 
5 eAtt ; T fprieAf fo, F feAf feo, TF cttn-o x>i. 670 ER co-otA, 
TZ if c, F A 5 tif c 

672 SHNZ if bAtttii-óe; SH tóicne, NZ tómce. 674 HNTZ if o., 
EF om. if. 675 F tÁicif. 676 SH pioc, N pmc, ER ptaic, 99 

CE céAb, TF cAob, CZ T>e, SHTEFR t>o, N -oo. 677 SHNTZ 
om. t>o, EF t»o c. ; SH m. -po, N m. feo, R m. teif. 678 SHNT 
oa t>., H bA t>. 679 SHNCZ oa t>., E bo -otiAiric ; SHNT -otiAif, 

680 R gtJAIf. 

681 S Itnsni-óe, H ttnriini-óe, N l . . . je ; HN ttiAc, Z ttiAt> ; S 5tiAittit>e 
CAoit-, H caoía, N CAOitt-, Z 5«Aitte CAOite. 682 S te eibjte, 
H te nhne, Z te oi5ncAt>, C mífe, E hnhne, F íjte, R te hAorófe, 
T 5enhrte. 684 N c. b. *o. c, Z c b. t>. c, C t>tieóice, cfíonA 
(683 if 684 m mA-o a céite A5 R). 685 SZ An bf., H a bp. ; 
S f eoip-, H peót>f ac, NZ peofópeAC, F peó^p ac, R peórópe ; 
HNZ Uaic, E tiAc 686 SNCF ctiAit, HZ ctiAitt, E ctiAt, R 
ctiA-ÓAit; S b-, HN beic. 687 SN ct»A|tcAi5. 688 S c~, HN 
Z ce, F cÁ, C cé aco ; SHN nó 1AP5, R nÁ 1... 689 S feóiscioc, 
HN peóróceAc, F peót>cAc, E peócAÓ. 690 HZ btJAt>, b., N 
btiA-ó, b|tío5AT>, F b. 11 Á bíosA-ó. 

692 SHCZ An -oiAbAit, N a *o., E aii THAbAt, S t>-, HNRE -oe, Z t>Á, 
C t>á, HN 5AC, EFRZ p ah, S 5AC mAroionn f Aoine. 

(CÁ -ÓÁ tíne ptceAT> f a bfteif A5 F Af tia fcrubmb eite if An 
mAT» f o .1. ithh 692 - 693 : nílro m SHNTCE A^uf ní f eAjtn 
ionncA nÁ AfcA nvo. 1f é mo ctiAiftim é nAc T>e ceApAT>óineAÓc 
£>ruAin aii t>á tíne piceA-o fAn, mAf cáit> tíonhiAji fén -octiACAt. 
cÁ fice tíne T>íob nÁ ftiit m U, A^tif cáit> tínce 691, 692 Af a 
5ceAfc-mAT> Ai^e corii niAic). 

693 SHNTZ ní t>óc, E ní -oóbAc, F aii ccóic ; S cctnsáof, HNTZ 
T>ctii5i|i, F a cctn^eAnn fib, HF ^ujtAb ife, N 5-uf ife, Z 511 f 
b'ife, E nAC if e ; S bA c, F bA c., E bic c, Z bo c, R if c. 694 
SHNTZR U115C F ttn^eAcc. 697 E t>á mtj Ain obAin na ho., 
F om. T t>á m~ obAip An o., C T>Ám. 698 F om. E t>o c. 69S 
SHNTZ 50 b. a. f., F Aif |tÁf An cnitíif. 700 NZ cnÁnii, NTRZ 
f úitib. 

701 N f cAtc, T nÁ f CAitc ; H míocAOif eAc, N nnt>cíof ac, T míot>ctnb c , 
F míctiniifeAc,. 702 SHN nó, TZ nÁ, ST fc'iAic, HZ fnAic, 
N rt iAic, EF fcjtAc, SHN nó, TZ 11Á, SHNTZ fcfíob Ain, EF 
f5]tíobA, om. Aijt. 703 SHNZ corii fíncc, T coriiJMsnince, E 
ftAOT>Ac fíncc. 704 SE 5ÓA5A. 705 HNZ a f. TREF om. 
a. 706 STCHN f a iiióa|iacc, E pinÓAjtcAcc, Z tncAittii5CAcc ; 
SHN fíof, T fMOf, R cíof. 707 R t>o ctiif cat», T om. a ; CZ 100 

ccAob, F a ccAob Aiionn, S An CAob, T ntin. 708 R if connitcAC 
709 SF t>o f ., RTZ om. t>o, ET fí An, R An ctntc. 710 N ftiitc ; 
STHN mtnnc. 

711 S tm a coi^it, T -oi cnnitc 11Á coisitc, S 11Á amitc nÁ fÁf^A, R 
coigitT: nÁ c. nÁ f., E C151U;, Z c. nÁ c. nÁ f. 712 S nÁ t>á f., 
H nÁ a fÁtA, T -oÁ f., om. nÁ, EFN nÁ f. 714 N 'fA f. fA fíne. 
716 F te céite. 717 SHNTZ ttminin. 718 N A5 imteAcc. 
720 SHNTZ comm, R 5 óbAtt, F §a6aiU. 

721 STZF nA 5., ER nA 5. 722 S if mÁ -06151^ fí An f. feo, H if 
5ii]i -oeineAm An f. feo, N 'f ^tin •oéineAm An f. feo, F -oeineAih, 
F if 5tif fsittb fí An f 05T1- f A11, R 'f 5tif -oinmohi An f. té. 723 
N ftiAb, H f. 724 S nÁ iottAf, F om. 11Á, S fiAé, H fiAT>AC, 
N f 1A5AC ; S 11Á piA5, HF nÁ fiA^Ais, TRZ nÁ f 1A15, C nÁ fiAT)Ai5- 
725 SHNZC nÁ U ,TRE if tÁ. 726 SHNTZ c . . . m 5A11 b. 
fA bfiA^AC te f., R nÁ CAitfeAT) ah biAT> a T>'péAT>pAC fÁit. 
728 S feit^, HT féicix), HN fÁ^Ain, T fÁ5Am, R nó An féite 
fÁi5in, F nó An féitib, Z féitiT) f. 729 N nÁn ffAOC nÁ, S 
pÁit, H pÁ-ÓAtt, NC fÁ-ÓAt, R fÁt, E nó A11 pAi^Aitt. 730 HNTZ 

50 ftAOT>AC, R n-A flAO*OA. 

733 HNZ ff.eA5Aif me, f., T f. if f. 734 NC cAtAih, T CAtAhi, ER 
CAitiom, F cacacc ; T te míofA Aice ; SNC a cc, HFZ a t>c, 
E a ccúf ; R Aice ci^iof (om. a c-, a t>-) ; mss. nA féite. 735 
SHN tÁitfioc, TZ tÁitif. 736 NZ Ann, C An, R aiji. 737 T 
An ceAnn ; F teAniiT>Ai5, FT ttinn-oA, N tthiT>A, E ctmT>Ai5. 
738 SNE a iiAm, TEZ ahi, R a nT)Am An -otibU, F Aif Unn nA 
fAinfin^e aii CA^At teAC 5AnncAn. 739 S bAoj;At ; SHF -otiic, 
NTCEZ teAc, F a 5tni5Aine btntte ah cctnsif. 740 STZ 11 ó 

A C, E nA tAOf^A, F 11Á CAOf5A. 

742 FR t>á f. 746 SHN te eAgU, E te he. 747 SHNZ An tÁ, R 
om. A11 ; NZ t>á, R -00. 748 HC beit, TR b~, Z bei-ó, EF t>o 
beit ; F fÁitfi, E fÁi^te, R om. -fe. 749 EFTR if mo c., 
Z om. if ; SHNTRZFE 6at> (fin é ah f ocAt T>eitHT> f An tíne 
A5 5AC fpfíbmn). 750 F beit &\\ tonnAine, SHNF téAT>mAf ; 
Z tÁnrhAf ; R téim. 

751 SHNT f. f. f. f., R f. f f. f., E fÁmceAc, C fÁT>AiceAÓ, F 
fÁisceAC. 752 S féimfeAC. 753 SHNF ttiAimneAc, RZ 101 

VuAimneAc ; SN ctiAncóip, T ctiAfoóif , ZR ctiAipceóip., E 
ctÍAfceóip.. 754 E x>o btjAtceóp, T if b. (cÁ bAoctíne fAii 
bpteif Ag F Arinrú-o). 756 SHNTZ peAniAipe, FR peAnnAipe, F 
Agur ponn. 

(CtigAnn R téim Af-fAn 50 tíne 869, ctnpeAnn ifceAC nAtínce 
SAbAnn 50 x>cí 886, Agtif coftitii5eAiin AnnfAii au tíne 757). 
757 S x>~ t., Nx>o tÁoice, FTtíoncA téice, Z x>o t., E t. éuéAccA. 
759 S cia, HZ cax>, N cÁ, TEF cneAX>. 760 F fíonnfeAf. 

761 T mo teigeAf. 762 SHTZ fÁige, EN fÁigce, F fÁróce. 763 
HNZ méAT), TR méi*o, E a théix>, F ah ihéix> acá xhnn ; S a 
mbíox)An, NT a mbí-óiom, E a míon, HZ a mbíon. 764 N 
fnAiom, C f ., EF f . ; E a héisxie. 765 HNFT nAC, TZ if ; 
F x>o mAisfe, N gÁmtif, NF 5fÁx>iiiAf, ERZ j;Áx>mtif. 766 
SN copc, H coipc, F & ccoipc 'f a ccAióbfe ; C bpeÁcAX), F 
bf eA5CAcc, E bpÁicpe, Z bfeÁgAX), HN bp>eA5CAx>, T bpeA5ACAx>. 
767 SH 111A nA5h-, N ah Aish^, Z a nA^Ai-ó ; SHNZE A^tif, 
F if. 768 S cfÁthcruc. 770 S ueAriix>eAf, NZ p.eArhAX>tif, 
T f AmAx>tif, EF f AmAX>Af ; HNF meÁx>CAnc, E mÁcAinc 

771 SF niAfCAf , N mAfctif. 775 R AipseAX) ; S AOibmof , F AOibneAf , 
HNTZ Aoibmf. 775 SHNTCZ aca if, E Itnge Aip, F A^tif 
foitt. SF bí^e, HZ bíx>, N W5, RF om. íinal aca, F pttirt 776. 
if meróif if mitfeAcc píon - (? píon - .1. píonA), ET fíonA. 778 
SNT A5«f feóit. 779 S CAff Aifróe, N cAptnpise, TZ cAf Airuse, 
E CAftnfe, F CAcpAine, EF coittcc, Z cioittcc. 780 HCZ 
fAf A15, N feAf A15, R fAf|tAi5, F p Aff aicc. 

781 S if mAfftAi'se box>ACA c. c, HN mÁfttnsc b. c. c, NTZ acc 
m. b., c c, E niAf Attux>e, F meAttf Aip e box>Aicc A^tif cottAiru^e. 
782 S A5, F A5, T A15, Z a', HN a ; SHTZ x>Átiu\oil, N x>A5Aihtnt ; 
HF cox>tACA, E cox>AtcA, HTZ c. ; HN x>éAnAx>. 784 NTCE 
peitte, Z peitteAX), F pito ; F x>aou nÁ pAismnpe iax>. 785 
F x>on cpófc 786 F acc a ccp ocax> ; E a 5. ip x>o cétipcA, 
F a 5. nó a x>AopA, Z cpocAX) ; T cpocA-ó ; T x>ói5eAx> 11Á c. ; 
Z 'f x>o x>AOf ax>. 789 N bíox>, E bíoc, F bíof ; E 50 PÍ0CA15, 
F tiA p ., SZ 11Í0CA15, T físcAicc, N 11105A15 ; SHNZ iax>, F om. 
iAx>. 790 CT fi^cAth ; SHZ teó. 

791 F om., S cptiAi5, HT cptiAix>, N cftJA^. 792 F om. 793 TF 
níoup, NEF om. a. 794 SHNZ if te SpÁpcA, F ctnx> te 5ÁbA 102 

A 5 u r 5- 795 TEF x>o, Z a b. ; F buAX) A^uf spéicf e, C buAx>Aib, 
E buAixnb ; HN ^fóice. 796 NTZ x>o c. 797 HN muixnos, 
T niui-óeAg, Z niA0ix>eA5, C muix>eAthA5, E mtnx)i5, F thuiriii5. 
798 SF x>Á, HNZ a ; T fíjíétic f éice, E óaccac. 799 SF Af 
f uaix>. 800 SHNT 50 tíonriiAf , E A5 x>AOine. 

801 E om. if, F Agtif c. ; S nÁmfA, F fAnncA, Z fAtnmfA. 802 S 
ibin ; C ftoínce, F ftAÍnce, E ftunctse ; E f AtlfA, TZ f . 803 
E bAineAn fÁf^A. 804 F cacaix», S cAtciojt ; Z thnÁ, N mnÁ. 
805 S cuifjiinn, H cttnjiAinn, N cuijijteAnn, F cojtn, E cuinm, 
Z cuif jtAn. 806 S ctiifiom, NFC ctnfeAtn ; F neAihx>A. 807 
S if -oeAÍAbtA x>íoc-cuti, T TMAcuf, E -oeAÓAif . 809 F nA f éite. 
810 SHNTZ ha ctrife, R mo c. SHNZ if curiiA ; E cnú ha ctéine. 

811 S HNZ ttiigix) x>om -óóicfe, (N -óíoisfe) ; T ttn^eAx» x>Atn, E 
AttAOfóe, F tni5iox) mo x>ócéuif. 812 S if foittfig, F if t»o 
foittfe, TZ foittfig, R foittfi^. 814 T AbfCAt, H Apfcoit, 
NFR AbfCAit, E Af buttt nA ílíge ; SR bíocAc, N bíosACAc, E 
bíogAc, C bíogACAc, Z bío-ÓACAc, T biosÚAÚAc. 815 F An bfuit 
11A comAccA A15 ojtT> ó *óúiteAth, NC x>óivoa, Z "o'ófOAts An *0., 
S *Ouitt~, HN *oúUax>, C -otitt-. 816 S tf cAitl- ; C ha curiiA-ó, 
F om. fo, E tiA ctimAT) fin, T ha curiifo, R ha cuitia fin. 817 
SC ní x>ubAinc, R 11Á T)., F nAf jt x>bc. 818 F xnútcA 11Á. 819 
H fCAfArii NTC . . . b, F ihéiT>, E a ^nAOi. 820 Z A^tif ceAn^At, 
EFN if c. ; F 50 héA^ ; S cttuxnoih, H ctAOix), CNZ ctAob 
T ctAO'óeAth, F ctAoix>e, R cttu-óeAth te, S t-j f\, t^ mnAoi. 

821 E mtif cÁimfe. 822 SER focAt, FT focAtt, HNZ focAit, 
SHNTZEF Ati x>., R T>on x>tt5fi ; S x>ux>, H x)ox>, FTR ax>. 
824 S (if téif x)titc), T x>tuc, E x>tiic cAOix)feAc. 825 HZ suiCj 
SZ bféAfCA, E bjttAcjte, F bíon 5UIC buAiiA x>o éuAijtx) a 
mbjitAcf Aib. 826 S m~ tuAJjf A]t bf óasac, F tuAx>ceAjt bfieÁsh, 
R ní tuAX)CAf bféA5 teif, TZ nÁ tuAX>fAf bféA^AC, E ^An 
UAihAii ua tuA5f l . 827 S tnnAjt bfÁ^Ait, H nÁjt b'Ait, NZ nÁji 
bo Áit, T nAjtjt Ab Átt, R níon bÁttt, F tonnAjt bAitt. 828 T 
fÁix), NCZ fÁi^e, F tiA bf A15 ; (CofnuijjeAnn R 1 sceAjtc Ajtíf 
x>íneAC ifAn to^ fo; péAé tíne 756). 829 E ^tnbeAm ; SHNTZ 
om. a. 830 STZ a bAjtp tiA fisce, F x>o bAjiji ha ji., E x>o bAjtji 
11A jtoisce, R x>o bAjt]t ha cjtAotbe. 

831 R stóine, E stojithuji. 832 R stójtcA, F fUAji me, E -óotn, R io 3 

■ÓAtn, HNT tmmn, S fttAifSAit (m uiat> fnAn t>riinn). 833 N 
at» cíncm, CE An cmncinn. 834 TF bní-oeAc, CEZ bn., R nA 
mb. meittce ; SHNTZ AoncA, F riiAont>A. 835 C coicíb, T 
coicib, N coiciob, F A^uf coicítnb mttn acáit> ; SHNTZE An b., 
R CAn b. 836 S at>aI nA ngéisionA, NC Át nA ngéonA, F ÁtriiAC 
géAnA, E nA néAntA. 837 HC cÁt>At, RZ cÁt ; N acá fittbAt. 
838 N xntbA-ó cÁ, S acá sumcAC, HN if seútrinAc, C cÁ 5., ZE cÁ 
5«n5Ac, F cÁ snittrimAC, R if 5Ciim5 cc snÁtmA. 839 S An 
A5AT), TRZ An A5A ; F a ftÁince. 840 S stAfn", TR ^tAf AfAt>, 
E stAf AncA, F te stof ajia ; SRTZ meitns, F meit>A5 ; S bteA5"oif , 
T btei-oin, F btioT>An, H bteA5T>An ; HTZ bonn cait>, N bóncAfó, 
E boncAT>, F fÁfAt-o. 

841 Z 5AC éAf acc, F 5An pninn. 842 T ciocf at>, RZ c . . . fAit», 
F ciocf ait> ha cíocAib ; E f5ÍnpiT> fséicfit). 844 S A5 c, 
E a' c, Z 'c, TN a c;, F AnsAoncAib. 845 STF t>Atri, NZ t>om. 
846 H An cnitiin, NZR om. An ; SEFR t>o trinÁ, HNT t>á mnÁ, 
Z t>á rimÁib. 847 F 5Annf a, S f a n^ÁbAt), T 5Át>riinn, N 5Áriitiin. 
848 S fÁjjAn tA5, HTZ fÁmcib, N fÁmctb, R fÁ5AnAc, C fÁt>- 
Ainctb, E fÁi-ónib, F 50 f onn. 850 F om. if ; SN ói^e, HZ 
05A ; S f a tiAisce, E tiACAT>, Z tiAiceAt), C tiAice, F tiAce. 

851 S AonctisA-ó, E 5An -oeAtb ^An fAÓne, Z 50 T>eAtb, CTZ nÁ f., 
SF 5An f. 852 HN t>o éinne, T -o'Aon-, Z t>o Aonne' Af c, 
C t>o Aoinne, E -oAome ; T f Ait>mf e ; F -otime éi^in f eAfCA 5An 
ceipeASAn fAisimfe. 853 T fÁn úim, C fA An ittsm, E fAn 
ttAim, F fé An tisAitn é. 854 SHNE bnÁc acc, T bnÁt>Ac ; STZN 
fÁscAf , E fÁ5cttf, F fÁ^cAf ; TZ f rimne, E f tnn, F f tt^Amfe é. 
855 HZ bArn a b., N b. An b., F An binnfe, T a bemnfe. 856 
S if t>o f oittfis, NTR f oittfe, F t>o f oittfe ; Z f oittf e, STRZ 
An tÁ, EFN An tAe. 857 ST b-, FR t>o b', Z bo. 858 S b- 
Áf-o, FTR x>o b'Áf-o ; S bA beót>, N bo b., S if b- bíoscAc, N 
bo bíoscAc, C bíosACAc, E bíocAc, F bíosAc. 859 T T>f ógAip, 
R T>f Ó5ttif ; F -oeirimeAc ; CAOÍirineAf. 860 E An bófo ; T if 
■ofósAin. 

861 TEF AT>tibAifc, Z t>. ; NTZ om. A5. 862 SFRZ An ctnnc, T f a 
cúinc 863 S "00-5., HNZ om. t>o, E ^tiítmnfe. 865 S T>ocít>im ; 
SHNZ fAT>Afc tiom, E f. é. 866 STE ónct-, CFNZ ónnctA, 
R f. rhóife oftA if rh. ; SHTZ rh. if Yr\., N rft. tf m. 867 

H 104 

NTR fifceóiti, H cnéiciúiti, TR cnéAcóiti, C. cféciuin. 868 
TR cifceóif ; F -oéAncóif ; S T>iot>iofCA, C -ooi^ifc-, F T>Ait>- 
bAfCA, N T>Í05AfCAT>, R -ooijjioticA. 869 T á-óaI, NC cá-óaI, 
F caII, R -oÁl ; S riA cconnfe, NTE CAOimfe, R coimfe, F 
cunnfe. 870 SF A5 fúit, HNTZ om. A5 ; N fiúit ; E fÁf fíot ; 
S fÁm, HN fÁm. 

871 S a. feAfOA mAf., F ACCAtní-one (? om. mAf ). 872 HN c. c, R 
5An c., E céite. 873 HN om. t>o ; F cfUAt)A. 874 E A^uf 
ceAn^Att ; F om. f o ; CR cuAm-, F cuAtnbA. 875 F bAini^ 
50 tom. 878 HNEF ceition, R ceittof ; SFN An cÁifne, R 
cAfAin^e, T cÁbAinfe, E CAff a CAbAjt ha cciAfpA. 879 N 
cuinif, F A^tif ctnfeAf . 880 S a n^éA^A, Z iia n^. 

S81 S t»o meittiof, F -oo mttttof, HN om. t>o. 882 HNZ Af bAff. 
884 F a mnÁ nA tnúifne, C nA T>uttAt>, E nA T>úitt~, Z -oúbtA, 
Z -ontA ; R -óubAicc, C T>úbAb, FN T>ub. 885 S CAtf f nit>e, 
Z cÁif nib, cóif mb, N cAif n^ib. 886 R om. ; SHN CAici5it>e 
fin., {om. bnf), F cacicc buf., H 1. mnÁ, NZ 1. mnÁ, 887 F a 
céite, HNZ te céite. 888 R An f ófcf o. 889 SHNEZ beitum, 
F T)o betfim ; E ciauaó, F ciAnncA. 890 R an bÁf, S om. &n ; 
E 50 bÁff ston, S bAjtf5ionn, F piAnncA (om. -oótb). 

891 N cuifimfe, F cuifnn, CZ cuincinfe ; F -oo bAff, S a b., CNZ 
CAOince (ER om. 891-896). 893 S ha cottun ^An ^eAtt fuitc, 
N seAtftttc, F 5An 5ÓttcAt> íia An 5iAtt~. 894 TF An cott, 
SNZ om. An ; SF nÁ An. 895 S téisi-o, NZ tet^ceAf, C ti^ceAf ; 
F a ccothAjt. 896 S "oéA^Anf-, N tf -oéAnAC, CZ -oeinioc, F 
■oéAnf aicc ; CF cIóca-ó, S ctócA ; S -oistonn, CT -ot-óeAn, F 
T>ít>ionn. 897 S finnfis, HE fínfis, NCZ ^15111^15, T m5 im tfi5 
F ftnnftcc ; E bÁocA, C cit>tf, Z ci^if, CEFN bAoé. 899 EFR 
5obcA, Z 5AbcA. 

902 Z Aintmh, FR an a sctAinn ; T tf t>o, C bem'mfe, E bet"o ftAX), 
F bíon fiAT>, R bíonn fé f . 903 C cuAtVlAt), HN cuAtA ; F -oo 
cuaUI- ; CRZ t>o (om.) tf ), SHN if t>o c a bÁfCA é, F t>á 
ctnfeAth, C cum bÁfCA, E a bfÁfCA. 905 N íof At. 906 E Af 
béAt; S 5 f if bAOSAt. 907 F 50 T>eó; SNT íosmuf, HZ íosthAf, 
F Aoi5if, R íot>5tiif . 908 SHNZ if c ER om. if ; F cfópcc, 
R ctsf eAf, Z cífiof, T cit>feAf. 909 N cothAifte, R tÁncui'o c. 
9IO S CCOthACCA Aif . io5 

gn HF -ocíofCA. 914 STH if tniAu, F A^uf m. 915 N hottib, C 
hoite. 916 SE 161515, T téA5Ai5, Z téASAi^, R téis-, F 
teASAicc (? téASAicc) a -oeifim, T a -oeiffim, RZ a ut>. ; S t>- b., 
CENZR t>o b., T buff mb., F A5Uf feAÓAin t>á b. 917 EN 
mo éumuf ; S a ccufóe, R a mbfij;, C a CCU15, F nó Af ftij;e 
nA fuifinne fUAtAm^ a ccuibfeAc, T a scuibe. 918 S muifiof, 
F 5AC muifmn. 919 RZ om. acc ; S peóisns, R f eofóci5, 
N peÓ5Aici5, H feócAi^, FZ f eot>cAi5, E feócAis ; SNT tiAice, 
H tiAÚA, F tiAce. 920 F 5tAnfA"ó fib, SHTF ón fófc, R Af 
■pó-otA An fÓfC. 

921 SR CAicf- me, HN CAicfio-of a, T cAicfeAT>f a. 922 SNZ óuAifc- 
f e ; S Af ftiAtx>. 923 SHTF An c, R c. cÁ f otriAin nÁ f . ; 
F -OAtn. 924 STZ -oom, RF T>on ; SZ Annf o, TR Ann f óf ; 
926 S -oísionn me, TC •oróeAn m-, H x>íon mo, N binn mo, Z 
■oíon mo, R "OfeAfAib a n-AOif mo c, E if T>eAfb uac "0151^ 
me ceAcc. 927 T om. An, E cáit>. 928 T iiac f utÁif a scÁtt ; 
S nAc f. teó a sctÁif b-^, SNC finnce, ZR fínce, F fí^mce. 
929 F t>o rii. 930 F t>o cfóficc, STZRCE c. ; SN a scosAf , 

F A CC05Af, E A COSAf . 

931 N teo tf -o. ; SZ -oóit, E T>óitt, TRF t>óic ; R bAOcuf . 932 R 
f5AtnAtt ; S AoncttsAt). 935 F ní cAicnioriiAC sníotri ; S fíoriiAÓ, 
R fÍ5eAÓ, E nó fiA5AÓ. 936 HTRF om. A5 ; NTRZCE nA, 
SF a, F -ocféice. 937 S f A-ótnnc ; CHNTZ t>á, SEF nÁ ; F 
f 05A, S f Ó5AT> bein beó, T beif teó ; R ní f Atnnc t>á feóiTt 
beif. teómce béice (AcÁ An tíne -oeifit) fin fCfíobcA in S A5 
tÁirh -AtritAOib Uí StritteAbÁin, cAob te fCfíbneóifeAcc SeÁin 
mic SeAff A15). 938 SHF steó if, CZ A^uf, N 7 ; S mófcttif, 
ER mórtctnT). 940 CF cÁt>At, N cÁit. 

941 TCZ cuifeAtAC, E cmftioc, F cuiftA5, R ctif aUac ; S cÁitri, 
N cÁim, ER cÁriilA5 ctÁtc. 942 E 5fÁt> ; SZ Af mnÁ, HNC 
Af a mnÁ, TER trinÁ. 943 S ^tACfAT), T 5tACAT>, E 5tACfuiT>, 
E stAnf at> ; E méiT>, S triéi-o, Z rnéAT». 944 S if c, EF A5Uf 
c ; T t>o triéi-o, N t>o rii., S t>-. 945 E ctnfffo ah, F cuiffioT> 
An, F fA ccutnn fAn ujjAim, E a nuJAm. 946 SH fAn mí, N 
fAii mít>, F AiifA mit>e. ; T míofA. 947 SN t>o b., R bfteicinn, 
F t>o bfeicin. 948 S if t>o t., N ^^5^15. 949 F tf -OAffis ; 
F sfÁinriieAf, TZ 5fÁnriiAf, R snÁfmAf. 950 F A^uf p. ; 
R pAf f Aitif ; FR bÁif ., io6 

952 F A5«f |?.;Ea ccAtnce, NZ a cAOince, EF a CAince, T a éAinnce. 
953 F cÁimcc ; CZ bíoJACAC, E bíoccAc, F bíocAinn, T bíogtAC, 
N bíojcAC. 954 S 'f do f5Ann|iA-ó, TRZ t., E t>o teACAin, 
HN if t., F if t>o teAÚAnn ; CEN tí^ce, F ti^ece ; CE fíne, 
Z fíneAT), R fíne, T fíneA-ó, F finne. 955 S t>o c. F t>o c. 
me ; CN fconncAT>, E fcóncA. 956 S t>o fcf aic téic, F fcf ACAn 
te fiiAf, CT fcf ACAice ftiAf téi, Z f . f . té ; R om. téi. 957 
SNTZCE bÁb, FR b. ; S -f a, RT f o ; T An AoncA, S An CAoncuish-, 
E nA ceAncA. 958 F a 5f.eAT>A nA tÁni fttf ; HN 'f if Áfo. 
959 S 'f if Aibis ; ER a T>bc fí, HT om. fí. 960 HNT om. A5 ; 
N fitiit, E mo fúit, F me ftibAit ; T cút, HNZ cút-f a. 

961 S t>- ftíosAm cú, H x>o fttJiseAm cu, N t>o ftmseAm ct>, T 
*oo fttiix>eAb cti, C tdo fttiíjjiob cú, F t»o ftAO^Aib cú, Z x>o 
ftíob cti, R t>o ftío-ÓAm cti, E t>o ftA-o cti An cfiofóe. 962 
T fCfíocA-ó, F fCfíocA ; S -o^ "ótise, TRZ -oo t>., N "otise, 
(om. t>o). 963 S cÁ bf Ai^e a nAsh^ ; E t>o cúife. 964 S a 
teisib ; SHTZ ttáicétif, FNR túiccteAf. 965 S ftiiT>iothcAn, 
N ftiiT>eAmcAnc, TZ ftifóeACAnc, R ftnjjcAn. 967 F b|teicni5fe 
E om. fe. 968 S Aicmm, THZ Aimth, CNE Aimb, F Ainmb ; 
SHNTZ f A^Aimfe ; EF aiji ; E meitt a béice ; S m. Afn mbéice 
é, NT m Aif b. é, FR th. A|t b. é., Z om. é. 

971 SH 5tifAb, N Stinb, TZ ^tif b', SH Ainnthí-óeAc, NZ 
AmitheAC, T AinmeAc, F AinnhiT>eAC, R Ainnimfóe ; S pó- 
míocúmcA, HNTRZC AnAthí. ; SHNTEF é, TCZ om. é. 

972 SHNTZC A bAff- (bAffA), E A bfAfAT>, R A bfAfnAT), 

SHC 5An -oiútcA, N 5An T>iúbAtcAT>, Z 5An T>iútcAT>, E ^An 
•oiúbAitce é, F An ceAnsAt ó bAffA 50 -oúbAtcA. 973 S a 
5itte, E sitteAcc, HNTZE om. tf. 974 F om. if. 975 
C a mbeic, E a mbeAc cÁm tonA ; F fÁnAT> Ann. 976 ER feAf, 
R cfomf ., EF cnomf . 977 S b-, HNTZR tf ; SHNT sAtnbAC 
tAnnfA 5., F 5AtnmbA ha t. bnísthAf., E t>a t. ; R t^nnfAC 
bfío-óhiAf . 978 EF A^Af ; SHNTZF fcf AtnpA (mm), E 
fCfÁimpe, R fCAtnpA, FR sníothAC. 979 SE fÁicib, T fÁcAib, 
R fÁiscib. 980 S T>tiijnocAc, N -otiiftceAc, CEFRZ (An pocAt 
céAT>nA acc a thAtAifc x>e teiC|ttti5At> 1 n^AC ceAnn aca !) ; S 
f tiif. fisce, N f tnt«5f e, C ftnff e, F ftMttf 1 -, E f uttttce ; E 
AoncA, S a nAonct»5AT>, T An AoncA. 107 

g8i F Aguf; E Aif. mAicib. 983 TZR f. An c., H a f., F A15 f., E a 
f. fpófc Af ceót if AOibnif ; HFR fpóifc ; HREF Aoibmf, 
T fpófc if AOibneAf, SN fpónc if Aoibnif. 984 S Af bófo, 
T Af. b. ; R A5 iminc 'f A5 ól An b. 985 S a cconigAf , F a ccm- 
riiAif nA ; S x>~ f tiinn- Af p éit-, N f timeArh if f éite, C ftimeArh 
Af, E ftimeAb, F ftjmniorii, T ftnnneArh if. 986 S mnAf. 
bftift Aif x>o, F An Amm x>ob ftjinif x>o x>Am, E tiinim x>o jéite, 
R u. if 5. ST m' «ffAimfe 5., H m' unriAimfe 5. 988 mss. om. 
a. 989 EFR x>ox> f ófc ; CR ójvoa, T onx>-, F ófOAij. 990 
H seAnmntJige, C seAnAmtnje, F geAnAmnAije, E gAn a rimAOi ; 
SHNTR tiAite, Z tiACA, C tiAccA, F tiAce, E tiACAx>. 

991 FR ó bonn ; F cti x>AOf.A. 

993 HC if coin móf. Z if coin, mÁf. 

N if cóin mÁf. Eg. 162 coin móf. 

R coin mÁf. F if An ctiif mÁf fíon. 

T Af cóin me. S if cóin gttf fíof 50 bftiit. 

All mss. ftn-óce An céAx>An. 

994 SNTCERZ x>eic f ó cní (x>eié), H beic x>eic f ó cfí, F a beic 
x>eic. 995 H ctiti, R ctú, E cttij;-, FT cnú ; E gAn f Atjjmne, 
C nA fAigne, T nA foixme, N nA foijne, S ha bfAijjnioc. 996 
S mAijn-, N moíxme, C moix>me, F mÁix>me, E móix>eAnA, T 
mo riiAx>m-. 997 E om., T Am cfÁx> fA x>titA, R AnnACfÁx> 
if x>mtcA, F a cfÁic 'fA xmbt-, C x>útt-., Z x>ntAx>. 999 H 
om., S ctjrimAis, R curiiAnsnArii, C ctírhAX), E cúsnArii, F 
cónngnArh ; SEFR x>eirnm, H AX>eifim ; HF CÓ15. 1000 
SNCEFZR om. a ; SR om. 'f, TZ if ; SE om. a. An. 

1001 mss. om. a. 1002 SHNFR Af ccAob ; S fiAf x>e, HN ciAf x>e, 
T cAob ciAf x>e (om. Af), Z Af cAob ftAf x>e. 1004 C x>oi5fcib, 
F x>ÍAx>AftAib, E x>AOfCAib, R x^oijeAfctiib ; Z x>oi5iftib ; 
HCZ x>íocAif, N x>íocAif, SFR x>ío5fAif, T XMOJjAtctiif. 1005 
T x>'ófx>-, CR x>ófx>A, E x>ofx>Ai5. 1006 E bÁi^ ; HT 
fnAix>mceAC, N fmxmnneAC, R fníorhcAC, C rníomAC, E 
fníorimAC, F if fnAÍx>im Ain, S fníomcA Ann. 1007 N córiiAf, 
E cnif ; E 5AC piAncA ; HR cntiAx>, N cftiAJ;. 1008 F te cótt ; 
HZ 'f te ciAfpA, C if ciAfpA ; S "OniAn, H bnéAn, N bfiAin, Z 
bfiAn, E bniAn, F bniAinn ; SHN ^An cnuA5 Af bic, C 5. cpuAj; 
Aif btc. 1009 E An tÁith ; CR if Áfx>A, F if Afnx>Aicc, E Áifx>e ; io8 

F fsúiffe. ioio N fÁith ; some mss. om. a ; E if x>eAn fomptA 
fÁtii x)o x>o ihnÁ nA x>úiccc. 

ioii SHNR seAffAisfóe, Z . . . ix>, F 5eAffAis 50 xioithiiin, E 
5feAX)At5fó "oíoti, SHNTZR om. 50. 1012 SR bAinni5ix>e, 
HN bAini5ix)e, F if bAini^, SN An teA^Ab, RZ tei^iob, C tAJjAib, 
E tiAb, F tAix>b ; HNZ nomn, E mA5An. 1013 S ctuifciof, 
H ctoifceAf , TNZ ctuifceAf, F ctumceAf, R ctumncin ; NTE 
a, FR An ; TNRZ cttnn, F ctuíns, E ctiAn~. 1014 S Cficioc, 
HNZ cmceAc, F cfici^ ; TZ a ccn oix>e, EN a c., R a c. ; EF 
CfíonAis AOfCA, TZ cjtíoncAis, T aoitoa, Z AoncA. 1015 S 
Ati eAcc, N ceAcc, TRZ aii c-acc. 1016 S An aicc feo, HNZ 
aii acc f eo, T An aicc f eo, R aii f aicc f eo ; SHN é fsfíob x>úmn, 
F a fSfíob x>uic, T é f5fíob~. 1018 N f ó, F fÁ ; NZ if míte ; 
R céAX) if x>eic Af x)etfe if míte.. 1020 F if x>o c., TZ if c , 
N if c, E ó c. ; SHNT foithe fin, R f. -fi. 

1021 S a peAnn, HN An p. 1022 E te f5Ainne ; S a buAitce, R Atn 
btiAtA. 1023 S Ati feAX), NRZ An A5A. 1024 S 5ÁjvoAin, H 
5Ánx>Ath, H 5Ánx>Ain, C 5Áfx>m, E jjÁnxie, TRF 5Áf.x>A. 1025 
HN fSAfAf, SEF x)o f ., SE néAtt, HF nétit, N neutt, CZ néitt ; 
S if x)0 f ., EN x>o f ., F if f . 1026 SF if xio p., N if p. Egerton 162 British Museum. 

t)í 5AC ACAffAC fOCAt dte fé ÓtÓ A5Am nUA1f fUAIfeAf CUAIflfC 

An teAbfín fm. CtnnfeAX) Annfo 1 nx>iAix> a céite An téASAm acá 
Ann Af 5AC ACfAnn. rtlAf a céite, ^eAtt teif, An teAbfín feo A5Uf 
Egerton 111 .1. An ceAnn 50 x>cu5Ann Stern if me fém C Aif. 

4 Aif f. 11 An f. 19 x)o bíoc. 37 ó c. 38 au cuttice. 44 
CAttAiéce ; cmnce. 53 bA muAf bA theAf. 61 x>Of fui^iAc. 
71 x>Á tÁ if oix)ée. 74 a c. c. 75 An- nx>Áit. S3 feAtt~ ; 
if fobuit. 84 x>feAnnA. S$ x>iú 5AÓ. 86 xioitbe x>úff. 
(? x>úif) au xmbceitc x>ti5ce. 88 téiffsfif. 92 te f[]j;if 
te f AttfAÓc (? ^15 if te). 93 f Aff- 5AC fíof if fuijpot níof 
fÁ^Ab. 94 x>eAfbA5 x>íbtix>. 96 fAotfAOif. 
103 ir nÁf búf. 105 cubAinfis ; boff~CAi5. 107 ti^cACAis 115 
x>on bui^eAn feo tíoncA a ccoiíiacca. 116 An x>ifte fuíx>eAih 
50 "póx>tA. 125 An neAfC 5An ceAfc feo. 128 nÁ Pimp nA c. iog 

130 ftnsfis An f. ti. 137 cfí*T> tiA. 138 énttic bÁnbtn-óe. 139 
le cóiffib. 142 caiciosac. 146 cAfncAT). 153 bí SfHAg. 
156 -ofÁ^m. 161 fOijix>. 163 Anfm ntiAif. 164 ofntnje 
50iciT>e a CAomce. 165 An fmtnc. iGG c. fí. 1G8 om. a (2). 
170 fAOSAÍCA. 171 a ceAnnvifAC btiAT>Ac. 172 cnuA5. 173 
cúif ; ÓAomce. 177 imi5m gAn cfíoc ^An cAobnAT). 178 
Aif ftiAit). 181 'atti cfmbAlc. 182 leó a -GitibAtcA. 185 
bi-óíom. 192 An AnACf a. 198 om. nA. 200 le ceAcc. 

202 f tn-óce fiéiol nÁ -ofojltnm. 203 ctó-úeAf ÓAOin ; mÁnlA. 
204 nó cíoéc t>o tÁicif. 23G fíofbfeir. 244 om. nÁ. 246 
f^timcA cóm cojbfA-ó 'fif féAT>Aif. 248 léijiobAc. 249 An 
imifc. 257 beic a c. 262 CfAOfAÓ. 263 ati iom-ÓA Itiibn- 
CfAoibce. 264 Am. 2G8 pfÁifti^e. 273 a bfAlAc. 288 le 
ceAcc fAe. 289 Af éfiubAt. 291 níf Áit. 293 nÁf obAif. 
295 An A5V1-. 296 om. if ; ó An. 298 m- 111511111) ; fÁ An. 

302 1 -oceine AOit Aot> U. 306 bnÁcAf. 309 feAnActif. 310 
■OAinsion nA mbtiA^AncA. 318 Af c&ttACAib T>fAi5m. 319 
•OAf- ftnt rnipe. 320 óinfig. 321 om. A^uf. 322 if A15 Amib. 
32G if móncuiT) ; if f ACAntn-o. 332 cotíiacca. 333 T>íbtic. 
335 5AtÁT)AncA. 336 if b. 341 rriA5tintm ; méit riA mbtiAtcAib. 
342 CACAisín coi-óbfeAÓ ; cuAifce. 344 meAtt- nA mínfeAC 
cttii-óiom nA mbnnnfAC. 345 Aif nóf . 351 om. acc ; An. 
f o^AncAC. 352 ? acc ; ctnte. 359 AnÁite. 360 T>f A15111 
362 'nA coit)bfe. 382 éitib. 383 cotAn. 384 te ati f. 385 

CObACC. 386 CftlAT)A1fe AT) f. 388 ^AOICe OfC. 389 T)Atttl1f. 

391 if -oeACAif -óom tAbAifc T>o tomm if téif xiom. 394 fitif f- ; 

mtnncifte. 395 CAnAfAf. 398 tArhtnne sníf. 
401 a confAfCAis boicc. 407 'nA fmtnnc. 410 fitiÁ^Am. 411 

ffeAf. 412 f5fíobcA. 413 sobt-. 416 5Abtim. 425 muf 

5t«Aif. 426 if Aicnif . 428 fóif é. 429 feAf ac me f. pó-otA. 

430 ftAT>tiifi5e. 431 T)Af om. 432 tÁim ; tjo c. 437 feALAb^c. 

439 me a riAe í. 450 Aif mAf atiatj Aif cÁit Aif 5Áif a 5. 455 A5 

ctibAinfi5. 456 if fionnfAis. 458 5tin. 459 cifjm í. 467 if 

mtJAf. 468 tiAif nÁ tÁ. 475 a feAtb. 493 acc cneACAf. 494 

50 CAbtifCA. 498 iotia tíon. 
501 éitib. 508 Af bótvoAib. 517 T)Á bp. 518 tÁf 'tia. 524 Aome 

muix>i5 é. 525 sfei-óm. 527 bfiéi^e é 528 té é. 530 ofm. xxo 536 if ctnrmeós. 537 if mtittAc Af tÁn riiiAif. 540 coif ; 
^S^r- 543 atí éfé feo. 549 fíotf-. 55° 1 íox>Af . 551 feitte 
mo ffónn if stónf-. 553 om. 50. 555 éféice. 558 fiott* 

X>Á tAlglOT) X>1 téljflX). 559 AgAftJf. 560 1f X)ÓC. 573 A 

mtiAifeAC. 574 ttjriiAx>cAC. 579 if fití. 585 CAom. 586 
beAnnAib. 587 C01115. 589 x>Aomrimf. 592 x»o tifftifb' A 
nstií-ói. 593nAbAmfe. 594 f Amce. 597 tTlAC *Oé (nít cuitteAX) 
inA x>iaix> f An ifAn tíne). 598 x>Á . . . x>Á. 599 tÁn riieAf. 

613 if p. 623 a mbfomn Aon riioix>fe mnÁ. 625 mAf ctiifeAn. 
627 CAimm. 629 fiAsoin féAtcAC. 630 m iax>. 633 fÁ c. 
634 An fíotbAC f 6ax> ; tA^AbúftA. 638 An bfi^. 643 x>Á riiicm. 
647 teifiom. 648 f eitte Aice. 651 if x»o Amm ; An c. 655 om. 
50. 656 if éfeótftimn. 658 om. 659 feAfCAm. 660 iontif 
670 Af. teAbtim. 676 nÁ céAb nÁ Aon pmc. 679 ftiAifCif. 
686 beic pófCA fiArii. 694 Aif ttJi^e te ctinnx>Acc. 

721 'ha 5ÁX). 722 'f 5«f x>emeAb An fobtiit feo. 724 nÁ fiAx>Aig. 
728 féicix) fA5Ain. 730 50 ftAOX)Ac. 738 5AnncAn Atnm. 739 
teAC. 751 f. f, f. f. 759 cax». 762 fÁi^e. 763 mbix>iom. 
765 mAi5X)m 5Ax>mtirt. 779 CAftiifise. 781 acc mÁfttiise 

b0X>ACAX) C0ttA1f15e C. 782 A X>ÁrilAOlt COtt^CAX). 789 flATTI 

iAX). 790 fiA§Ait teó. 794 A^tjf te. 799 Af ftiAix>. 800 
ttiAX) 50 tíonrhtif. 

801 fomc x>Á fAmmfA. 802 if ithif x>Á cctomn. 820 ctAob teAX» 
mnAOi. 827 T)ia nÁf bo Áit. 836 Ax>At nA ngéonA. 838 cÁ 
5etirhnAC. 840 boffx>Aix>. 846 x>Á thnÁib. 848 fAX>Aincib. 
851 AoncA fAX)A 50 x>eAtb nÁ foisne. 854 bfÁc acc. 855 a 
bínnfe. 856 foittfe (om. x>o). 866. Offct-. 

903 ctnfeAth ctim bÁfCAb. 922 Aif ftiAx>. 923 An ctiftif cÁ 
feómAm ní f. 926 x>feAfAib nAC x>íx>An m~. 928 ftiifeAnn 
nAÓ ftitÁif teo ; finnce. 968 riieitt Aif béice é. 971 bíoc 
5tjfAb AimriieAc An &rhí x>ctjmcAX). 972 a bAff". 973 gite 
(om. a). 985 ftimeArii Af féite. 988 om. a. 993 coif móf 
x>ífeAc ftiix)ce An céAX>An. 996 moix>me (? moix>me). 999 
ctirimAX) AX>eifim. 1000 if fAis x>om An cófX>A. 

1004 x>íocAif. 1006 fníomAc. 1008 if te ciAfpA bfiAn 5An cftiAg 
Af bic. 1014 if cficeAC. 1024 5Áfx>m. 1026 if pfeabuf. III 5U1AIS, néi*óreAó pA'ótj, -jc. 

ttí mtiAn *oón téA$tóin tmsfin 50 Oftnt Ag ^Ae-óit- 
Seóinio tuA-órhAn fUAim fé téit aca fém Af f octAio Áimte, 
Aguf nAC futáin t>ó séitteAt) t>á niAjAit mÁ'f Áit teif An 
" Cúinc " x>o téA<5Arh man Oa "óteAcc. 

*OéAnfA"0 lAnnACc An CnumnfuAim éAnfocAit ACnAnnAi$ 
x>o óun ifAn gtuAif feo com mAit if tAjjAnn tiom. 

Innpnc é rm ó tíne 1 50 22 ^n ni*ótio "oo CÁntA "oo 
t)niAn TTIennimAn ó Am 50 n^m An ComsAn tocA 5f eiTie - 
tlí né 5-aC aou tÁ "oo geoo-At) fé Reynard if 5AT>Ain £iat>ai5 
if fiA3ui*óte "o'p eicfm Ann ! 

I Ciumuif n-A ftAOAnn .1. Aoa Jnéme & fiteAnn ó 
toC 5p eirie 5° toC X\\ JnÁ-oA. 

3-4 AbAin CAiT>tce, cAiT)m, moi*ót, fAiTHfe. An fuAim 
CéATmA An " coittce " m 12, 20. For An f oittre cj. 
" t)uAitimíT) 1 nseime-Att a Céite 
'SAn uai$ fm fíof An f oittfe au tae jit" 

— T)onncAT) Tíuat). 

II " An féitteAó " acá 1 n^AC tnte fcníomn : " m " 
nó " 1 " oineAnn Ann, T>An tiom-f a. 

15-16 5 ADA1, ° At1 "^ ^ ine T eo ^e eel te — tiA tiéifc 50 
CAi*óoreAC CAnnoneAC A^iif 1AT) a$ téimm$ m Áinoe 
cnoig if fiCe of mo CorhAin. 

In his Catalogue of Irish MSS. in British Muscum, 
the veteranGaelic scholar, Dr. Standish Hayes 0'Grady, 
taking line 16 by itself, renders it very strangely : 
"There in my sight was the gaudy and belly-varie- 
gated perch " ! His footnote to this line is still 112 more strange : — " The dead language school of trans- 
lators," he says, " invariablv render adj. breac by 
1 speckled/ whereas the meaning is much wider : 
it=iroiKi\os exactly, ' speckled ' being but a parti- 
cular case : — in virtue of his spots the trout is named 
breac — i.e., ' the speckled one/ but (for his beautiful 
shading from dorsal fin to belly) the unspotted salmon 
also is described as ' breac ' and ' eochairbhreac ' — i.e., 
' surf ace-varied ' ; our perch's epithet here refers 
to scaliness and to the rich red of pectoral and other 
lower fins that set ofí his altogether speckless 
abdomen." Whilst it seems a pity to spoil tliis very 
interesting note, one feels bound to point out that 
' perch ' in the line in question reallv means an Irish 
perch, whose scale is seven yards, or 21 feet, or 252 
inches measurement. The translation of the Sixmile- 
bridge schoolmaster, Denis Woulfe (to whom reference 
has been made in the Iyife-sketch of Bryan Merryman) 
runs : — 

'The finny tribe in wanton play, 
With speckled sides and gambols gay.' 

19 AbAif < Cfuvón5, > óum 5>áDÁit te 'mei-óivAó/ 

24 .1. 50 fAiO An §fi^n if^n foinn fin T>en ójttof x>Á 
n^AifmtAf Cancer: ion<dnn fdn nó jU*ó 511^0 é mí 
July oí A^e. 

25 SADtA .1. 50 fdib " e-Aótv4"ó r\A sjiéine " 1 *ocf eó 
cum imm'me. T)o meAfCAi"óe ^n^ttóT) 50 mbícó 
t)-á pei"ófe c-ApAtt df CofAnÁijvoe 45 CAfjvainc nA 
5|\éme m^ cúff.d. 

26 féimpi .1. dn fudim acá Af "foimpi" 1 •oUuA'omAin ; 
cf. deijvoe (49) A|\ " doitvoe." "3 

29 ttiíbn4 .1. Unbe4nn4. 

30 Scdippe4*o rm^omce te f4n *04 ctai-óce^cc 14*0. 

31 *oom cn40C4*0 .1. *oom f4ntig4*o, 45 bti4*óó4nc onm. 
34 n^nntAí .1. cof4. 

36 1 n*otib5t4f né4ttC4 .1. i4*óc4 óum rti4in. 

37 " <^$ " 1 f ionnÁit>ce 1 scóin " 4541*0 " 1 n^Aó 4ic 
if4n 4ifce f eo m4 bf uit 4n f oc4t f4n : ní " 4*0415 " 
4C4 4nn m éancofl. 

38 4n cuitice cn4i*óce *oo óoffiiig -]C. 
43 p ii4*04ó fíocm^n .1. fcoifm nó 54^4. 

45 .1. fíntfé4C4mc, *04f tiom, *04 "ocu^^f. 

47 4n m4f4ó *]C. .1. cteimé4f4C món mnÁ. 

49 ÍS°] *oífe4c .1. 50 cnumn. 

51 péinre c/. 16. 

52 níob4tt .1. fonún pUn*oe, cf. 

" "04fl Í0CC4A 4n ÓtÓC4 

A mbío*ó níob4tt 50 teón 4in." 

53 Ab4in mí-e4f : ní fe4*04ff4 n4ó ' mi4*ó4n " b4 
cóin beic 4nn, 4^uf n4ó te "mi4*óm4f\"4 b4me4nn fé 
.1. ón bf oc4t " mi4*ó " (dignity) cf. níon mi4*ó nÁ 
m4ife . . . Meyer " Ventry Harbour." 

54 Ab4if í-4*o4n, cní-e4óC4ó. 

55 Ab4if f C4mf4. 

65 4n cúinc feo §tu4if ó ftu4i$ce féime, ní cúinc 
54n ne4óc 54^ ni4$4it -|C. 

72 t>nui£e4n tíluige 5f eirie - — " A fort overlooking 
Loch Graney, where the fairv chieftains held their 
council."— O'D., Ord. Surv. I^etters. 

73 foittfe 4n nío£ .1. the (fairy) King's Majesty. 114 

74 Afi maitib a te<A$Ldi$, .1. món-uAifte au nío$, -jc. 

^3 po$Ait 5-ati féACAmc *o'feAnnAT) tia tobAn .1. gun 

ctrniA teó nA boCcÁm acc beit *oá scneACAt) gAn 

Cf\UA$, cf. 

ITlunA bféACAmn "oom Céite 

1f "oi cf\eA*omuineAf\ 05 — piAfAf tTlc5eAf\Aitc. 

Óin ní f éACAnn [au bÁf ] *oo "óinne An 
bit feAC AfAite — C t). t). [Céicmn]. 

" Cú ua fcníbe ua féACAnn 
T)o neAC •oá feAbuf fUA*OAn 
SeoC An fUAicte nó au ftnéinte." 

" T)o tnéig me mo 5A01CA nuAin CAitteAf mo btÁt, 
X)o tnéi5eA*OAfv 5Ae*ótA au cnei*oeAm if feAnn, 
Hít f éACAm *oo émne $An gufCAt 'n-A tÁirh, 
tlÁ gAot A$e émne te *oume ^au Áin*o." 

85-88 1f *ooCn.AC *oubAó mAf\ *óiú$a 5AC "OAoinfe An 
(ttióc) fAnn (Aguf ia*o 50 *ooitb *oún 1 n*oubCeitc 
•otíjte), nÁ fA£Ai*ó -]C. 

93-96 1 *oceAnncA %ac fíon (-fcéAt) eite, — Aguf níop 

fA^AT) ní*Ó £AU CA£A1f\C *00 *QO *OeAf\bA*Ó 50 *OOCf\AC 

•0i05bAt.dC cúif nÁ geóbAinfe fAon cní*o .1. cnú ua 
nóige A5 f eo*OCAn ceAt pófCA : (*oíbte, féAC 333). 

101 tlAbAn ua fugte .1. the ambition of kings (for terri- 
torial conquests) : An nnti$ tAf fÁite .1. those who 
have emigrated. 

113 1n iua*o au fcéit fm *oo fiubAt 50 momtÁn of 
cotfiAin au CftuAig fí*óe An f a*o, 1 mbnuigm tfluige 
^néme, An bnuAC loca 5r eirie > 1 f e "° focnuijeAt) 
nÁ x)ume *óíob ceACc tÁitneAC bonn 1 meAfc g-áe'óAt 
(as delegate with plenary power). **5 

117 'Aoioe-dU, fíosAn fít)e UtnrórhurhAn, t)o bíot) 

md corhntii'óe 45 CruMStidt, Af brvtíAó SionnA, tÁirh 

te Citt T)aIua, if í "oo CAirvg 50 rv^S^" A t* 

fe-dt) cAm-áitt ctim dn fcéit "oo cedfcujAt). 

125 c/. " *odf bdm nedfc j;dn cednc 1 bptéit) *óAm." — 

Sé-dmuf nd Sfón (pdof). 
127 " No pander Pimp or concubine 

The law shall stem or undermine, 
Thro' party power or friendly aid 
Where Royalty will be displaved." — Woulfe. 

.1. nÁ •oédnfd'ó túb-difedóc r\Á cdfuvouf An ^nó 
av\ f A\r> if rhdiff e&X) Cúifc Aoibitt ; 50 mbedt) dn 
óúijvc fm md fui'óe f edfCd ifdn bpidCdit. 

x 35 'v AVi cAbA .1. 1 mbónd dn cÁb-d. 

138 Cnoc ítlÁnmtnge .1. ay\ eifcifi nó av\ *onom fdT>d 
•OAjtAb dinm inxnu Fairhill 1 tÁf pdfóifce v\a pdcdite. 
" Moenmagh, sometimes anglicised Moinmoy, and 
sometimes corruptly Menevy." — p. 37, note f., 
"Tribes and Customs of Hy Many" ed. by Dr. John 
O'Donovan. 

" Moenmhagh [Moinmoy] the ancient patrimony 
of the Clanna Moirne, which had been in the occu- 
pation of strangers . . . was again restored to Hy 
Many and divided among their septs." — ibid., p. 7. 
O'Donovan, on p. 66 of the work referred to, quotes 
" tTUfdfSdtdcc a ftUAi5 45 nd fdenctdnndib o 
CíiAf A1T) co tuimnedc a LAigmb, ocuf a tdec tílurhdm 
=The marshalling cf the forces of all Hy Manj r 
from Caradh to Luimnech, 011 all expeditions into 
Leinster and into heroic Munster, belongs to the noble 
tribes." And he has the following footnote : " The n6 place called Caradh formed the northern or north- 
eastern boundary of Hy Many, and Grian its southern, 
and Luimnech was an old name for the river Shannon." 
Dr. O'Donovan throughout the whole of the work 
in question, seems generally to have taken Grian 
to mean the river Grian, tho' it is just as probable 
that lie ought to have said the district called Grian. 
This volume was edited in 1843, and four years pre- 
viously, in Clare Ordnance Survey Letters, O'Donovan 
wrote from Tulla : "I have not the slightest shadow 
of a shade of a doubt that Grian was the name of a 
district in Sti^b 6icc$e, forming the southera 
boundary of that part of ancient Hy Many called 
Moinmoy." 

143 Ati crróbeAn cumtnf, .1. AoibeAtt. 

152 ctán r\A mtonn, .1., the witness table. 

154 [50] rui'óce. 

160 cuite 5-ah ctÁf .1. fíontuite •oeón. 

165 At>Aij\ " "o' lompui'." 

168 téitcnAis .1. CndistiAt. " A remarkable rock in 
the parish of Killaloe where the banshee Eeval is 
supposed to reside." — O'Don. 

170 .1. -a fAróbne.df fdojAtCA A^Ainn, d^uf finn 1 
ngétbinn t).doinre. 

173 Uúif mo cáir, cf. Shakespeare's " The very head 
and front of my offending," etc. 

x 75 ^f é soitte^nn onm nÁ na ftu-dijce dinnin "00 
óAite^nn & fdogdt 5-dn pófdt). 

igi cáii!> n-A CAfnAige .1. AoibeAtt ua CnAije Léite ; 
VéAó 168. ii7 

199 "o^ ^An^ócAt) Aon óij;f e.dn Atíiám Af Ati mónfeife-dn 
pófA-ó ní cAitín múmce -jc t)o togpAt) f é . . . (205) 
acc cníondó éigm A5 .d mbe-dt) rcónuf nó tfiAoin x>o 
cnummj; te n.dinc .dóc n-áó c-dinbe t)i. 

219 fdt'-dó .1. An fu.dim acá Af An bfocdt f^n 1 
1 ■oCiiA'orfiuiiiAiti if 1 sConn^cc-AiO. 

249 m munc mo cófdó .1. cum mo cinc -oo o^mc 

AttlAC. 

251-255 ™ feACdtáf fóf mé . . . gan me beit cóiniste 
1 scuLáite fáfCA -}c. 

258 Saúin , cj. " n.dc.d cní scoc 50 mOeix) f cunn Ain " 

— Sé-dnAtnndn. 

259 5 An ceAt nibíní .1. 5^n émeAfb-dit) ntbíní. 

260 4 cednc nufpv teif .1. ruífs in due proportion. 
fe.dc nócd te tíne 394. 

261 f áfáit aen ac t. } -jc .1. a bright facing ; cn aon-ds, 
cf. bn-dnnT).d c. bníogtfiAn, — 

" My cardinel the best in kind, 
With scarlet red superbly lined." — Woulfe. 

263 peicciúiní tuíon^ cfdoibca *]c Cdnn-dmste an 
m'.dpnún. 

266 -db-din ' r tiúme.' 

269 fcemnce.dc f odcrii-dn .1. cditín cúcdit. 

274 réac 37. 

280 A5 éiteam bneAtnuigte .1. 45 ce.dóc fA crti§e 

<*n bu.dó.dittí cum 50 mbe.dnnui5tix)e ín. 
283 can éif mo fdocdin tf m'iAnn-dócdí 50 téin, -jc. -jc. 

285 adite-dtíi n^ fcátAÍ .1. cup-tossing (o-dn tiom-fd, 
fé-dc 286). n8 

286 béite bAtbA .1. feAnmnÁ f eAf a Aguf iat) mancAc : 
(Sm é bníj An tíne fin, meAfAim : ní *oói§ tiom 50 
bf uit bAinc Af bit A5 An f céAt te bÁbógA) ; cditteAC-A 
cÁncAí, the reference seems to be to the garne called 
" old maid," or to women who profess to tell fortunes 
by cards. 
" After all my various losses 
By dummies, cards, and tea-cup tosses." — Woulfe. 
288 At new or full moon. 290 AbAin tiúmuf. 

292 tÁn fcocA T>e tuíbnA, -jc, *oo beit fén bpeitiú^ 
Aice, fm cmeÁt pifeó^A t>o bíot) A5 CAitíní, cum 
buA*ócAn céite ! 

" With herbage gay I stuffed my hose." — Woulfe. 

293 ní te neAfC cnÁibe t»o t)éininn An cnofCAt), acc 
•o'f onn AftAnnA if pifeógA. 

295 AbAin ' m Ú15 An cffocA.' 

297 " With broom I gleaned around the mow, — 
My hair and nails in ashpit low, 
The rlail I placed upraised from earth, 
The spade concealed behind the hearth, 
My distaff stood behind the hill, 
My bobbins thrown in limestone kiln. 
In everv age, by rage provoked, 
Infernal agents I invoked." — Woulfe. 

302 tttAC ÍUjnAitt. cf. 

11 T)Af\ tttiA'óbe mc UAjnAitt 
t)í btiAt)Ain 1 mt)éAt Áca." — Comáf Ó tttío"oc4in. 

317 coim .1. protection. 

318 ceAttACA "OfAgAin .1. cmceÁm tucc "oocmA. 

319 T>Afx a f uit uimpe (impifíje A5 aou f cníbinn AmÁin) 
" By blood of kings, fire, thunder, air." — Woulfe. ii9 

324 f éAó 37> 274. 

328 Ál 'n-A "ocimeeAtt .1. a gctAnn. 

333 "oíbte .1. ooua, oíogbÁtAó ; f éAó 94, 

338 .1. bAinfmn feiTmi Af ua mt)tib céATmA. 

339 .1. cum T>Aome t>o cun 1 UonrhAine if cnéAn 
^n congnAt) jneAmAnnA T>'úbtA if púT>An tuíbnA ! 

" Powdered leaves concealed in apples." — Woulfe. 
" This countrv is famous for cider orchards." — 
Arthur Young's Tour in Ireland (Dublin, 1780). 

341-4 1f eA^At tiom 11Á fuitim oitce Af cúnfAíb nA 
n-eAnnAit)e reo ! 

T)o néin Scenn cu^Ann T)onncAt) T>e t)utb, " merry 
mandrake" ^n mAgAintm meit)nAó, Aguf, "great 
figwort " an CAitigm, acc nít An méiT> rm if au 
cóib t>o óonnAfc-f^ T>e obAin *ÓonncAit>. 

351 An f eóitnAó (?) fionn .1., withered grass. 

352 Ctuttib na món-d .1. (?) cneAóuitt (cott nó cuitt). 
" Boggy roots infused in ale." — Woulfe. 

(? cnó cuitt, a hazel nut ; also cotttín). 

354 fAigeAT) cum tuAif é .1. connuij teif An bfUAf- 

CA1tC. 

356 SÁitfeAO T>ume éigin te fdAin — "oéAnfAT) 
"oío^bÁit te neAnc buite. 

357-36o Sm cun fióf cnuinn An t>nioc An CfeAnoume. 

(■OUAIf, .1. T>UAf, T>UAt)Af). 

361 T>neóit (oeAfóit) .1., AirceAC, aic, sneAnnAriiAn, 
>AinT>eif. 

362 'n-A tAit>bre .1. mAn t>o beAT> fpnio AnnfúT) mA 
feAfAm AnÁifoe. 

I 120 

364 te mírcÁiT), .1. 1 n*onoccníc, cf. "Ó cáim te Tíéifc 
ní b^ogAt T>om §Apjvo4." — SeAn-driinÁn ; fíot ~£ÁX)A 
if x>éA\\CA .1. ctAnn n-A boccáme, cf. " ctánn^ cÁif 
if fÁf tia boiT)ce." — "OonncAt) 1lti<vó. 

374 tucc míne if mÁLá .1. m-AngAiní ftnÁit if tucc fince 
nA T>édn c&. 

375 AbAin " rntimAine." 
378 AbAin únUmn. 

382 .1. é fém if & cwt). (ní " m-áoin " acá -ánn acc 

" buiT)e.An "). 
384 .1. íoc Af pocd mAic Tnje. 
385-6 Ary c-óoacc (ah c-á'ódacc) .1. gneAnn, fpónc. 

Cottiers often prefer buying milk to keeping a cow, 
even when thev may have grass for little, as they 
cannot afford to feed it in winter." — P. Walsh, 
Fiddown, in Tighe's Kilkenny Survey [1802]. 
386 cftiAgAine .1. boccÁn, TnogAt T)éAnca. 
388 ciAf fúin onc 45 gtuAifeáóc te gaoic ; nó b'éiTnn 
T)Á UiAfCAt) a^ac 11 m c'^Ait) cum fionnfu-dncA, 
cf., "Your fan to cool the limpid air." — Woulfe. 

390 A5 bn^ic ^n coi"óp, -ASUf s^n á b<*nn f^n aici. 

394 RtiffA .1. ruffs, rufíles, cf. 

" The cook belonging to this inn, the ' Sheaf of 
W T heat ' [Kilkenny] wears rufHes ; and though an old 
man, is as full of vivacity as politeness." — Campbell's 
[1778] Survey, p. 110. 

394 mumcitce cÁtmnic .1., cambric sleeve. 

395 Canvas, to serve as a waist binder for 3 7 ou, is cheap. 
cf. " Your canvas swathes your waist all o'er." 

— Woulfe. 121 397 •*• cíonn ■OAoine, nó if téitf t>óid. 

402 .1. n-Án o'éAncnu^ í acz Bucks s^n ^nt^nn "oo 

oeit 41C1. Bucks .1. pozÁz&i x>wa\\aca ^0 oí -dnn 

cudittim n-á tiuAi^e fin, cf. 

" White and red Bucks, together with the Cluster 

potato, are grown only by gentlemen for the purpose 

of feeding cattle." — Thompson's Survey of Meath, 

p. 183. 

" . . . the potato that is too often swallowed dry, 
with onlv a grain of salt ; a herring is considered a 
luxury by a poor peasant." — p. 479 — Contribution 
by Mr. P. Walsh on the Parish of Fiddown for the 
Kilkenny Survey [1800-1801] of Wm. Tighe, Wood- 
stock, Inistioge : Dublin, 1802. 

"The kinds of potatoes usually planted are Apples, 
Blacks, Cups, Leather Coats, Grenadiers, lAimpers, 
a few Rednose Kidne3 r s by gentlemen, Red Appie, 
White Apple, White Eyes, Turks, Barber's W T onders, 
a few Ox Noble, a few Yams or Bucks." etc, etc. — 
Page 43 Hely Dutton's Clare Survey, Dublin, 
1808. 

" Potatoes they measure by the barrel of 48 stone ; 
they plant six [stone] to the acre, and the average 
product 50 barrels. They never plant them on the 

corcass lands, for they v/ill not grow there The 

favourite sorts are the Apple, the Castania, the Buck, 
being a species of the Howard. They fat pigs on 
them, but what much amazed me was fattening hogs 
on grass, which they do ven^ generallv and make 
them as fat as a bullock, but put them up to beans 
for three weeks to harden the fat." — Page 408 [Count}^ 
Clare] Arthur Young's Tour in Ireland, Dublin, 1780. 122 

403 See ,Asuirín at end of volume, descriptive of the 
houses of the poor in 1780 and later. 

404 -AT1 cúit .1. Atl 00CÓ5. 

405 éxVOAó 5^|\b ua éAX>Ac mtn, cf. " I saw the wad 
whereon you lie." — Woulfe. 

406 bAW&c .1., tow. 

407 " A musty mat, for years decayed." — Woulfe. 
410-412 "Your cabin sluiced from soot and rain, 

And springing fluids that oozed amain ; 

Its weed-grown roof so rudelv shaped 

By hens at roost all scooped and scraped." — Woulfe. 

413 L45 nó tAig .1. pÁn.A'ó. 

414 -oonn here indicates intensiveness ; almost equals 
•oiAti. Its ordinary meaning 'brown' would also 
suit the context. 

416 The initial of g^o-Ann is not asp., so that the true 
meaning of the line would be " gAO^nn f í 50 $uf catác 

418 cAf -pjvíot é ? How came it all ? 

422 ríot au ófLdij, cf., " the sodding of a lark." 

429 if feáfAó me .1. if eót "oam. 

430 [50] f uróce ; fl&'OAi'óte .1. f opáifí, bite&mn-Ais. 
432 5Ainit) T)o comjAfi .1. im aice. 

440 tétfe mnÁ : cf. " An tiAgaife tu rcAonfat) te 
nuffAtm oon c|\éAn." — Sé\dmur XY\ac Conf<MT)ín. 

442 m-dno te cÁmur, eaten up by affectation. 

443 mun^ oeAX), nó muna mbe-At), -acc g^n Caja t>Á 

ftOttA 1UA flÁT). 

445 [50] cfumn. 123 

455 t)A món Ati Áic cum pónn.A &r\ x>út& f ^n ÚfexVOttAije 
— fé-ac 402 " Young's Tour." 

456 £)íot> 5<voAiT>ce if méinttg com tíonmAf fAn 1 
Scoittcio Cne^cUMse gun cuinexvó fu.Af cnoc ^f ^n 
mbAite fm : zá Gallows Hill ^nn f óf if "0015 tiom. 

460 BÁftif, 110 Guardhouse .1. Garus Mills itroiti. cf. 

" O plague on her, one day I viewed 

By Garus Mills the game renewed." — Woulfe. 

462 tucc "oéAtiCA r\A tnótiá.. t)í poncAC 1 nTHiO'óoitte 

nó Doora ; cf. " X)a^ móinoogAc '0^0*001^6." 

— UomÁf Ó ÍTIío'ócÁin. 
468 nóimeanc [-oe] fpÁf. 

470 Kgo vos .1. t>A focAt T>en méix> téA^ZAp te tmn 

ax\ pófc-d "oo -óéAri&m. 
47 2 [5°] cinnce. 
475 5 AC "oonuf 45 cun Ain. 
480 6ifce^f nó feifce^f .1. Aot'úeAcc, cóin cox>Iaza, -|c. 

482 corhAf r\A pdoice .1. r\A m^ice t>o £>eic 1 ^com^f 
teif ; coimneAnn r\A nuAifte. 

483 " My words with wit and wisdom teemed." — Woulfe. 

484 cf. ní't 5^ot á^e émne te mnne %Ar\ Áirvo — fédc 
nóc-A te t. 83, A^uf 

" 'Oume gAn fcón ní món a óAf aix> r-A cr.A05.At 
T)ume 5^n fcóf nít comguf .Aige nÁ 5-Aot 
T)ume 5^n rcóf a $tón ní meAfCAn 1 gcéitt 
T)ume 5^n rcón x>om x>óc if Ain'oeif a céim." 

— SeAnnAnn. 

493 S Án conn .1. $An ciAtt : $An cÁijvoe .1. tÁicn eAó 
bonn. I2 4 

494 k°] CAbAfCA .1. 50 L45, 50 fitce. 
495-6 .1. gun •oío^Atcuf "oiati -oonAif t)o túintinj; AnuAf 
onm *oe "óeAfCAib mo sníomAntA. 

498 00 tom .1. 00 $Aib ; cf. " ó tom An cuineACA An 
cttnce Af An fi§ cónAc." — x\. Ó flAtAitte. 

499 fe ] f úfóce (f ocAt AnAóoicceAnn é 1 oUuA'ómumAin) 

503 To give me my due credit. 

504 cóip n.d fnÁioe .1., street urchins. 

505 bACAij 50 téin, beggars in great numbers. 
507 [50] cnumn. 

509 .1. bí ctAgAnnAó Ceóit Ann. 
512 An oi*óce bAirceA'ú [me]. 
517 botÁm ófCA .1. CAbAinní, cf. 
" T)aj\ An íocAf "oe conóimb 

ce gnmnbeAn au óf ca." — UomAf Ó tTHot>CÁin. 
" 1f éipn te T)ÁfACc nÁ néAbAim mo CAnA 
&% pteAf ca-ó ná ^ctÁn if me a% f eAT)5Ait." 

— SeÁn Ó UuAmA An gnmn. 
523 .1. *oe bníg 50 nAbAf caoc. 
5 2 5 Sfeim .1. píofA [eótuif]. 

527 AbAin tmmuif, cj. 290 : "o. bnéi^e .1. nACAineAúc 
éicig. 

532 CtAnn x>Á t)céA5Am : finé "óeAnfAí 1 t)CAOb éinne 
AriiÁin ctomne. 

533 cuttóit) .1. AónAnn, gteó, cf. 

" Tlí oeine oon C. t)o nmn cionót An bnÁCAn." 

— LiAm Injtif. 
" TTIunA mbeA'ó neAiíif onn cuttóioe nó eAgtA mo 
fubfCAmce." — G. x>e b£Át. 125 

538 be-AtitiAi$ .1. bean CAbAftA. " The accouching 
dame . ' ' — Woulf e . 

540 fiofAnnAC, ? 50 f . 

545 tui^eAm : ní móf "oo fuAim an f ocAit fm ^AbÁit 
te " &A*ób." 

549 [5°] cnumn ; AbAif " fíotfA " .1. guf *oo féif 
"outcuif x>o cÁmis nA cféite fm 50 téin an CAinceóf a 
1 teanb n-áf teif ! 

551 glónjiAt), nó 5tonnfA*ó .1. fiA$Ait nó cuife. Ón 
bfocat f-an " gtonn " norm, é, -OAf tiom. 

555 cféice, 1.. Ainx>ifeóif. 

" cj. " Cféice fe^fb beAt) tÁn x>e poimp." 

— Séamuf TTIac ConfAi'oín. 
" tDeimm An cfétce cnéittAg cim tiom." 

— An t)Áf if An cOtAf. 

557 1 bfei"óit mo caocca .1. Af mcmn me T)o 

560 Scottca .1. neArhmín : rcott-Aim .1. féAbAim, bmfim. 
cj. " Sin A^Aib au £f An^CAC fcottCA, 

An Ain"oeif covóce Aif." — SéAn Ó Uuahia. 
563 te neAtfifonn ACfAmn. 
567 ttnje, ^AbAnn fAn 1 bfUAim te " fAjAi'ó." 

571 c01mrve.dc cumx>Ai5 .1. bmnx)eAt temb. 

cj. " feAf x)o b'eAt) mo triAC-fA ón tó -oo cuifeA*ó 
bmn*oeAt Ain." 

57 2 [5°] Cfumn. 

573 A TTIuAifeAC .1. mionn ^An bm'5 (-OAn tTluife). 
cj. T)Af tTluAineAc *oo gtuAifeAf im AonAf." 

— SéAmuf wa Spón (pdon). 126 

585-6 .1. bne-dtAin 50 caoiti beanna & gce^nn (the 
horns of jealousy). 
c). " T)An mAi5T)eAniíf Tílóine 

TlÁfl CAI'Óbnij; A$ pÓfAT) 

'S ctnn á'óa^ca .An í\a ftoigce 
Ó t)oi|\mn 50 Léim." — Sé-Amuf ÍTUc Conf AiT>ín 

587 "otije cnmge n^ ctéine .1. &r\ pófA'ó. 

588 -A£Hf COfxMn A bfUlt -AOnCA f óf . 

592 t>'u. eAngAige .1. acz eansaije (obstacles, im- 
pediments) t>o beit -áf ce^t. 

593 5^ 1 tt tiá b^mfe .1. ^n fotf^m if an connui£e if 
gnÁt ^nn te tmn pófCA. 

594 pÁjA tucc feinnte .1. íoc píobxMfí -|c. 
596 t>á fAis'OAt) .1. t>á fCAoiteA"ó fiAf. 

601 bónntA .1. ón bfoc^t " bonnATV' T>ut 1 "océAg-AnAóc. 

603 X)Aitte nÁ cdoice 

c). " le TMoite "OAitte te tAige mo Ldoóuif." 

— Uat>5 5 Ae '°t'4C. 

604 téim An teitne (" teinte" an fuaim if coicciAnn) 

.1. m-AC COgAftA. 

606 'otifceAn.dis .1., legitimates. 

607 f uAfcaitc [50] runóce .1., to prove beyond question. 
610 "oeifi5 An^tt é .1. T>nuiT> Ateit é. 

624 CACAcuf *0|VA5Ain .1. binib. 
627 ^An cÁime .1. gan tocc. 

630 meitte-At) meifiAT> .1. mittea'ó no toc ha mítce 
(myriad, a very great number, 10,000). -An fean 
e^Aif t>o T)ein " meiniAT> " Af : féac tíne a 630 
irna m^tAifCíb. 127 

632 an cLann "OAon if An ctAnn cfAon .1. ífeAt if iiAf At. 
°35 [50] féitceAc. 

643 "oá rhAoioeArh, t>á Uia'óa'ó te tiÁtiif. " "OÁ rhitin " 
if " oÁ biCm " acá A5 nomnc oe fnA fcníbmb. 

647 teifiorh, nó toife .1. tAfAO 

cf., " t)iAió An c-AOf 05 oá bfAijne, 

t)A fAocnAC nA feAnjAibne 

ÍÁn oe toife, tÁn *oe cóin, 

Lán oe rhAife 'f "oe rhórvgtóin." — SéAtnuf beAj; 
1TIac Coicin, 9/1/1762 ó ÓAifteÁn Ó LiAtÁm, 
cum ConcubAin tlí t)ÁtA (23E 15, 191, R.I.A.). 

" 5 u i^ t&s An $f lAn v nri > 

^un "ónbAit» a toife, 
'S gun cnÁOA'ó me ic •OiAi'ó-fe 

T)om bnugAó gAn cofnAtfi." — Ofbonn Ó nAiminsm, 
m " 5^°f nA t-AOi," LujnAfA, 1911. 

648 I y it. "And high-tides of tremulous anger pervading 
them"; i.e., tides of speechless wrath (showing itself 
in a trembling, which prevents coherent utterance) 
welling up from the depths of her eyes. Her eyes 
were palpitating by dint of anger. 

^53 V Án mbójvo .1. 1 ^comne An biiijvo. " Your head 
I'd strike against the table." — Woulfe. 

655 5° fCfvAcpnn fnÁC a f AogAit, cj. " £un seann 
-oxnopf fn-át & fAo$Ait." — é. *oe bfÁt. 

657 Ff e ^5tvA "oo CAbAinc Ain, tÁitneAC bonn. 

664 From post to pillar. 

cj. " Cé cíon ca me cÁbtAite ó pofCA 50 ptéAn." 

— UomÁf Ó ÍTHo'óCÁin. 

5An §Aot $An óomguf, cj. nóCA 484. 128 

672 pAttAí fóT> — " Their liouses are of several sorts; 
but the most common is the sod wall, as they call 
it. By sods you are to understand the grassy surface 
of the earth." — CampbeH's Survey (fé\Aó a bfuit 
x>e óun-fíof an tigtib A^Am 1 nx>eine ax\ teAbAin f eo 
tiA Cúince). 

699 nubAt .1. bníj Áinite x>Á bfuit teif -An bfocAt 

f4fl, 
710 rubcuf .1. 5feAnn, mei'óin, 

cj. " tóniAó s^n túitctif 5-An f ónc -Af bit rubóuif ." 

— Uom^f Ó tTHo"óc-4w. 
717 " Till morning light no eyelid closed." — Woulfe. 
721 [50] cnom .1. 50 món, 50 gé^n. 

749 éA-o : fm é au f oc^t T>einit> ifna f cníbmb : if 
•oót $un mtéigce m-A teanncA ax\ f ocat " an " azá 
1 x)tof aú 750. 

771 m-AfCAf, m-Ancbuf. 

775 tmge, f4itt : ní tuí r\Á f-Aítt oineann annr út> acc 
áx\ gn-AtfuAim $.Ab,Ann te foitmne, *]c. 

782 1 T>cÁm£-Ait co'OLaca .1. 1 "octtomfuan. 

785 x>o néin óotnoim ní cóin tucc &n úift> 50 téin 

■oo p\&t\A'Ó. 

824 fui-óe^m .1. bní$, éif eacc, mnfinc ; [50] f oitt- 

fe^ó. 
838 5iúmn-Ac .1. suAineac, cj. coince siurnn-Aó. 
cj. " ^ófCA stAf giumn-Ac 

TUn -Aibi§ 1 gcéitt." — ComÁf Ó 1Tlíot>cÁin. 

841 x>'unc<Att mme .1. táitneac bonn. 

856 >oo tonnnui$ an gnian ifceac f-A cúinc. 129 

866 ónftAit .1. beAn ÍTomAif tílóin mic tóbuir, cj. 
" e-Af OAine óiAn m'oiAi'ó fteAcca Óff tAit." 

— IDomnatt ó Cinnéix>e. 

" 1f nÁt mó n-Á nAbaf éAnpLAnnxxA i n^AOt "Oi 
Acc m^n "oo beA'ó oúnf & f AnncAC méinfcne,AC 
t)e Ct-Ainn ÓnftAit nó "oen pón Cé-Aon,A, 
5-An mo p-AiT>e.An 1 t.Aiccion ná i mt)é-AntA 
TIa i "oce-Ans-A mo mÁCAn cé n-Án at\ fcéat *o-Am." 
— Sé^miif n.A Snón [p^on]. 

" CugAim f é n-oe^n a x\& f te^f caj£ if fíon*ón eóite 

T)-An seme-A-ó fe Aimm, *oo fc-ASxvo -Af fíot ÓnttA, 

^nn ftif-A teó CAnctnrne t-AbAinc x>on buróm món'ó.A 

tl-Á ^n ftnne-Ann noc "o'eafCAn ó fe^nACoin ríon- 

cnó-ó-A." — thteós Ó Céinín — f é^C " t>-Anb-d" 32ga. 

872 aoi cé bexvó bti-At)-Ain if pce *o'.AOif Agiif é 5^1 

pÓf-AÍ). 

874 -An cu-AmA — " It [gable of Feakle old church] 
stood to the south of the modem church, and where 
the Burke Monument remains." — T, J. Westropp, 
" Churches and Parishes of Co. Clare," p. 154. 

917 " Favour not for rank or riches 

Lazy men or Moll in breeches." — Woulfe. 

923 ní món "o^m cniAtt 5-An fCAT>, an mo tuntif . 

926 "o'fe-An-Aib n-AC "oíon .1. pn 5-An pófAt). 

927-942 Sm cun-fíof -An an mbu.AiteAm fci-dt, dn pe&p 
mAoroce d jdifce, if dn ttiCc f otndim if gttosdin. 
" murcdn," cf. 

[t 'S df T>di"óbnedf 00 có5-At) cum murcdin if ptéfóe." 
— SéAtntif ÍTIdc Conf Ai*oín. 130 

947 - 1 - ^ 00 bneAtntnjeAf : me.AfAnn T>ume "oetn 
cÁifVOib gunAb é ciAtt acá ifAn tíne fm nÁ " "oo 
bneACAin An nígbeAn néitceAó me," acc ní "oót Uom 
gunAb é fin a bníg. 

951-2 Sin t>á tíne AnAbníosrhAn tAn bAnn a$ cun-fíof 
An meAt>bÁn au fite. 

954 .1. tÁinig AtAnnAó t>aca in a ajaiT). 

961 .1. if mmic t>o sníofAt) tu ; if mimc t>o cuineAt) 
cotg onc. 1onAnn ftuijeArii nó bnorcusAt». 

985 1 -oceAnncA ua buiTme T>'fÁf Af An bféite .1. au 
UAifte. 

987-8 " 1f meiT>n ac meAnmnAó a áintn 'f if AenAó " : 
cun-fíof é rm, T>An tiom, Af ftomne An fite .1. Merry- 
man ! 

993-4 tTlAn if téin ic éAT>An 50 bfuitin T>eic 
ficeAX) Aguf gAn cu pófCA f óf . 

998 cj. " A corrmnfAm nA múinne 

Tló An bnón tib mo óúnf-A." 

— UomÁf Ó ITIío'ócÁin. 

1008 tlí féiTun mnfmc te T>eimin cat> t>o fcníb An 
pte if au tíne fm, a Amm f éin, nó An f ocAt " bnéAn," 
acc cj. 987, 988. 

1012 .1. nÁ fÁ5 btúine T>en cnoiceAnn Ain ó bAiteAf 
50 bonn. 

1018 1000-110 .1. 890. 

1019 890 x 2 .1. 1780. 

1020 $;un feAócrhAin CAn éif nA T1oT>tA5 a bí Ann .1. 
Ía CAitne. *3* 

x\n mACAUA. 
tDTii-An menmtnAn ccc. 

ttl-di'oeAn mín x>o bíof £dn budinc 

An bmn dn cudin im fudn coif ctdt)di5e 

1f bdffd cndoibód tíoncd fudinc 

T)e rhdoi'óedm da scudó 'f T>e tudt) nA n-edtcdí ; 

t)tdCd if tuíbnd bnedgtd im cimcedtt 

1f fdfdC fÍ0n§tdf fdOlte df Cdttdí, 

D'diftmsíof gun fín tiom fudf 
An cfí'óbedn udfdt udttdó edtdí. 

t)d cedfndc í if í Ag cdoi*ó 50 cnudit) 

'S if ftn'óedC *oo jtudif téi dnu.df nd ff dtdí, 
1f cdicce ctdoit)ce bí n-d cudit 

5^n bni£ ^dn tudi-o ^n tudfcd-ó cnedcgdit. 
t)d tdi*oin CAom ^n fcnÁcd tín 

t)í d£ fÁfCA'ó d cinn 50 fudit)ce Af bdnndí, 
Cned*o 'n-d cnoit)e te ctíc if *oudif, 

t)d cmn bd cnudg bd tudic bd tdg í. 

1f td$ dCdoim, dn fí monudn ! 

tttdn fíncedó fUdn m udig f é tedCdí, 
T)om jednndt) cníom jdn cfuim ^dn cnudj; 

'S if "oíc me 1 > oUudt)mdin 'f 1 t)cudCdib Gdúcgd ; 
1f ctdtdó cmn dCd mo cn oit)e, 

ITIo ftÁince 'om t>íc, mo míte cnedó í, 
j^dtdn mme if ctmg im ctudif 

1f m'incinn fu-Ait>ce -Ag uditt nd c^ittije. 

1f fAX)A finn fé •óndoi'óedcc 1 *oCudt>rhdin 

'S if binn dn mbuAin 1 mbudic $dc montdit)e, 
^5 ffedfc-dt fuinn if fíon gdó fUAim 

'S d^ f íojt-dctudt) gdó uAitt "oá ngon tdit>e ; 
Tlít 5Áif *od doifoe IÁ nÁ t)'oit)ce 

Ón Áfo 'n-d mbím 50 cumn "OÁ toitjedó 
Hac dinedriiuismn dfíf gdn t)Udif, — 

tldc cuirnin tec ctudif nidn $tudif mo goití ? 132 SeAcnuigí cé CAoim 50 fAon 

Y\Á fAoit gun féitte.AC fAob me foctoi"óim 
1f fAit) & bímre 1 •ocíontAib ^Ae'óAt 

50 sjunn 45 éifceAóc séimneAó gunnAÍ, 
ptAOfC .au cmn níon CAOfCA'ó "óíom 

te cAontAm bío'ósAC mítce cogAi'óe 
An óAitteAC mme ^un fín tem CAob, — 

tUc cuimm teAc fém gun féicit) gonc^ í ? 

1f bníogm-Af bmn "oo bíof im $tón 

'San cín 'n-A cóin te cóinneAó cacaí, 
1f cuimm tiom coimeAfCAn Cuinn if 6ó&Ain 

1pmn if óintinc tflóinne meAnAróe ; 
T)'éifcinn teó 50 *ooimm 'f^n gteó 

'S me 1 gcoittce ceó 50 ceótriiAn ceACCbmn, 
CLAoi'óeA'ó mo cnoi'óe mo ctí mo ótó 

te fcmnjuic fcótca fcónnAn fCAttAi'óe. 

1f ffAf "oo niAnfAinn ciau 54Ó fcéit 

1f cfi^tt 5AÓ cném 1 gcém CAn connAi, 
50 cneAfCAinc *oiAnfcoc lAnrhAn ^ACó-At 

'T)in tiAtn 'f a tfiAon 1 mbéat ua t)onui$e ; 
t)o b'Ájvo mo tjtAet) te gÁin n^ tAoe 

te LÁtfiAC r\A bptéan if ptéAf oat) -onom-Aí, 
Ó-Af mo 51AU. te piAtiu ctéib 

'S *oo ti-At mo céib te fAobAn nA n^oncAí. 

ScneAt)Aimí"0 te caoi"ó jau u-AbAf 

^o fui'oe-Aó fé CuAimm u-Ain r\& tiAtcumje, 

1f AiccimíT) te ^ui'óe an tl^m 

>án f CAOite^t) fUAf ^f f tuAg na nseAtburúeAn ; 

An bÁijvpeAó buróe T)o cnÁi'ó mo cnoroe 
'S & nÁttfiAC f ít 5-au f ui§eAt gAn f\Aittije, 

SCA1p At\ fCAOlt 1f f CAOlt AU fCU41U 
te 5^01C xVOCUAlt) Ó CUACAlb G^CCgA. 133 

ah poicín. 

tDUiAti metiíiitnAti ccc. A|t éeón AnnA ptiíori. 

^o 'oéxvónAC *oe.Atb 45 c&acc Ao^ite 

'S mo §é^5A an teAtAt) 5-An tút tiom, 
50 cféit 5411 CApA acc A|v éige-An feAf-Am 

Ó c-Aor\t<\in beAtuif ce if tionncA ; 
t)í céADCA ceAtA t>e g-Aetib se^t^ 

} Í1-A f-Ae§*OAib feAt-Ait) im fúite, 
'S níon téir\ "óAm 'OA'OAm acc né-Attca 'om •ódtLA'ó 

'S ^n c-Aen 'j» an c-ALAm ^n fiub-At. 

t)í An ctéine-Aó fr\eAfc.Ait 50 f-Aon 'r-An LAt-Aig 

xXn c-Aob aoi beAtAi$ im fiubAt t\om-Am, 
1f é^fc-AiX) LAb.Ain 1 n^-AetJitj; b-Atb 

T)o gt-Aeit) d|\ m'xMnm if "oubAinc tiom — 
pé-Aó Ar\ m'e^fn-Am, if néií) mo "óe,AC4in 

1f téig AbAite féc ctúit) me, 
•Oé^nfAt) -Aicitt te CAob -oo te-AbtAn 

1TU 5néi"óir\ me jLACAt) 5-ah "óiútCAt). 

VU fé-Aó 50 fe^nb Ap Aon *oem Ainm — 

xVn é n.Aó AiCni'o mo ctú *óuic, 
Y\Á méi'o mo ce^nA 45 *oo céite te-Abtan 

TTlÁ'f é gun Cedngt-Aif cúinre ? 
tlít m^ofóA rn.Aife.Ac X)Á Aein'oe ce^nnuf 

1 néim nÁ 1 jvAóm.Att 1 scúinctb 
Hac f^on 50 CAtAm "oo cLaou.ai'o fe-AtA*o 

te séitteATj fe^ct-A n^ ngtún t>aw. *34 

Zá 5té A$uf se^n -A^e béitib t>Anb.A 

"Oéimm -Aicitt if nún *oóit), 
ttí b^oj^t te be^n ^n bit céAóc im .Aice 

'S a sé^A fOAttA*ó 5^n ConnfcLAtn, 
t)éAt n-á CAicire féite f^ittfinse, 

A cjtAOf a t-Apa 'f -a búnt-A 
T)o téige^n b-Aiteac >Att r^ob-An mo baitif 
Ó séinmm feAOA T>om ctúo-At). 

Ac-Áimfe cAitigeAC tÁi*oin te-At-An, 

'S é p-At -Af 'oeAtb^'ó T)oimm me 
S átt oeánn-Am "OAinse^n im bn-Á&AiT) 'f im bAtt-Aib 

'S -An fÁ^A-ó f Aiffins 1 mbttomn me — 
TTlAf azá me ce.Ap.Aite ón IÁ fut b.Ainea'o 

x\f tÁnbun tAnnAine CttAinn me 
T)o Áic -An 'óe.ACAitt mo cáf *oo feAf-Aiti 

Cum LÁm x>Á fe^tb-At) S<vób me. 

ílíott b'fuLÁitt *oon btu1ne.A5.Ac mn-Á fo bpuitim 

^o pÁitce^c f ctiftA ^f á cútt-Am 
Aft^c iiifce 5>An §Áb-A g^n ^Ainne 

5-An cáim 5^n c-Aime g>An cum^ngnAc, 
ttlAf acá X)Á p — c -Ag -An mÁf-Aó munf^ncA 

T)'fÁf 50 n10n5.Anc.Ac .Atn.Afm.Att 
5-An cnÁcc ^n tuitte.A'ó -aca ó t-átt 4 biofCATM 

1f t)'fÁ5 f^n mife 5-An connfct-Am. 

.An ce.An5.At : 

1f cAftAnn^c cÁrúAm.Ait cÁit-AmAit ce.Annuf.AC cóitt, 
£e.Att>Am.Ait rAro.Atfi.Ait r.ÁtAtfi.Ait ft.At.Am.Ait fóf, 
5e.An.Atfi.Ait ^eAcf^m-Ait 5fAf.Atfi.Ait 5fie.Anc.A 5^n fmót 
|T<Ainfin5 1 fÁttótú an tin^m^ -Annd a^uf Seón ! 135 poctómín. .ábAÓc .1. AiceAf, fpónc, 983 ; 

[ÓbAÓc], 385. 

,AbfAT>uoim |té .1. níof ctiifce 50 
móf nÁ triAf bA ceAnc ! 530. 

.Acheuon, AbA acá 1 nxiúcAÍb 
ifumn ! 656. 

-ácftAnn -i. cuoix>: teifce An 
ACfAinn .1. feACAinc An 
cfO-OA, 563. sfemi, 310. 

■Aéc .1. "otise, ueAcc, 65, 1015 ; 
btiA-ÓAin An aicc, 1016. 
AccAim .1. Ienact; AccAimíx), 
871. 

Ax>Af c, huntsman's horn, gpl 21. 
Ax>auc .1- peittiúu teAbcAn, 300. 
^■óbAn .1. fÁc, cúif, 227; 

f ASÁtcuf, 597- 
-Ae .1. cnoixie, tÁu, 39, 282. 

.ó.ef ac .1. Átuinn, 261 ; tÁn x>e 
SfeAnn, 988. 

A5A x>Á tuijjeAX) .1. CAmAittín, 

839. 
A^fAim, I invoke ; 306. . 
Aibix> .1. bfío5iiiAf, tuAic, 959. 

Aibisim .1. cé»5im tn AOif nó 
1 scfíonAcc ; x>'Aibi5 a f úite. 

579 ', Ó X)' A. An C-AX)bAf , 

597 ; x>'a. An éué feo, 543. 
[I develop]. 

<\ice .1. coiíi^Aji ; in a., .1. 
Unh to, 3, 33. 

Aifj.eAnn *OoiiiiiAi5 .1., Sundav 
Mass, 279. 

A\i5tie .1. meón, 485. 

AisneAf, .1. cuoix), buAiuc, gs., 
156. 

.Áit .1. fonn, coit, 291, S27. 

Áitnc, .1. •oeifCAcc, 236; 
ÁitneACC in line 769. Ainux), .1. óinfeAc, 218, 270. 

AnhteAf .1. x>foccníoc, -ooÓAf, 

496. 
Ainbfiof CAÍnce .1. ^Aifse 1 

bfocAtAib, 561. 

-Am-oeif (Ain-oeife) .1. fUAUAi- 
5eAcc, 650 ; xnnne Ainx>eif, 
513- 

Áme .1. Anne, 328, 1001. 

Amic .1. cofAin, *oíon, 588. 

Aini5ix>e .1. uncóix>eAc, ciubAif- 
ceAC, 533. 

Ainnii .1. tocc, mÁcAit, 968; 
Ainnhe.Ac .1. toccAC, 971. 

-Ainm, .1. cÁit, ceifc, 988 ; 
ftomne, 902 ; AinmneAc .1. 

CtÚniAlt. 

Ainiiiix)e, .1. ctAX)Aife, 989 ; 
gpl- 455 > beicix)CAc, 728. 

-Ammb, (? Ainmi5ib, .1. ocAif, 
tticc cjtéACc) ; A5 Ainníb ha 
póx)tA, 322, cf. " Amníb 
ÁffA" A5 CA05 5AeX)tAC. 

.Ainmu .1. óisbeAn, 645, 660. 

Áinx>, .1. niAiceAf, b.Ait, 315. 

A^ifeAc .1. cújAAmAc, 564. 

aXiH^cax) .1., money, 376 ; a 
pócA .1., pocket nione3', 43 8. 

.Aini 51111, I fecl ; x/aiui^ me, 
573. 5 8o > 949 (-00 bf AiccAf, 
x>o moctii5eAf ). 

Aifce, i)i a .1. fAOf, 5Ati OuAipr, 
476. 

Áic, ciLtín 11 a liÁice, 301. 

.Arccim .1. nnpijim, 501)11111, 314. 

Aicif, .1. nÁi|tc, cAfcuifne, 058 ; 

AICIfCAC .1. HÁlfCAC, 220. 
■AlctíOHAX) .1. tÍ011AX) Afíf, 591. K 136 Aitni-o, 181, 375, 390, 431, 727. 
if a. t>aiii, 1 am acquainted 
with ; aii a. T)íb, do yc 
kno\v ? 

xVttfifim .t. inmfim, 399, 419, 
420, 423, 424, 426, 713, 731, 
813. 

Ál .1. ctAiin, 32S ; fíotfAÓ, 836. 

ÁI1Í1AC .1. fíottiAc, ctAim, 600. 

ArhAfC nÁ |iAT)Aiic .1. fitteAt), 
féACAinc, 280, 555. 

AmtiJA .1. ctim "oiombAite, 879, 
(amiss). 

AnAqtA .1. mí-Át), 192 (AnACAin). 
-AnÁt, breath ; tuAf AnÁite .1. 

féi-oe, 359. 
AnAtt .1. Ateic ctiJAinn, 610. 
AnAin, Hfe, 656 ; gs. 314. 

^XnAiiiícijmtA .1., very deformed, 
971. 

AnpAT) .1. fcoirmi, 43 ; fCAtinnAt) 
55 ; Anp<vÓAc .1. tiAtbÁf ac, 
533- 

-AmonrÓA .1. mófctiiT>, 263. 

.AntAnn, sauce, 378, 402. 

AtiiiAm .1. fÁnAé, 261. 

Aoibmn, .1. Áttnnn, 7. 

AoibneAf, .1. fpófc, 5feAnn, 
983 ; gs. 171, 644, 774. 

-Aoif gAn éipeAcc, .1. cAniAtt 
beA5 fUAnAC, 841. 

Aohac .1., a fair, 279, 381. 

Aongtit, t>'a., unanimotisly, 70. 

AoncA .1. T)tnne (nó TiAOine) 
gAn póf At>, 518 932, 957 ; 
finnit, gAn pófA-ó, 827, 834, 
1014; " single blessedness." 
851, 980. 

xVpjiún, .1. pnÁifCÍn, apron, 264. 

Apfcot, an apostle, gpl., S14. 

-áfotns An fciúiftfe .1. cofntn^ 
Af An téAfAT), 1009. 

AnntAc .1. cnéAn, 146. ÁflfA .1. tlAfAl, nío5t)A, 168. 
AptAnnA T>nAoiT)eAccA .1. ptfe- 

05A 334- 
AtAtijiuij; .1. T)ém niAtAipc Af, 

537. 

t)A .1. bÓtACC, 66l, G69. 

t>Áb .1. Ainmii, CAitín, 957. 

t>ACAc .1. -otiine te -oéific ; 
pl. bACAts, 505. 

t)ACAttAC, .1. CAfCA, "OÚbAtCA IttA 

céite, cuacac, 232. 

t)A5Ai|ic .1., act of nodding, 8 ; 
•00 bASHAf, I threatened, 
560. 

t)Aite, tÁm te b. A^Am, near 
my home, 432. 

t)AiteAC .1. ciittmn, ceAfc, 543, 

556. 
t>Átlte, bailiff, 60, 860, 953. 

t)Aimm .1. CÓ5A1111, 803, 

bAineAf . . . [-oe] t. t>o f caoi- 
teAf, 571 ; bAineAf te .1. 
5AbAnn te, 502, bAinit) . - . 
T>e .1. fCfACAlt) T>e, 1012, 
[bAini5Ít)e, 875]. 

t)Aimf, 5Áif 11A bAinfe .1. au 
5teó bA coicceAtin Af pófCAÍ, 
593. of. 499-510- 

bÁtntiAi5 A11 cjtúcA .1. beAn 
CAbAftA, 538. 

t)Atnne .1. teAthnAcc, 536. 

bÁmfeAC .1. cttiAin, fAitce, 2. 

t>Áife .1. iomÁin, nó buAtAt> 
peite, 277. 

t)Aifcim, I baptise ; aii oit>ce 
bAtfceA-ó .1., the night I was 
baptised, 512 [me t tíne 511]- 

tíAiteAf .1. bAff Ati cinn, 494, 

970. 
"QÁicim, trs., I drown, 1 s. cond. 

788 ; [bÁitit) .1. fÁitit>, 

SeAffAtt), 1006]. 

t)Áttce 1 mbtiAt>ncA .1 imciste 
50 món mf au AOtf, 877. i37 bAtcAitte .1. fmífceóiti, nó 
smiter, 754. 

bAtt, pl. bAitt, .1. UAicne, cofA 
if IátHa, 359, 546 (bAltAlb, 
716) 766, 967. 

t>Ári .1. niACAitie, pÁijic, pL, 

254» 452. 
t)AnbA, .1. éine, 192. 

bÁnbiA-ó, féAC " tÁntniAf," 537. 

t)An-OA .1. band, bandage, 744. 

tíAOgAt .1. eAgAt, concAbAitic, 

473, 739. 906. 
t)AOif 5An 5AOif .1. gnó x>íc 

céitte, 502. 

ÓAot .1. x>íomAom, AimfoeAc, 
758, 843, 897 ; tAbAticA 
bAOCA .1. gtiogAiiteACc, 992. 

t>Ai,tti [bAtifA] .1. An cf Aob, 236 ; 
b. nA físce ,1 - fcoc ™ A 
fi5ce, 830 ; b gAc f cótA .1. 
piAnóf lomtÁn, 1005 ; b. nA 
cttAOibe .1. muttAc An cttAinn, 
882 ; x>e b. mo cAÍnce .1. 
x>e bf.15 a rmtibAttc, 891 ; 
b. nA gcoittce, 12 ; b. a 
bínfe, 855. 

t)Attf.Ac .1. gAnbtíon (tow), 406. 

bÁttttAhiAit .1. 50 CAncA, bjieAg, 
212. 

t>Af .1., palm [of the hand], b. 
Af. x>o béAt .1. éifc, 906. 

bÁf .1. ÓA5, 100, 159, 568,787, 
890 ; g. 95°- 

t)ÁfCA .1., waist, 395 ; waste, 
108, 903. 

t>Afc^ttAc .1. coquettish, 215. 

t>é .1. CAitín, óigbeAn pl. béice, 
966, 286 [féAC f An $LuAif] ; 
gpl. 68, 178, 805, 828, 833, 
962 ; dpl. 792, 871, 929, 968. 

"beACAncA .1. nimneAC, ceAtgAc, 
mAtt x)o beAX> beAc, 215. 

beAcc, .1. cnmnn, 51, 472. t)eA5, a b. nÁ a thtiAtt x>e .1. 
éAnctn-o x>c, 520 ; if beA^ 
tiom .1. ní teóti, x>Ati tiom, 
890. 

t>eAnn .1. peak, point, 71 ; 
binn aii ceAmpnit .1. ah 
fAttA AOnAljt *oo bí inA 
feAfAih 1 mbt. a 1780 x>c 
feAnceAmpnt tftoctiníiA fAn 
bpACAit, 138 ; beAnnAib 
.1. íia beAnnA bí Att ceAnnAib 
bAn te héAx> nó fotiniAX>, 
586 [féAc fAn gtnAif]. 

beAttc .1. gníoth, 529. 

t)eACA, ffeATIgA X>0 beACAX), 

your thread of life, 655. 

t)éite .1. ptiAinn bí-ó, 400, 733. 

t)eitiim, I give ; b. . . . x>íb .1. 
Ag feo x>íb UAirn, 889 ; b. 
x>on ptÁig í .1. f a x>ontjf téi ; 
X)eí\[ beó nA cóaxica .1. a 
consbAi-óeAnn beó iax>, 937. 

"beifim, I seize ; beiti, catch 
hold, 564 ; beitnx> Aitt, 999. 

beitic .1. x>íf, two persons, 521. 

beó, .1. bfí 05111411, 858. 

"bínfe, .1. fOfA-ó (bench), 855. 

bíobtA, the Bible, 94. 

t>íox> gtiti .1. 51X) 51111, 543, 789, 
971; h. stifAb 05 é .1. 51X) 
nÁ ftnt Ann acc 05Á11AC, 611. 

t)íox>5A .t. pfCAb, seic, 690, 
916 ; cf. " bÁf bío-Ó5A ctisAc 

tÁ fAOIjie 5A11 fOCtlAÍX) 111 Af 
CAC." 

bíox>5Ac .1., with a liveiy interest 
191; forceful, 814, 953; 
vivacious, 858. 

bíom, we [general1y] are, 185. 

bíoniA tÁnhe, .1. tÁm fÁttmóji 
58 ; cf., bíoniA bneA5 x>éit 
'00 bí éAX>cfom tiit — miceÁt 
Ó rtiAiHA. t). bÁille, 953. 

biocÁiLlc .1. boAciiifce, 594. 

btÁc .1. blossom, 29, 316. 13« t)teAcc .1. Iaccac, 368 ; 50 b. 
.1. 50 ruip, fAippms, 471. 

t)tcA5"OAp .1. bAmnc pAiriAp, gs., 
840. cf. 

"pé'11 tic ctipcA cÁ An ftttpe- 

Ann T»o b'pétte nóf, 
11 ó cpéi5ceptntut T»ÁmbpipeAT*j 

5&n cnéA-o 5A11 fcóp, 
S aii cé nÁ ctr.peAnn acc 

btto-oAniiAc jjÓAp Aji bóp-o. 
lÁn T>e mtipcAp 5A11 piptm 

nó céAcc An peóit." 
— ppompiAf Ó StiittiobÁm, 

Ap LA5AÓ 11A pétte. 

btojAm .1. tÁn béit t>c -615 ; 
buAon, T>eóip 110 *ounp, 294. 

t)topcAT> .1. Uufne nó féfoe, 
767; cf. 

t)tof CAtm A11 neAÓ cah n-Aif 
ón éAg Apíf." 
— pÁ"onAi5 piAjiAif Ctiirotm. 

t)oT>Ac, a chnrl, gs., 632 ; mip, 

cuacac, 7S1. 
"boineAiinAC .1. beAii, 904. 
t)ot^Ac, abdominal, 47. 

t)onn .1. cpÁéc 11A bpót^e nó 
11A coipe, 256, 380, 494, 970, 
990 ; b. 1110 ^níoiiiAHCA, .1. 
niAp piAtióf AiittAp opm ■oe 
•óeAfCAib mo ^níomAncA, 
497- 

t>onnrAC, ceittméApAC mnÁ, pl. 
106. 

t>óp*o .1. ctÁp étim bírj nó ctmi 
óit, 350, 362, 399, 469, 508, 
595, 774. 860, 956, 984 ; 

t>ÓipO T)Á bptÓAfCAT) .1. 

ctÁip cÁbAipní t>á scnAgAÓ 

te CAnCÁlttT), A5 5tAOÓAC Af. 

píon nó a\\ hQÓ\y, 517 ; cf.., 
" 1f étseAti te -oÁfAcc nÁ 
néAbAim mo cáha 

'tltlAlf. ptéAfCAim A11 ctÁp 

if me A5 feAT»5Ait." 
— SeÁn Ó CtiArriA. 
" With pails and full glasses 
Let alehouses rattie." 

— Barrett. t>oppACAé .1. ói^beAn vhóji bo^, 
pl., 105. 

t>OppAT> .1. AC, fÁf, félT»0, T)Ut 

1 f oítiieAT», 836 ; b. ha 
•opúipe, 934- cf- 
" 1f boffAnn A11 tA5 'n-A 
meAf te Laoc 1 nsníoth." 
— p. p. Ctin-oím. 

" CÁ A1l CA01T»e A5 bOf f.AT>/ 

t)ÓppfA1T) .1. fÁff t-o, 840 ; 
bÓffCA .1. fÁfCA, tÁll, ÓOI. 

t)ÓCA .1. ÍOCCAf. nA CAbtAC, 110. 

t)ocÁm ófcA .1. CAbAijtní, 517. 

t)pÁ5AiT> .1. bpottAé, ttcc, 235; 
Af b. a céite .1. Ayt Aon -otit, 
Af cocpom, 835. 

t)fAon tÁbnpcA .1. ctAnn ah 
tÁbÁnAis, 634. 

t)jiÁcAc, 50 b., .1. coióce, 854. 

t)peAb. a bribe, bjtíb ; 92. 

bpeACÁn, Citt tjpeAcÁm, .1., 
Kilbrickane parish, Couuty 
Clare, 454 ; ó "bpeAcÁm (in 
tl íb b.) Ibrickane, 451. 

bféASAT) .1. meAttAÓ, 705. 

bpeAjjcA .1. Áitne, 766. 

bpeAttÁn ppóipc .1. ómpeAc, 

516. 
bpéAiictip fotA .1. iomA"OAth- 

tAcc f ., 934- 
bpeACAtn 1. péAé, 191, 473, 585, 

611, 743, 967, 969 ; bfAiceAf, 

572, 947- 
top.eAcnu5AT>, A5 éiteAth bpeAc- 

ntusce, .1. ctnn 50 bpetccióe 

me, 280. 

bpeóróce .1. cinn, sick, 534, 
684. 

bpiAn .1. bptAii meppimAti, Ati 
pite, 1008. if -oeACAif a 
jtÁT) C1A aca " tjpiAin " nó 
" bpéAn " if cipce beic Ann. 

tjpiACAjt, .1. fOCAt, gpl. 467, 

825 (bpétcpe). 139 t)níb, féAÓ bneAb. 

t>|tÍT>eAC, .1. Atnnift óisbeAn, 
gpl. 834, vs. 864. 

"bjtífre, muitunn 1 mb., 9*8, 
.1., "Moll in breeches." — 
Woulfe. 

t)nói5x»eAf .1. coféóin, 215. 

t>noin5eAt .1. Ainmn, óigbeAii, 

348. 
t>jtoinn .1. bmí, ucr, 526, 623. 
bjiottAc .1. «cr ; gs., 110. 
"ónonn .1. -oo roinbijt, -óeAftt&ic, 

530, 597- 
bjtorAttAC .1. re, reAfAróc, 

pl., 106. 

t>núi5 .1. fÁifc, 50^x1115, 564- 

bnuiseAn, féAC " SfiAn." 

t>nuif .1., brush, 708. 

thiAx>AC, triumphant, 863. 

t)«Aib, cattle ; .1. dpl. for apl. 
of bó, a cow, 795 (? buA-ÓAib) 

buAIT) (bUAT>), .1. bAit, mAir, 

bf.15, 690 ; A5 buAT>CAm .1. 

A5 p A5Á1I, 348 ; bf.15 cum 

buAi-óre, " winning odds," 

• 863. 

buAi-óim, I gain, get, win, /. 
336; buAi-ócAti .1. geibr&n, 
795- 

t)tiAiteAT> [étn5e] .1. feótAT> 
cui^e, 434. 

buAitreóijt .1. ftiifceóif, 754. 

t)tiAi{teAm .1. buAinr, 154. 

t)tiAtAT> .1. 5fÓ5AT>, 691 ; 
fCAnnfAT) ah btiAttre .1. 
eA^tA noim An teAT)bAT>, 
1022. 

t)tiAn .1. feAfihAC, 754, 825. 

t)uAftA .1., troubled, 864. 

t)úclAc, ringleted, 489. 

t)úctAÍ .1., buckles, 267. Bucks .1. cméAt poT>ÁrAÍ bío-ó 

m éinmn, 402 : féAé f au 

$tuAif, A^uf cf. " nó -oojtn 

x>e bocAnnA sonniA nófrA." 

— An Siora if a fhÁtAin. 

buróeAÓ .1., thankful, 898, 966. 
buróeAn, company, lot, 58S, 

945, gs : 75- 
buite .1., excitement, 880. 
bumneAÚiAC .1., active 618. 

t)unóc .1. UAOiT>eAn, pÁifre 
fíon-05, 534. 

CÁbA, [cape], frieze cloak or 
surtout of the period, 135. 

CAfAifí .1. 5iOfAiní, 779. 

CÁiT), excellent [person], 191. 

CAitc, challc, gs. in sense of 
beautv, 242. 

CAite, girl, hussy, 224, 241. 

CAitteAc, hag, 218, 316 ; 
CAitteACA T)ub&, " bachelor " 
women, 179 ; cAitteACA 
cÁnrAÍ, [?] " old maid " in 
cards, 286. see jgtuAif . 

CAittmi, I lose, 285, 486 ; 808 ; 
660. 

CÁim, .1. tocr, 255 ; cÁnne, 627. 

CÁimtuvr, tttuiftinn ní C., .1. 

An beAii CAbAjtrA, 358. 

CÁtnijuc, cambric cloth, 394 ; 
[cambric, 264]. 

CÁineAf) .1. tocru^AT), 503. 

CÁmim, í rind fault with; cond. 
974- 

CAÍnr, speech, 157, 483, 864 ; 
gs. 164, 561, 891, 952 ; c. aii 
líAin, the words of our Lord, 
826 ; c. m\ bpÁróe, thc 
teaching of the Fathers of 
the Church, (Apostles) 813. 

CAÍnreAc .1. béAtfCAOitre, 906. 

CÁif-oe, trust, 317; fpÁf 493. 140 CÁiccAm, act of throwing, toss- 
ing, 285 — féAC fAn jgtuAif. 

CAicim, I cast, ■oo caic, 176, 
CAicigí-óc, 886 ; I eat, 510 ; 
I spend, 281, 713, 734, 737, 
804 ; I must . . ., 124,-5,-6 ; 
132 ; 194 ; 908 ; 921 ; 944. 

CaIai"ó, pier, lake-side, 44. 

CaIca-ó .1. Cft1AT)CAnC, 816. 

CAlJAIf .1. CAmAfrJAll, fAlt- 
f ACC, feAttAT), 90. 

CAtmA, bneA5, 211. 

CAm .1. éAgcóif, 90 ; crooked, 
616, 978. 

CÁmuf, affectation, 442. 

CAnfAf .1., canvas, 395. 

Caoc .1. teAtx>Att, meAttcA, 523. 
cf. " ttí mife bí caoc 

ACC CUfA bí CAOC 

1 -ocAob mife bí caoc 

•OO pÓfAT)." 

Caoca-ó, act of deceiving, g. 557. 

CAOice, blindness, 603. 

Caoit», act of lamenting, 210. 

CAom, gentle, 203. 

CAomeA-ó, lament, gs. 173. 

CAot, .1. bocc, penurious, 867 ; 
thin, pl. 681. 

CAotcof, slender foot, 970. 

CAotfCfos .1. mtunéAt fÁffA-OA, 

652. 

CAOmnA-ó, -oíon, 177. 

CAOf, fiame, pl. 24, 844. 

Cao|ia, a sheep, gAn bó $An 
CAOifis, 386. 

CAfA-oxif, friendship, 982. 

CÁfCA .1., quart, 594. 

CÁf .1. buAifc ; nó b'éiTnn ^uf 
Ab é " cúif " [case] acá 
Ann, 584; lament, gs. 173. 

CAfA-ó .1. fitteA-ó, tnbAT), 489. 

CAfAim, I return, 925. CÁftA5 .1. cnéic, 892. 
CÁfmAf, .1. bfónAC, "onbAC, 210. 
CACAcnf, passion, vigour, 624. 
CÓA-of at>, mental powers, senses, 

544» 950- 
CeAt .1. eAfbAiT), 259. 
CeAn [cion], esteem, gs. 981. 

CeAn^At, act of tying ; [in mar- 
riage], 225, 474, 820, 874. 

CeAn^tAim, I bind, tie ; 500; 

744 1 853. 
CeAnnpofc, leader, pl. 78. 
CeAnnfA, mild, 124, 609. 

CeAnncAf .1. cuaic, t>úca, 55, 
847. 

CeAnniif .1. feiT>m, Acmumn, 
78, 482. 

CeAnntifAc .1. cnéAn, 274 ; as 
subs. 171. 

CeAnufAC .1. seAnATÍiAit, 216, 
427. [In these two instances 
it is difficult to be certain 
that the word should not be 
ceAnntifAc]. 

CeApAim, I imagine, 549 ; decide 
upon, 855 ; bring about, 639. 

CeApAice, well-set, bold, 216. 

CeÁfoÁn, cardinal, 262. 

Cardinal, a cloak originally 
of scarlet cloth, with a hood, 
much worn by women at the 
beginning of the i8th cent. ; 
so named from the similarity 
in shape to one of the vest- 
ments of a cardinal. At a 
later period the material as 
well as the colour varied. 
Malcolm, writing in 1807, 
says the cardinal was almost 
always of black silk, richly 
laced. — Centurv Dictionary. 

CeAfc, proper, 49, 655, 1015,-6 ; 
[50] c., 336, 1019; proper 
share, 257, 260 ; accuracy, 
529. i4i Céite .1. nócAf, 195, 296, 308, 

348, 844 ; gs. 347, 759, 872 ; 

lo c., .i. A|t fAT>, 585 ; A c., 

8, 195. -jc 
Cetlim, I conceal, cover, 398 ; 

deny, 878 ; withdraw, sub- 

tract, 1017. 
Cétlto, pÓAC 'ctAtt.' 
Ceinctín, ball of yarn or thread, 

302. 

Ceifceóijt, •oittne Arhftif aó, 868. 

CiAtt, sense, reason, 175, 281, 

290, 377» 514» 525» 725, 745, 
g. 463, 484, 586, 650, 809. 

CiAttmAf .1. céitti-óe, mAtc, 10x5 

ClAlt .1. SpÁf f AT)A, pl. 9. 

CiAncAc .1. feAn-otune; pÁif nA 

5C. .1. piAUAT) tlA feAttfCAf, 

889. 

Citt t>|teACÁm, Kilbrickane, 
par. and bar. Co. Clare, 454. 

Cím, I see ; in various íorms, 
5, 46, 139, 143, 145, 211, 

251, 337» 397, 4°4> 439, 459, 
545, 601, 603, 609, 696, 801, 
865, 908, 916, 930, 972. 

Cmnim, I decide ; cmneA-ó, 113. 
Cmnce .1. [50] -oífeAc, 472. 
CmnceAC, a niggardly person, 

pl. 791. 
CmnceAcc, stint, 501. 
Cíoc, the breast, pl. 842, dpl. 471. 

Cion, fault, offence, pl. 180, 458, 

933. [cionncA in 180]. 
Cton, esteem, féAc 'ceAn.' 
CioncAC .1. mttteÁnAC, 693. 

Cíof. at>, act of combing, raking, 
960. 

Cíof, rental, wealtli, 78. 

Ciútn, quiet, 300, 609. 

Cumunf, .1. tiri, 1, 46. [" cithf " 

A Ct>5AlT> Atf fCO 1 -OCUAX)- 

triAm ; " ciof " t>o ctiAtA 
fém fiAm]. CtA-ÓAtfe .1. biceArhnAc, 731. 

CtAef), [CtAOfÓ, CtAOlf>eAT> -jc.] 

act of cleaving to, 820. 
cf. " Ctoíf)f at> fCAt tem 
rhÁicnm " — An SpAitpín 
"PÁnAÓ. 

CtAgAfnAc, .1. ctntto, 414, 509. 

CtAróoAm ha mbonnf ac, [?] 342. 

CtAmpAf, .1. cfOfcÁit, 88, 
[clamper, clamour] . 

CtAnn, offspring ; ds. 317, 466, 
532, 802, 902. 

CtAoróe, act of defeating, 
worsting, 122. 

CLAoróim, .1. buAiTJim ; rel. 
Ss.fut 334. 

ClAOfóce, .t. fAtm, 174, 198, 
210, 892. 

CtAon, ftiAC nó tifcóro An bfis 
acá teif An DfOCAt 1 tíne 
443 ; cÁirt 457, 867 ; AttcA, 
728; ctcvonbeArtc 117, 180. 

CtÁf., c. tiA mionn, witness 
table, 152 ; gs. 161 ; the 
broad ocean 742 ; gs. Clare 
Abbey, 454. 

CteAccAim, I experience ; cteAcc 
ctt, 66. 

CteAf, expedient, 287, 305. 
Ctéif [ctiAf], the clergy ; gs. 

499, 587, 760, 796, 810. 
CtéifeAC, priest's clerk, 505. 

CtiAb, breast, fig., heart ; gs. 
167, [ctéifje], 363, 803, 843. 

Ctms, sound, echo, 1013. 

Cttftm .1. ceipim, tocAim ; 694. 

CtifceAcc .1. >AOif, fcuAim, 606. 

CLÓ, .1. AgAI-Ó, 492, CriOAC, 

•oo.\tb, 552, 569 606, 650, 
857 ; cLÓTJOAf, one of neat 
figure, 203. 

CtócA, a cloalc, 896 ; pl. 417 ; 
dim. ctóicín, 387. I 4 2 Ctoifim, I hear ; imp. 1013. 

clti .1. cÁil, 180, 376, 482 ; 

caca 110 -oíon, 995. 
CttiAf, ear, ds. 955 ; pl. 292, 

577> 952. 

CttroA-ó .1., protection, clothes, 

407, 662, 668. 
Cttírii, feathers, 775 ; gs. 670. 
CiiAif ce .1. ctiAcÁn teAbcAn 714. 
CnÁriiAÓ, bony 48. 

Cnú [ctiój, nut, fig. choice 
fiower, 96, 809. 

CocaII .1. eAngAc, ctJiiroAC, 631. 

Co5A|t, whisper, 296, 541, 930. 

Coif e, coif, woman's cap, 390 ; 
gs. 258. 

C0151I.C .1., act of enclosing, 711. 

Coisíot, [coi^eAl], distaff, 301. 

CoileÁn .1. ógÁnAc, 581. 

Coittce .1. fpoccA, eAfiiAriiAC, 

toicce, 779. 

Conn [com], .1. imeAtt, 3 ; 
waist, 768. 

ConhfeAC [ctnbneAc] .1., re- 

straint, 631 ; gs. 912 ; yoke 

759, SJ 2 » 994- 
Coimfe, bounds, gAn c., .1. 

CAf bAff, 169, 411, 509; 

the middle class, gs. 869. 

CoimfeAC, tolerable, 753. 

ComneAl, [marriage] candle, gs. 
469. 

Cóif, equipment, 417, 602 ; 
propriet}'- 895. 

Cóih, right ; gs. 249. 

Coin, guilt, 993. 

Cóifif, feast, 510. 

Coifce .1., jury, 539. 

ColAnn .1. cofp, 239, 383, 684. 

C0I5AÓ, bearded, or fierce, 48. 

Coiíiacc, power, pl. 60, 127, 332, S15. 88S; gpi. 115, 
910. 

Cotíiaccac, .1. cumurAC, 122, 
427 ; a mighty person, pl. 
907. 

CotiiAif, of c. mo fúl, before 
my eyes, 322. 

ComAf, companv, co-operation, 

482, 887, 985 ; 1 5C. bocÁm 

409, cf. " 1 5C. nA scApAll " 

— "OonncA-o UtiAT). 

CoriiAftA, c. pfÁif, a brass sign, 

59- 
CorivÓAtcA, class, kind, 128. 

CoriigAf, proximity, 20, 251, 
432, 990 ; convenience, pl. 
333. 

Com^xif [corhjtif in text] .1. 
cÁif-oe 5A01I, 664 ; cf. "t>o 
iheAf mife ciuifcÁit 1 scon- 
ptÁf mo coih^tiif " 

— ComÁf Ruat>. 

ComtiffA, neighbour, 431; 
cofmtimcif, 247, 507, 539. 

ConsnAm, help, 339, 481 ; 
con^nAi-ó .1. imp. 1 pl. of 
verb 999. 

ConAfCAc .1. c|ttiA5Án vs. 401. 

Conn .1. cu\tt, céAT>fA-ó, 493 ; 
cf. cen chonn, cen chéitt ; 
t>a cheitt if -oa chonn ; an 
n-ef5i nA féne t>á mtu-ói 
hi con-o céitti — Mver's 
Contributions. 

ConnfAÓ [? cúmfeAc] pl. 105, 

455- 
Cóf ac, suitable, proper, 216, 265, 

581. 
Cofp tia ffÁroe .1. lÁn An 

bócAif, 303. 

CofpofÓA .1. món, cfoméifeAC 

105. 
Cofftii5im, I stir, 39, 62. 
CofCA .i.ctuffeAC 31, 663. H3 Cotttom, level, 32 ; to give fair 
play ! 503, 785 ; proper 627 ; 
treatment, 669, due 698, 
liberalitv 929. 

CofAinc, defence 963. 

Cófínce .1. a\\ teACAX), 703. 

CopnAth, act of defending, 900. 

CnÁ-ÓAim, I vex ; cttÁix> 174, 

207, 957- 
CttÁxmtif, vexation, gs. 284. 
CfÁibteAÓc, piety, 293. 
CttAnnx>A, knarled, old, 755. 

Chaoo, bough, gs. 882 ; gpl. 27, 
263. 

CttAOttAg .1. cAOttx>eAtt5, bright 
red, 262. 

Ctté, clay, earth, 543, 729. 

CtteAC, spoils, gpl. 66 ; mo c., 
woe is me! 183, 223. 

CttéAÓCAc .1. geAtttttA, geAttbAc, 

54- 
CtteAtAim [cttitim], I shake, 991 ; 

493 ; 562. 

CttéAcúitt [poor] creature, 558, 
867. 

Cjiéice .1. Ainx>eifeóitt, ctttiA^Án, 
555» c f- " SeAttb aii x>Áil, 
a bÁif, a c. éfín " 

— SeÁn tia RÁitíneAc. 

Ctteixnm 5An bttéij;, I really 
think, 783. 

Cttéim, .1. loéc, 603 : cttéimeAC, 

54» 755- 
Cfíoc, means, 436 ; bAil, CAifbe ; 

ds. 316, 371 ; end, ds. 113 ; 

territory, dpl. 76, 1013. 

Cfíon -a .1. feóix>ce, AOfCA, 
CAitce, 9, 684, 959 ; CttíotiA, 
an old person, gs. 252, dpl. 
1014. 

Cfiof fwaist-] band, 708. 

Cfitim .1., I shake, 464 ; imp. 
1014. Cfob, the hand, pl. 578. 

CfobAitte .1. X)tiine x>iAttlÁix>itt, 
487, 627. 

CttocA-ó, act of hanging, 786. 

Cfoix)niAil, hearty, 211. 

Cttom .1., stooped, 238 ; c. 
ftinneÁiiAC, round- 

shouldered, 976. 

CttomAX), act of stooping, 850. 

CttotAim, I shake ; cnotAX), 
627. 

CttUAÓ, rick, heap, 796. 

Cjuiaix), difficult, 356 ; hard, 
682, 791 ; severe, 1007. 
c. — ceAfc, 216. 

CttiiAi-óim, I harden, grow, 578. 

Cttvix), act of milking, 669. 

Cttiiinn, accurate, 445, 572, 585, 
611, 947, 969; gathered 
round, 507 ; really, 549. 

Cfnmnijte .1. bAitijjte, 539. 

Cf nfCA, a clod, a useless person, 

959- 
CuaiI, heap of bones ! 686. 

CtiAittc, visit, 355, 796 ; round 
654 ; journey, 922. 

CnAn, cove, lake, 13 ; gs. 44, 46. 

CtiAttX>Ac .1. cti5tAX>o botÁncAcr 
222. 

CtiAfX)óif .1., a searcher, flaker, 

753- 
CtiAfXJtujim, I try, look ; 687. 

Ctiibe .1. CAifbeAc, cóitt, 206, 
666. 

Ctux>eACCA .1. mtunciji, Iticc, 
557» 651» 9ii. 

CtnseAtttt, .1. ím, meAX>Att (nó 
mAOi) IÁ11 x>e UACCAtt, 796. 

Ctiil .1. C15, cúinne, Áic, 404, 
735. (For 376 see ctil). i 4 4 Ctutire, core, internals, bosom, 
38 ; cf. 

" DfCACAin AT1 ADAITin fAf 

AX>céi5i|i 'n-A c." — SeAiifÁx). 
" Cutttce itn cmn " 

*0Á1C Ó t)jU1AX)A1|1. 

" Coi^itce 1 5C An coife, 
11A -oaoIa " — Cax>5 5 Ae "ótAC. 

" A5 f AtcAifc 1 5C. fÁix>ce 
póit " — p. p. Cúnxum. 

Ctntc .1., quilt, 407, 709. 

Cutmit ( . . . -oe) .1. X)0 fcfíob, 
•00 f cuAb, 708 ; cunnitc, 
act of rubbing, 711. 

Cunhm [ctuinne], remembrance, 
recollection, 372, 797, 813, 
823. 

Ctnnce, Quin, Co. Clare, 454. 

Ctnns .1. conrineAnn, mneAtt, 

474. 5°°> 945 ; gs. 5$7- 
Ctnnneós .1. meAXtAf, mAoi, (An 

c-ÁfcfAé inA nx>éAncAf 

ctn^eAnn), 536. 

CtnneAX» .1. fUfÁiteAth, iAffAix>, 
492. 

Cuifim, I put. Used in various 
senses, tenses, &c, 209-304, 
338, 356, 625, 637, 707, 806, 
879, 887, 891, 903, 910, 945 
1004. 

Cúifc, court, 64, 131, 361, 481, 
862 ; gs. 659. 

Cúif, cause, a matter, 95, 174, 
996 ; gs. 810, 963. 

CtnrteAtmAC .1. péiceAÓ, túiceAé, 

581. 

Cút, back, 135, 258, 299 ; poll, 
gs. 700 ; poll of hair, 257, 
403, 489, 960 ; crown of the 
head, 554; backing, sup- 
porters, 376. 

CtitAic, a suit, a dress, pl. 256. 

Cuitia, anger, 779 ; sorrow, 810, 
gs. 816 ; mo c., alas ! 749. CtnnA [cuniAx>], way, manner, 
446; form, 491, 548, 617, 
621, 974. 

CiirriAinnín, aii c. btux>e, 344. 

CumAiin .1. CAicneAth, 283, 622 ; 
friend, 415. 

Ctithx)Ac, protection, shclter, 179, 

gs. 57i- 
CumcA, shapelv, 234, 265. 

Cumuf, .1. neAfc, 547, 621, 626, 
gs. 917; capabilitv, 940. 

CumufAC .1. tÁixiif, 440, 581, 
602, 618, 777. 

CúptAc, in folds, pleated, 232. 

CúffAÍ teAthuif .1. x>íc céitte, 

527- 
Cucac .1. buitte, 942. 
*OÁit .1. coixtfeAb, cuixteAccA, 

75- 
'OAitte .1., blindness, 603 (A5Uf 

féAC f AU ^tUAIf ). 

•OAinseAn, .1. món, cféAn, 73, 
*4 2 » 339 ; ceAnn, 310, pl. 
576. 

•OÁtsuf [AOibneAf bféi^e : 
x>uoax> te X). .1. x)o fmneAX) 
x>UAifc cfé eAfnAm CAe Af 
miAn nA cotnA x>o fÁfAth], 
884. 

*OaU .1., a blind person, 812. 

*OAttAx>, act of deceiving, 92. 

*OAttAim, I deceive ; x>o x>AttAtf, 

389 ; X>AttAX>Af, 282 ; X)AttAX) 

me, 320. 
*Oáiia .1. ceAnn, 547 ; pl. 61. 

*0&nAfx)A .1. x>oua, 496 ; cf. 
" tlAC X). au 5níom a Cfíofc, 
nÁf 5fÁx)Af-f a f óf ." 

— Uax>5 5Aex)tAC. 

"OAonnA, human, 98, 589. 

"OAonnAcc .1. cfUA5, CAife, 961. 

*OAOf .1. cjtuAix), x>iau, 784 ; 
costlv, pl. 268. H5 T)AOttAT>, act ot condemning, 
786; g. 991. 

*OÁfAcc .1. conAnn, (agitation), 
949- 

*OAt .1. tíc, COlOUr, 17 ; 1 n*OACAlb 

.1. m éA-OAi^e T>ACAnnACA, 
417. 

*Oáca .1. ÁineAiti An tAe, An riií 
if nA btiA-ónA, 1023. 

"OACAOibmn .1. Áttiinn te 
petcfin, 590. 

*OeACAif, difíicult, 391, 421, 
619, 845. 

*OéAT>, .1. fiACAit, pl., 229, 716. 

•OeAg-óóiffeAc .1. 50 nAib 
•oóinfo bfeAgtA Ain, 142. 

*OeAtb, bocc, 408, 807 ; 50 t>. 
851. 

*OeAriiAn .1. -oiAbAt : An t>. if 
a bnÁicne .1. nA -oiAbAit 50 
téin, 306. 

*OéAnAm, act of doing, 337 ; 
féAC " T>éimm." 

*OeAfb .1. -oeirinn, 495. 

*OeAfbAim, I swear; -oeAnbAT), 

94. 
*OéAfbcA, certain, 275 ; tried, 

excellent, 612. 

*Oeic .1., ten, 1018 ; -oeic f ó cní 

.1. (IO X 3), CftíOCAT) (btlAT)- 

Ain), 994. 

*Oeitb .1. cumAT>, cnoc, 546. 

*Oeirinn .1. fínmne, -oeAnbAT), 
CftnnneAf, 526 ; certain, 139, 
293, 696, 787 (AbAin -oibm) ; 
50 t>., 361. 

"OeiriineAc .1. 50 x>., authorita- 
tively, 859. 

*Oémiin, I make, -oemeAnn, 102 ; 
I do, gtin T>eineAT>, 722 ; I 
serve (as), 896. 

*Oéinc, charity, 196, C78, g. 
•oéAncA, 364. "Oéinceóin .1. boccÁn, bACAC, 868. 
*Oeife .1. mAife, 552. 
*Oeifi5im, I move to right ; 

T>eif15 AUAtt é .1. T>ftl1T> 

Ate é, 610. 
*Oeoc, a drink, gs. -oise, 384. 
*Oeóin .1. bfAon -oijje, 400. 

"OlACAIf .1. T>Ontlf, T>OCAf, 807. 

•OiAn^tiifc .1. fÁiffeAfb, 807. 

*Oíbte .1. cntiA5, -oocnAÓ. 
-oíosbÁtAC 333 ; [50] t>., 94, 

*OíceAtt .1. fÁifiAff acc, 383, g. 

308. 

*OÍ05AT>, .1. CnÁCAT), tA^AT), 
tA5T>t35AT), IOO. 

*Oío5Atctif, avengement, 495. 

*Oío5bÁit .1. t>íc, -oeACAif, 363. 

*Oío5fAif, ardour, earnestness, 
g. 1004. 

*OíotAim, I sell, T>Á nT>íotcAiT>e, 
381. 

"Oíon, .1. ftncm, fCÁc, 673, 
896 ; nAC t>., .1. hac fCÁc 
t>o céite .1. acá 5An pófAt>, 
926. 

"OíonrriAn .1. cofAncAc, 589. 

*OíneAc .1. téif, 993 ; [50] t>., 
.1. 50 beAcc, 50 cntimn, 49, 
863. 

*Oífte, .1. dice ; An ctncim -oon 
t>., by dice-throw selection, 
116. 

'Oíc .1. míÁT>, 76 ; rmtteAT), 805 
mo t>., .1. fAníon, 511 ; 
pnÁmn, 833 ; eAfb<\iT>, 763. 

"OíceAc, .1. eAfbAi-óce<\c, 187. 

*Olt15A .1. T)(tÍ0T)Af : T>. 5AC 

"OAOiffe .1. C05A 5AC T>onAif, 
85 ; F°5 A 5 A c -oitisA .1. 
C05A 5AÓ 5fAmAifC, 321 ; 
cf. " tm'ojja 5AC fíne An 
fioc." — SeAnfÁT). 146 *OúitcAX>, act of declining, 182 ; 
act of cvading, neglecting, 
818 ; ^An x>., without 
question, 972. 

*Oititctn5im, I refuse ; níon 
xmitctnj;, 699. 

"Olije, law, 367, 587, 637, 822, 

87I, 962 ; gS. 78, 89, 91, 122, 

481 ; gpl. 86. 

*OtifceAiiAé, a legitimate cliild, 
pl., 606. 

*Olúc .1. "OAinseAn, 35. 

*OobcA, doubt, 495, 772. 

*OocAn .1. nu'Áx>, x>íc, 185, 363 ; x>. 1C conp ca beAg x>tnc, 402. 

"OocfiAc .1. -oíosbÁlAc, Ainx>eif, 

85. 
•Oojato, act of burning, torment, 

185- 
'OojtiAing .1. Ainc, x>úine, 206. 

'OoijeAji, .1. 5A, ^Áinne, le 
•ooijeAncAib xno^fAif, 1004. 
cf. " x>'éini5 An -oiAbAÍ iua 
•0015111 nionsAisce." 

— Céicinn (eocAinfciAc). 

*Ooi50ajica, .1. T>onA, *oomeAnn- 
cac (miserable), 868 ; cf. 
" tÁ ftmc T)oi5eAncA." 

'Oóijjce, singed, burnt, 345, 
352, 683 ; bitter, sad, 865. 

*Ooilbe [? for x>oitb, sad, 
melancholy], 86. It is pos- 
sible to read it -ooitbce 
to mean " the unfortunate 
folk " ; then the line could 
be taken by itself. Or, still 
reading it -ooitbce, regard it 
as "soured," "impoverished" 
[see 5ttiAif, and Variants]. 

*Ooitbin, sad, 187. 

"OOlt5eAfAC .1. bttAfCA, X)tlbAC, 

205. 
*Ooimin, deep, 88, iou. "OomeAnncAc ox>An .1. feAn- 
■otnne cnA5tiAc, 205. 

"OoifbceAc, .1. X)tiine xniín, 980. 

*Oótcin .1. fÁic, 839. 

*OoihnAC, Sunday, gs. 279. 

*Oonn, .1. AnA[x>iAn], AnA[x>onA], 
414, 496 ; a miserable, worn- 
out person, 205. 

*Oonn, fist, pl. x>óinne, 547, 859. 

*Oonnx>Ac, gruff, sour, 50 x>., 61. 

'Oóc, if X)., surely, 365, 865, 
doubtless, 562 ; An x>óc, can 
it be, 739 ; ní x>óc, it cannot 
be, 693 ; x>om x>., I imaeine, 
Sn. 

*OfAb, stain, mire, 52. 

*Of A^An, .1. x)oiceAtt, 156, 360 ; 
g. 318, 624. 

*OfAix>, grinning visage, 56. 

*OfAnx>At .1. connÁn An béit, 56. 

*Of AOix>eAcc, magic,344 '> S- 334« 

*OneAf .1. cAmAtt, fpÁf, 667. 

*Oneót5ce .1. bnéAn, feóix>ce, 
333, 684, 690. 

T)neóit (x>eAf óit), .1. aic, fUAfAC, 

361. 
*Of om, the back, 876, 975 ; 

x»ntnm, 6. 

*Ofon5 .1. cócionót, gs. 787. 

"Ononn .1. cn omAX>, "cntnc,"975. 

*Ontiix>im, act of approaching, 
x). te ctAnn .1. to become 
pregnant, 466. 

*Ontnm, féAc " x>nom." 
*0|inif, X). x>o féAnAX), 818 ; g. 

934- 
*OtiAx>niAn, troublous, 187. 
*OtiAibfeAc, morose, sad, 187. 
*OtiAifc .1. bnóiiAC, teAnnAc, 690. 

*OtiAif (x>tiAx>Aif ) 1. btiAinc, 360. 
'OtiAt, .1. x>úc, cteAcc, 692. w *OubAt>, act of darkening ; 5A11 
néAtt t>o t>. uifici, not a 
wink did she sleep, 717. 

*OubAim, I sadden (here trans. 
or intrans.) ; t>udat>, 884. 

*Oubceitc, entire denial, 86. 

*Oubt>oife, pAfóifce " Doora " 
1 500. Ati CtÁifi, 462 [féA.é 

fAU ^tUAIf]. 

•OutbjlAf, 1 nx>. néAttcA, in a 
deep slumber, 36. 

"OúbtAim .?. cuimm aii otneAT> 
eite te nu-o ; imp , 1019 ; 
act of multiplying, 339. 

*Oúit, .1. fonn, nu&n, gs. 73S, 
8S4. 

"OúiteAih, Creator, 815. 

*OuitteABA|t .1. "ouitteósA cfAnn 
nó ptAniroAÍ, 27, 345. 

*Oume, a person, one, t>. fén 
f eAcc, one in seven, 200. 

*Ouiuc, morose, 244. 

*OuifeAcc, T>om t>. .1. T>om 
mufCAitc, 1026. 

*Otin, dour, 86. 

*Oú|\T>Atn bnéi^e .1. uACAineAcc 
' éiceAc, 527. 

*Oúcéuf .1. nÁT>úin, 549. 

éAéc, wonder, gpl., 936. 

Óa-o .1. fofnuvo, 443, 475, 749. 

ÓAT>ÓCUf .1. eAf UAIÓ T>ÓCU1f,250. 

éA5 .1. bÁf, 312, 474. 

OA^At, GA5tA, a\\ e. m'fOAnncA 
.1. T>'eA5tA 50 n-oeAnfAÍ me 

T>0 tÓAf AT>, 1022 ; 312, 738, 

746. 

eA^tAc, .1. fceónmAfi, 271 ; t>o 
b'e. te .1. T>o bí f AicceAf au ; 
T)o b'ó cuAijum . . . 521. 

GA5tAif finfif .1. CA^tAif An 
cfeAncfeiTum, 7O0. 

eAtA, swan, 14. eAU5Ac .1. nít> bA coifmeAfc ; 
eAnsAise, 592. [The general 
Clare word for a fishing net]. 

ÓAntAic .1. ém ; 6. 1 scfAinn, 
singing birds on the trees,i9 ; 
[peicciúiní óau, 263]. 

eAffAT) .1. 5féitfe, ÓAT)Ai5e 
-|C, 774. 

CAfbAIT), (fÓAC T>íc), 511. 

eAfUAm .1. T)íc, 5Ainne, eAfbAi-ó, 
97, 172, 678. 

Ego Vos .1. Ego conjungo vos 
in matrimonium, &c, ua 

fOCAlt téA^CAf. t 11T)éAnAm 

An pófCA, 470. 

éibeAn .1. mAC mítit>, g., 69, 
1063. 

éiT>e, [here] sacerdotal vest- 
ments, 764. 

éipeAcc .1. bfi'5, CAifbe, ciAtt, 
281, 483. 

éi5im, Aiccnn, tui5Aim [onc], 

314 
éiteAtii .1. cunncuf, fiAc, féifín, 

•jc, 501. 

ettic .1. of ntAot, fiAt) bAineAnn, 
pl. eitce, 20. 

éijte, Eire, 97, 366, d. 807, 

g- 590. 
éimc .1. T>ío5At, íoc, cof Amc, 314 

éijtge, vn., act of rising, 15. 

éiftijjim, I rise ; -o'éip 15, 855. 

étfim .1. bfís, ACthuinn, 40. 

éifc .1., fish, fishes, 15, 641. 

eifCAti, t>á iroíotcAit>e c, if 
he were sold, 382. 

éifceAcc, hearing, 362, 541. 

ClfCOAf (fdfCOAf) .1. AOtÓCACC, 

COCU5AT) -]c, 4S0 ; cf. " -puAi|t 
fé feifcoAf 11A horóce Aiin" : 
" Oa bocc Ati feifccAf T>o bí 

Aljt " .1. 5Uf fUAfAC A CÚffAÍ 

beACAT), mAroijt te f.Aic, 05, 

blAT>, ]C. 148 éifcig tiúm-rA .1. listen to me, 

995- 
CórmA .1., barley, 437. 
"PÁbAfi, favour, 90, 828, 1011. 

"Pachai-o [?], act of deriding, 
teasing, " gregging," 326. 

pAccnAi'óe, [?] niunTAncAcc, 8g. 

|TÁ T)Ó .1. Ajt t>Á OCÁ1T), 687. 

PA5Á1I, act of getting ; 480 ; 
570 ; 600 ; 726 ; 730, 748 ; 
845; 881. 

"PÁ5A1111, I leave ; in various 
forms, 93, 99, 174, 208, 567, 
745, 809, 854, 980. 

pAJAitn [dep. of jei 01111, I get, 
I find, q.v.], 87, 111, 353 ; 
419, 555. 732, 852, 963, 968, 
996 ; impf. rtiAin, 423, 426, 
476, 566, 754 ; rníot, 418, 
421, 588. 

■pAj;Ainx, " edge," " steel," 

" daggers," 155 ; 35^. 
■pAice, a tatter, 379. 

■pÁiT), seer, prophet, gpl. 415, 
813, 828 ; -pÁi-órjeAn, prophet- 
ess, 168, 829. 

pAilli5e, neglect, contempt, 90. 

■pÁimie, a ring, 397 ; pl. 26 7. 

-pAijie, wake, watch, 252. 

"PAijte ! fie ! 418, 457. 

pAirmse, the sea, as. 741. 

"PAijifins, plenteous, 600. 

-pÁrpcim, I squeeze ; 567; 859. 

-pAirion, fashion, 370. 

-pÁl, Ireland ; gs. 76. 

-pAtAc [rotAc] a hiding place, 

273- 
]:AtACAróe [?], a robber ; gpl. 

456. 
PaIIa, a wall ; ^aIIaí ró-o, sod 

walls, 672. 

-pAttfA, false, 802, 894. ^Attr acc, deceit, lcnaver}'', 92 ; 
partialitv, wrongs, 122. 

■pÁtcA, feeble, 892, 901. 

-pÁn, straying, wandering, 30, 
724 ; gs. 81, 728. 

Váha-ó, hollow, 975. 

-pÁntAs, spent, 848. 

"PAiin, weak, 464, 756, 848 ; 
as subs., 87, gpl. 12.3. 

■pAotnur, .1. ceAt fAOcjiuiste, 
pAoite, 96. 

-pAon, subdued, intent, 862. 

-pAftAine, a brave man, pl. 429. 

pAjtjtA, along with, 93. 

pÁr, growth, 548 ; gs. 29 ; act 
of growing, 437, 836. 

-pÁfÁit, facings, 261. 

pÁfCA-ó, act of pressing, 162, 
396, 711, 714, 761 ; ttti-o 
5A11 r., an untidv being, 
243 ; squeeze, 803 ; an 
oozing, upspringing, 410. 

-pÁrtAc, an upstart, pl. 82. 

VÁfCA, grown, long, 577. 

-pÁc, cause, 506, dpl. for npl. 
979 ; merits 810 ; consider- 
ation, 891. 

-peAbtif, excellence, 394. 

-peACA-ó, act of bending, 715. 

-péACAim, I gaze, look ; 12 ; 237. 

-péACAinc, act of seeing ; ap- 
pearance, 154. See ^UiAir 
for line 83. 

-peAttA-ó, act of deceiving, 83. 

peAm .1. fCAmpA, box>, 756. 

-peAtnAine .1. bwAitceóin, 756. 

peAnnAX), act of flaying, 84 ; 
gs. 1022. 

-peAimAiin, I rlay ; imp. 2pl. 876. 

-peAjts, anger, 561, gs. 648. 

peA|t5Ac .1. bortb, ceAnn, 574. 149 ■peAffATMÓ .1. CfÓAn, 574. 

£eAf.cAinn, T>'f., which rained, 
descended, 497. 

■peAfAC, if f. "ÓAm A - *T eo ^ 
•OAtTi, 429, 477 ; 675. 

■peAfrhAc, knowledgeable, 213. 

■péAfóg, beard, gs. 200. 

-peAfCAin [feAfCA], forthwith, 
659 ; henceforth, 131. 

-peicim, neg. and dep. form of 
cím, I see ; 545, 603, 609 ; 
imp. 916 ; feiceAnn, used 
irregularly for cíonn, 397 ; 
impf. 139. 

pei-óil, 1 bf., .1. Af incmn, 557 ; 
act of caring, 901. 

£ei-óm, substance, good, 318, 
33L 525» 732, 864 ; useful- 
ness, 901 ; effect 356, 625 ; 
execution, 1004. 

■peitc, tremor, gs. [feitice fov 
Met.] 648 ; see gtuAif for 
that line. 

féite, generosity, bounty, 735, 
784, 794, 985 ; pleasure, 756. 

j?cttice, 648 ; see peitc 

■peítteAX) ; see fttteA-ó. 
•péitfceAc .1. 50 fuvt, 635. 

■péic, vein, nerve, 531 ; desire, 
gs. 798, 953- 

■péicfo, An f. fÁin .1. bettfóeAC 
éigciAttTDA, 728, cf. féiti-o 
goncA, p. 132, line 8. The 
word appears also as fem., 
and as féitfó, in MSS. 

Veóit), act of pining, 96. 

■peói-óim, I pine ; cond. 685. 

peófócc, decayed, 683. 

Veói-óceAc, withered person, 689, 

pl. 919. 
£eóit, flesh, 1006 ; feólniAf, 

neshy, 582. £eóicnAc, [? same as ' feóicne,' 
' withered grass,' — Dinneen's 
Dict.] 351. 

■peófAc, withered, 615, [? feó-ó- 

fAÓ]. 

PatVac, chase, hunting, 281, 
726 ; fiotAf te f ., cf. xnnne 
te -oéifc 724. 

pA-ÓAite [and fiA-ÓAil], weeds, 
411 ; rubbish, wastrels, 80, 
849, 920. 

■piA-ÓAin .1. AttcA, neAmmín, 53, 
271. 

pAt)Anctif .1. boifbe, 913. 

pAt, generous, 746, 1007. 

pice nutttún, twenty million 
[people], 736. 

ptteAT) [feitteAT)], form, turn, 
551 ; f . te féite, to change 
over to a life of enjovment, 
784. 

"pittce .1., charged, supplied, 
*57- 

p'oc, fury, rage, 935 ; fíocmAf, 
raging, fierce, 43, 163, 357, 
792. 

■piotAf .1., eagle, 724. 

p'on, wine, gs. 451 ; pl. yjG. 

ponn, adj. fair, 151 ; [? clear, 
white, 351]. 

píof, true, 429, 925; [50] P-> 
truly, 154 ; in cpds. f . t>ac, 
f. stAif, f. nuii, f. tomÁtiA. 

pof, laiowledge : cÁ y . AgAinne, 
we know, 778 ; ca bf -oon 
cfAOJAt, how does anyone 
know, 396. 

piíi, " worth while," 197, 657 ; 
nÁf. b 'f. cu, of whom you 
were not worthy, 660 ; fiú, 
mo gÁitie, even my laugh, 
553 ; ftú a potLÁi|tí, even his 
nostrils, 579. 

P«cat), excitement, 156. 

^lAiceAf, Heaven, 498. 15° ■pleAfCAc, wretch, gs. 658, cf. 
" fíoftniAC Ati pte.AfCAi5 nÁft 
tiiAic iti éinbcÁftnAin" [ComÁp 

UtlAT) ?]. 

ptígeAc, fligweed, So. 

■pó cftí .1. rití 1iuAifte, 872. 

poctAé, loquaeious, 221. 

pó-otA, an ancient name for 
Ireland, 116, 849, 920; gs. 
322. 429. 

■pogA .1. fnAp, 702 ; lAftftAcc, 
712. 

posAit .1. 5Amiif>eAcc, S3, 722. 

VÓ5A1 jtc, act of proclairning, 860. 

postnun, learning, 202. 

pógnAim, I serve, suit, 11Á 
póstiAnn, 923. 

pÓ5|tAim, I shout ; -o'fó^Atfi, 
635 ; proclaim, 561. 

posiif, proximity, 541. 

■pofónne, patience, 112, 331, 
646, 762, 851. 

"Poi-ónneAC, a patient person, 

995- 
poi-ónneA-ó, act of enduring, 353. 
poitisce, shaded, 37. 
poitisceAc, hidden, secret, 979. 
■poiftbce, spent, ancient, 980. 

poinbceAc .1. r-CAn-outne cfiíotiA, 
892. 

pói)tim, I help, relieve ; 426 ; 

832. 
póireAC, [? pÁtii, ciútnj 595. 

"PotAm, empty, S49. [By over- 
sight a superrluous t was 
left in text]. 

£otcA, a flood [of tears] pl. 163. 

'PottÁin .1. ftÁn, bfiío^riiAft, 582. 

potc .1. nntA, snttAis, 224. 

ponn, desire, will, 83, 622, 628. 
&55> 772, 991 ; intensity, 
493» 498. ■ponnfAÍ, hoops in women's 
dress, 268. 

-pónr-A .1., force, 536, 888. 

pocAin .1. fAfc, ceAftmon, 673. 

pocnAtn, stirring, promptings, 
628, 913 ; bluster, 849, 929. 

PfAoé .1., heath, 729. 

VV A Y> 50 Y> freely, unchecked, 
411. 

■pneA5ftA, an answer, 657. 

PfteA5ftAim, I answer [a call, 
appointment], imp. 132, 732; 
hear, respond, imp. 428. 

pneAfcAt, iot, number, p. 
pnrótAt5, remainder, 1019 ; 
attention, gs. 657. 

pftínfe A - fringe, 397- 

Fftíot, see 5eibim. 

£uat>ac, .1. móftféroe SAOice, 
43 '> fciobAT) cutu fiubAit, 
194 ; f . nnhe, mischievous 
mood, 358. 

■ptiA-OAit, attitude, 193 ; prospect, 
679. 

ptuvofiAc, vigorous, bustling, 212 

357- 
pttAiT), vagabond, rascal, 218 ; 

cf. " ón tÁ tttAróim 501T) f. 

mo bftó^A " — tiAtn In^ttf . 

" gÁbA Afi An bf . if 5futAim 

5AC neóin Aift " 

— é. •oe nóstA. 

Puait>, Aft p., throughout, ali 
over, 178, 360, 608, 799, 
922 ; Aft a bp., amongst 
them, 14. 

puAift; see jjeibnu, fA5Aim. 

ptiAftAT), act of becoming cool, 

772. 

£uAfiAim, I comíort, console ; 
imp. 832. 

•pttAfCAitc, relief, 353 ; act of 
redeeming, 384 ; act of solv- 
ing, proving, 607. I5i £"U<ypclAim, I set free ; -o'ftiAf- 
caiI, 164. 

Puac .1. 5fÁm, 792, 904. 

■ptii-óeAtt, remainder, remnant, 

93- 
•ptn-ótAc .1. bfeif, 50, 384; gs. 

1019. 

^tunmi, 00 puineAt) Af féile, 
who sprang from noble 
stock, 985. 

■puinneAíii, .1. neAnc, 155, 622, 
720, 952. 

■puineAnn,company, body, 928, 
gs. 985. 

£tiinif, easy, 159, 4°3> 445, 5^>5> 
591, 607, 719, 986. 

■putAingeAC, .1. foit>nneAC, 582. 

"PutAingnn, I suffer ; imp. nÁ 
ftjtAing, 917; -o'f. 38, An 

V; 284. 

■putÁif, nAc f. teó, who must 
needs . . . 928. 

5Á0A .1. -oít, eAfbAi-ó, 393, 721, 
942 ; fiAÓCAnttf, 468, 593. 

gAbÁit [^óbAit, nó gAbóiL], .1. 
act of going, 196 ; act of 
playing (fanning), 388 ; act 
.of placing under arrest, 786. 

gAbAim .1. gtACAim, 722. 
gAbAnn fí .1. stuAifeAnn, 
416 ; ^eóbAif, 95 ; jeóbAinn 
515, (I would infiict, 654). 

gAbAt, a hearth ope, \gs. 299 ; a 
roof ' couple,' pl. 413 ; a íork, 
893. 

5ÁbiiiAf, needy, 765, 847. 

^AbcA, pp. of ^AbAim, I yoke, 
25 ; arrayed, 255 ; wedded, 
899. 

5at), a withe, gad, 380. 

gA-óAf, foxhound, beagle, gpl. 
22. 

5Á5, a crack on the skin of the 
hands, pl. 398. ^Aij-oeAc ? 48. 

cf. " gAmgce 5tocAi|ie 5Aib- 
■oeAÓ sotAnnAc." 

— Ar\ triAnsAifi e SúbAC ; 

"if AfAin 5 a 1 5 o e a c , 
feA"ómAC, fífóeAf — Céicmn. 

" 5AbAT>AC [.1. -otime] cté 
nÁf 5éitt -00 feAcc An thfo 

C1fC." GO^An íítlAT>. 

gÁif .1. tm5, éiseAth, 583 ; 
5teó, f otf Am, 447, 593 ; 
ÁfOfcéAt, 450. 

SÁine, laugh, 229, 491, 553 ; 
gpl. 767. 

5AifiT), .1. seAff, 41 ; not long 
ago, 422 ; close, near, 432, 
568. 

5Aifim, I beseech, entreat, 428 ; 
[501111 m 1000]. 

gAtÁncA, decent, 335. 
^AtAf, disease, gs. 780. 
^ÁtbA adv. [? blustering], 416. 
^AmbAc, bowlegged, awkward, 
977- 

5Anx)At, .1. -otnne cAot Áfvo 5A11 
ptnnn bfíos Ann, 616. 

gAnn, .1. bocc, 847. 

jgAnncAn .1. ^Amne, 5AnnACtiife, 

738. 
gAoif .1. fctiAim, 270 ; ciAtt, 

502 : cumtif, éifeAcc, 637. 

$Aot, relations, G64, 819. 
5aoc, air, 556 ; gs. 388, wind 672. 
$<vp b, [50] 5., roughlv, 560 ; 
as subs. 405 (coarse material). 

^Áp-OA, a guard [officers, &c.] 
145 ; ds. 1024. 

S-Áfouf, joy, 167, 644. 

S^3> feo] E-> ■*• tc fíoé, 559. 

gÁflAc, .1. 5eAfticAc ; óah nó 

toAiib 5A11 c|uiAX)CAnc, [fledg- 

ling], pl. 838. i5* 5Á]ica, [? same as 5A]ica, or from 
5Áiti] ?well decked, 41.6. 

5Á]iuf, Garus Mills, Co. Clare, 
460. 

5Af, scion, " sprig," 335. 

5é, a goose, gpl. S36. 

5é.A5 .1. tiAine, limb ; apl. 969; 

gpl- 545» 626, 715, 880 ; dpl. 

2 7 : 5éA5, for pl. géAgA, 704. 

geAÍ, bright, 230 ; white, 259. 

geAlAC, te 5., .1. aji buitc, te 
cf AobcA, 512 ; A^uf féAC 

' ^eAtCAC.' 

geAtAim .1. cttifim T>íom 5AC 
btiAifc, I become glad; *oo 
geAtA-ó 5 ; t>o geAtpAT) 9 ; 
I become clear, seAtfAif» 
641. 

SeAtt, promise or expectation, 

893- 
geAtcAc .1. "0111116 buite, ^eAtc, 

2 7 2 - [SeAtrAc in text by 

oversight] . 

5eAnAir»Ait .1. 5f;ÁT>niAf, 214. 

SeAnmnAi-óe, virgin, chaste, 990. 

SeAff, not far (in point of time), 
568. 

5eAf]iAim, I cut ; imp. 2 pl. 1011. 

5éibeAnn, .1. 5jteini, túb, 170, 

588. 

jgeibim, I rind, 863 ; mÁ ^eibiT), 
if they should get, 839 ; 
5eóbAmn, I would get, 515. 

géitteAT) .1. fomóf, Ó49 ; act 
of submitting, 944, 986. 

^éittim, I submit [believe], 523. 

geitc .1. fCAf. buite, 522. 

^éimneAC AT>Afc .1. cnúmp- 
féiT>e fiAT>tnf>e, 21. 

geóifeAc, slender, lanky, 616. 

5ite .1. bÁine, finne, 973. 

^icoAmAc .1. ceAfAróe, tÁn x>e 
ceAfbAC, 327. 5105 .1. mion^tóf, 158. 

gittnAc, hairv; fÓAc r-An 

gttiAif A5 838. 

^tACAim : ^tAcrAinn, I would 
admit, 458 ; cuttiA ní 5., 
I would not get angry, 779 ; 
5tAcrAT>, I shall content 
myself with, 943 ; ^tACAnn 
rí, she takes, 1021. 

5JtAeT>Ac .1. A5 5Ai]im if A5 
éiteAtn T)i5e 516. 

5tAef>im, I call, beseech, 313 ; 
5tAeró 50 bífeAt, speak 
under your breath ! 905. 

StAUAim, I clear ; ^tAnAf 501 ; 
imp. 2 pl. 920. 

gtAf .1. ^témeAc, tonnfAÓ, 
niAmfAc, 231 ; green, 32. 

5tAffA fÁif .1. tuíbtiA if mf)ce 
5tAfA A]t n-A T>ceAcc 5AU 
coimfe, 29. 

gteAnn, glen, pl. 137. 

gteó .1. fotfAm, 385, 938 ; 
C05AT), 504 ; bACfAtn, 596. 

5tiocuf .1. cntnnneAf, 249. 

5tio5Ai]te btute .1. 510^ Aife ^au 
ciaU, 739. 

gtóif, glory, gs. 831. 

5tón]iAt) .1. shape, cut, 551. 

gtóf. .1. 5UC, 858 ; 5eAfÁn, 832 ; 
5. ^An éifOAcc .1, fÁftA ! 524. 

gttiAifeAcc .1. imceAcc, 14, 921. 

gtuAifim .1. cjiiAttAim ; ^ttiAif 
67, 136, 425. 

gtu^Aji, .1. CAinc f>íc céttte, 596. 

gtún, knee ; Af 5. tiotn .1. 
on my knee, 572; pl. 580, 
682. 

gnAoi .1. A5AIT), visage, 550, 969. 

5uaoi, .1. ceAn, cAicneAtn, [re- 
gard], 819. 

$nA0if>iÚAit .1. fétm, tonnfAc 
214. 153 gnÁt, customary, i ; [-oe] 511 Áic 
129. 

5nÁtAc, usual, 777. 

5né, countenance, 230. 

^níoth, trick, deed, 935 ; cteAf is 
used in a like sense, cf. 
tjí t>o ihAimín nó-therónAC 
ip An loniAncA -otnt aici jv\ 
cteAf," gpl. jníoniAricA, 450, 
497, 798, 900 ; dpl. 966. 

5níorhAc .1. ttítthAr<, 977. 

5nvíif .1. A5AIT), -orieAc, ns. 233 ; 
ds. 490 ; gs. 550. 

5oi"oim, I steal ; 501*0 .1. brtAT> 
teAC [snatch away], 1017. 

goitnn, I cry ; x>o joit rí 163. 

^oittim : x>o 501U re Af . . . 
.1. t>o btJAijt fé, 73. 

Soir^eAc, .1. pnjirieAncA, mrh- 
neAC, 48, 222. 

Soirum, 1000 ; see sAijnm. 

5otA .1. CAb boi-o, 893. 

5ott 111ac móijtne .1. CAOir-eAc 
T>e tAoifi5 11A pémne, 640. 

Sojim, blue colour, 19. 

"gocA, movement, activity, 893 ; 
pl. 164. 

5)iÁx)Aim ; ní 5riÁt>fAinn, 787, 

973- 
5l1A"OAm .1. c ó 1 c e A f C A t, 

[grandeur, &c.], 436. 

5rtÁinriiAit .1. mírciAihAc, 
•oéifcmeAC, 222. 

5r»AmAirc tiA móiiA .1. rtoi^ir-c 
■OO bíot) A5 obAiji AJ1 ponxAC 
'Ótib-óoine, (Doora) tÁirii te 
h1nif CttiAtnjiAthf at>, 462. 

5r»ÁnriiA|i, horrid, 949. 

griÁnnA .1. cntiAJ;, -oéifcineAC, 

373- 
5l tA f [5t ,A r A L íavor, credit, 467 ; 

grace, 794- 
grieA-oA-ó .1. buAtA-6, 162, 536. 5rieAmtii5ce .1., gripped, 36, 430. 

5lieAnnAriiAn .1. AeriAc, aic, 214. 

5f enn, a bite, 294 ; pl. ^jieAm- 
AntiA, 340 ; an item, 525. 

gnéite Lsféitjie], .1. eAffAÍ, 
fcóraif, 795. 

SfiAn, sun, gs. 365. 

SrnAn .1. gniAn dccse, féAé 
ifAn gtnAir*; teAtAnAÓ, 116. 

Sníof .1. oi^eAt', seArtbA, 398. 

5fíofAc .1. ceine, tofCA-ó, 560. 

Sjtorórie - 1 - "otune 5foróe. 

5IUIA15, hair, of the head, 153 ; 
g s - 576 ; hair combings, 298. 

5«Aif .1., enterprise, ambition, 
272. 

5nAtA, shoulder, pl. 575, 681. 

5tnt>im, I entreat, 428, 829. 

5Ú11A .1. jiacait> mnÁ, 260, 424. 

Sún^A .1. ciAjipA, haunch, 709. 

StlfCAtAC .1. CO^Alt, mÓfCtÍlf- 
OAC, 4I6. 

tlAnntAÍ .1. cofA, 34. 

1iút>a .1. [hood], CAipifín, 259, 

423- 
lAT>Aim, I close, cover, 3 pl. imp. 

282. 

1at>ca .1. TiúncA. 700. 

lAtt .1. leash, " hide," 941. 

lAJIf A1T) .1. f A5Áit, 4G8 ; T)OI11 i., 
seelung my hand, 312 ; &\\ 
1., wanting, absent, 1001. 

lAftiAim.. .1., I ask ; -o'iAttnAr, 512. 

lAfc, fish, 688, 723. 

1bim, .1. ótAim ; nÁjt ib, 351. 

Iminc .1. iompót>, 718 ; 1. nio 
cójiac 1. mo ccAric péin t>o 
bAinc aiiiac, 249. 

1mti5im, .1. céisim ; imti^rAnn, 
177 ; imti5, 101, 108, 165, 
184» 72i- 154 In5iie, íingernails ; bcAttttAxt nó 

bA|1|tAÍ 10115AÍ1 A méAHAIIIIA, 

298. 
I111X) .1. A11 céA|tniA fAti ^tonii 

Atl gCAttJAOf, 5tJ1tAb é A 

xteitie mÁitc 1ntx>e (ah céAX> 
mÁfc x>en X)AftA miA-fté CAf 
étf HoxtlAg 11 a mt)An — b' 
tn é ÁtneAm tiA feAn-$Aex)- 
itseótttí), 289, 350. 

1mr, Ennis, g. 453. 

innfitn, I tell ; inneófAX) .1 
cAnrAxt, ttiAx>rAx>, 399, 659. 

Innrin, act of relating, 114, 445. 

1ncmn .1. Ai^ne, meón, 208, 
485, 833. 

IncteAcc mnÁ .t. meAtiiAitt mnÁ, 
886. 

íoc gAc éileAtii .1. 5AC piAC x>o 
5tAnAx>, 382 ; A5A111C, 998. 

ío^Att [píogAit, rí°5 A1 rl> outline, 
figure, 6, 550. 

Í05iiiAt<, sensitive, high-and- 
mighty, 907 ; ha coiíiaccais 
1., the higher powers, the 
clergv ; cf. x>o b'i. AireAs-ÓA 
éACCAÓ — p. p. Cúnx>ttn. 

1omAX) .1. mótttíon, 103 ; mó}t- 
cuix>, 798, 924 [lOmAX>A, 
284]. 

iomAx»Ac .1. rÁtiiiiótt, 146, 777, 
poimpeAc, móttciíireAC, 904. 

lomÁtn, hurling, g. 276. 

1omptii5im, I return; x>'iomptii5 

165. 
lonpAittc .1. cottttmse ir fíott- 

CAfAx», 718. 
lonsAticttf .1. lonsnA, 347, 365, 

463» 758. 
1ontAx> .1. nt'se, 401. 
1ofCAX) .t. CAf a, fi^e ha coife ; 

10fCAX>A .1. ftgJCACA (f ACACA), 

978. 

ire .t. í riúx>, 465, 693. 1fte if ÁffA .i.cuaic if tiAifte, 
453. 

ÍAbAifc, act oí speaking, 399, 
719; pl. [words], 658, 992. 

tAbjtAim, I speak ; imp. 905 ; 

529, 559 ; 697. 
tÁbúncA, plebeian, 634. 
íaca, a duck, pl. 13. 
Lacc, .1. bAinne, 368 [cíé], 471, 
ÍAXJAtiittf .1. ^tiocAf, cmnfeAt» 

442. [tAXttíf]. 

tA-ÓAf, hand with íingers out- 
spread ; A5 fÁf cax> a t., 
wringing her hands, 162. 

tAece tiAice .1. tAece feAn- 
Aotfe, ÁffAcc, 311. 

ÍA5, a hollow, 413. 

ÍASAf, .1. fAinne, meittbe, 332; 
mo t., .1. f Afíof ! 194. 

1^511151^1, I become weak ; 948« 

LAiseAcc .1., weakness, 365, 
[ttttse, 694]. 

LAiseAT), .t. ceip.ce, 702 ; x>Á t., 
however small, 558, 839. 

LÁtmne, gloves, 267, 398. 

tÁih, hand, 910, gs. 58 ; 954 ; 
tÁith te .1., near, beside, 432, 
460 ; [xtAf] t. mo cAfAX) 
431 ; pl. 235, 958, 1002, 
1009 ; gpl. 162, 547. 

tÁn, adj., full, 288 ; as subs. 
292, 788. 

tÁnceAX), 909 ; tÁnmeAf , 599 
750 ; tÁnmiAf, 537 ; tÁnfCAf 
58 ; tÁnceAc, 147. 

LAnnAiiiAit, erect, bold, 141. 

tAtiiif a [lance], a lively, vigorous 
person, 618, 977. 

Vaoc, a hero, pl. 591, 638. 

lAoctir, .1. 5Atfce, cacc, 931, 

gs. 938. 
LA05, a calf, pl. 368. *55 tÁn, floor, ground, 148, 447, 
518 ; middle, 161, 803. 

tÁfA .1., lace, pl. 268. 

l/Af ax>, An l. le cóinfib, lighted 
by torches, 139 ; ttiifne,49o. 

tAfAim, I kindle, 507. 

tAfCAine, a smiter, beater, 753. 

"Lacac, mud, mire, ds. 134. 

tÁtAin, presence, x>o l., 204 ; 
•ooc l., 584, 822 ; spot, 735. 
teAOA, bed ; ds. 190, 513. 

leADAif, large, lissom, 228. 

LeACA .1. gftiA-ó, 233. 

teAX)b, .1. ttiix>, giobAt, 420, 
964 ; cf oiceAnn, 1012. 

1eAX)bAc .1. liobAftiAC, 248. 

téAX>mAn, .1. cnóx>A, ceAnr», 599, 

75°. 
teA5A-ó, act of wasting, 332. 

teAgA-ó, the lay, form, 553. 

téASAim, I read ; [x>o] Ióajax), 
469. 

teAJAim, I dwindle, waste away; 

81 ; 558. 
teA^Aim, I place, 508 ; 563 ; 

584 ; 653 ; le&5Aimíx> tiAinn, 
. we'lí not mind ! 425. 
teAgAice, stretched out, 460, 

535- [leA5tA]. 

teAmfviAf, cold, comfortless, 

190. 
teAmuf, .1. bAOif, x>ít céilte, 

290, 743> gs- 527. 
téAn, sorrow, mo t., .1. foníon, 

476. 

teAnAim, I continue ; 193 ; 
follow, 919. 

téA^An, learning, experience, 
476. 

LeACAim, I spread ; x>o teACAin 
mo títe, I changed colour, 
954- 

teACAn, broad, 575. teACAnmAf .1. fAinfins, x>AOin- 

róAn, 599. 
teibix>e, .1. fcfAoitte, 377, 616. 
teiseAf, cure, 332, 355, 556, 761. 

téi5ix> [? téij;] intp. examine, 
916. 

tei^im, I permit, 895. 

tei^ireAc, a remnant, a reject, 
pl. 107. 

téim, a leap, 1026. téim An 
teitrte .1. teAnb cosAntA, 604. 
téimim, I Ieap ; 646 ; 958. 
téimneAC, act of leaping, 20. 

téif, clear, 391, 50 t., all, 505, 
704 ; altogether 678. 

téine, .1. x)tiine món, teAbAin, 
440. 

téiffCfiof .1. cneACAX), 84, 88. 

teifce, reluctance, 563. 

téiccfAi5 ; see gttiAif for 1. 117. 

téite .1. feóx), btiAinc, 758 
[see tiACAX)]. 

teiceAxiAC, potent, "important" 

479- 
teitne ; see téim. 
teóitne, .1. ptiit, feAX)A, 672. 

tiAtAX) .1. A5 fionnAX) if A5 
cfíonAX), 850 ; gs. tiAite 
[tiAitce, téite q.v.] 990. 

tiAtAim, I age, grow grey ; 513. 

tíomtA, expert, active, 57. 

tíon, a net, pl. 641 ; linen 674. 

tíon, full muster, 115 (see 
tíoncA). 

tíonAX), fulness, dropsy, 680. 

tíonmAf, [50] t., widelv, Soo. 

tionn .1. teAnn, beóin, 352. 

tíoncA, full 147, 254 ; t. 'e 
piAncA, 10 ; t. 1 5cnoix>e 
[? 1 scníc] O02 ; t. 'e téite 
757. Good MSS. give t. 1 
5C01ÚACCA for 1. 115. 156 tiofrA .1. msm, iriAtl, 107, 248. 
tír, colour, pl. 954. 

tobAf , a leper, outcast, 719 gpl. 

84. 
toocA .1. briéAn, 245. 

toc, t. 5|téme, in par. of 

Fealde 5 ; gs. 17. 
toér, fault, 226, 614. 

tomneAf, brightening [of day], 

ds. 717. 
toife .1., light, fiare, 647. 

tóifre [and tóifreAc] .1. feibin- 
eAC ; 245, 518 ; pl. 107. 

tom, bare, 238 ; [50] t. 875, 
as subs. collect., 84 ; bareness, 
poverty 391. 

LomAim, I seize, chaíe ; t>o 
tom 39 ; which seized, 498. 

tómf ac, 141 ; lit. fleecy ; ? draped, 
tapestried ; cf. the line 
" píoncATÍiAit, ómbfAC, 

tómfAc, -oféimneAc" 
of Egan 0'Rahilly, describing 
the mansion of Capt. Eoghan 
MacCarthy. 

— see p. 333 of 0'Rahilly's 
Poems, 2nd ed. 

tonnfAc .1. jtémeAc, 239 [50] 
490. 

topAc, pl. topAij 374. The 
line is translated by Woulfe : 
" A begging, straying, dreary 
tribe." See also variant 
reading of E. 

tofc ; rín tuifc, Ireland, 172. 

tofCA-ó, torture, anxiety, 157. 

tof CAm, I torment ; [t>o] toif c, 

225. 
tor, mo t., .1. fOfíof, 223. 
t-uAC, price, 423, 424, 426. 

ttiA-ó, act of mentioning, 654, 

800. 
ttiA-ÓAim, I describe ; 607 ; 826. 
txiAi-óe, lead, gs. 681. ttiAimneAc .1. Aibi-ó, tíomcA, 

145. 753- 
ttiAic, .1. meAf, 800 ; tuAic- 

SflOf .1. ttlAIC nÓ ftlljtAC 

ha reine Agtif é beó gAn 
mtiCAT), 298. 

ttiAf, t. AnÁite, shortness of 
breath, 359 ; speed, haste, 
gs- 354- * 

ttiAfCAX), act of shaking, sway- 
ing; Af t. 42, 359, 951. 

VuAf CAim, I rock, move ; imp. 

565- 
túbAC .1. [50] CAitc, fOffÁnrA, 

136. 

túbA-ó, act of bending, 413. 

túbAife .1. fCfiOfúnAC fif, 750. 

tticr, t. feinnre, .1. ceótróifí, 
594 ; t. mífe if mÁtAÍ .1. 
•OAome bío-ó A5 bAitiuJAT) 
ceifreACA ! 374. 

tttgA, if t., which is least, 837 ; 
An tti5AT>e An tÁcAin, is a 
site any the less for . . . 735. 

ttiíbna [tuibeAnnA], 29, 333, 
642 ; gpl. 80, 263, 340. 

tuiT> .1. teA-ób, 243, 408. 

ttnse [tAigeAÓr], weakness, 
debilily, 694. 

ttiije .1., disposition, proneness, 
88, 404, 811. 

ttnjje, recumbent posture ; mA 
t., .1. fínre, 567; repose, 
sleep, 775. 

ttii5eArh, shape, form, 545, 626. 

ttii5i-oe [tAi5i-oe], An t. An 
cúit, is a field any the poorer 
for . . . 735 ; cf." 1f 5iti-oe 
ctAi-óeAih CAltC." 

ttngim, I lie down to sleep ; 
404 ; 811. 

túireAC, sinewy, strong, 574 

ttucne, [? for ' tvnce,' tendons 
sinews], 681. 157 túc, vigour, 880 ; lúiccfic, 
quaking, 716. 

ttícmAf .1. ceAtm, -OAinseAn, 
580. 

tttAC *oé, 597 [tttAC 1020], Son 
of God ; a son and heir, 530. 

tttAÓAife .1. fAicóe, a green for 
sports, 253, 276. 

tttAcmif , sensuality, luxury, 325. 

tttÁj;, a plain, territory, Rí 5AC 
mÁj, king of all lands, 57 ; 
m. 5fiéine ; see j;ttiAif on 
1. 72. 

TTIÁ5AC .1. fATTIAf, fAltleAC, 44I. 

tTlASA-ó, mockery, 525, 936 ; 
ceAf dac, g. 326. 

triA5Aifttin mei-óf ac, 341. Prof. 
Stern quotes from ttnb- 
teAbfÁn, p. 52 : " early male 
fool's stones," and from p. 
127 mAT>Aiftm, ' selfheal.' 

mAjAmAit .1. tÁn x>e mA^AT), 
if -oe jfieAnn, 441. 

mA^ctiAifc .1. cauc cimceAtt 
ofm 42. 

tttAi-oeAn, morning, ds. 23. 

mAi5T>eAn, queen, lady, 967 ; 
maiden, ds. 765, gs. 996. 

triAi5f.e, beAn Áttnnn, 623, 695. 

tTlAiUe f e, by, by means of, 333. 

mÁmif, Manishmore and Man- 
ishbeg, par. of Clare Abbey, 
gs> 453- 

mÁine, Mary, 1002. 

mAifs, woe, sorrow, 4, 737. 

mAifim, I live ; 449 ; 569. 

triAiffite, Marcella, 325. 

tllAife, .1. -oeife, Áitne, 550. 

tttAic, a chief, noblc ; dpl. 74, 
659, 981, for rriAice 1024. 

tnÁtA, a sack, gpl. 374. 

tTlAtAlfC .1. ACAffAC, 696. mAtfAife, .1. mAtpAife, -otsine 
bos -oÁnA, 441. 

mÁntA, gentle, 203, 855. 

trtAnncAC .1. beÁfnAC mAfoif te 
piActA, 56. 

trtAoiT)eAccAin, act of relating, 
glorying in, 643. 

tttAoi-óeAih, act of mentioning, 
69, 373, boasting 936. 

tttAoiT>im, I boast about ; 419, 

797 ; 929 ; relate, 524. 
tttAoiT>ce, adv. undoubtedly,320. 

triAoi-óceAc, lordly, such as one 
might boast about, 510, 632. 

triAOin, wealth, goods, 484. 

mAOf-ÓA, majestic, 677, 967. 

tttAfb, eaten up, consumed, 442. 

TttAf. 'eAC .1., were it not for . . . 
443, 649. [mAf a mbeAT)]. 

tttAf5AT>, a market, 279. 

IttÁftAiT) .1. mAtfAiT) (collect.), 
grown youths, 781. 

tttAfcAnA, existence, continu- 
ance, 450. 

tttAfctjf, fleshy posteriors, 771. 

mÁfAÓ .1. -otnne seA-oÁnAC, 47. 

tttAfCAtAC, sturdy, brave, 695. 

mAftAice, .1. aoffbAi-óce, 
CAicce 50 cÁif, 189, cf. ttí 
CAffAT) a ctit te ViéitifeAf 
infAn ttltirhAin, 11ó 511^ 
triAfttiis An 5ÚCA a cofA if 
a cnÁriiA." — "OonncAT) Ruat>. 

tttACA, a mat, 407. 

tttCAbAif, sense, memory, 40. 

ttteÁT>Aim, I weigh, consider ; 
imp. 833. 

méA-ÓAf [? miAT)Af], majestic, 
53 ; see £ttiAif . 

ttteAT)Af, .1. mAoi, churn ; g. 
meix)f e ; d. mei-oif , 378. 

meA-ób, Maev, 1003, gs. 866. 15« meÁ-ócAn .1. cnornie, 770. 

meAT>5, whey, gs. 840. 

meAtl .1. cnApÁn, 617. 

meAllAim, I deceive, wheedle ; 
meAtlA-ó me .1. bnAiteA-ó 
ciméAjtA Af mo ftntib, 320. 

meAttAX) 11A mmnfeAC .1. ttnb 
éigm, t>o féin T>eAttfAim, 
343- 

meAnmnAC, spirited, 988. 

meAf, active, lively ; comp. 
rrnne, 605. 

méAn, fingers, pl. 546 ; méAntA^, 
slender-fingered, 170. 

méAnAcc .1. cAT>Att, 706. 
meACAim, I decline ; ■oo meAC, 

98, 367- 
meiT>in ; see meAT)An. 
meitnn, joy, mirth, 15, 324, 776. 
mei-ónAC, merrv, 19, 988. 

meittun, I destroy ; 556 ; 881 ; 
render inefficient, 968. 

meitc, act of destroying, 517. 
mém [miAn] .1. mnt, 182, 764, 

783. 
meiniAT) [?], ten thousand per- 

sons, a myriad, 630. 

méinf cneAC, scarred, rugged, 56. 

miAn, .1. -oúit, 914, 933 [see 
mém]. 

miAf .1., a dish, 378. 

míbéAfAC .1. 5An nÁine, ^au 
múme, 223. 

míctnbfAC .1. neAmcóin, ponn- 
ÁnAC, 701. 

mittmn, a million, 736. 

mitfeAcc .1. fogmAite, fomeA- 
niAite, 776. 

mmnfeAc, a young she-goat, 

gpl> 343. 
míontA, mild, gentle, 143 ; as. 

subs. 121, 203. mín , a rag, tatter, gpl. 374. 
mífcÁi-o, te m., ill-conditioned, 

364. 
mnÁ, pl. of beAn, woman ; 

mnAOi, ds. wife, 820. 

mó-ó if *oín eAc, pretty apparent, 
983. cf. ' CÁ An bfós fo 
mÓT) if cnmAns T)Am,' 
' This shoe fits me rather 
tightlv ' ; ' mÓT) if T>éAT>nAC,' 
' rather late.' A form of 
expression general in Munster 

mot)mAit .1. ceAnnfA, mÁntA, 

228 ; as. sub. 721. 
mó-ómAf, [50] m., becomingly, 

19 
mo5Att, fruit-cluster, pl. 112, 

[meaning over-ripe] ; mosAtt- 

ftnt, noble blood, 632. 

moitt, .1. fi^neAf, 4, 354, 625, 

73i, 923- 
móm, turf, 671 ; gs. 352, 462. 

motAt) .1., thanks, praises, 542. 
motAim, I praise, 112. 

motc [a wether], shaggy wench, 

223. 
móf, More, Agnes, 325, gs. 866 ; 

ds. 370. 

mónctn-o, much, 508 ; món- 
fcniof, spoliation, destruc- 
tion 369; see aíso under 
muAn. 

móf -óac, a proud, stately person 
pl. 108. 

mófCAC, grand, excellent, 140, 
510. 

móncuf, pomp, haughtiness, 

938- 
mtiAf, the general pron. in 

Munster of món, great ; as 

subs. in 520. 

mticAim, I stifle ; -00 múc, 997 ; 
múccA, sunk, 325. 

mtumneAc, a native of Munster, 
gpl. 118. 159 mtiincilce, sleeve, 394. 

mtímeA-ó, act of teaching, 346 ; 
manners, 377 ; instruction, 
696. 

mtnf , sea, 104 ; gs. 742, 

mtiifeAf, a burthen, encum- 
brance, 104. 

mtnmnn, Muireann, a woman's 
name, 324, 538, 918, 1003. 
cf. the play upon severai 
meanings of the word in a 
very neat quatrain of SeÁn 
Ó UtiAniA concerning his wife 
Muireann : — 
mo rntiifmn-fe mtnnmn cAf 

mtnfinnib Áilne cfíoó, 
ITIo nruinmn x>o ttltiifmn *oo 

rhtnfmn A5 cÁt nA "oise, 
Cé mtnfmn le mtiifmn mo 

mtnfmn ctim ctÁif A5 

fnit>e, 
tlí mtnnmn te mtnmnn mo 

mtirjnnn 5AÓ cfÁt gAn 

•oíol. 

mtunne .1. 5fÁt>, CAitneAm, gs. 
998, 1010. 

mtiifc, .1. -ofAOib, 710. 

mtillAc .1. bAnn 148 ; cntiAc 537. 

m-umA, Munster, ds. 846, gs. 922. 

mtífCAitc .1. -oúifeAÓc, coff- 

mée, 443- 
m-úf ctAim, I awake ; imp. 62. 
mtifCAf, .1. mófcúif, bluff, 939. 

HÁ-oúif, -oo néin nÁ-oúfA .1. 
féb mAf bA -onc x>óib, 633. 

HÁifeAÓ .1. fcÁcmAf, 270. 

tlAoi mí beAcc .1. cfí fÁite 50 
Cftimn, 472. 

nAom-OAC .1. -otime 05 beA-ó 
cncAit fimptróe, 270. 

tlÁn .1. nÁife, 103, 239, 713. 
HAfC .1. Sfeim, 620. néAU, gAn n. -oo -ótibA-ó tnfti 
.1. gAn fút -o'ia-ó, 717 ; 
fCAfAf tem néitt .1. -oo 
fÁmi5 -oeife mo ftiAm, 1025. 

HeAm-ÓA, heavenly, noble, 130, 
830. 

HócAf. .1. céite pófCA, 324, 434. 

tló-ÓAcc, -oÁ n., however new, 

37°- 
tlóimeAnc, a minute, 468. 

nóf .1. caoi, ctimA, fti^e, 193, 
660, 692. 

ÓbAcc (ÁbAcc) .1. ctiif jfmn, 

385. 
ObAif .1. gnó, fAoc&n, 26, 293, 

697, 782 ; o. 5An bfís .1. 

5nó -oíc céitte, 821. 

Óc .1., Oh ! 691. 

Or>Af, .1. tiAc, CfíonA, 205. 

05, young, 611, 777, 857; pl. 
10 5> gpl- 252 ; as subs. 515, 
636. 

Oróijt (oi-ófe), ice, 682. 

Oijje, maiden, gs. 491. 

Ói^e, youth, 769, 850, 895, g. 
96, 199, 932. 

Oitim, I rear ; hoiteATj, 604, 915. 

Ómmi-o, .1. ónifeAc, beAn 5A11 
ciAtt, 218, 320. 

Ót .1. -oeoc, beóif, teAnn, 
fíon, ic 509, 596, 774, 984 ; 
act of drinldng, 516, 740. 

ÓtAim, I drink, nÁn ót, 351, 
400. 

OtAnn .1., wool, 674. 

Otctif, .1., vileness, &c, 372. 

Ófo .1. An ctiAf, 785. 

Ófotii5im, I command, order ; 
T)'ófotji5, 470, 815, 859, 
1005 ; níon ó., 989. i6o ÓfiftAir, .1. beAn tomÁif Iflóif 
mic tóbtiif ; féAC ifnA 
nórAÍb -oo línc, 766, Agtir 
cf. " t>o polni5eAT>An ceAinn 
•pini-ó AgAr fteAccA lonrÓA 
AtJfUArmnnA ó tomÁf rhóf 
Vt UA riéirheAf 5AC níg a 
bftAiriOf éiruonn ó rin A 
le, AgAf t>o bÁT)Af ceArfAri 

Af flCIT) T>0 mACAlb Ag An 

•oComÁr 5céAT>nA le 

hóftAire .1. injeAn TJenn- 
Áirt*o t>tiocAiT)mAC TJnioltÁm, 
-)c." — pAintemenr. Ótomne 
ComÁif, fé eA^Af ah Airhif- 
5mi5, 1 " Gadelica," timuri 
a tiAon, ITIÁfrA, 1912. 

ÓftAc, an inch, a tatter, 461 ; 

gs. 422. 
OfnA, a sigh, pL 164. 
ÓfrA, .1. rAbAifne; borÁm ó., 

517- 
pÁg tncr femnre .1. íoc t>o 

ceótróiní, 594 ; cf. 509. 

pAinirif bÁif .1. CfeAÍAT) nime, 

950. 
pÁifr, ^AbAimfe a p., .1. 

jtACfAmnfe a pÁinr, cofnó- 

§Ainn í, 722. 

pÁif .1. piAnAT), piAnóf, 889 ; 

gs. 883. 

pÁifre, gAn p., childless, 184. 

pÁtÁf, a palace, mansion, 72. 

pÁpA, the Pope, 910. 

pAttftAf, Paradise, 313. 

peAnn .1. cteire fCfíbre, 1021. 

péAftA, jewel, 313, 677, 823. 

peitr, .1. cnoiceAnn, feire ; 
im p , .1. nocr, 522. 

péinfe .1. romAf feAcr ftAr, 
nó rfoi5 if fice, 16, 51. 

péifr (piAfr) .1. nArAf, 675. 

piAn, pain, dpl. 176, gpl. 890. 

piAncfeAÓ, mo p., .1. mo cr»Át) 
cfoi-óe ! fofíof, 309. piocAim, I pick, eat ; t>o 
piocfAT), 729. 

píop .1. fcóftiAc, 235. 

píofA .1. btúife, 612. 

ptÁi^, 1.. -oroccníoc, -oonuf, 
nnbAifr, 459 ; cf. " A plague 
on both your houses ! " 

ptéAf .1., pillar, (féAC ifAn 
gttJAif, tíne 664). 

ptéAfCAT) .1. CnA^AT), 5I7. 

ptniT) .1. ptAincéAT), 408, 709. 

ptnf .1. flour, 776. 

pobAt .1. An ftuAJ;, An T>úrA, 
93°, gs. 850. 

pócA, pocket, ciAffúif p. .1., 
pocket handkerchief, 388 ; 
Aif5eAT> p. .1., pocket money, 
438. 

P05, kiss, gs. 492. 

pornip .1. tiAbAr», 436. 

pottÁifí .1. poitt nA ffónA, 579 

pónfA, UfeA-oriAise au p., 455. 
" Tradree, land of fruitful 
beans. ' ' — Woulf e. 

pófrA .1. 5AC feAf pófrA, 518 ; 
wedded, 932. 

pofrA, ó p. 50 p'téAf .1 , 
" from post to pillar," 664, 

porA T»i5e .1. fcÁtA beófAC, 
fíonA, -|c, 384. 

pfÁmn .1. cÁf, stiAif, 834; gs. 
méiT) mo pfÁmneAC [urgencv 
of present calls], 944. 

PfÁiftí .1., bracelets, 268. 

PfÁf, brass, gs. 59. 

PtieAb .1. seir, téim, 701. 

ppeAbAim .1. téimim ; pneAbAnn, 

357» 957 i pfeAbAf .1. 

"o'eiftseAf, 1026. 

prteAbAife .1. nÁbAirte fif, 211, 
613. 

PfiACAit, peril ; Af "00 p., at 
your peril, 133. i6i pÚT>Af, powder [for the hair], 
257, [of herbs], 340. 

ptnt, puff, 676. 

púnt, a pound sterling, pl. 661. 

pwfói-o, a posset, 535. 

RÁbAc .1. fiAt, 752. 

RAbAifneAC .1. piAt, CAitceAC, 
•oiotnbAtAC, 752. 

RAbAfCA, féAC 1fAn gttlAlf 1 

5cóin tíne 648. 

RACAinn, 50 f. im geitc, .1. 50 
n-imteómn Af btute, fiAT>Ain, 
te cnAobcA, 522. 

TlA-OAijieACc .1. spe&f fÁntii- 
■óeAcrA, 277. 

RAT>Anc, view, sight, 16, 21, 
273, 361, 435, 555, 865-'; 
vision, 155, 249, 812 ; 'show/ 
419. 

TtAe, moon, vs. 168, gs. 288. 

RÁftA, gossiping; a gathering 
for such purposes, 278. 

RÁptAc, " humbugging," 752. 

RASAinn, I would go, 273. 

TtAgAinne .1. ÁipneÁn, fpópx, 
278. 

RA^nAtt, mAC RAgnAitt, 

Reynolds féAC An gtviAif 1 
Scóin, 302. 

RÁi-óceAC .1. nó-cAmceAC, 904. 
RÁ15 5An niA5Ait .1. btntte tAf 

róif, 939 ; gs. nÁi^e, 762. 
RÁite .1. cpí thí, 736. 
RAmAT>tir .1. céA^AfAcc, 770. 

RAttiAn (RútriAn An pttAim 
Annrn-o) .1. pteÁ^An nó cóip. 
pomAip, 300. 

RAmfA, s., ? romping, gambols, 
801. 

RAmfAC, adj., ? gamboling, 
sportive, 752. 

Ré, time, period, 530, 566. ReAcr .1. fiA5Ait, 367. 
Réi-ó, 50 f., 1. 50 bo5, cittin, 
565» 9°5, 943 ; cfíocntti5te, RéróeAf .1. "o'ofctAf, 1025. 

RénbreAC .1. cóifiti5AT>, foc- 
fti^Af), 224. 

RéiT>ci5im .1. cóifi5im ; péi-ócij; 
1017. 

RéiLceAC .1. ^témeAC, Áttnnn, 

629, 947- 
Réim, .1. fé, cttff aí, 478 ; 

cÁit, meAf, ctirnAcc, 982. 

Réimpi .1. tioimpi, 226. 

RiA^Ait .1. -otijje, eAÓc, cóif, 
65, 630, 790, 828, 939. 

RiA5^in (fíosAin) .1. bAin- 
pmonnfA, 629. 

RiAn nA sceAfc .1. An pcpíobAT) 
T)0 T)éAnfAiT>íf ceAfCA, 412. 

RiAf, act of entertaining, 747. 

Ribíní, ribbons, 259. 

RíceAc, .1. fteAfCAC, fAitte, 
pl. 789 ; cf. " 1f im p. . Ain-oeif 
ó rtiAiT>in Ati tAOi fm, CAitce 
1 n^AC -015 if CAmppÁro." 

— "OonncAT) RtiAT). 

" Ó bAfCAT) Atl f . 'f A 

bAfCA 'n-A timceAtt." 

— é T>e nó^tA. 

RígoeAf», queen, 947. 

Rmn, (fiomn), ó f. 50 fÁit .1. 
ó bAiteAf 50 cpÁcc, 1012. 

Rinnce .1. -OAtiiAf, 277. 

RinnfeAc (? AmT)cifeóip), pl. 
897 ; " I often view the poor 
in station." — Woulfe. 

RÍObAt, fÓAC An gttUMf 1 scóif 
tíne a 52. 

RÍ05T)AC .1. Áttmin, tuvpAt, 
(royal, regal), 264. 

Ríom .1. ÁifCAm, mnpinc, (11 ac 
féi-oif ctip fíof OftA), 790. l62 RÓ-bt11T)CAC .1. AnA-btl1T>eAC, 

beAiniAccAC, 506. 

Rót> .1. be<\lAc, conAif, 461. 

•R05A, .1. coit, 159 ; f- 5ac 
-oitijjA .1. Txsome if meAfA 
cÁil, 321. 

Ronhe fin .1. níof ctíifce nÁ 
fAn (" fí-fm " An ftiAim), 
1020. 

Ronm .1. cui-o, 793, 801. 

Rof .1. fíot ftiif nómion-cfíot 
eite, 303. 

'Rú .1. Afú ! 545. 

RtiASAim, I drive, force ; t>o 
ftiAi5 .1. -00 ctiif ctim 
fitibAit, 566. 

RtiffA .1., ruff, ruffle, 394 ; pl. 
260; féAC ifAn $ttiAif. 

Rtm .1. fonn, miAn, 998 ; a 
secret, 345, 349. 

SA-ób, Sive, Sabia, Sophia, a 
personal name, 323, 545, 
1003. 

SAi-óbif, rich, pl. 82. 

SAi-óbfeAf .1. mAom, ACmtnnn, 
11, 479 ; vs. 170. 

SAis-OA-ó, act of thrusting, 

gulping, 593- 
SAij-OAim [fAijeA-OAim], I urge ; 

imp. 354- 
SAijeAT», mA f., .1. inA cotg- 

feAfAm, 161. 

SÁite, the sea, 101 ; gs. 741. 
SAitt .1. feóit méic, 775. 
SAinc [fAinnc], strong desire, 

937- 
SÁic, suf¥iciency, 748. 
SÁicceAC, pushful, 751. 

SÁt, the heel, 554, 1012 ; 
pl. 265, 576, 712. 

SAtAC, vile, 219. SÁm, .1. focAif, compófOAC, 
2 55> 327 ; tiAf At, 870 ; Áttimn, 
bfOAJ, 1010. 

SAiiiAin, November, 289, g. 350. 

SAmttn^im, I see, in fancy ; 
fAtiittiiseAf, 45. 

SAnncAc, full of desire, 751 ; 
[fónncAc] 433. 

SAnnctiijim, tr., I dcsire, 466. 

SAOJAt, world, nation, 477, 

675. 727 ; existence, 663; 

lifetime, 820. 

SAOitmi, I imagine, consider, 
1015 ; imp. 269. 

SAOiffe, freedom, 77. 

SAOice, nobles, 113, 119; 
gentry, 482, gpl. 773, 870, 
984. 

SAOicmAit, learned, gentle- 
manly, 213. 

SAOf, free, clear, 95, innocent, 
458 ; noble, 600 ; tangible, 
965 ; f AOf ceAfc gs. 144 ; 

fAOfCOlt, 636. 

Saoc, .1. gAtAf, míÁt), 475. 

SAOCAf, .1. obAlf, 965, gS. 25. 

SÁfftut, noble blood, 870. 
SÁfAm, satisfaction, 244. 

SÁfCA, excellent, 107, 151, 256, 
751 ; well, 37 ; contented, 
4 8 5> 505, 902. 

SÁfCAÓc, comfort, 678. 

ScÁnmeAC, in skeins, 231. 

SCAipeA"Ó .1. CAOfCAT), -0105AT), 

742. 

ScAipim, I dissipate ; 30: t>o 

bteAccfA-ó, 623. 
ScÁtA, a cup, 742 ; gpl. 285. 

SCAttAT) .1. fCÓtAT), tOfCAT), 
CfÁT), S43. 

ScAniAt, .1. -ooifceACc, 91. 
ScAnnAt, scandal, 444, 932. i6 3 ScAiinfAT>, terror, 55, 464, 531, 
1022. 

ScAoileA-ó, act of doing away 
with, 120. 

ScAoitmi, I send ; 207, 315, 514, 
541 ; 912 ; imp. 631, 633. 

ScAoitce, loose, íiowing, 153 ; 

free, unwed, 473 ; exempt, 

759- 
Scajia-ó, act of parting from, 

119, 819. 

ScAjiAim, I part from ; 1025. 

ScÁc, shelter, 900. 

ScACArii, a while, 120. 

ScÁcriiAf .1. nÁifeAc, cúcAit, 
234, 269. 

Scéif>, act of spreading [as a 
rumour], 444. 

Scéif>im, I ooze forth ; 842. 

Sceniile, x>e f. .1. 50 hobAnn, 
1017. 

Scemnim, I burst forth, 842. 

SccmnceAC, one who darts 
away, a runaway, 269. 

SciobAim, I snatch ; 137, 709 ; 
652. 

Scíc .1. fof, cinmeAf, 665. 

Sciúiffe, [scourge], lash, rope, 
1009. 

ScótA, bAff 5AC f., full value 
of every agony [infiiction], 
1005. 

SCÓtCA .1. CfÁlf>CC, 533. 

Scocca [pron. fcofA], choice, 
excellent, 246. 

ScfeAT>Aim .1. bóicmi, tmsAim, 

313. 583. 
Scfíob, scrape, scratch, 702. 

ScfíobA-6, [fcfíob], act of writ- 
ing, 1016, 1023. 

ScfíobcA, scraped, 412. 

ScfíobtA, printed, visible, óo. Scfiof Aim, I clear, denude ; 79. 

ScjiÚT>Af>, act of enquiring into, 
444. 

SctiAbAT), act of sweeping, 297. 

SeAcnAim ; feACAin, don't 
imagine, 269 ; have a care, 
315, 54 6 > 567, 745 ; save, 
354 ; avoid, 907. 

SeACcmAm, a week, 472. 
Sóat), jewel, g. as adj. precious, 

634- 
SeAtAT>, a while, 478, 982 

ScAtb, ownership [of land, &c.], 
XI > 77.' possession, 321, 475, 
773- share, handful," SeAtbAc, 

437- 
SÓAnA-ó, act of shunning, avoid- 

ing, 818. 

SeAnctif, story, gs. [feAnctifA], 
309. 

SeAnT>A, ancient, 77 ; decrepit, 

755- 
SeAiiT>Ac, a spent old man, 615 ; 

vs. 737. pl- 198. 
SeAiiTuiine, an old man, 358, 

755- 
SeAn^, slender, as a maiden, 465. 

SeAfb, adj. soured, embittered, 
11 ; galling, 435. 

SeAfc, love, 336. 

SeA|1f AT) 1. tOACAT), 7I4 ', c/. 

^S V- t1A píbe of coniAif 
5AC cÁbAif 11 e." — *OÁc T>e 

t)AffA. 

SeAfAiii, act of standing, 123, 
152, 161, 544, G46, 901 ; 
demeanour, upright form, 
488. 

Sc<v,fAiiiAc, permanent, estab- 
lished, 131 ; solid, well-sct, 
141, 213, 751. 

SéiT>eAT>, act of uttcring, 861. 164 Séi-oiin, 1 produce, spring, &c, 
471. 

Seipceóip, a makeshift, a frail 
person, 867. 

Séttfi, gentle, noble, 651. 

Scinnm, act of singing, 644, 983. 

Scin^tcAc, a shrivelled-up person 
a consumptive, 615. 

SéttteAc, a wrctch, an outcast, 
11. 

SeólAT), act of being driven, 663. 

ScólAim, I send, drive ; 175 ; 
656. 

Sít>, a fairv hill, a fairy, g. 70, 
74, 119,' 829. 

Síle, Sheela, 327, 370, 1003. 

SiteÁn, a dripping ; pl. or gs. 
410. 

Sitce, spun, bedraggled, 247. 

SíncA-ó, act of stretching, 513, 

714. 954- 
Símm, I stretch ; 32 ; fínceAft, 

4°5- 
SínfeAf, forbears, 373, g. 760. 

Sínce, spread, 26, 34, 63, 189, 
197, 448, 460, 572, 689, 928. 

Síoc, adj. quiet, at rest, 485. 

Síotm, silk, gs. 267, 387, 417. 

SÍ05&C, striped, 264. 

Síol, [good] stock, 202 ; off- 
spring, 364, 632 ; seed, 422. 

SíotbAc, stock, seed, 634. 

SíotnAc, race, 69, 77, 98, 589, 
806, 866, g. 372 ; offspring, 
103. 33°, 830- 

SiotfAT), act of propagating, gs. 
636, 895. 

Siotjuii5im, I propagate, 549. 

SioltA-ó, a puff, 558 ; a svllable, 
903 ; [fitteAT)], a glance, 45. 

Síoti, rough weather, 673. SiomiA, the river Shannon, gs. 
740 ; the rcgular gen. is 
StonnA. 

SionnAc, a fox, 723. 

Síonbncit, act of ever-carrying, 
236 ; fíoncnÁt), continuaí 
torment, 363 ; fíontef bÁnAT), 
act of regularly showing, 275. 

StOffAc [feApnAc], a foal ; pl. 
fig. offspring, 103. 

SiOfAfnAc, [? adj. 50 f., in a 
whispering voice, 540] ; subs. 
whisper, buzzing side-chat, 
800. 

StofCAite, trim, neat, 108, cf. 
eogAn UtiAt) in ' Caoi-ó tiA 
mbnomjeAt f. fénrie' and 
' 50 cé%Ac tiAimeAc f. 1 
5CAomfttinm comAT> ' also 
p. p. CnnT)vm in 'Ag cóacc 

1 Ít1AT)Af Ct)1T>eACCA 50 

fiorcAiteAC im comAif/ 

Sifite, Cecily, 328. 

Sít, peace, quietness, 186. 

SitibAt, act of travelling, 837 ; 
gs. 136, 921 ; act of " tread- 
ing," 699 ; aji f . nA btiAtmA, 
throughout the year, 289. 

SiubtAim, I march, walk ; imp 
132-3-4 ; 181, 736 ; surveyed, 
traversed, 554. 

Suncfe, sugar, 537. 

StAb, slob, mud, 52. 

StAT)Ai-óe, aplunderer, destrover 
dpl. 430. 

StÁmse, Slany, afemalepersonal 
name, 327. 

StÁince, health, 486, 804 ; g. 
628. 

StAOT) .1. ff Ait, 703 ; pl. 28, 

73°- 
StAOT)AC .1. fAiffm^, 153. 

St ac, a yard, three f eet measure- 
ment, pl. 50. 

SteAthAin, smooth, pl. 266 i6 5 StiAb, mountain, hill, 723 ; 
gs. 3, 71, 642 ; gpl. 7. 

SbAfA-o .1., side of the body, 

pl. 63. 
SlosAitn, I swallow ; 294. 
Stótjce, see ftttAs ; 21. 
Stotnne, a surname, pl. 802. 

stuAg, a crowd, pl. 21, 67, 177 ; 
#>/. 831. 

SttJIT), .1. fCIUfAÍ, 243. 

StvnsriiAim, I incite, urge ; 961 ; 
see ^tvtAif . 

SmÁéAtt [fniÁÓAt] .1. ftnÁit, 
^eAjtb, tocc, 233. 

SmAOine, a thought, pl. 30, 190, 
208, 705, 743, 758, 843, 886, 
927. 

SmeACAt-oe, pl. 535 .1. 5fíofAC. 

Sméi-oe, glance, 930. 

Smírce, a base person, 244 ; 
cf. ' *Oo béAjiAT) ceAfcvtf gAn 
CAife ak *oo fmífceóifeAcc' 
-é. t>c bpÁt. 

Smvnnx, dirt, 407. 

Smviic, .1. -oótÁf, 165, 233, 680. 

SiiAi-óm, knot, 499, 571 ; re- 
striction, 764. 

SnArómoAC, knotted, 1006. 

SnAinAifie [pron. f nvtriiAirte], .1. 

5iopAife, fcrivjicin, 51105^1)10, 

375» 658, 986 ; pl. 780. 
SnAtnnAim, 1 fasten, I tie; 499. 
Sníotri, act of spinning, 674. 
SníoriiAim, I spin, 406. 
Sno-ó .1., countenance, 165, gs. 

5.52. 
socAif, adj. to satisfaction, 240, 

291. 

SÓCAtriAlt .1. fÁlíl, fOCAIjl, 667. 
SOCAf .1. mAICCAf, cAijtbc, 1S6. 

So-oAtAc, haughty, 221 S05 .1. fubctjf, 5|teAnn, 186, 
49i, 937; gs- 34!> 773- 

Soittfe, f. A11 fíos, the Ring's 
Majesty, 73 ; see f otvtf. 

SoittfeAc, bright, radiant, 141, 
490 ; [50] r-> thoroughly, 
clearly, 824. 

Soittfi5im, I clarif)^ 812 ; I 
shine, 856. 

SomeAnncA .1. fénú, civíin, 433. 

Sotvif, light, 542 [Sotttf 11A 
Soittfe .1. *OtA nfhtecorriAcc] 
pl. 4, 767, 780 ; a f oittfe, 
831 ; foittfe An fíoj;, the 
King's Majesty, 73. 

SóriiAc, [fÁriiAc], comfortable, 
pleasant, contented, 323. 

SómptA, an example, 1010. 

SónncAc [f AnncAc], covetous, 
libidinous, 433. 

Sop, wisp of straw, 304. 

SpAiT) .1. fpjicAf, 184. 

SpÁf, time, ds. 468 ; ^An f ., 
quickly, 100, straightway 
889, respite, 665. 

Spéiri, sky, atmosphere, 23, 641 ; 
gs. 6 ; ón f . from the weather, 
°73 '> f .-beAn, beautiful 
woman, 149. 

Spíce .1. biAUA, spike, 59. 

SpopAim, I spur, excite ; 933. 

Spórtc, sport, fun, 983 ; gs. 516. 

SpncAf .1. -oonÁn curi 5A11 
pvnnneAiri 5A11 i/ptuoc, 619, 
668. 

Sp|ii05A)i .1. imi|tc, 710. 

SfÁix), a street, 448 ; gs. 303, 

439. 5«4. 8 37- 
Sruucce, strctched at full 

length, 448. 

Sjiaot>, swathe, 393 
S|iAoitt, an untidy pcrson, 243, 
315, 9iS- i66 SjtAOiLteA-ó, act of trailing, 51. 

SftAOittce .1. 50 neAmbAiteAC, 
446. 

SfOAn^, thrcad, cord, dpl. for 
apl. 655. 

Sf CA115&1HC .1. Tnune ceAnnoÁnA, 
241. 

Sfón, nose, gs. 551. 

Sftuimite .i.fcottAife, 433. 

Snuc, stream, gs. 295. 

ScÁbtA, a stable, 448. 

Scáca, stack, 297. 

Scá^ac .1. tiobAjtnAÓ, 238. 

ScAitc, a sulk, fit of stubbornness, 
701. 

ScAiticeAc [fCAttceAc], stubborn 
220. 

ScAnncAc [? vile, wretched, 
horrid], 220. 

Sciútf .1. niAig, cof, 258. 

Scoca, a stocking, 292. 

ScottAi|te .1. néAbAijie, 698. 

SCOttCA .1. flOCmAf, ftlAOCmAf, 

560. 
ScopAim, I end, cease, 504. 

ScóftcA: [cf. fco}i]iAniAit, sturdy, 
bold, &c. ; see Dinneen's 
Dict.], 955. 

ScnACAice, torn, tossed, battered 
447» 956. 

ScfAe, stray, 663. 

Scjumc, a pull, tear, 702. 

ScjiAiripA, [fCAmpA], a stump; 
a short, stout person, 978. 

ScfíocA-ó, act of submitting, 
125, 962 : [?] pulling, drag- 
ging, 666. 

Scnóicnu, I rend, break ; 655. 

Scuacac [fcuAiceAc], boorish, 
220, 955. 

ScuAim .1. éifeAcc, cfíoc, suf, 
272. ScuAifte .1. beAti Átumn, cumcA 
mAifeAc, 685; f. cAitce, a 
most beautiful maiden, 242. 

Scuaíti-óa .1. gAOifCAc, cjtuinn, 
213. 

SuAfóce, exhausted, wearv, 446, 
1021. 

SuAi-óceAc, easily tired, 221. 

SuAimneAf, peace, comfort, 189. 

SuAifceAf, mirth, 188, 679. 

SuAinte (? fAmAifte) X)Aoi, 
5eócAc, 219. 241. 

Suah, slumber, 41, 188. 

SuAfAc, miserable, abject, 358. 

Suaca-ó, act of tiring, troubling, 
190, 475 ; act of shaking, 
565, 77 1 - 

Subcuf, joy, 710, 845, 879. 

SU5, " juice," product, 869 ; 
in line 410 it is difficult to 
say that the proper reading 
should not be ' fu^A,' mean- 
ing ' soot/ especially as we 
cannot be certain whether 
fiteÁni is a gen. sing. or a 
plural form. 

Sui-óe, session, 64, act of sitting, 
144, 2o 4? 733 ; gs. 409. 

Suif)eAih, setting, formation, 7 ; 
a rendering, meaning, 824 ; 
setting off, confirming, 484 ; 
declaring, 822 ; act of locat- 
ing, 116. 

Sui-oeAiiiAit, sedate, &c. [? rather 
than fAOicmAit], 213. 

Sunímn, I sit [in council] ; 70 ; 

911. 
SummÓAn [furóeAmcAn], act 

of showing, proving, 965. 

Suróce, [appears in various 
senses], undoubtedly, for 
certain, 97, 320, 430 (?), 667, 
612 ; rirmly, 499 ; píaced, 
fixed, 126, 154, 192, 430 (?), 
993, 1024 ; neat, 202. [This 167 word is of frequent occur- 
rence in Thomond Irish, and 
in some of Merrvman's lines 
the particular shade of mean- 
ing is no easv matter to 
determine] . 

Súigce, dried up, sapless, 198. 

Súit, the eye, 45, 231, 404, 579, 
647, pl. 155, [fúitib 700 for 
rúite], 1025 ; gpl. 35, 322 ; 
hope, 845 ; act of hoping, 
290, 296, 870, 960. 

Suim, substance, worth, 483 ; 
total, reckoning, 501 ; [small] 
amount, 586.; number, 760. 

Súirc, a flail, 299. 

SumAc, an innocent lubberlv 

young man, 323, 617, pl. 

595- 
Sutc, pleasure, 244 ; gs. 893 ; 

act of toying, 710. 
SúrA, a " settle," truckle-bed, 

tick, mattress, 408. 

CAbAinx, act of giving, 496, 
598, 657. 

CAbAflCA .1. [50] rUA1X)Ce, r Atir, > 

494- 
CAbiiAim [oo-beimm] ; CAbAn- 

Tía-ó, would give, 698, 701. 

Caca .1. ceAnncA, 34. 

CÁctAC, .1. CA^CA, 151. 

Caccahh, I choke ; nÁn caccat), 

5"- 
CArAiin, .1. seAjiÁn, 133. 
CA5Aim [ci^im], I come : 369 ; 

953- 
Ca^ai^c .1. ceAcc cAn, cpÁcc 

Af-, 844. 

CAfóbre, spectre, [as witness], 
362 ; ' show,' ' sight,' 389, 
436, 766 ; good appearance, 
excellence, 823. 

CAi-óbreAC, showy, 47, 403, 595, 
801, 987 ; gorgeous, gs. 74. CÁm, a crowd, multitude, pl. 
371, gpl. 254. 

CAinbcAÓ, good, 987. 

CÁifie, .1. Ainoeire, gs. 869. 

CAin^im, I offer, 117. 

CÁi|tn5e .1. rP 1ce > dpl. for apl. 
885 ; c. CIAfipA .1. biAÓ, 878. 

CAici5Ín cAi-óbreAc, 342. Stern, 
quoting Woulfe, gives ' firmu- 
lum superbum,' ' great fig- 
wort.' 

CAicneAm, regard, desire, 676, 

935- 
CAicneAmAc .1. Átumn, 140, 

151, 202, 242, 262. 

CAicneAmAcc, .1. Áitne, "oeir©, 7. 
CÁt, act of flowing, 160 : issue, 

33°> 837, 869, 960. 
CAtATii, land, 6, 42, 590, 642, 

852. 

CÁm .1. cfiéic, tA5, 941 ; a^ 
cÁiiicmc, shaking [as loose 
íiesh], 768. 

CÁmjjAit, r. cootACA .1. cfiom- 
fuiAn, 782. 

CÁn^Air, 372 ; see ' cisim.' 
CAob, side, 439 ; side by side, 
704 ; side to side, 718 ; yon 
side, 707 ; behincí, 1002 ; 
beside me, 28 ; one side, or 
end, 474; cAob te, depen- 
dent upon, 390. 

CAOrCAC) .1. T)Í05A"Ó, OÍrceA'Ó, 

740. 

CApA .1. 50 p^Ap, 133, 646. 

CArjiAi 1151111, I draw, 955. 
CArrAin5ce, drawn, designed, 

234. 
CArqtAinc, act of drawing [close 

upon], 311 ; tr. 741, 873. 

CAnftbre-AC, very speckled, 16 ; 
see ^tiiAir on this line ; 
CArr^^s, very weak, 941. M i68 CAffcA, drawn up besidc, sup- 
porting, 146. 

CÁfc, .1. •pcéAl, cunncuf, 449, 

5*5- 
Cacac, vigour, weight, 483. 

Cacacaó, vigorous, sturdv, 142, 
573- 

Ccac, a house ; gs. 562, 600, 
1024 ; tÁnceAC, 147. 

CeAcc, act of coming, 18, 200, 
288, 411. 

CéAT>Aiii, act of warming, 532 ; 
warmth, passion, 676. 

CéAgAf .1. cofc, fcttuf, 272. 

CeAgtAc, a mansion, 140, 480 ; 

gs- 74. 557- 
CeAttAc, a hearth, a house ; pl. 

ceAllACA, 318, ceAttAije, 

671. 

CeAtnputt, church of St. 
Mochunna at Feakle ; gs. 
138. [See gtuAif, 1. 874]. 

CeAnn, firm, secure, [50] ^.,873 ; 
stout, compar., 605 ; as subs. 
collect., the strong, 124. 

CeAnncA, 1 -oc, beside, 610, 874. 

CeAf .1. bjtocAt, céAJAin, 199, 
668. 

CeAfc .1., task, 620. 

Ceifc .1. cfei-oeAtiiAin, 519. 

Ceic, warm ; pl. ceó, 24, 535, 
671, 914. 

ClAfpA, .1. ÍOC'CAf. 11 A CAblAC, 
878, I008. 

CijeAcc .1. ceAcc, 926. 

CtjeAf .1., husbandry, 734, 898 ; 
household, 951. 

Céiéim, I go ; impf. 297 ; condit. 
522. 

Ceme, fire, gs. 540 ; pl. 319, 
885 ; gpl. 44, 844, ceince 
cnÁrh, bonfires, 278 ; cetne 
Aoit, a lime kiln, 302. Ci^im, 1 come ; from whom you 
descendcd, 372 ; fut. 638, 
909, 946. 

CimceAtt, around 744 ; im c, 
around me, &c, 27, 42, 328, 
447, 704, 856. 

Cinn, sick, sore, 209. 

CionnfCAt, industry, 219; act of 
devising, 883. 

Cioftnui^im, I drv, trs. ; 166. 

Cíf, territory, country, 6, 79, 
805, 951 ; gs. 583. 799, 9ii, 
981 ; pl. 99, 104, 369, 635 ; 
C. Vuifc, Ireland, 172 ; C 
1"Hac CtiiteÁm, Tiermaclanc, 
near Ennis, 452. 

Cijtim, dry, 740. 

CmbAifc .1. -oonuf, míÁf), 366, 
911. 

ClÁf, abatement, 160. 

CtÁc [ctÁic], gentle, 124 ; mild, 
230 ; tame, 853, 940. 

Cocc, fit of anger, 158. 

C05A, choice, best, 240, 976 ; 
c. TDfoc-óutne, a really bad 
person, 393. 

C05AT), act of choosing, 280. 

C05A1111, I choose ; fut. 201, 
cond. 226. 

CÓ5A1111, I take, raise ; 999, 
1009. 

C05CA, .1. Átuinn, 246. 

Coice, hussv, 245, 364, 371 ; 

pl- 835. ' 
C01I, the will, inclination, gs. 

914» 933- 
Coitt ua ctiAifce .1. [Ainm tuibe 

615111, T»o féif t>eAttf Aim], 

342- 
Cóin [cón], bottom, 100S. 
Cóif .1. fiA"ÓAc, 919. 
CóifneAc .1., thunder, 319. 169 CoifnceAf .1. fíotfAC, 109. 

Cóiffe, a torch, dpl. 139 ; 5°7- 

Coipc, size, bulk, 613, 766. 

C0I5AC, with slow laboured 
motion, 18, 47. 

Cott, .1. ftiAfCA, 2 39, 894; 
£/. 768. 

CottAim, I pierce, stab ; 39. 

CottAife, a bold, impudent 
person, pl. 109, 781, 914. 

ComAim, I dip, steep ; 295. 

CoriiAiftm, I measure, deal; 
1007. 

Conn-oA, adj. [apparently from 
cón ; pvon. cúiix>a], stiff, 
unwieldy, 198, 573. 737- 

Conn-oAcc, lethargy, slowness, 
694 : see connx>A. 

ConncAÓ, billowy, 656. 

Con gAbÁifce, a head of cabbage 

304- 
Cojiax), produce, 894 ; fruit, 

pl. 292. 

CotiAnnAC, loud, noisy, 17. 

CotimAc, increase, state of 
springing, 110 ; c pAttfA, 
a female appearing to be 
pregnant but not really so, 
894. 

ConpAiri, a wake [in some places 
a funeral], 252. 

Cofc, silence, 15S. 
CpÁcc, act of relating, 287. 
CpÁccAim, I relate, refer to, 
449- 

CfÁ^AX) nA •p A, í t t A 5 e - 1 - A11 
triópiiiuip x>o x>ut An ceAt ! 
741. 

CpÁij;, the strand, 723. 

CpÁisce .1. tAg, pAon, 99, 209. 

Cpaocax) .1. fÁpu5AX>, 31, 158. CfAOCCA .1. copcA, cuippeAc, 

208. - 

CpÁc, 1 -oc, in good time, 745, 
853 ; canonical hour, 294. 

CtieAT>tiAi5e, Tradree, gs. 455 ; 
see JjtuAip for that line. 

CpéAn, strong, 311 ; pl. 781; 
cnéAnnic, full chase, 22. 

CneAfAOfCA, quite old, 804. 
[from cf eAf , strong, &c.] 

Cf eAf nA, across,throughout, 412. 

CneijiT), pang, stitch, tribu- 
iation, 355, 761, mo c. ! 250. 

CféiceAc, accomplished, 987. 
Cpeóip, strength, power, 175. 

CfiAtt, act of journeving, 64, 
132 ; having recourse to, 
testing, 940. 

CpitpeAÓ, formed into tresses, 

489. 
C|iínfe, a trench, 33. 
C|n-á|t, three persons, gs. 846. 

Cpom, heavy, 2, 18, 40, 160, 
771 ; much, 721. 

CfOfCAt), act of fasting, 293. 

CtvuAJ, pity, 109, 1008 ; cAife, 
791, 873 ; as subs. collect. 
the poor, the weak, gpl. 68. 

CtiuAJAife, a beggar, a pitiable 

specimen, 386. 
CfUA5iiiéiteAc, clement, 585. 

CuAxniiuriiA, North Munster, 
Thomond ; d. 120, 172, 347. 

CuAififc, .1. cáiL, ctri, 519; 
account, 5A11 c, away, 011 1 
of sight, 522 ; cf. ' A5 stuAif- 

CACC 5AU c. Ó eACJtA A11 t 1A1 f •' 

Ó Cuahia, on death of 
ppeAbAipe. 

CuAifc, a heavy íall, x>e c, 
with a thud, 653. 

Cuaiua [cuAinbA], a tomb, gs. 
874 ; see gtuAip on that line. 170 c«A^5Aiti, act of crasliing, beat- 
ing out, 44. 

Cu^Aimre [•oo-bcinmire], I give 
888. 

Ctn^rin, understanding, 248. 

Cuite, a flood [of tears], 160. 

CuitteA-ó, more, 102, 539 ; 
some, 247 ; others, 329, 346 ; 
c. ip, more besides, 748. 

Ctnttmi, I earn, 420 ; deserve, 
964, 1011. 

Ctntce, fiooded, full, 794. 

Cúinti 1151^1, I come upon the 
scene, arrive; 1020. 

Cúi]ttmc .1. cuicjih, riteA-ó, 414. 

CuireAtAc, adj. in lame fashion, 
tottering, unsteady, 941. 

Cuicun, act of falling, 112, 116 ; 
[exhausted] 898 ; t>á -ocuic- 
eAx> AtnAc, should it happen, 
199. 

CÚU11A, spinning-wheel, 406. 

CunpAin^, an onset, gpl. 2S3, 
805 ; a headlong falí, 566. 

Cttnur, journey, 923. 

UAbAfi ha nijce, the pride of 
kings ; rm pÁc te co^at) 50 
mitiic, 101. 

tiAccA|i bóijro .1. bó.nn ah étÁin 
piATmtnre, 956 ; u. tÁm, 
upperhand, 82. UAi5iieAc .1. beic ^au coroneAb 
An -ÓAome, 271. 

Uaiu .1. u. au ctui5, cní piciT) 
nóimeAnc, 468 ; cnÁc, 291, 
466, 608. 

UAirte, aii, .1., the nobi)ity, 81. 

UAtAc, load, 680. 

UAttAc .1. poimpcAc, 271. 

uau, au cu. .1. niAc *oé g. 826. 

UbAtt, apple, pl. 340. 

UsAnn .1. 0111115, 853. 

Uib toneACÁm, Ibrickane, 451 ; 
(péAC t)]teACÁn). 

Uitte, elbov/, ds. 712, pl. 578. 

Uitinn .1. ÁineAih, rmm, 75, 802. 

ÚineAcc .1. uAirte, pottÁme, 

769. 
Ut]teArbAró .1. ceAt, 592. 
Ciha, Oona, Winnv ; 1000. 
Ufi, .1. coc|ioni, rAinfins, 2. 

UjtcAtt coimuij; .1. tAinctf, 
bAiniAÍ, 912. 

Uiicau, t>'u. nniie .1. T>e pnetb, 
5A11 rpÁr, S41. 

ÚntA .1. rotc, 51UJA15, 231. 

Un|iAim .1. pomór, meAr, 
cÁ-óur, 918, 986, g. 651. 

út, breast, gs. 880. 171 

T1ÓUAÍ 

§At>Arm te cuairisc ah u£*oair. 

BRYAN MERRYMAN. — Depending on the approximations of 0'Daly 
and O'Donovan for the date of Merrvman's death, I had gone carefullv 
through the pages of Irish Newspapers and Magazines for 1808, and for 
the two years preceding it as well as for 1809 and 1810, but without 
success. When the first sheets of the book had been printed off, 
however, I was fortunate enough to have my attention drawn by Mr. 
D. J. O'Donoghue, Librarian, National University, Dublin to an entry 
in the obituary column of Walker's " Hibernian Magazine " for August, 
1805, reading : — 

"At Limerick, mr. Bryan Merryman, teacher of 
the mathematics." 

This led to my finding another obituar}?- announcement in Faulker's 
" Dublin Journal" for Thursdav, ist August, 1805 : — 

"At Limerick, after a few hours iliness, Mr. Bryan 
Merryman, teacher of mathematics." 

Miss Eleanor Hull, Hon. Sec. Irish Texts Society, London, kindly 
examined for me the July numbers, in the British Museum, of the 
" General Advertiser and Limerick Gazette," and found in the issue of 
that paper for Monday, 2gth July, 1805, the following : — 

" DIED 
On Saturday morning, in old Clare-street, after a few 
hours' illness, Mr. Bryan Merryman, teacher of 
Mathematics, etc." 

In this brief notice we have clearly on record the place, day, date, 
and almost the very moment of the passing away of the author of 
"Cúint; Ati rheAT>on Oi-óce." We can now state that he retired to 
rest in his usual health on the Friday night, and died on Saturday 
morning, 27th July, 1805. The only important detail omitted in the 
notice was his age. 

Thus, the account given many years ago in Limerick, by an 
acquaintance of Bryan's, to Walter and James Molony, and by them 
transmitted to Mr. Michael Keating, B.A., Feakle, to the effect that 172 

Merryman died suddenly one morning on Clare Street, Limerick, is 
substantially borne out. It might well be that the poet had a sudden 
seizure out of doors and was carried home, to die after a few hours, as 
stated in the obituary notices quoted. As fate would have it, the 
"Limerick Chronicle" of the day, which might be expected to give 
further details, is nowhere available, as far as I can trace. 

1. Dictionary of National Biography, London, 1894, cé uac 
c^tunn a tui5im cat> é An caII acá A5 5aUai5 cum "bjiiAn 
mennimAn, gAe-ÓAl tdo fAotntns 1 n^Ae-óits in éimnn, acc 
au oineA-o -oíneAc if x>o beAx> aca cum Miguel de Cervantes 
Saavedra, SpÁmneAÓ x>o f&otftiis 1 SpÁmnir if An SpÁinn. 

2. Cíhnx au tÍleA-óon Oix>ce, tínce 959, 962, 980, 990, 993, 
994, 1010. 

3. Catalogue of Irish MSS. in British Museum. 

4. MS. 23L31, R.I.A., written by John MacSharrv 1792 : see 
page 77 herein. MacShariy*'s " meAttniiAn " is probably a 
mere fancy word for Merryman. 

5. The 1821 Census of Limerick city, Vol. II., fol. 51, goes to 
show that Brian's daughter, Catherine Merryman, was born in 
1795. The entry is as follows : — 

Limerick City, 

Parish of St. Mary, 

Mary Street, No. 48. 

Michael Ryan, 36, Tailor 

Catharine, 26, wife 

John, 6, son, pupil 

Brien under 1, son 

Patrick, 20, apprentice 

Catharine Merryman, 54, mother [-in-law] * 
* See her daughter's maiden name in note 7. 

6. See note 5. 

7. Extract from Register of St. Mary's Catholic Church, Limerick: 
" 1820 — 29 Decer. Revd. Mr. Enright bap. Bryan, son to 
Michael Rvan and Catherine Merryman. Sponsors, John and 
Mary O'ReefEe." 

[This entry was kindly copied for me from the Register by 
Seóf Aph ptiinf éAt, Hon. Sec. Limerick Gaelic League]. 173 

8. See note 7 

9. See 1821 Census or Derrabehagh, parish of Feakle, item No 7, 
shovvs Michael Gallaher (son of Patrick), aged 25 years. 

10. " Poets and Poetry of Munster," 2nd series, 1860, edited by 
"éifiiorinAc," and published by John 0'Daly savs : — " UriiArt 
triAC 510UA mei-oríe, Anglicised Bryan Merryman, who was 
born and reared in the parish of Clondagad, barony of Clonder- 
law, about 8 miles west of Ennis, in the County of Clare. 
His f ather was a small f armer in the af oresaid parish ; but Bryan, 
who was a wild youth and fond of amusement, a taste which he 
acquired from being an excellent performer on the violin — left 
his father's house when he arrived at man's estate, and located 
himself in a place called Rilclerin, in the parish of Feacle, about 
20 miles east of Ennis, where he taught school for about 30 years ; 
and died in Limerick about the year 1808. While residing in 
the parish of Feacle he composed the facetious and witty poem 
entitled 'Cúijrc ah iVieA-óon Oit>ce, or Midnight Court, as fine a 
specimen of bardic composition as modern Gaelic ever produced, 
but a little licentious. J. 0'D[aly]." 

11. " History of Clare and Dalcassian Clans/' by Very Rev. P. 
White, P.P., V.G., Dublin, 1893, p. 325. 

Canon Dwyer's book on the Diocese of Killaloe, contains no 
reference to Bryan Merryman and the insertion of ó *Otnoin for 
■oe "Paoic was due to inadvertence. 

12. John O'Donovan's Ordnance Survey Letter from Tulla, 
Co. Clare, dated 22 November, 1839. 

13. History and Topography of Clare, by James Frost (1893), 
p- 195- 

14. Second Report (1826) of the Commissioners on Education 
in Ireland. See abstract in note 22 herein. 

15. T. J. Westropp, M.R.I.A., describing Feakle in " Churches 
and Parishes of Co. Clare." 

16. Lewis' Topog. Dictionary, 1837. 

17. " The tillage of the country is carried on by little farmers 
from -fjzo to ^ioo per year ; but most of it by the poor labourers, 174 

who are generallv under-tenants not holding oí the landlords." — 
p. 407, headed Drummoland, of Arthur Young's Tour in Ireland 
(1776-1778), pub. 1780. Cf. also the various Surveys. 

18. " The cottages of the labouring classes arc almost universally 
built of stone without any cement ; some few in the mountains 
and bogs are constructed very badlv with sods ; the couples 
are about two feet asunder, and support what are called ribberies 
or stretchers : across these the small branches of trees are laid, 
and on these thin tough sods, which support the thatch, and 
into which the straw, aíter being wound up in handfuls, is 
thrust by an iron instrument like a dibble. Frequently heath, 
fern, rushes, sedge and sometimes potatoe stalks, are used 
instead of straw ; the potatoe stalks last only one winter, and 
are a wretched covering. Thev have generally a step down 
into them, which causes them to be alwavs damp. . . . On 
this damp floor the straw or hay, on which they sleep, is generally 
spread. — pp. 173-4, Statistical Survey of the County of Clare, 
by Hely Dutton, Dublin, 1808. 

19. Letter of Rev. Thomas Maclnernv, P.P., dated 3rd July, 

1818, from Cahir (Feakle parish), also his letters of 28 Dec, 

1819, and 2ist Mav, 1821, from Feakle, all embodied in 
First Report of the Commissioners of Enquiry on Education 
in Ireland, pp. 604-5. Printed 30 May, 1825. 

20. Feakle Parish, Townland of Corabehagh, subd. ot Fahey: 
Michael Cullen, wife, son, and daughter dwelt in " a building 
formed by nature in a mountainy clift, like a hermit's cave or 
cell." — Enumerator's note in 1821 Census, Public Record Office, 
Dublin. 

The same enumerator gives James Cullinan, labourer, his 
wife, son, and daughter, as dwelling in the Island of Loch 
Graney in the townland of Flagmount, subd. of Knock- 
behagh, adding : " This is a beautiful lake, surrounded with 
high mountains and also with natural and artificial woods on 
the brows of it." — Ibid. 

21. According to Lewis' Topog. Dictionarv, 1837, a large school 
was then in course of erection in Feakle village. 

o 


i-i 

W 


w 
* 


<: 
W 


H 
(n 


O 


W 


ir> 


W 

00 


05 


K 
w 


t/i 
o 
£ 


o 


<1 


HH 


Q 


Ph 


w 


h4 


M 


^ 


W 


to 


fe 


O 


c/í 


»-1 


O 


O 


ffl 


CJ 


t/1 


O 


fc 


1—4 


£ 


o 


w 


cn 


H 


O 


« 
<U 


w 

H 
# 


Cfl 
H 


53 


w 


to 


D 


tí 


W 


a 


< 

1 


< 


w 


U w 
w 


o 
o 

53 


> 

H 
> 


K 
O 


D & 

eúb x.fl w> "ó 
« S -jj fl «> 


O 
M 

<y 

2 c 


rfl S . í-5 »fl 
»q3 fl <y ti> 'Z 

1 íllll .í s «| 

3 ^ o -^ S £ o-§-9 <* 

^ S í '^ &pl^o . 

,9,3,9 £££ 9999<<íoí 


00 § 

cl 

a 


<y 
tafl 


• • • • • rtí 


•S • 


" * * * ' &k: 
^8 


'55 "o 
'C o 


rt,C! 


rtí C/i 


fc'S 


™ o 


rt 0) 


2 rt 


1*3 


2 o 


IH O 
O mh 


£§ 


O 03 


in í^j 


o) 

a* 


0) r— i 

~ ,•> -*-> +J .2,-,o~.2- , - >+J +J +J 

O O 3 3 +» O O to+j 3 3 s p 
+,+ * O OO^i^OOO oo 
\T) lTi£> ,0 M lO"^c« H^£l 0^,0,0 


H 


N3N3 cí o3 ^N^ w^rt o3 S-? o3 cJ 


C/í 

E3 


O O 0\ O* O fOCO VO w <o O M 


iOQnm NtOO N 0\ lO lOC >C N 


& 


. 'a : : :::::: 
rt 
m |> .silV * x 


M 

0) 
■fl 

o 

c3 


££§ «Slg m§§£« 

cj^rt rtrto^ o M Q +í .a >, 


<L> 
. tí %> ^í'c^ . • • pf-e .-tí 


«+H 

o 


: : : : : : : : : « 

M '^ tí 


T3 


o> 53 -m o 


fl 
rt 

a 
o 


«> fl £ . . o g n 

g-ai s Q -3 QQ sg&^ 

^S'S S ^S cSi5o 


H 176 

Tn the full Report Curraghclewin is shown as the only free 
school ín this list. 

The Census of 1821 gives an additional school in the parish, 
namely in Derrafadda (subd. Fahey), teacher Michael Armstrong, 
aged 26, — 24 bovs and 10 girls, day scholars. 

Pat. Campster, age 36, was returned as schoolmaster and 
farmer, holding 4 acres. and keeping a school at his house. 
Martin Kean's school was placed in the townland of Caher- 
murphy. 

Lewis' Topog. Dictionary, 1837, gave the number of schools 
in Feakle parish at that period as five. 

Previous to 1826 an attempt had been made to maintain a 

charter or subsidised school at Feakle, but the institution was 

viewed with suspicion, and, like a great manv others of its 

kind throughout the country, was shunned by the people and 

) g finallv discontinued. 

23. " The common country schools have generally from twentv 
to one hundred scholars each, boys and girls mixt together, 
but are badly attended in winter, as they are usually kept in 
small damp cabins, or in the Roman Catholic Chapels (to the 
disgrace of the priest and his flock) equally damp and dirty." 
— Statistical Survey of the County of Clare by Hely Dutton, 
Dublin, 1808, p. 235. 

24. "It may be justly imagined no respectable man would suffer 
the hardships the masters do, when the remuneration is so very 
inadequate to a task so very irksome. . . . And even this 
pittance is very badly paid . . . Scmetimes a trifling addition 
is made to the master's little income by drawing examinations, 
bail-bonds, petitions, summonses, &c, &c. As the cold and 
damp situations of country schools generally drive the children 
home in winter, the master during this season goes from house 
to house and teaches the children for his diet. . . . It often 
happens that some masters are under the necessity of employing 
themselves in manual labour for a subsistence. The distance 
being sometimes great between the master and children, he is 177 

obliged to neglect some in winter, and thev often íorget in 
that period what they had learned the previous summer." 
Ibid. p. 235-6 

25. Limerick Census, 1821 ; see note 5 herein. 

26. See note 7. 

27. Limerick Census, 1821, Vol. II., fol. 51, Public Record Office. 

28 O'Donovan's Ord. Survev Letter — Co. Clare, 22 Nov., 1839, 
from Tulla 

29. " On this townland is the ruin of a church, and a burying 
ground." — Enumerator's note in 1821 Census of Upper Feakle. 

30. Lewis' Topog. Dictionary, 1837. 

31. See note 10, and also O'Donovan's Ordnance Survey Letter 
of 22/11/1839, from Tulla. i 7 8 ^Stnsín. POPULATION OF COUNTY CLARE:— Seeing that in the lines 
beginning with 93 of the cúif\t: reference is made to the decline in 
Ireland's population in 1780, it may not be inappropriate to give 
here the following figures for Co. Clare. 

SPEAKERS 


SPEAKERS 


YEAR. 


AUTHORITY. 


TOTAL. 


OF 


OF IRISH 
IRISH. 


ONLY. 


1777 


Gervais P. Bushe, Estimate 
I7S8 


do. do. 
1792 


Rev. Dr. Beaufort, do. 


960OO 


1808 


Helv Dutton, do. 


120000 


I82I 


Census Return 


208089 


183I 


do. 


258322 


184I 


do. 


286394 


185I 


do. 


21244O 


I26996 
l86l 


do. 


166305 


79220 
1871 


do. 


I47864 


58145 


4432 


l88l 


do. 


MI457 


65085 


2584 


1891 


do. 


I24483 


46878 


9OO 


1901* 


do. 


II233I 


43812 


326 


I9II* 


do. 


IO4233 


36865 


l6l * Extended Countv area as per Local Government Act of 1898. 179 THE LODGING OF THE IRISH POOR, 1777 to 1824.— Since 
some are loth to believe that the domestic conditions of the poor in 
1780 could be as bad as Merriman describes in lines 404-414, extracts 
from Survevs of the time and even of a later date may be in- 
teresting. The descriptions given in these Survevs were generally 
sympathetic. Apparentlv the circumstances of the workers of the 
period in England and in Scotland left much to be desired. 

In note 18 an extract has already been given of Dutton's Survey 
of Co. Clare. c/. the following: — 

" Like too manv of the peasants of the south 01 Ireland, ours are 
miserably lodged ; there are numbers of them that have not a bed- 
stead, nor even what is called a truckle bed frame : a pallet to sleep on 
is a comfort unknown to them ; a wad of straw or perhaps heath, laid 
on a damp clay floor, forms their resting-place, but verv few of them 
have anything like sheets ; their blankets are generallv wretchedlv 
bad ; in short, their bed-clothes are ragged and scanty. . . . Even 
through the scanty thatch the rain sometimes descends upon their 
beds, and, bringing down the sooty substance lodged there by the 
smoke of the cabbin, wets and stains the bed itself and those who are 
stretched upon it. . . . Those statements may be applied more or 
less to all parts of the county [Kilkenny]. The habitations of cottiers 
are generallv wretched ; those of small farmers tolerably good." — p 480, 
*P. Walsh in Tighe's Kilkenny Survev, Dublin, 1802. 

" Their houses are o£ several sorts ; but the most common is the 
sod-wall, as they call it. By sods vou are to understand the grassy 
surface of the earth, or the cespes of the Latins. Some build their 
houses of mud as we do : others use stone without mortar for two or 
three feet from the ground, and sod or mud for two or three on the top 
of that, their side walls being seldom above five or six feet high. 

Sometimes vou may see an ingenious builder avail himself of the 
side of a ditch, which serves for a side wall, and parallel thereto, he 
rears a wall in one or other of the modes I have described " . . . 
— Campbell's [1778] Survev, p. 145, on Co. Tipperarv. 

" Their mode of roofing is not less ingenious. Thev take the 
branches of a tree, the largest of which they use as principals and 
purlins, and the remainder they lay parallel to the principals for support i8o 

of a thin paring of the grassy surface of meadow ground, 1ike the sods, 
only mnch broader, tougher and thinner. . . . With these they cover 
the small branches or wattles and over all they fasten a coat of straw, 
or, in default of straw, they cover with rushes or the haum of their 
beans or potatoes, and in mountainous tracts with heath." — Ibid, 
p. t 4 6. 

" I must confess when I reflect on this culpable neglect, I probab!y 
feel too irritable to think or write calmlv ; when I see the expense 
incurred in erecting stables, dog kennels, and piggeries, I cannot help 
immediately thinking on the unfortunate man and his family lying 
in a wisp of damp straw by the side of a new built mud wall." — p. 344, 
Hely Dutton's Galway Survev, Dublin, 1824. 

" Mr. Kent in his hints to [English] landed proprietors — ' The 
shattered hovels which half the poor of this kingdom [England] are 
obliged to put up with, is truly affecting to a heart fraught with 
humanitv/ And Dutton, in a footnote, says : — ' It is a gloomy satis- 
faction to think that this is a description of English peasantrv." — Ibid, 
P- 345- 

" These cabbins or rather hovels are in general wretched beyond 
description ; often not sufnciently covered in to keep out the rain ; 
they are all built with mud, and, as in the case of the farmers' houses, 
the clay is taken to build the walls from the spot on which they rest, 
leaving the surface of the floor and the ground immediately about the 
walls the lowest part, and of course subject to receive all the surrounding 
damp ; so much so that I have often gone into a cabbin and seen a 
hole dug in the floor to receive the water coming in at the door or 

under the foundation On this damp floor the family most 

commonly sleep, none of them having a íoft except in town cabbins 
where the ground for building is more valuable. . . . Few of them 

have chimneys Thus fever most commonly originates and is 

engendered in cabbins where several of the family sleep together on 
the ground floor." — pp. 71-75, Thompson's Meath Survey, Dublin, 1802. 

References of practically a similar character could be made for 
every county surveyed — north, south, east and west. Compare the 
following extract, descriptive of the Scottish peasant in the eighteenth 
century : 

" The houses inside and out were filthy : they loved this state, it 
kept them warm, and they enshrined their tastes in their sayings. 181 

Their dress was of the rudest and roughest, the women having coarse 
home-made stuff, a matted mixture of wool spun as it came in the 
natural state off the sheep's back. When they went to church, all 
dressed their best : the women wore their shoes on Sundays only : 
and so unaccustomed were they to use them, they seemed to hobble 
as they walked : so they usually carried them in their hands till they 
came in sight of the church, when thev put them painfully on. The 
dress of the men was equally rough in material and fashion : their 
garments in daily work were in rags : their shirts were of coarse stuff 
little better than sacldng, which got no washing save from the rain 
from heaven. It was usually the practice to change these latter 
garments at most thrice a year. 

With the meagre and shabbjr íiving of the people, their dwellings 
were in painful harmony. The hovels, of one room, were built of stones 
and turf without mortar, the holes in the walls stuffed witk straw, heather 
or moss, to keep out the blasts : the fire filled the room with malodorous 
clouds of smoke. The cattle at night were tethered at one end of the 
room, while the family lay at the other, on the floor. If this condition 
was deplorable, the state of the remoter parts was grievouslv worse. The 
little patches of ground were often in places where it was impossible 
for a plough to go, owing to the rocks and heather, and the soil could 
only be dug by the small spade of the people. On the proceeds of this, 
with the aid of a cow or two, a household subsisted. In such conditions 
there was a stagnation of all energv, a hopelessness of all betterment 
of life, a docile resignation to, if not. contentment with, a poor and 
squalid lot." — The Sooial Life of Scotland in ihe iSth century, by Henry 
Grey Graham, London, 1906. 

(The above is taken from a lecture recently delivered in Dublin, 
by Mr. A Wilson, Belfast. The passages in his extract with small 
verbal changes are taken from pages 180 et seq. of the publication). 182 RICHARD SAVAGE.— In Richard Savage's poem of " The Wanderer," 
published in 1729, the following passages occur : — 

Meanwhile the Sun his beam on Cancer throws 
Which now beneath his warmest iníiuence glows 
From glowing Cancer fallen, the King of Day 
Red through the kindling Lion shoots his way. 

* * * 

The trout that deep in winter ooze remains 
Upsprings and sunward turns his crimson stains. 

The curious reader may perhaps discern further resemblances 
to lines in the " Cúirt " in such passages as : — 

Hark ! the loud horn's enlivening notes begun 
From rock to vale sweet-wandering echoes run. Chatter discordant on yon echoing flood. 

* * * 

But few my steps — a faint and cheerless few ! 

Refreshment from my flagging spirit flew 

When low retired, beneath a cypress shade 

My limbs upon a flowery bank I laid. 

Soon by soft-creeping murmuring winds composed 

A slumber pressed my languid eyes — they closed. 

* * * 

Her voice now sent a far imperfect sound 

While in a swimming trance my pangs were drowned. 

All this proves little. It is not easy to find much resemblance 
between the splendid natural flow of Merriman's lines and those long- 
drawn artificialities. Brian's debt to Savage was infinitesimal. None 
the less it is worthy of note that Savage interested him among English 
poets of the eighteenth century. For Savage was, in his poor im- 
perfect way, one of the forerunners of the " Contrat Social " ideas, one 
of the rebels against society. In " The Wanderer " he winds up 
with the moral : — 

On Nature's wonders fix alone they zeal ! 

They dim not Nature when they Truth reveal 

So shall Religion in thy heart endure 

From all traditionary falsehood pure. i8 3 

Far more striking, however, is his iamous poem oi " The Bastard," 
which Merriman must surelv have read. It begins : — 

Blest be the Bastard's birth — through wondrous ways 

He shines eccentric like a comet's blaze 

No sickly fruit of tame compliance he 

He stamped in Nature's mint of ecstacy 

He lives to build and boast a generous race 

No tenth transmitter of a foolish face. 

And he addresses Lady Macclesfield, whom he claimed to be his 
mother, as follows : — 

What had I lost if, conjugally kind, 
By Nature hating yet by use confined 
Untaught the matrimonial bounds to slight, 
And coldly conscious of a husband's right, 
You had faint-drawn me with a form alone, 
A lawful lump of life, by iorce your own 

Surely this is the same argument that Merriman puts into the 
mouth of the " feeble old man " — a rare stroke of humour ! 

tlí -oeACAm a úieAf uac fpjteAf gAti b|tís, etc. 

Of course the idea is not an unfamiliar one. We find a passage 
to the same effect put in the mouth 01 Edmund in " King Lear" : — 
Thou, Nature, art my goddess, to thy law 
My services are bound : Whereiore should I 
Stand in the plague of custom, and permit 
The curiosity of nations to deprive me. 
For that I am some twelve or fourteen moonshines 
Lag of a brother ? Why bastard ? Wherefore base ? 
When my dimensions are as well compact, 
My mind as generous, and my shape as true, 
As honest madam's issue ? Why brand they us 
With base ? With baseness ? bastardy ? base, base ? 
Who, in the lusty stealth of Nature, take 
More composition and fierce quality, 
Than doth, within a dull, stale, tired bed, 
Go to creating a whole tribe of fops 
Got 'tween asleep and wake ? 

Whether they prove anything or not, these coincidences are 
worth noting. 

p.t>. 

N 184 eA*tttÁiT)í, is pocAt T)emi > ó. 

Amm &t\ pÁipéif acá tu^róce fé bun An peicciúf.A ná 
cuifc^f fuim ^nn. Uáf étf tiAtn cóc ir CAij'oe 50 teóf 
t>o "óéAr.Am m^ caod, me^rAim guf Af pÁipádf éigm t>o 
cuifedt) -pé ctó m 1mf CaiAinfAmfAT» t>o C05 T)Áic 
Ó Coimín é 1 scom^if An fcfíbmn acá Anoif ir^n National 
Library 1 mt)Aite Áca Cti^c, &\\ & TicujAimfe "N" Af 
te^CAnAc 81 T>en teAbAf fo Ag-ám. 1f foic tiom g-dn é 
betc -Af mo cumuf 4 ]\Áx) &r\ peicctúf T>ífeac no peicciúf 
bféige é. teACATIAC. 


tíne. 


1f CÓlf. 


vii. 


29 


'i IVIÁfCA, in AbfÁn, if' [1 nntJeAttcAine] 


23 


25 


'ah CAnónAc -oe Paoic' 


42 


179 T>en cúiftc 


'céite.' 


42 


180 


'cioncA.' 


49 


376 „ 


' cttt ' [m mA*o 'cúit.'] 


124 


17 ,, ctó 


'tltiAin ptéAfCAitn An ctÁf.' T\& fi5mifí ^cá ifAn upoctóifín te tiAjAix) tínce n& 
Cúifce r>Á mbeAT> &n cuac-At 1 5CU1T> aca níof b' longna 
tiom é, m^f ní f^io uAm &^&n\ cum iat> t>o fmbAi 
-AcuAif A$uf & bffom>AT> 50 ftu-óce if-An ctó, Aguf if 
fánac ctó*oóif ^nn nÁ "oémeAtm &n T>e.Afm.AT> ! 

Cutn 5^ Uxíi1 r 1 T PoctóitA t>o T>é^nx\m 50 be^cc "oon 
CútfC, níof móf t>o T>ume teAtbtiATiAm, nó fÁice -Af & 
tuige^T), acz ní fAib ce.ACCAf A^AmfA fofíof. Ilux) eite 
"óe, bí t)fiAn ttteffimAn com ttoitce if com cogc^ ran 
ifAH 5 Ae> ° 1 ^5 5 t1 r "oe^CAif c-df bAff bft^ a cot>.a CAince i8 5 

•oo cuf 1 gcéttt cr»é foctAib eite, 1 r»5^e , oit5 nÁ i 
SACfbéAttLA. 

*Oo f\Án5óc , nÁn éifij; tiom ^n ce.Afc "oo CAbAifC tiom 
1 scomnui-óe, .acc " cotf om 50 teón níon cóin me c.Á1neAt) ,, 
m.Afv t>o fmne.Af mo tuce.Att if.An -aj;a De.45 T>o bí AgAm. 
ÍTI^'f téif T> , émté.A5tóif me Af fe.ACf.An 1 bpomnce 
.Áimte, t>o bemn buit>eAc "oe acc me cuf ^n mo te^f, 
-Agtif teijeAff-Af ay\ tocc m.Af if cúifce geób^m ^n óAe 
óuige. 

1 T>CAob nA fCfíbeAnn no bí of mo comAin ní món 
"OAin mnfmc 50 f Aib ofm funmófv & n.Aib T>e noT>.Aib ionnc-A 
x>o fCfíobAt) 1 bf.AiT> nó t>o "fíneAT)" coifc 5-An ^c-Af^ 
t>o beit 45 ^n ^ctó'oóif cum & teitéiT>í, m^f-A nstACAimíf 
teif .au n^nÁtctó ttómÁn.Ac, nuT> t>o ^oittfOAt) -Af .a tÁn 
té^gtóifí. 

ílí mAf -a céite An teicfiug-At) &z& &^&m fém if &s 
mo comfcfíbneóiri -An Aitim ^ &n ftomne ^n fite if^n 
gAttbé-AfvtA ; mif e t>o f mn ^n c-.At.Aff ug.A'ó, .acc bí f é 
fó-'óéATmAc óum & t)é&nz& if&n fhotA'ó. 

$eób>Ainn CA^-Aifc x>o móf-An nit>te eite, .acc "if miti"o 
T)úmn fCAT> mÁ fCAT>.Aimí , o m éAncof !" 

£é.Aó tínce, 943-944 if An Cúiric ! 

THo ft-Án ^nnfo tem f.Aot.Af. 

r.é. 

Date Due 


■n n^or 
- 


(§) 

BOSTON COLLEGE 3 9031 01192058 4 205CVH 
Boston College Library 

Chestnut Hill 67, Mass. 

Books may be kept for two weeks unless a shorter 
time is specified. 

Two cents a day is charged for each 2-week book 
kept overtime; 25 cents a day for each overnight 
book. 

If you cannot find what you want, inquire at the 
delivery desk for assistance. 

® 3-47